MårdhundarBett och stickBindning, människa-sällskapsdjur: Det känslomässiga förhållandet människor kan ha till husdjur.PetsKattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.VargarDirofilaria immitis: En filariaparasit som främst ses hos hundar, men som även förekommer hos rävar, vargar och människor. Parasiten överförs av myggor.Dirofilariasis: Infektioner orsakade av nematoder av släktet Dirofilaria. De drabbar oftast hundar, men kan sporadiskt förekomma hos människor.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.RabiesArtsspecificitetAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Flea InfestationsHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TidsfaktorerValpsjuka: Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.VagusnervHöftdysplasi hos hundFästinginfestationerLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Rhipicephalus sanguineusHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ehrlichia canisZoonoserHjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Valpsjukevirus: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos hundar, vargar, rävar, tvättbjörnar och illrar. Också sälar har drabbats av valpsjuka genom kontakt med hundar.AvföringHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.TryckreceptorerDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Karotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.CtenocephalidesPropranololRabiesvaccinerEhrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Rävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Regionalt blodflödeVagotomiAvlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.NoradrenalinAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.ReflexBinjurebarkshyperfunktionUppfödningHälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Babesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Ganglion stellatum: Ett paravertebralt sympatiskt ganglion, bestående av sammanfogningen av den nedre halsnervknutan och det första bröstkorgsgangliet.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.ElektrokardiografiEhrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.AcaricidesLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Acepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Kloralos: Ett derivat av kloralhydrat som tidigare använts som sömnmedel, men som ersatts av säkrare och effektivare preparat. Det vanligaste användningsområdet är som allmänt narkosmedel vid djurexperiment.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.Slumpmässig fördelningBabesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Parasitsjukdomar, djurIsofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Hjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.SertolicellstumörCanidae: En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.VeterinärmedicinRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Knäled, djur: Den led mellan lårben och skenben hos hästar, nötkreatur och andra fyrfotingar som motsvarar knäleden hos människor.ThelazioideaMedetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.PolymeraskedjereaktionTryckBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Angiostrongylus: Ett släkte parasitiska nematoder tillhörande familjen Metastrongyloidea. Två arter, A. cantonensis och A. vasorum, infekterar lungorna hos råttor (cantonensis) och hundar (vasorum). A. cantonensis kan spridas till människa och då orsaka dödlig infektion i centrala nervsystemet.GenomspolningNeosporaSciuridaeMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.Seroepidemiologiska studierRefraktärperiod, elektrofysiologiskElektrostimuleringAndningInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.HistocytokemiMeningoencefalit: Ett inflammatoriskt förlopp som berör hjärnan och hjärnhinnorna, och som oftast orsakas av patogena organismer som invaderar det centrala nervsystemet, eller ibland av toxiner, autoimmuna störningar och andra tillstånd.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Urinutsöndring: Syn. diures.NatriumBartonellainfektioner: Bartonella kockobacillinfektioner. Bartonella bacilliformis kan orsaka akut blodbrist med hög feber, kallad Oroyafeber, och godartat hudutslag, verruga peruana. Bartonella quintana orsakar skyttegravs feber, Bartonella henselae är orsaken till bacillär angiomatos och är också en av orsakerna till kattklössjuka hos immunkompetenta patienter.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Sympatiska nervsystemetEktoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Influensa A-virus, subtyp H3N8Echinococcus granulosus: En art av hydatidbandmask i familjen Taeniidae och klassen Cestoda, som i vuxenstadiet infekterar matsmältningskanalen hos hundar och katter. I larvstadiet infekterar den får, grisar, hästar och även människor, hos vilka parasiten vandrar till olika organ och etablerar permanenta hydatidcystor.