Guanidin: Ett kraftigt basisk, organiskt ämne, främst i form av guanidiumjoner vid fysiologiskt pH. Det återfinns i urin som en normal metabolit av protein. Guanidinhydroklorid används i laboratoriearbete för proteindenaturering. Det används även för behandling av myasteni och som fluorescerande sond vid HPLC.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.PregnadiendiolerMacau: Sydostasiatisk ögrupp vid Kinas kust, i Sydkinesiska sjön. Den tidigare portugisiska kolonin införlivades 1999 i Folkrepubliken Kina som en "särskild administrativ region". Ytan är 28.2 km2, och folkmängden uppgår till ca 457 000 invånare (2007). Portugisisk namnform är Macau.Bukrylat: 2-cyano-2-propensyra-2-metylpropylester. Vävnadsklister av cyanoakrylat som används bl a för att täppa till blodkärl som försörjer tumörvävnad eller annan sjuk vävnad.ProteinveckningFluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.UrinämneOptogeneticsLipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Lipoxiner: Trihydroxiderivat av eikosansyror. De erhålls primärt från arakidonsyra, men även eikosapentaensyraderivat finns. Många av dem är naturligt förekommande immunreglerare.Calcium-Calmodulin-Dependent Protein Kinase Type 4Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.RNA 3' End ProcessingAnilinnfaftalensulfonater: En klass organiska föreningar som innehåller en anilin- (fenylamin-)grupp länkad till ett salt eller en ester av naftalensulfonsyra. De används ofta som fluorescerande färgämne.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Poliovirus: En art av Enterovirus som orsakar poliomyelit hos människor. Det finns tre serotyper (stammar). Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.UltraviolettspektrofotometriTemperaturOrganellformsigmareceptorerEnzymreaktivatorerTymidylatsyntasNatriumdodecylsulfatVarm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Karotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.Pankreatisk ribonukleasAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Huggormsgifter: Gift från ormar av familjen Vipera (huggormar). Det är inte lika kraftigt som gift från Elapidae (kobror) eller Hydrophidae (havsormar) och verkar huvudsakligen på kärlsystemet, där det stör koagulation och kapillärmebranfunktioner. Det har även cytotoxisk verkan. Gifterna innehåller stora mängder enzymer och andra faktorer.NataltänderMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.StreptograminerKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Argininkinas: Ett enzym som katalyserar fosforyleringen av argininets guanidinkväve i närvaro av ATP och en divalent katjon till fosforylarginin och ADP. EC 2.7.3.3.ProteoglykanerECHO-virus 9: En art av Enterovirus som har samband med epidemier av aseptisk meningit.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Proteinstruktur, sekundärRekombinanta proteinerLäkemedelshållbarhetDifenylhexatrien: Ett fluorescerande ämne som avger ljus endast i bestämda konfigurationer i vissa fettmedia. Det används för studier av membranlipider.Archaeoglobus: Ett släkte ytterst termofila, sulfatreducerande arkebakterier, tillhörande familjen Archaeoglobaceae.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Protein UnfoldingAdenosindifosfatsocker: Estrar som bildas mellan aldehydkol i socker och det terminala fosfatet i adenosindifosfat.Skallgrop, främreProteinbindningKlofibratsyra: Ett antilipemimedel och den biologiskt aktiva klofibratmetaboliten.Histaminstimulerare: Läkemedel som binder till och aktiverar histaminreceptorer. Trots att en rad kliniska tillämpningar föreslagits, har dessa agonister hittills använts i större utsträckning inom forskning än för behandling.Odontogena cystorSulfhydrylföreningarLäkemedelsförvaringKemiBromider: Salter av bromvätesyra, HBr, av vilka vissa använts som lugnande medel.BetamannosidosKemiska fenomenSingle-Domain AntibodiesKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Andnödssyndrom hos vuxnaMenstruationscykel: Tidsförloppet mellan början av en menstruationsblödning och början av nästföljande hos kvinnor och primathonor i fruktbar ålder. Menstruationscykeln regleras av endokrin samverkan mellan hypotalamus, hypofysen, äggstockarna och könsorganen. Cykeln delas genom ägglossningen in i två faser. Beroende på äggstockens endokrina tillstånd är där en follikulär och en gulkroppsfas. Beroende på livmoderslemhinnans reaktion delas menstruationscykeln in i en proliferationsfas och en sekretionsfas.MerkaptoetanolAdenovirus E2-proteiner: Proteiner som transkriberas från E2-regionen hos adenovirus. Flera av dessa behövs för virusets DNA-replikation.Apoenzymer: Enzymets proteinkomponenter utan eventuella kofaktorer eller prostetiska grupper, nödvändiga för enzymets funktioner.Adenom, oxyfilt: Ett vanligtvis godartat adenom bestående av onkocyter med - pga rikligt med mitokondrier - granulär, eosinofil cytoplasma. Det består ofta av Huerthleceller från sköldkörteln, och kan förekomma i njur e, spottkörtlar och endokrina körtlar.TrypsinBruchs membranCyanamid: H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.MuramidasSmad5-proteinGuanetidin: Ett blodtryckssänkande medel som verkar genom att selektivt blockera överföring i adrenerga postganglionnerver. Dess huvudsakliga verkan antas bestå i att det hindrar att norepinefrin frigörs vid nervändarna och att det ger underskott av norepinefrin såväl i perifera, sympatiska nervslut som i vävnader.

*  Akoin
kategori guanidiner ... akoin akoin akoin eller acoin etoxifenyl bis metoxifenyl guanidin summaformel c h n o är ett lokalbedövning smedel det utgörs av ett vitt luktlöst kristallpulver används vanligen i sin hydroklorid form lösligt i vatten lättare i sprit det har förr använts för injektioner ibland tillsammans med kokain och adrenalin för lokalbedövning vid operationer akoin är mindre giftigt än kokain verkar snabbare och långvarigare i stark lösning etsande källor kategori lokalanestetika kategori guanidiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akoin
*  Lugdunam
kategori guanidiner kategori nitriler ... lugdunam lugdunam lugdunam från lat lugdunum för lyon är ett av de starkaste sötningsmedlen man känner till ämnet har uppskattats vara mellan till gånger sötare än sackaros bordssocker varierande mellan olika undersökningar lugdunam har framtagits på universitetet i lyon ämnet är medlem i en familj av extremt starka sötningsmedel med en etansyragrupp på guanidin dessa kallas guanidinokarboxylsyror lugdunam har ännu inte godkänts för användning i livsmedel källor kategori etansyror kategori sötningsmedel kategori guanidiner kategori nitriler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lugdunam
*  Kategori:Guanidiner
kategori guanidiner kategori guanidiner guanidiner är en grupp organiska föreningar som har en gemensam vanlig funktionell grupp med den generella strukturen r r n r r n c n r kategori amidiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Guanidiner
*  Courtyard – Bild från Pousada de Mong-Ha, Macao - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Är du inte redo att boka. Courtyard – Bild från Pousada de Mong-Ha, Macao. GÅ MED LOGGA IN. Hotell i Macao. Macao semesterbostäder för uthyrning. Macao bilder. Alla hotell i Macao Erbjudanden på hotell i Macao Sista minuten Macao. Hotellområden i Macao. 5-stjärniga hotell i Macao. 4-stjärniga hotell i Macao. 3-stjärniga hotell i Macao. Hotell med pool Macao. Hotell nära Historic Centre of Macau. Hotell nära Macao Museum. Hotell nära St. Att göra. Dina vänner Att resa är bättre med vänner. Bli inspirerad av dina vänner och utbyt resplaner med dem. Läs mer. Mer. Skriv ett omdöme 1+. Pousada de Mong-Ha. Skriv ett omdöme. Skriv ett omdöme om en annan plats. Sök. Macao Hotell › Bilder från Pousada de Mong-Ha. Foto från Pousada de Mong-Ha : Courtyard. Colina de Mong-Ha , Macao , Kina. Rankad som nummer 6 av 92 hotell i Macao. | 355 omdömen. Filtrera bilder efter...
