*  Vad är Western Blot protokoll?
Vad är Western Blot protokoll. Western blot- ... provningen utförs. Western blot används för att detektera ... Den första delen av Western Blot protokoll börjar med vävnad...
http://debok.net/vetenskap/2014/11/Vad-ar-Western-Blot-protokoll.html
*  Western blot
Western blot''', ''WB'', även ''immunoblot'', ... av antikropp ar. Western blot används i princip vid alla ... steg, kallat ''blotting'', är att överföra proteinerna till ett ... 'Western blot', 'WB', även 'immunoblot', är en vanlig molekylärbiologi sk metod som används inom proteinkemin för att detektera och identifiera specifika protein er med hjälp av antikropp ar. Western blot används i princip vid alla laboratorier som bedriver biomedicinsk och biomolekylär forskning, men även vid klinisk diagnos tik i vissa sammanhang. Det första steget vid en WB-analys är att rena fram proteininnehållet från de cell er eller vävnad er som ska studeras. För att separera proteinerna från cellernas andra beståndsdelar måste celler och vävnader behandlas innan analys. Celler kan behandlas på samma sätt som vävnader eller 'lyseras'. Lysering av celler sker genom att cellmembran et löses upp med en detergent. Det erhållna lysatet centrifugeras för att separera proteinerna från lipid er, cellkärnor och andra cellstrukture...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Western_blot
*  Signal Transduction: Dopamine D1 receptor-induced signaling cascades in the striatum in Parkinson's
mättes med hjälp av Western blot. Genom att blockera målmolekyler...
https://dspace.mah.se/handle/2043/16980
*  Ammoniumpersulfat
en viktig del i western blot se även natriumpersulfat ... ammoniumpersulfat ammoniumpersulfat kemibox vardagligt namn bild ammonium persulfate svg bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn ammoniumperoxiddisulfat övriga namn kemisk formel nh s o utseende vita till gulaktiga kristaller cas nummer smiles s o o oos o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ammoniumpersulfat är ett salt av ammonium och persulfat joner och har formeln nh s o egenskaper på grund av sitt höga innehåll av syre är ammoniumpersulfat ett starkt oxidations och blekmedel den mittersta syrebindningen är relativt svag vilket gör att den lätt bildar fria radikaler användning ammoniumpersulfat används bland annat till som ett alternativ till järn iii klorid vid etsning av kretskort upplöst i svavelsyra för att tvätta laboratorieutrustning det är ett metall fritt alternativ till kromsyra det är också en viktig del i western blot se även...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniumpersulfat