*  Anervan
... är ett läkemedel som används för behandling vid begynnande migrän anfall aktiva substanser är ergotamin klorcyklizin och koffein fass se även analgetika källor kategori antiepileptika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anervan
*  Skillnad mellan versioner av "Dragsjuka" - Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök Versionen från 20 oktober 2010 kl. 11.08 visa wikitext Cognatus. bidrag. Versionen från 20 oktober 2010 kl. 11.11 visa wikitext Cognatus. bidrag. − Benämningen 'dragsjuka' har även använts för den förgiftning, 'Ergotism' även kallad' Antoniuseld', som uppstår vid förtäring av mjöl förorenat med mjöldryga då dess förlopp liknar epidemisk hjärnhinneinflammation. + Benämningen 'dragsjuka' har även använts för den förgiftning, 'Ergotism' även kallad' Antoniuseld', som uppstår vid förtäring av mjöl förorenat med mjöldryga då dess förlopp liknar epidemisk hjärnhinneinflammation. I Sverige uppges den tidigaste epidemien ha förekommit i ] år 1745. ref 'Nordisk familjebok, Uggleupplagan' /ref. + − I Sverige uppges den tidigaste epidemien ha förekommit i ] år 1745. ref 'Nordisk familjebok, Uggleupplagan' /ref. Versionen från 20 oktober 2010 kl. Namnet dragsjuka kommer ifrån den kramp i nacken som kan uppstå och som drar huvudet bakåt. År 1854 drabbades Sverige av en epidemi av dragsjuka. ...
http://wiki.genealogi.se/index.php?title=Dragsjuka&diff=880&oldid=879
*  Skillnad mellan versioner av "Dragsjuka" - Wiki-Rötter
− Namnet 'dragsjuka' kommer ifrån den kramp i nacken som kan uppstå och som drar huvudet bakåt. + Namnet 'dragsjuka' kommer ifrån den kramp i nacken som kan uppstå och som drar huvudet bakåt. Den började i Blekinge i slutet av året och bredde under vintern ut sig till Kalmar län med tusentals sjukdomsfall. Under tiden för ]ens härjande i Sverige, från 1854 till 1861, anmäldes 11,803 sjukdomsfall sannolikt var antalet i verkligheten betydligt större och 4,165 dödsfall. Den började i Blekinge i slutet av året och bredde under vintern ut sig till Kalmar län med tusentals sjukdomsfall. Under tiden för ]ens härjande i Sverige, från 1854 till 1861, anmäldes 11,803 sjukdomsfall sannolikt var antalet i verkligheten betydligt större och 4,165 dödsfall. I Sverige uppges den tidigaste epidemin ha förekommit i Älvsborgs län år 1745. + Benämningen 'dragsjuka' har även använts för den förgiftning, 'Ergotism' 'Antoniuseld', som uppstår vid förtäring av mjöl förorenat med mjöldryga då dess förlopp liknar epidemisk ...
http://wiki.genealogi.se/index.php?title=Dragsjuka&diff=2557&oldid=1584
*  Skillnad mellan versioner av "Dragsjuka" - Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök Versionen från 20 oktober 2010 kl. 10.28 visa wikitext Cognatus. Nuvarande version från 12 november 2011 kl. 16.08 visa wikitext Viking. 9 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte. − 'Dragsjuka' är en äldre benämning på epidemisk hjärnhinneinflammation. Namnet 'dragsjuka' kommer ifrån den kramp i nacken som kan uppstå och som drar huvudet bakåt. + Namnet 'dragsjuka' kommer ifrån den kramp i nacken som kan uppstå och som drar huvudet bakåt. + År 1854 drabbades Sverige av en epidemi av dragsjuka. Den började i Blekinge i slutet av året och bredde under vintern ut sig till Kalmar län med tusentals sjukdomsfall. Under tiden för ]ens härjande i Sverige, från 1854 till 1861, anmäldes 11,803 sjukdomsfall sannolikt var antalet i verkligheten betydligt större och 4,165 dödsfall. + Benämningen 'dragsjuka' har även använts för den förgiftning, 'Ergotism' 'Antoniuseld', som uppstår vid förtäring av mjöl förorenat med mjöldryga då dess förlopp liknar epidemisk hjärnhinneinflammation. ...
http://wiki.genealogi.se/index.php?title=Dragsjuka&diff=8529&oldid=871
*  Dragsjuka - Wiki-Rötter
... Dragsjuka Från Wiki-Rötter Version från den 29 oktober 2010 kl. 22.01 av Cognatus. Diskussion. bidrag. skillnad ← Äldre version. Nuvarande version skillnad. Nyare version → skillnad. Hoppa till: navigering, sök Dragsjuka Epidemisk hjärnfeber, Kalmarsjuka, Västeråssjuka är en äldre benämning på epidemisk hjärnhinneinflammation. Namnet dragsjuka kommer ifrån den kramp i nacken som kan uppstå och som drar huvudet bakåt. År 1854 drabbades Sverige av en epidemi av dragsjuka. Den började i Blekinge i slutet av året och bredde under vintern ut sig till Kalmar län "med tusentals sjukdomsfall". Under följande vintrar spred sig sjukdomen upp över landet, ända upp till Jämtland. På somrarna upphörde den nästan fullständigt. År 1857 var antalet till Sundhetskollegium anmälda fall störst: 3,051 sjuka och 1,387 döda. Under tiden för farsotens härjande i Sverige, från 1854 till 1861, anmäldes 11,803 sjukdomsfall sannolikt var antalet i verkligheten betydligt större och 4,165 dödsfall. Ergotism. Benämningen dragsjuka ...
http://wiki.genealogi.se/index.php?title=Dragsjuka&oldid=1584
*  Dragsjuka - Wiki-Rötter
Dragsjuka Från Wiki-Rötter Omdirigerad från Epidemisk hjärnfeber Hoppa till: navigering, sök Dragsjuka Epidemisk hjärnfeber, Kalmarsjuka, Västeråssjuka är en äldre benämning på epidemisk hjärnhinneinflammation. Namnet dragsjuka kommer ifrån den kramp i nacken som kan uppstå och som drar huvudet bakåt. År 1854 drabbades Sverige av en epidemi av dragsjuka. Den började i Blekinge i slutet av året och bredde under vintern ut sig till Kalmar län "med tusentals sjukdomsfall". Under följande vintrar spred sig sjukdomen upp över landet, ända upp till Jämtland. På somrarna upphörde den nästan fullständigt. År 1857 var antalet till Sundhetskollegium anmälda fall störst: 3,051 sjuka och 1,387 döda. Under tiden för farsotens härjande i Sverige, från 1854 till 1861, anmäldes 11,803 sjukdomsfall sannolikt var antalet i verkligheten betydligt större och 4,165 dödsfall. Benämningen dragsjuka har även använts för den förgiftning, Ergotism Antoniuseld, som uppstår vid förtäring av mjöl förorenat med mjöldryga då dess förlopp ...
http://wiki.genealogi.se/index.php/Epidemisk_hjärnfeber
*  ATC-kod D03: Medel vid sår- och brännskador
atc kod d medel vid sår och brännskador atc kod d medel vid sår och brännskador d a medel vid sår och brännskador d aa fiskleverolja inga undergrupper d ax övriga medel vid sår och brännskador d ax cadexomerjod d ax dextranomer d ax dexpantenol d ax kalciumpantotenat d ax hyaluronsyra d ax bekaplermin d ax glyceryltrinitrat d ax isosorbiddinitrat d ax crilanomer d ax enoxolon d b enzymer d ba proteolytiska enzymer d ba trypsin d ba klostridiopeptidas d ba klostridiopeptidas kombinationer d
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D03:_Medel_vid_sår-_och_brännskador