http://tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g664891-d543695-i58319300-Pousada_de_Mong_Ha-Macau.html
*  Emperor Hotel Macao. Sista minuten-erbjudanden på Agoda.com
Välj datum för att kontrollera tillgänglighet och boka detta hotell Emperor Hotel. Se alla omdömen. baserat på 10305 omdömen. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats, matchar vi eller går under det priset. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats. matchar vi, eller går under, det priset. Klicka här för att läsa mer. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats, matchar vi eller går under det priset. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris fö...
http://agoda.com/sv-se/emperor-hotel/hotel/macau-mo.html
*  Sabbatino de Ursis
Sabattino de Ursis utbildades inom astronomi n och sändes av sin orden till Kina år 1606. Han kom först till Macao, där han fick sin avslutande förberedelse för sitt verk i Kina vid 'St. : 'Religion and Culture: An International Symposium Commemorating The Fourth Centenary of the University College of St. Han blev år 1611, bara några månader efter Riccis död 1610, satt till att föra vidare arbetet i det kinesiska kejserliga stjärnobservatoriet i Peking med att utarbeta en mer korrekt kalender. Detta hade blivit ett krävande behov för kejsaren, för han hade tidigare gått ut med en förutsägelse av en solförmörkelse som var en timme fel. Den kejserliga astronomibyrån, som var satt till att assistera kejsaren i hans ämbetsplikt om att förutse sol- och månförmörkelser, var alltså inte tillräckligt sakkunnig. Det kejserliga beslutet år 1611, som överförde ansvaret för det kejserliga stjärnobservatoriet och ledningen av den kejserliga astronomibyrån till jesuiterna, bad dem också att översätta europeiska verk om ast...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sabbatino_de_Ursis
*  AFM
... kan syfta på organisationer tidskrifter vetenskap och teknik militärt musik organisationer africa fighting malaria alex von falkenhausen motorenbau american federation of motorcyclists american federation of musicians american film market american freedom mortgage inc autoriteit financiële markten macau football association armed forces of malta tidskrifter aquarium fish magazine annals of the four masters vetenskap och teknik afm gen abrasive flow machining adobe font metrics air flow meter luftmassemätare afm phase antiferromagnetism atomic force microscopy på svenska atomkraftsmikroskopi audio frequency modulation militärt air force medal utdelas av royal air force united states air force memorial musik afm records...
https://sv.wikipedia.org/wiki/AFM
*  Racing Bart Mampaey
Året efter vann de den totala tävlingen, och denna gång under namnet BMW Fina Bastos Team, med Marc Duez, Eric van de Poele och Alain Cudini som förare. Till 1999 bytte de bilmärke till Nissan och slutplaceringen blev då en fjärdeplats. Ekblom slutade totalt på sjätte plats, medan Corthals, som även gästkörde för Carly Motors, slutade totalt på sextonde plats. 2003 tog Andy Priaulx Ekbloms plats i teamet, som nu tävlade under namnet BMW Team Great Britain. Priaulx, som två år tidigare hade tävlat i formelbil sracing och 2002 i British Touring Car Championship, visade sig vara ett riktigt stjärnskott, när han redan sin första säsong slutade totalt trea. 2004 fortsatte Priaulx i BMW Team Great Britain och denna gång var det ingen som kunde stoppa honom från mästartiteln. Han tog visserligen lika många poäng som Schnitzer -föraren Dirk Müller, men i kraft av fler segrar vann han mästerskapet. Han körde tio race och slutade totalt på trettonde plats. Racing Bart Mampaey flyttade över till den nya serien, och så ä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Racing_Bart_Mampaey
*  George Chinnery
... right thumb george chinnery självporträtt cirka george chinnery 錢納利 född den januari i london död maj i macao var en engelsk målare som tillbringade det mesta av sitt liv i asien i synnerhet indien och kina efter studier i england blev chinnery en populär porträttmålare i irland han gifte sig med sin hustru marianne den april i dublin hans far ägde flera handelsskepp och hans äldre bror william basset chinnery ägde det som idag är gilwell park i london chinnery blev skuldsatt och reste till indien på skeppet gilwell där lyckades han återetablera sig som målare men skulder tvingade honom att åter flytta denna gång till guangdong i sydkina där var han mentor till lam qua som senare skulle bli känd som porträttmålare chinnery reste omkring i pärlfloden s delta mellan macao och guangzhou miniatyr left px an indian herdsman on a bank cattle watering in a river below odaterad privat samling han befann sig i hong kong när det att britterna ockuperade staden efter opiumkriget men han blev snart sjuk och avled i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Chinnery
*  Recensioner på Grand Waldo Hotel Macao Macao - Sida 1
Välj datum för att kontrollera tillgänglighet och boka detta hotell Grand Waldo Hotel. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats, matchar vi eller går under det priset. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats. Klicka här för att läsa mer. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats, matchar vi eller går under det priset. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du...
http://agoda.com/sv-se/grand-waldo-hotel/reviews/macau-mo.html?asq=Pg5RhvCFgmXiL6Sne4iWNYDXuVKo+E1IaqolL0rODa46G+mt/W1KIRbyUNXOzW/Z&setcookienew=1
*  Recensioner på Grand Waldo Hotel Macao Macao - Sida 1
Välj datum för att kontrollera tillgänglighet och boka detta hotell Grand Waldo Hotel. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats, matchar vi eller går under det priset. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats. Klicka här för att läsa mer. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du kan boka samma rum på samma datum till ett lägre pris, vilket går att se och boka på en annan webbplats, matchar vi eller går under det priset. Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för ditt rum. Om du har bokat ett hotellrum genom Agoda och sedan visar oss att du...
http://agoda.com/sv-se/grand-waldo-hotel/reviews/macau-mo.html?asq=Pg5RhvCFgmXiL6Sne4iWNejzGVEdutBfQk4VIeiWEwAR8Eyjwa2glPjmKTB0fVN3&setcookienew=1
*  XE.com ‒ USD/MOP-graf
... XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ Använd vårt innehåll. Introduktion till Forex Trading Valuta Encyklopedia Valuta tabeller Valuta glosbok Kostnadsfri valuta e-post Lär mer Blog. XE valutagrafer USD/MOP-graf. XE valutagrafer USD/MOP USA-dollar-till Macao pataca-graf Denna USD / MOP -graf låter dig se detta pars valutakurshistorik upp till tio år tillbaka. Behöver du överföra pengar. XE Valuta Transferering låter dig skicka och ta emot pengar med alternativ för gratis pengaöverföring och konkurrenskraftiga kurser. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund HKD - Hongkong-dollar HUF - Ungersk forint INR - Indisk rupie JPY - Japansk yen MXN - Mexikansk peso MYR - Malaysisk ringgit NOK - Norsk krona NZD - Nyzeel #228;ndsk dollar PHP - Filippinsk peso RUB - Rysk rubel SEK - Svensk krona SGD - Singaporiansk dollar THB - Thail #228;ndsk baht TRY - Turkisk lira USD - USA-dollar...
http://xe.com/sv/currencycharts/?from=USD}&to=MOP
*  Intresseklubben noterar (4) | SkrattNet
Tomaten stammar från Mexico och kom till Europa på 1500-talet, men användes ända in på 1700-talet bara som dekoration. Den antogs vara giftig då den tillhör samma familj som nattskatta. I människans hjärna arbetar 10 000 miljarder komponenter, och varje dag utför de mer än 100 gånger så många kopplingar som alla telefonstationer i hela världen tillsammans. Det finns en internationell förening vars syfte är att upplysa världen om att alla vetenskapliga fakta är osanna. Bland annat så påstår medlemmarna att jorden är platt och att avståndet till solen är 5184 km och inte 149 miljoner km. Praktiskt taget allt helium som existerar i världen kommer från en och samma naturgaskälla i Arizona i USA. Påståendet att adelsmännen har "blått blod" kommer från spanskans "sangre azul" och har att göra med att de ursprungliga spanjorerna var ljusare i huden än de invandrande judarna och morerna. Den är lika med 4,32 miljarder år. En kalpa är den tid det tar att nöta ner Himalaya genom att gnida på den enorma bergskedjan med ...
http://skrattnet.se/roliga-texter/intresseklubben-noterar-4
*  Mo
... jordart – en jordart enligt äldre svensk terminologi Moskog – skog på podsoljord där det översta markskiktet består av förna och humus MO Militieombudsman – en av riksdagens ombudsmän 1915–1968 Mo film – en amerikansk film från 2007 The Mo – en svensk musikgrupp Mo – ett fiktivt land i granne med Landet Oz Mo – kemiskt tecken för grundämnet Molybden .mo – nationell toppdomän för Macao Mo ångsåg – en ångsåg i Norrbyskär. Mo församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift i Tanums kommun uppgick 2002 i Naverstad-Mo församling Mo församling, Härnösands stift – en församling inom Svenska kyrkan i Örnsköldsviks kontrakt av Härnösands stift Mo församling, Karlstads stift – en tidigare församling i Karlstads stift i Åmåls kommun uppgick 2010 i Åmåls församling Mo församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift i Töreboda kommun uppgick 2002 i Fägre församling Mo församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Söderhamns kommun i Gävleborgs län uppgick 2...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mo
*  ATC-kod D02: Hudskyddande och uppmjukande medel
atc kod d hudskyddande och uppmjukande medel atc kod d hudskyddande och uppmjukande medel d a hudskyddande och uppmjukande medel d aa silikonpreparat inga undergrupper d ab zinkoxidpreparat inga undergrupper d ac paraffin och fettpreparat inga undergrupper d ad flytande plaster inga undergrupper d ae karbamidpreparat d ae karbamid d ae karbamid kombinationer d af salicylsyrapreparat inga undergrupper d ax övriga hudskyddande och uppmjukande medel inga undergrupper d b medel som skyddar mot uv strålning d ba medel som skyddar mot uv strålning utvärtes d ba aminobensoesyra derivat d ba oktinoxat d bb medel som skyddar mot uv strålning för systemiskt bruk d bb betakaroten d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D02:_Hudskyddande_och_uppmjukande_medel
*  Resor Gdansk – TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Är du inte redo att boka. Resor Gdansk. Semesterpaket till Gdansk. Gdansk Hotell som tillåter djur. Flygresor. Dina vänner Att resa är bättre med vänner. Skriv ett omdöme om en plats du har besökt. Sök. Gdansk › Resor Gdansk. Oavsett om du funderar på en romantisk semester, en familjeresa eller en all-inclusive-ledighet blir det enkelt och billigt att planera din resa med semesterpaketen för Gdansk på TripAdvisor. Hitta det perfekta semesterpaketet för Gdansk på TripAdvisor genom att jämföra priser för hotell i och flygresor till Gdansk. Resenärer som du har skrivit 10 765 omdömen och lagt upp 4 291 bilder för hotell i Gdansk. Sök efter semesterpaket för Gdansk. TripAdvisor stöder endast sökningar för högst 6 resenärer. Kontakta flygbolaget för att köpa biljett och för att få information om åldersbegränsningar, ytterligare avgifter och policyer. - 0 + *Ange åldern på alla barn vid resetillfället. Kontakta flygbolagen för att bekräfta ett spädbarn i...
http://tripadvisor.se/Vacation_Packages-g274725-Gdansk_Pomerania_Province_Northern_Poland-Vacations.html
*  Denaturering (DNA)
denaturering dna denaturering dna denaturering är ett koncept inom genetik en som avser den process då dubbelkedjat dna bryts ner till två enkelkedjor en annan vanligt använd beskrivning är att dna t smälter detta kan iakttas genom att absorptionen av uv ljus ökar drastiskt när dubbelsträngat dna denatureras kedjorna hålls samman av vätebindningar och precis som inom andra områden inom kemin så kan dessa bindningar brytas av ett flertal faktorer temperaturhöjning främsta orsaken till denaturering används exempelvis inom pcr tekniker jon koncentrationen eftersom de negativa fosfat grupperna i dna kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner stabilisera en lösning av enkelsträngade dna strängar kemikalier som stabiliserar vätebindning ar såsom formamid eller urea extremt låga eller höga ph värden vilket kommer medföra att kvävebaserna i nukleotid erna protoneras eller deprotoneras vilket medför att de blir laddade och repellerar varandra utöver detta påverkas även smälttemperaturen av antalet cytidi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Denaturering_(DNA)
*  Jämviktskonstant
där 'a', 'b', 'c' och 'd' är de stökiometri ska koefficienterna för respektive ämne, vilka betecknas med 'A', 'B', 'C' respektive 'D' och där 'A' och 'B' är reaktant er och 'C' och 'D' är produkter se även kemisk jämvikt. Med denna definition finns ett direkt förhållande mellan Gibbs fria reaktions energi i standardtillstånden och jämviktskonstanten enligt följande:. Värdet på konstanten är endast giltigt vid konstant temperatur och tryck. Det värde för 'K' som ges i tabeller och datasammanställningar är vanligen giltigt för 25 grader och för 1 atm, och olika metoder finns för att korrigera konstanterna till aktuella förhållanden. Aktiviteten för ett ämne är relaterad till koncentration en genom en aktivitetskoefficient, som är beroende av jonstyrka n. Inom lösningskemin är det vanligt att man använder en "jämviktskonstant" som är baserad enbart på koncentrationer – detta för att få en direkt relation mellan mätbara storheter. Dock är konstanten 'K' ' I ' starkt beroende av jonstyrkan, och så fort jonstyrkan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämviktskonstant
*  Högtemperatursupraledare
thumb|232x232px|Högtemperatursupraledare Kuprat HgBa 2 CuO 4 'Högtemperatursupraledare' är material som är supraledande vid temperaturer över kokpunkt en för flytande kväve -196 °C eller 77 K, den kryogeniska temperatur som är lättast att uppnå, till skillnad mot vanliga supraledare som når detta tillstånd endast om de når temperaturer på ett fåtal kelvin. Upptäckten av högtemperatursupraledaren L B CO, med en kritisk temperatur på 35 K, blev mycket uppmärksammad då det tidigare antagits omöjligt att uppnå supraledning vid såpass "höga" temperaturer. Trots detta anser forskare att om man någon gång kommer att finna material som är supraledande vid rumstemperatur kommer dessa att tillhöra någon annan familj av material. Alla supraledande kuprater har ett av dessa byggelement gemensamt, nämligen ett koppardioxidplan ett eller flera CuO 2 -plan kan finnas per enhetscell. Då detta koppardioxidplan återfinns i samtliga högtemperatursupraledare, är det generellt accepterat bland forskare att det är här den resistan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högtemperatursupraledare
*  Proton-protonkedjan
... dominerar i stjärnor av solen s storlek eller mindre. För att övervinna den elektrostatiska repulsionen mellan två vätekärnor krävs en stor mängd energi och denna reaktion tar i genomsnitt 10 9 år för den att slutföras vid temperaturen i solens kärna. Generellt sett kan proton-protonfusion endast ske om temperatur en den kinetiska energin hos protonerna är hög nog för att övervinna deras ömsesidiga krafter skapade av Coulombs lag. Vid den tiden ansågs dock temperaturen hos solen vara för låg för att övervinna Coulombbarriären. Utvecklingen av kvantmekanik en öppnade emellertid snart för teorin, då det upptäcktes att tunneleffekt er kunde tillåta fusion vid lägre temperaturer än vad som förutspåtts av den klassiska fysiken. thumb|250px|left|Proton-protonkedjan dominerar i stjärnor av solens storlek eller mindre. Detta första steg är extremt långsamt, både eftersom protonerna måste tunnla genom Coulombbarriären och eftersom det beror på svag växelverkan. Efter detta kan deuteriumet som skapades i första st...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Proton-protonkedjan
*  Rätskiva
... miniatyr rätskiva en rätskiva rätbräde eller rätskena är ett mätverktyg i form av en linjal utan krav på måttgradering grundkrav och typisk utformning mätdon och ritverktyg arbetsredskap källor grundkrav och typisk utformning två grundkrav på en rätskiva är att den ska ha minst en sida som kan anses vara helt rak samt att den ska vara formstabil vid olika temperaturer och fukthalter de flesta rätskivor har rektangulär kropp med ett tvärsnitt exempelvis x mm samt med längd upp till meter förr tillverkades rätskivor i hårda träslag numera tillverkas de vanligen i form av aluminium profil er med eller utan libell mätdon och ritverktyg inom byggbranschen används rätskivor i många sammanhang för att kontrollera olika byggdetaljers raka ytor eller för att rita ut raka linjer arbetsredskap vissa typer av rätskivor används för att breda ut löst material så att det blir jämnt källor kategori verktyg kategori mätinstrument...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rätskiva
*  Termisk nedbrytning
... är en process där ett ämne bryts ner i mindre beståndsdelar genom behandling med värme termisk nedbrytning sker ofta genom kemiska reaktioner då kemiska föreningar bryts sönder till åtminstone två olika komponenter ett exempel på termisk nedbrytning är pyrolys processer till exempel vid pyrolys av kol avgår flyktiga pyrolysgaser vid höga temperaturer medan koks blir kvar många kalcinering sprocesser är också termisk nedbrytning till exempel när kalciumkarbonat ofta i form av kalksten kalcineras till kalciumoxid bränd kalk avgår koldioxid enligt reaktionen nedan ca c o s cao s co g se även pyrolys kalcinering förgasning kategori kemiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Termisk_nedbrytning
*  Dilatationsfog
... miniatyr px dilatationsfog i en bro dilatationsfog även expansionsfog i dagligt tal ofta kallad rörelsefog eller dillfog är den byggtekniska termen för en fog som tillåter viss rörlighet mellan två byggelement eller olika material rörligheten behövs för att kompensera för långa konstruktioners längdförändringar mellan kall och varm temperatur t ex kan en lång hängbro med farbana av stål vara flera decimeter kortare vid sträng kyla än i högsommarvärme miniatyr left dilatationsfog i ett broräcke se även brolager kategori byggteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dilatationsfog
*  Kanthal
... stållegering bestående av krom aluminium små mängder kobolt och resten järn kanthal utexperimenterades av bergsingenjören hans von kantzow i hallstahammar och de första patent en togs bildades ab kanthal för uppfinningens exploaterande namnet kanthal är ett teleskopord av kant zow och hal lstahammar legeringen är känd för att klara av höga temperaturer maxtemperatur c beroende på typ och stort elektriskt motstånd och används bland annat som värmeelement i elektriska ugnar och som förbrännare till elektroniska cigaretter kanthaltråden fungerar även som skärverktyg för bearbetning av frigolit i januari lade ägaren sandvik ab ner all trådtillverkning i hallstahammar kanthal ingår också i varumärket kanthal super som är ett helt annat material baserat på molybdendisilicid detta är sprött och brukar användas som stavformade element den mest högpresterande typen kan användas upp till c i luft i sovjetunionen användes en liknande legering med lägre kromhalt cr al och lägre prestanda maxtemperatur c med namnet f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanthal
*  RFID-taggar & läsutrustning
RFID-taggar läsutrustning. RFID-taggar läsutrustning. RFID-taggar läsutrustning. Läs/skriv-enhet Industriell kompakt enhet med antenn och elektronik integrerad. 120 mm x 200 mm x 30 mm i polykarbonatkapsling. Transaktionsavtånd 20 mm – 200 mm beroende på tagg, hanterar flera olika standarder. Programmerbar via enkelt ASCII-protokoll, gränssnitt bland annat RS 232c och RS 485. Läs/Skriv-enhet En serie läs/skriv-enheter speciellt framtagen för tuffast tänkbara miljöer som exempelvis gruvor och fordonsmontage. Kraftigt utförande i polyasetat, för spänningsmatning mellan 10VDC och 30VDC, kabelanslutning via skruvplint. Adresserbar och försedd med RS 485-gränssnitt. Taggar Vi kan erbjuda det mesta relaterat till RFID-taggar. Kodbärare, omprogrammerbara och OTP, företrädelsevis inom 125 kHz området. Speciella för montage på renhållningsbehållare, avstämda för montage på respektive i metall, för höga temperaturer etc. Kontakta oss angående önskemål och standarder eller frekvensområden som SmartLabel EPC, 132 kHz, 13...
http://liros.se/rfid/komponenter.html
*  Fotstöd Ergonomiprodukter - Jämför priser på PriceRunner
Här listar PriceRunner alla butiker - även de som inte valt att samarbeta med oss. Medelbetyget för denna återförsäljare är baserat på betyg från faktiska köpare och är insamlat via våra verifierade recensioner. Lägg till i min lista. Produkten är tillagd. Det justerbara standardfotstödet från Fellowes® ger höjdjustering i två lägen till 85 mm eller 105 mm och den fritt flytande plattformen gör att du kan sträcka på benen och böja på fotlederna för att öka cirkulationen vid långvarigt stillasittande. Perfekt för långa möten eller proj mindre info Skapa en sund, återupplivande miljö på din arbetsplats med Fellowes® Standard, justerbart fotstöd. Det justerbara standardfotstödet från Fellowes® ger höjdjustering i två lägen till 85 mm eller 105 mm och den fritt flytande plattformen gör att du kan... * Färg: svart * Mått: L.530, B.360, H.125 mm * Vinklingsbart * 16 mm träplatta * Kraftig ram av bockat stålrör * Beklätt med slitstark gummimatta mindre info Fotstöd som ger en vilsam arbetsställning och avlastar rygg...
http://pricerunner.se/cl/185/Ergonomiprodukter?attr_57104360=57104361&retailer=32862
*  Solkurva
... miniatyr px solkurva och skyltar för nedsänkt hastighet miniatyr px solkurva utvidgning vid värme en solkurva är en utknäckning krökning av järnvägsräls på grund av utvidgning vid värme en sidoavvikelse större än mm definieras som en solkurva solkurvor förekommer både på järnvägsspår med rälsskarvar och på helsvetsade spår på helsvetsade spår kan orsaken vara att svetsningen skedde vid en extrem temperatur så att spänningar byggts in på rälsskarvade spår kan orsaken vara att skarven rostat ihop eller att expansionsutrymme saknas i skarvarna dessutom har sådana banor ofta bara grus som ballast vilket ger mindre motstånd mot rörelser i sidled än makadam det är viktigt att kontrollera skarvarna och kapa bort räls vid behov solkurvor utlöses ofta av en tågpassage eller en kraftig inbromsning av ett tåg ofta sker det i kurvor med radie m numera kan man undvika detta genom att använda rälsbefästning ar med stor klämkraft e clips och väl packad makadam som ballast på utsatta platser såsom brofästen kan man ha d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solkurva
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Cerambyx carinatus
... är en skalbaggs art som först beskrevs av küster cerambyx carinatus ingår i släkte t ekbockar och familjen långhorningar inga underarter finns listade bildgalleri file cerambyx carinatus küster jpg källor titan cerambycidae database tavakilian g küster heinrich carl die käfer europas nach der natur beschrieben mit beiträgen mehrerer entomologen nürnberg bauer raspe n pls white adam longicornia i catalogue of the coleopterous insects in the collection of the british museum london pls externa länkar kategori ekbockar kategori cerambyx...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cerambyx_carinatus
*  Chlorophorus carinatus
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius chlorophorus carinatus ingår i släkte t chlorophorus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor aurivillius christopher neue oder wenig bekannte coleoptera longicornia arkiv för zoologi uppsala figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori chlorophorus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorophorus_carinatus
*  Clytus carinatus
... är en skalbaggs art som beskrevs av françois louis nompar de caumont de laporte och hippolyte louis gory clytus carinatus ingår i släkte t clytus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g aurivillius christopher cerambycidae cerambycinae coleopterorum catalogus pars w junk s schenkling berlin kategori långhorningar kategori clytus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Clytus_carinatus
*  Feas huggorm
... 'Azemiops feae' är ensam i släkte t 'Azemiops' och i underfamiljen 'Azemiopinae' som ingår i familjen huggormar. Namnet syftar på Leonardo Fea som var en naturforskare från Genua. Denna orm blir vanligen 60 till 98 cm lång. Den vilar på dagen i ett fuktigt gömställe bland stenar eller växter och är aktiv på natten. Födan hittas vanligen i det tjocka lövskiktet på marken. Arten är känslig för vattenbrist och undviker torra eller halvtorra platser. Äggen kläcks efter cirka 90 dagar. Fjällen har på ovansidan en svart färg och ofta gråa kanter. Påfallande är 14 eller 15 smala, vita till rosa ringar som kan ha en klaff på buken. Huvudet är främst gulaktigt och har ibland två bruna strimmor på ovansidan. Arten förekommer från centrala Kina söderut till norra Vietnam och Burma. Den vistas i låglandet och i bergstrakter från 100 till 2200 meter över havet. Feas huggorm föredrar öppna landskap som klippiga områden och gräsmarker men den hittas även i skogar, buskskog ar och i mindre samhällen. I fångenskap tog de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Feas_huggorm
*  Tiny Vipers
... är en singer songwriter från seattle hennes riktigt namn är jesy fortino hennes debutalbum hands across the void släpptes på sub pop records år hennes uppföljare life on earth släpps i juli tiny vipers har besökt sverige en gång i november då som förband åt damien jurado externa länkar på sub pop records kategori amerikanska sångare kategori kvinnor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tiny_Vipers
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Proteoglykaner
... består av protein er till vilka flera kolhydrat er har kopplats så mycket som av vikten består av kolhydrater är halten mindre än så kallas de i stället glykoproteiner proteoglykaner är proteiner som är substituerade med en speciell sorts polysackarid er som kallas gag er glykosaminoglykan er dessa glykaner är uppbyggda av en repeterande disackarid som innehåller en hexosamin glukos eller galaktosamin och ett annat socker vanligtvis en hexuronsyra glukuron eller iduronsyra men ibland en hexos galaktos dessa socker är vidare i varierande grad substituerade med acetyl på hexosaminerna eller sulfat på alla socker de vanligaste varianterna av glykosaminoglykaner är heparansulfat chondroitinsulfat dermatansulfat keratansulfat och heparin gag er har negativt laddade grupper det finns alltid negativa karboxylgrupper och ibland också negativt laddade sulfatgrupper en proteoglykan kan innehålla allt från till tals glykosaminoglykaner funktion proteoglykaner består alltså av repeterande disackarider länkade till e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Proteoglykaner
*  Billy Barty
... infobox skådespelare namn billy barty bild bildstorlek px bildtext billy barty födelsenamn william john bertanzetti födelsedatum oktober plats millsboro pennsylvania dödsdatum billy barty född som william john bertanzetti den oktober i millsboro pennsylvania död december i glendale kalifornien var en amerikansk skådespelare under talet var han usa s mest kände dvärg http www biography com people billy barty barty grundade organisationen little people of america filmografi filmer som haft svensk premiär skandalen i rom lille eddie en midsommarnattsdröm älvan senapskorn harem holiday baba gräshopporna abe won ton ton underhunden regiassistenten tjejen som visste för mycket j j mackuen sagan om ringen spindeln i nätet dominic carbone skatetown u s a jimmy night patrol kapten lewis legenden mörkrets härskare screwball hårda grabbar philly he man universums härskare gwildor snövit och de sju dvärgarna iddy willow high aldwin vidioten noodles det våras för slummen willy referenser noter externa länkar kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Billy_Barty
*  De oförlåtliga förbannelserna
År 1722 ändrades lagen så att även 'Imperiusförbannelsen' tillhörde de oförlåtliga förbannelserna, men de var fortfarande inte helt oförlåtliga. Det var först efter 1786 som man tog bort alla förmildrande omständigheter och gjorde förbannelserna helt förbjudna för alla utom de som fick tillstånd att använda dem exempelvis trollkarlsministrarna och Auror erna. Förbannelsen används regelbundet av Lord Voldemort och hans Dödsätare för att döda fiender. Under en lektion i försvar mot svartkonster får man även veta av Barty Crouch Jr i skepnad av Alastor Moody ' Harry Potter och den flammande bägaren ' att förbannelsen är ineffektiv om kastaren inte är tillräckligt kompetent. Även om alla i klassen riktade sina trollstavar mot honom och samtidigt uttalade förbannelsen, skulle han enligt honom själv, på sin höjd drabbas av näsblod. Harry Potter överlevde eftersom hans mor gav sitt liv för att skydda honom. Harry är den första kända överlevaren av förbannelsen. Det bekräftas inte i böckerna att det är Avada Kedavra,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/De_oförlåtliga_förbannelserna
*  Casalini
... right px miniatyr casalini sulky right px miniatyr casalini sulky casalini är ett italienskt företag grundat som tillverkar moped er och mopedbil ar casalini s r l är världens äldsta mopedbilstillverkare casalinifabriken ligger i piacenza casalini mopedbilar tillverkas med en säkerhetskaross i glasfiber armerad plast motorn är på cc med en dieselmotor tillverkad av mitsubishi fabriken producerade trehjulade cyklar och mopedcyklar fram till det sena sextiotalet den första mopedbilen rullade av bandet nämligen den så kallade sulky den egentliga produktionen började först och modellen vände sig i första hand till personer som av någon orsak inte hade körkort motorn var då på mindre än kubik den första sulkymodellen producerades i stora kvantiteter i en produktionsserie på över exemplar i och med att italien accepterade europadirektiv började casalini s r l att producera lätta fyrhjulingar den första av dessa var kore den tekniska och estetiska utvecklingen tog sig genom följande stadier sulkydea ydea sulkyd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Casalini
*  Kategori:Bromorganiska föreningar
kategori bromorganiska föreningar kategori bromorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori bromföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bromorganiska_föreningar
*  Kategori:Fluororganiska föreningar
kategori fluororganiska föreningar kategori fluororganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori fluorföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fluororganiska_föreningar
*  Kategori:Jodorganiska föreningar
kategori jodorganiska föreningar kategori jodorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori jodföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Jodorganiska_föreningar
*  Isomeras
... är en grupp av enzym som katalys erar isomeriseringsreaktioner genom att omorganisera atom er inom föreningar utan att sätta till eller ta bort något kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isomeras
*  Tertiärstruktur
... en protein molekyls storskaliga tredimensionella struktur kallas tertiärstruktur tertiärstrukturen beror på hur proteinets sekundärstruktur har veckats rullats ihop etc även om två olika proteiner nästan har samma primärstruktur kan dess tertiärstrukturer vara helt skilda vilket ger proteinerna olika funktion till exempel som enzym er se även protein proteinstruktur primärstruktur sekundärstruktur kvartärstruktur kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tertiärstruktur
*  Camillas lilla sida: Utmanad
... skip to main. skip to sidebar. Sidor. Startsida My resumé 2013 in Review 2012 in Review Favourites from 2011 Favourites from 2010 Favourites from 2009. Translate. Gadgeten innehöll ett fel. Camilla Ekman. I am a devoted scrapper from Sweden. This is my blog where I share my scrapbooking projects. I hope you'll find some inspiration. Visa hela min profil. Follow this blog with bloglovin. Bloggintresserade. camilla-ekman telia.com. Bara prat 151. DT Blue Fern Studios 66. DT C'est Magnifique Kit Club 174. DT Inzpira Magazine 20. DT Maja Design 69. DT Prima Marketing 34. Familj och vänner 34. GDT Prima Marketing 9. layout 885. Scrapbooking 1257. Bloggarkiv. september 2. augusti 1. juni 2. maj 3. april 2. mars 1. februari 5. januari 2. december 5. november 10. oktober 8. september 12. augusti 13. juli 22. juni 15. maj 17. april 17. mars 15. februari 15. januari 15. december 11. november 13. oktober 15. september 13. augusti 15. juli 15. juni 19. maj 17. april 19. mars 26. februari 16. januari 12. december...
http://camillaslillasida.blogspot.com/2009/02/utmanad.html
*  Single strand binding protein
... eller ssb är ett protein som binder till enkla dna strängar för att hindra dem att återinbinda eller binda till sig själv vid exempelvis replikation i prokaryot er se även rpa kategori proteiner kategori replikation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Single_strand_binding_protein
*  Mitt LCHF Liv: LCHF Pannkaka - supergott!
Mitt LCHF Liv: LCHF Pannkaka - supergott. Mitt LCHF Liv. I våras, när jag började med LCHF provade jag att göra kokospannkakor. Jag har ju testat att köra mandlar i mixern för kakor och tårtor, men helt malt blir det ju inte och mina minnen efter kokosflisorna har varit lite för starka för att prova med mixade mandlar, men jag blev riktigt entusiastisk när jag såg mjölet nedan. Du behöver: 5ägg 4dl grädde hade en engelsk variant som heter double cream, som har 49% fett, använder du 40%ig, kanske du ska prova med 3.5dl till att börja med, eller tillsätta mer mjöl ca 2dl mald mandel går det ej att få tag på, testa att mixa mandlar i matberedare en mininypa salt ekologiskt smör till stekning Vispa äggen. Det där receptet måste jag skriva ner, har börjat fundera på att ge mig in på LCHF själv och då är ju dom här pannkakorna ett superbra alternativ till söndagsfrukost. :D Vet inte om jag kan köpa mandelmjöl här i Linköping men snart har jag min Magic Bullet som jag kan göra mjöl med mohaha. lät riktigt godkänt fa...
http://mylchflife.blogspot.com/2008/10/lchf-pannkaka-supergott.html
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  RDS (andning)
rds andning rds andning faktamall hälsotillstånd name rds eller irds icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emerg emedicinetopic diseasesdb meshid d rds respiratory distress syndrome eller irds infant respiratory distress syndrome är en andningsstörning som drabbar för tidigt födda barn orsakerna är otillräcklig produktion av surfaktant i lungorna och att lungornas struktur inte är färdigutvecklad rds är den allvarligaste lungsjukdomen hos prematura barn surfaktant är ett ytspänningsminskande ämne som produceras i lungorna det förhindrar att alveolerna kollapsar vid utandning brist på surfaktant minskar lungkapaciteten och gör att andningen blir mycket arbetskrävande varje andetag blir lika tungt som det första vanligtvis börjar inte surfaktant i tillräcklig mängd produceras i lungorna förrän omkring v så barn som föds innan dess löper stor risk att utveckla rds vid risk för förtidsbörd finns det behandlingar som snabbar på lungmognaden efter födseln kan prematura barns andning stöttas med respirator...
https://sv.wikipedia.org/wiki/RDS_(andning)
*  Linköping University Electronic Press
Deltagarnas r relsem nster och risker har analyserats ing ende i f rh llande till den m ngfald av olika slags utemilj er och transportrum som inryms i bostadsomr den. Syftet med designen har varit att genom komparation av olika typer av uterum kunna belysa komplexa samspel mellan sociala och fysiska faktorer som storskaliga studier har sv rt att avt cka eftersom tids- och platsbunden information g r f rlorad n r data kvantifieras jfr Burawoy 1998. Studien har utf rts i bostadsomr det Lambohov i Link pings kommun. Uppdraget i skolprojektet bestod av att beskriva problem med utemilj n i Lambohov samt f rslag p f rb ttringar. Varje deltagare producerade en rapport med f rslag till f rb ttringar av omr det. De fick markera ut otrygga str ckor och vilka str ckor som de bed mde som omv gar f r att undvika risker. Som komplement till flygbilderna fick de fylla i en daglig manual med information om varje f rflyttning: 1 Tidpunkt, 2 ljust/m rkt, 3 f rds tt, 4 eventuella medresen rer, 5 aktivitet/m l f r resan, 6 otryg...
http://ep.liu.se/ea/is/2009/011/genomforande.asp
*  Digitalmottagare
... small fontsize normal fontsize large fontsize thin screen wide screen green color blue color orange color toogle template customization dapill neojoomla template club skip to content toggle top modules huvudmeny hitta hit startsida om företaget nyheter kontakt samarbetspartner produktmeny alkolås alkotestare backkamerasystem backsensorer belysning varningsljus bilinredningar billarm bilstereo gps multimedia bilstereo tillbehör brodit fästen bränslevärmare digitalmottagare dragkrok extraljus farthållare fartkameravarnare handsfree bil mc ljusfästen frontbågar motortrim motorvärmare omformare omvandlare solpaneler spårsystem tv och antenner husbil antenner marksänt digitalmottagre husbilslarm parabol tak ac digitalmottagare das m den nya tekniken är här multiconn tv mottagare m sätter ny standard för tv i mobila miljöer med diversity auto scan das tekniken behåller mottagaren de valda tv kanalerna under hela resan precis som bilradions rds system hämta pdf här läs pressrelease här sagem sagem digitalmottag...
http://elektronikmontering.com/elektromon/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=84
*  Menstruationspsykos
... har omväxlande betraktats som en extrem variant av PMS och som en cykloid psykos. "Cyclic psychosis associated with the menstrual cycle." The British Journal of Psychiatry 163.6 1993 : 824-828. Diagnosen har då omsänder diskuterats, men aldrig tagits med i standardiserade diagnosmanualer, kända fall har som regel diagnostiserats med manodepressiv sjukdom med psykotiska inslag. Menstruationspsykoser kan uppkomma före, under eller efter menstruationen. Tillståndet är mycket kortvarigt, och mellan episoderna kan personen betraktas som fullt psykiskt frisk. "Schizophreniform psychosis associated with the menstrual cycle." The British Journal of Psychiatry 152.5 1988 : 700-702. I så måtto kan tillståndet betecknas som en akut psykos. Till skillnad från en akut psykos återkommer dock psykosen med ständiga recidiv under samma fas under menstruationscykeln. Det förekommer olika varianter av menstruationspsykoser, beroende på när i menstruationscykeln som den bryter ut. "Schizophrenia and oestrogens—is there an a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Menstruationspsykos
*  Cellodling
Odlade celler kan växa på två sätt: vidhäftade vid ett underlag i en cellodlingsskål adherenta celler eller i suspension, där cellerna ligger löst i cellodlingsmediet antingen i aggregat eller som lösa celler. Vitamin er, aminosyror och olika tillväxtfaktorer är andra ämnen som behövs för att cellerna ska fungera och dela sig. Tidigare använde man ofta serum framställt av blod för att på ett enkelt sätt få tillgång till det mesta av det cellerna behöver. Idag finns även många serumfria medier, som då måste tillsättas många ämnen som finns i cellernas naturliga miljö. För att celler ska kunna dela sig måste de ofta vara i ett relativt tidigt differentiering sstadium; alltför högt specialiserade celler har ofta förlorat förmågan att dela sig. Det finns även cellinjer från stamcell er, som kan differentieras till ett stort antal olika celltyper. För att detta ska kunna ske måste man få loss cellerna från odlingsflaskan. Detta leder till att de celler som lossnar befinner sig i samma fas och man säger därför att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellodling
*  Bruch - Wiktionary
... Bruch Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök Tyska. Substantiv. Böjningar av Bruch. maskulinum Singular Plural. Nominativ der. Bruch. die. Brüche. Genitiv des. Bruches Bruchs. der. Brüche. Dativ dem. Bruch Bruche. den. Brüchen. Ackusativ den. Bruch. die. Brüche. Bruch m. brott medicin. brott Synonymer: Fraktur. brytning medicin. bråck kvist inbrott Synonymer: Einbruch. koagel geologi. förkastning, bräcka matematik. bråk. Sammansättningar: Schiffbruch. Hämtad från " https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=Bruch oldid=1995875 " Kategorier :. Tyska/Substantiv. Tyska/Medicin. Tyska/Geologi. Tyska/Matematik Dold kategori:. Tyska/Alla uppslag. Navigeringsmeny Personliga verktyg Skapa konto. Logga in. Namnrymder Uppslag. Diskussion. Varianter. Visningar Visa. Redigera. Visa historik. Mer. Sök. Navigering Huvudsida. Appendix. Kategorier. Slumpsida. Stöd Wiktionary. Deltagande Deltagarportalen. Bybrunnen. Stilguide. Senaste ändringarna. Projekt. Ladda upp fil. Skriv ut/exp...