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.PortåderHundparvovirus: En art av släktet Parvovirus och variant av kattparvovirus. Viruset ger upphov till häftig enterit hos hundar, med hög dödlighet. Viruset skiljer sig från hundparvovirus typ 1, ett annat parvovirus hos hund.OwnershipHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Adenovirus, hund: Arter av släktet Mastadenovirus som orsakar feber, ödem, kräkningar och diarre hos hundar, samt encefalit hos rävar.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Injektioner, intraarteriellaGlukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.ReninAnalkörteltumörerDirofilaria: Ett släkte filarianematoder. Olika arter har i omoget stadium visat sig orsaka ögon- eller underhudsinfektioner hos människor.Histiocytiskt sarkomHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.TakykardiPentobarbitalSyrgasförbrukningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Blåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.Hjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Hundcoronavirus: En art av Coronavirus som infekterar hundar. Sjukdom inträder plötsligt, med kräkningar, diarré och uttorkning. Syn. Coronavirus hos hund.NatriuresMacaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.Undertryckande, kemisktHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Metabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.Interkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Bartonella: Ett släkte gramnegativa bakterier som typiskt uppträder som kedjor av segmenterade celler. Den förekommer endast i Anderna i Sydamerika, där den påträffas hos människor och insektvektorer och ger upph ov till bartonellos. Bartonella och Rochalimaea bildar ett gemensamt släkte.FästingarVävnadsdistributionAminohippursyror: En grupp glycinamider från aminobensoesyror.Kvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Magfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.SiphonapteraEnfluran: Ett ytterst stabilt inhalationsnarkosmedel som medger snabba justeringar av bedövningsgraden med små förändringar i puls och andningsfrekvens.Capnocytophaga: En gramnegativ, glidande bakterie som kan förekomma i munhålan. Den orsakar periodontit.Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Leishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.NitroglycerinAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.BukspottkörtelToxocariasisHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Tolvfingertarm: Tunntarmens översta del.Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Analsäckar: Två säckliknande körtlar hos köttätare som mynnar ut vid ändtarmsöppningen.NjurcirkulationEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.VeratrinSammandragningEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.SinusknutaDjursjukhusHalveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.SekretinGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.RadioisotoperPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.NitroföreningarFenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Gangliosidos, GM1: En typ av gangliosidos som kännetecknas av ansamling av G(M1)-gangliosid och oligosackarider i lysosomer, till följd av svår brist på enzymet beta-galaktosidas (typ A1). De tre fenotyperna av sjukdomen är infantil (generaliserad), juvenil och den hos vuxna. Den infantila typen har skelettmissbildningar, hypotoni, dåligt utvecklad psykomotorik, hirsutism, förstorad lever och mjälte och ansiktsmissbildningar. Den juvenila typen uppvisar hyperakusi, krampanfall och outvecklad psykomotorik. Den form som uppträder i vuxen ålder karakteriseras av intellektuell försämring, ofrivilliga rörelser, ataxi och muskelryckningar.SyrgasDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.TvättbjörnarMagutvidgning: Onormal vidgning av magsäcken till följd av ansamling av maginnehåll, som kan nå en volym av 10-15 l. Magutvidgning kan bero på ventrikeltömningshinder, ileus, magmuskelförlamning eller nervskada.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Spirurida-infektionerMotilin: En peptid av ca 22 aminosyror som isolerats från tolvfingertarmen. Vid lågt pH hämmar den magens motoriska aktivitet, medan den vid högt pH har stimulerande verkan.

*  Schalinda`s Kennel
köpa valp mina hundar casper cajsa fanny sune...
http://schalindas.se/
*  Hundar säljes - Jägarnas Riksförbund
Hundar säljes - Jägarnas Riksförbund. ... S annonserar du. Hundar s ljes. Hundar k pes. Hundar avel. ... S annonserar du. Hundar s ljes. Hundar k pes. Hundar avel....
http://jaktojagare.se/marknaden/hundar-saljes/
*  Stribergs Station: 4 dec
Att tillaga gyoza - med två dreglande hundar bredv. ... Två hundar bytes mot två bondkatter. Japanska...
http://stribergsstation.blogspot.com/2008/12/4-dec.html
*  DMOZ - World: Svenska: Nöjen och fritid: Husdjur: Hundar: Raser: Vall-, boskaps- och herdehundar: C
fritid: Husdjur: Hundar: Raser: Vall-, boskaps- och herdehundar ... _boskaps-_och_herdehundar/Collie. Beskrivning. Top. : World : ... fritid : Husdjur : Hundar : Raser : Vall-, boskaps- och...
http://dmoz.org/World/Svenska/Nöjen_och_fritid/Husdjur/Hundar/Raser/Vall-,_boskaps-_och_herdehundar/Collie/
*  Kvicksilver slår ut fjällrävar
fr n m nniskor och hundar som tidigare bodde p n. Fj llr varna...
http://jaktojagare.se/kategorier/notiser/kvicksilver-slar-ut-fjallravar/
*  Katt
Kosttillskott till hundar. Loppmedel. Borstar. Vård. Shampoo ... Tandvård för hundar. Leksaker Tillbehör. Tandspricknings...
http://olivers-petfood.se/katt?cat[]=148
*  Dasyurus viverrinus
'Dasyurus viverrinus' ingår i släkte t pungmårdar och familjen rovpungdjur. Arten når en kroppslängd huvud och bål av 35 till 45 cm, en svanslängd av 21 till 30 cm och en vikt mellan 0,6 och 1,55 kg. Liksom andra pungmårdar har arten en spetsig nos, en rosa näsa och skarpa tänder. I motsats till andra pungmårdar saknar 'Dasyurus viverrinus' stortån vid bakfoten. Utbredning och habitat. Arten vistas där i nästan alla habitat. Arten är främst aktiv på natten och ibland är den dagaktiv. 'Dasyurus viverrinus' jagar huvudsakligen insekter och små ryggradsdjur som gnagare, hardjur och andra pungdjur. Den äter även frukter, andra växtdelar och kadaver. Bönder på Tasmanien påstår dessutom att 'Dasyurus viverrinus' dödar fjäderfä och andra husdjur men det är oftast sjuka eller svaga individer som faller offer. Fortplantningstiden sträcker sig från senare hösten till tidiga vintern, mellan maj och augusti på södra jordklotet. Dräktighet en varar 20 till 24 dagar och sedan föds upp till 30 underutvecklade ungar. Honan h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dasyurus_viverrinus
*  Chibi (uttryck)
chibi uttryck chibi uttryck miniatyr exempel på en tecknad figur ritad i chibistil chibi förkortning av chibisuke lillen även super deformed är ett japanskt fackuttryck som är vanligt inom manga eller anime en figur som blir kallad chibi brukar vara liten och både huvud och ögon är överdrivet stora animenewsnetwork com läst april chibifigurer brukar vara med i dōjinshi manga som oftast har mycket humor i sig humoristiska situationer varje chibi har alltid överdrivna ansiktsuttryck och reaktioner och därför används de bara i humoristiska situationer en rollfigur som är realistiskt eller halvrealistiskt tecknad i övrigt kan förvandlas till en chibi för att förtydliga en reaktion på en humoristisk eller pinsam situation exempel på berättelser med komplex användning av chibi är bland annat studio ghibli filmen pompoko där framställs mårdhund arna oftast som normalt antropomorfa djur men i vissa situationer visas de som chibi och ibland flikas in bakgrundsepisoder med realistiskt tecknade mårdhundar referenser ext...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chibi_(uttryck)
*  Viltvård
... , framför allt biotopförbättringar, kan också direkt eller indirekt gynna andra arter till exempel småfåglar och inte bara det jaktbara viltet. På samma sätt kan viltvård och biotopförändring direkt eller indirekt missgynna andra arter till exempel småfåglar. De olika viltvårdsåtgärderna utförs vanligen av jägare och jaktlag. Hänsyn i jord- och skogsbruk Uppfödning och utplantering av vilt Främmande arter Avskjutning Se även. Ett exempel är den svenska fjällrävsstammen som gynnas av ett minskat antal rödrävar. I vissa områden kan viltet vara helt eller delvis beroende av utfodring för att överleva. Till exempel utfodrar man ofta rådjur vintertid med ängshö och kraftfoder observera att utfodring med grovt hö i många fall kan döda ett rådjur eftersom det dödar magfloran i våmmen. Om det är brist på naturliga vattendrag i markerna kan man anlägga viltvatten av olika storlekar. För att skapa en lämplig biotop för änder och andra sjöfåglar kan man anlägga ett större viltvatten genom att gräva upp en damm och d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Viltvård
*  PHPportalen :: Visa Ämne - Hur många bites osv?
PHPportalen :: Visa Ämne - Hur många bites osv. Hur många bites osv. Medlem i: 4321 dagar Från: Stockholm Status: Offline. Ämne: Hur många bites osv. Går det 1024 bites på 1 kiloBite kB. Hur räknar man ut exakt hur många bite/kB/MB det går på 1 bit/kBit/MBit. Till toppen på sidan. Medlem i: 4351 dagar Status: Offline. 8 bit = 1 Byte 1024 Byte = 1 KB 1024 KB = 1 MB 1024 MB = 1 GB 1024 GB = 1 TB Senast ändrad av Rydberg den 2004-04-21 23:03, ändrad totalt 1 gång. Till toppen på sidan. Medlem i: 4321 dagar Från: Stockholm Status: Offline. Till toppen på sidan. Medlem i: 4351 dagar Status: Offline. Till toppen på sidan. Medlem i: 4321 dagar Från: Stockholm Status: Offline. Okej är det så det fungerar, Visste bara att de räknade olika inte hur för att min 80GB var bara ~74GB när jag kollade den insatt. Till toppen på sidan. Medlem i: 4351 dagar Status: Offline. Decimalt räknat: 8 bit = 1 Byte 1000 Byte = 1 KB 1000 KB = 1 MB 1000 MB = 1 GB 1000 GB = 1 TB. Varför det kallas "binärt" vet jag inte riktigt, det är iaf ...
http://phpportalen.net/viewtopic.php?t=26467
*  BITE BACK Magazine
... according to djurensbefrielsefront com the biggest ever liberation of hens in sweden happened on may when hens were liberated from the battery farm lommarps lant gg where thousands of hens are kept in two windowless sheds the activists write this action was carefully planned and carried out despite the large number of animals in less than an hour the activists entered through an unlocked door took the hens from cages and quickly brought them to their new homes complete swedish communique maj aktionen var v lplanerad och genomf rdes trots det h ga antalet djur p mindre n en timme aktivisterna gick helt enkelt in genom en ol st d rr lyfte ner h norna i transportl dor och k rde d rifr n till h nornas nya hem sympatiska m nniskor som st llt upp som tillflyktsort f r h norna tog emot med ppna armar och b rjade direkt klippa klor och se ver de skadade f glarna h nor p h nserier lever som regel i ett och ett halvt r innan de d das och de som r ddades i aktionen s g ut att relativt nyligen ha satts in p h nserie...
http://directaction.info/news_may19_10.htm
*  BITE BACK Magazine
... received anonymously october rabbits was liberated from a small breeding farm outside gothenburg sweden no cage is big enough we came to open them all freedom forever alf swedish oktober kaniner fritogs fr n en uppf ddare i omr det kring g teborg alla lever nu fria fr n m nskligt f rtryck det r aldrig r tt att bura in djur m nskliga s som icke m nskliga djur skall leva i frihet dbf...
http://directaction.info/news_jan09b_11.htm
*  Stefan Borselius
... född september är en svensk möbelformgivare utbildad på konstfack i stockholm formgivit aluminiumstolen sting tillsammans med fredrik mattson tilldelades guldstolen för bästa produkt av föreningen sveriges arkitekter och priset årets möbel för stolen sting av tidskriften sköna hem produkter sting stol i aluminium formgiven tillsammans med fredrik mattson snooze stol formgiven tillsammans med fredrik mattson peekaboo fåtölj airflake ljudabsorbent froda spaljé referenser externa länkar kategori födda kategori svenska formgivare kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefan_Borselius
*  Next-Generation Secure Computing Base
next generation secure computing base next generation secure computing base frame ngscb s arkitektur next generation secure computing base ngscb tidigare känd som palladium är en säkerhetsarkitektur utvecklad av microsoft som är tänkt att implementera delar från trustworthy computing projektet i kommande versioner av operativsystemet microsoft windows dock kommer relativt få funktioner att implementeras i windows vista en av de få som kommer att implementeras är secure startup en funktion som använder hårdvara för skydda lagring av krypteringsnycklar lösenord och digitala certifikat kritik projektet har kritiserats starkt från flera håll främst för att det påstås kunna användas för att övervaka en enskild persons datoranvändning men även för att ngscb kan användas för att manövrera ut konkurrenter från början hävdade microsoft att ngscb skulle erbjuda ett omfattande skydd mot datorvirus spionprogram och skadlig kod microsoft hävdar inte längre att ngscb kommer att lösa dessa problem externa länkar kategori da...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Next-Generation_Secure_Computing_Base
*  Hemsjukvård - Halmstads kommun
Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Om kommunen. Dela sidan på sociala medier. Regionen har fortsatt ansvar för att förse hemsjukvården med läkare. Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland. I första hand får du vård vid din vårdcentral. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period får du hemsjukvård i kommunens regi. Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också en närstående deltar. Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård. Du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad, och vilka insatser som ska göras. Enstaka hembesök Du som inte har hemsjukvård, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjuk...