https://sv.wiktionary.org/wiki/Bruch
*  Ethemon weiseri
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch ethemon weiseri ingår i släkte t ethemon och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos cerambícidos nuevos o poco conocidos physis buenos aires pls titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ethemon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ethemon_weiseri
*  Lissonotus andalgalensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch lissonotus andalgalensis ingår i släkte t lissonotus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos longicornios argentinos nuevos o poco conocidos i revista del museo de la plata figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori lissonotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lissonotus_andalgalensis
*  Pasiphyle auricollis
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch pasiphyle auricollis ingår i släkte t pasiphyle och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos revista del museo de la plata figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pasiphyle...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pasiphyle_auricollis
*  Prionapterus breyeri
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch prionapterus breyeri ingår i släkte t prionapterus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos una nueva espécie de prionapterus guér coleóptera priónido revista de la sociedad entomológica argentina buenos aires pl titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori prionapterus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prionapterus_breyeri
*  Dülmenponny
De är idag Tysklands enda inhemska ponny ras och har troligen sitt ursprung i den utdöda och primitiva tarpan en, då hästarna oftast har samma blacka färg. Men då dessa ponnyer även kan ha färgerna brun, fux, skimmel eller svart tror man att ponnyn någon gång under alla århundraden har korsats med annat blod, troligtvis den tyska utdöda hästrasen Sennerhäst. Dokument och målningar av ponnyerna har daterats till tidigt 1200-tal men Dülmenborna har troligtvis haft kunskap om dessa hästar flera tusen år före det. Dülmenponny utvecklades troligen från den primitiva och numera utdöda Tarpan en. Även blod från den utdöda Sennerhäst en kan ha tillförts i rasen, likväl som vissa polska och engelska ponnyraser. Under delningen av Tyskland på 1900-talet förlorade de vilda hästarna sina revir och det fanns bara en enda flock kvar, tillhörande hertigen av Croy som hade ett gott öga till ponnyerna och hade hjälpt dem sedan mitten av 1800-talet. På Dukes of Croys ca 860 tunnland stora ägor i Merfelder Bruch strövar den end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dülmenponny
*  Kalciumcyanamid
... kemibox vardagligt namn kalciumcyanamid bild calcium cyanamide png thumb strukturformel bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn övriga namn karbidkväve kalkkväve kemisk formel cacn utseende cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt sublim kokextra huvudfara giftighet och irritation vid hudkontakt nfpa ld kalciumcyanamid eller karbidkväve med handelsnamn kalkkväve är en förening av kalcium kväve och kol som tillverkas genom upphettning av kalciumkarbid i elektrisk ugn under flera timmar och i en ström av rent och torrt kväve materialet består av ett allt efter tillverkningssätt och använt råmaterial mörkt pulver användning kalkkväve används huvudsakligen som kväve gödselmedel där det i jorden omvandlas på ett sätt som gör det möjligt för växter att ta upp kvävet materialet har stor benägenhet att damma och då dammet är etsande och giftigt föredras en granulerad form på grund av kalkkvävets etsande egenskaper kan den dammande forme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumcyanamid
*  Melamin
{{Kemibox Vardagligt namn = Melamin Bild = Melamine2.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Melamine-3D-balls.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin Övriga namn = Cyanuramid Kemisk formel = C 3 N 3 NH 2 3 Utseende = Färglösa kristaller CAS-nummer = 108-78-1 SMILES = Nc1nc N nc N n1 Molmassa = 126,12 Densitet = 1,57 Löslighet = 3,2 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 345 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 3161 mg/kg }}. Gustavsbergs askkopp ' Kulan ' är tillverkad av melaminplast. Melamin framställs genom upphettning av cyanamid H 2 NCN, som det är en trimer av. Melaminplast tillverkas genom kemisk reaktion mellan melamin och formaldehyd, och är en hård och mycket tålig härdplast som används till exempel till plasttallrikar, plastkoppar, plastskålar och i laminat till bordsytor, köksluckor och bänkskivor. Melamin kan orsaka irritation av hud och slemhinnor och är skadligt att förtära. Våren 2007 upptäcktes i USA att viss...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melamin
*  Cyanimid
... thumb px cyanimider r r n cn är en funktionell grupp inom organisk kemi de kan ses som cyanosubstituerade sekundära amin er och är därmed derivat av cyanamid kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyanimid
*  Odda kommun
... kommunfakta norge alternativnamn odda kommune vapen odda komm svg karta no odda svg fylke hordaland fylke fylke kort hordaland residensstad odda residensstad kort odda areal befolkning bef ar webbplats http www odda kommune no www odda kommune no bef not kommunkod odda kommun norska odda kommune är en kommun i hordaland fylke i norge den administrativa huvudorten är odda odda kommun ligger vid slutet av sørfjorden som är en km lång förgrening av hardangerfjorden huvudorten odda är tillsammans med orterna tyssedal och eitrheimsnes ett centrum för tung industri odda var omkring ett omtyckt resmål för personer från hela europa till exempel besöktes orten mellan och varje sommar av den tyska kejsaren vilhelm ii i hans följe kom flera andra europeiska furstar och kungligheter utfördes det första spadtaget för vattenkraftstationen tyssedal som skulle försörja oddas kalciumkarbid och cyanamid fabriker med el befolkningstalet mångdubblades i loppet av år uppfann erling johnson som var anställd hos odda smeltever...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Odda_kommun

Guanidin: Guanidin är ett vitt kristallint och starkt hygroskopiskt ämne med högt kväveinnehåll (CH5N3.Bungyjump: Bungyjump, bungee jump, en aktivitet som går ut på att kasta sig ut från hög höjd med ett starkt gummiband fäst vid fötterna, så att man studsar upp innan man når marken. Bungyjump utövas ofta från broar eller höga lyftkranar (mobilkranar).Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.KarotissinusProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Hemotoxin: Hemotoxin kallas gifter som förstör röda blodkroppar (alltså orsakar hemolys), stör blodkoagulering och/eller orsakar organförsämring och vävnadsskador. Termen hemotoxin är något missvisande då toxiner som skadar blodet även skadar andra vävnader.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteoglykaner: Proteoglykaner består av proteiner till vilka flera kolhydrater har kopplats. Så mycket som 85-95 % av vikten består av kolhydrater, är halten mindre än så kallas de i stället glykoproteiner.Billy BartyAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Natriumbromid: Natriumbromid är ett läkemedel samt den mest användbara oorganiska bromiden inom industrin.Tan (kaninras)Carl Bruch: Carl Wilhelm Ludwig Bruch, född den 1 maj 1819 i Mainz, död den 4 januari 1884, var en tysk anatom.CyanamidLysozym: Lysozym är en familj av enzymer som bland annat finns i äggvita, tårar och saliv. I kombination med EDTA används enzymet vid plasmidburen genöverföring.