http://halmstad.se/omsorgstod/halsoochsjukvard/hemsjukvard.701.html
*  Identity (film)
identity film identity film filmfakta filmtitel identity originaltitel genre skräck thriller land språk engelska år regi james mangold producent cathy konrad musik alan silvestri manus michael cooney skådespelare john cusack ray liotta amanda peet filmbolag columbia pictures corporation konrad pictures speltid minuter premiär april usa augusti sverige identity är en amerikansk långfilm från i regi av james mangold med john cusack ray liotta amanda peet och john hawkes i rollerna handling rollista källor externa länkar handling tio människor hamnar av en slump på ett ödsligt motell mitt i ödemarken då det är oväder och vägarna är översvämmade kan heller ingen av dem ge sig av därefter dröjer det inte länge innan de börjar dö en efter en parallellt får man följa en slags mindre rättegång om huruvida en seriemördare dömd till döden ska benådas eller ej av medicinska skäl då den dömde tycks lida av personlighetsklyvning rollista källor externa länkar kategori filmer kategori amerikanska thrillerfilmer kategori am...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Identity_(film)
*  Rumsrenhet
... innebär att en katt hund eller annat sällskapsdjur urin erar eller lägger sin avföring på hygienskt sett lämpliga platser en katt är rumsren om den gör sina behov utomhus eller i en så kallad kattlåda fylld med sand en hund gör vanligen sina behov på promenader med husse eller matte och kan då ses som rumsren rumsrenhet används också bildligt inom politiken den som framför politiskt korrekta åsikter anses vara rumsren medan den som uttrycker politiskt inkorrekta uppfattningar inte anses vara det kategori djurskötsel kategori hygien nl zindelijkheid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rumsrenhet
*  Feed Me A Stray Cat » Mr. Panini
Feed Me A Stray Cat Mr. Panini. Tyvärr fick hon kanske inte den bästa uppvärmningen med två långa dagar i London innan. Till nästa gång så ska jag slarva mindre med kameran och inte glömma bort att sänka till ett mer normalt ISO och komma ihåg att jag inte är så stadig på handen som jag tror så jag får lite bättre bilder. Feed Me Comments 0. Posted by David Tags: Big Ben, E, Life, London, me, Mr. Snookerproffsen Måste ju även berätta att jag och Pleb Mark nu är stolta medlemmar av Kville BC. Tror även jag har hittat en lagom nybörjarkö som jag kan köpa. Kan ju inte vara sämre än de vi är vana att låna på Kville Biljard i alla fall. Även om jag använder min iPhone för att spara poängen och jag har börjat lära mig Objective-C för att göra en egen, ännu bättre, app tillsammans med Mark. Feed Me Comments 0. Posted by David Tags: iOS, iPhone, Kville BC, Kville Biljard, me, Mr. Panini, Objective-C, Snooker. Jag och Mark aka Mr. Panini har börjat spela lite Snooker. Det var Thomas aka iThomas, aka @DrBlau som fick u...
http://feedmeastraycat.net/tag/mr-panini/
*  Wolf–Rayet-stjärna
wolf rayet stjärna wolf rayet stjärna miniatyr wolf rayet stjärnan wr i stjärnbilden pilen inuti sitt utkastade moln av gas nebulosan m wolf rayet stjärna är en stjärna med hög yttemperatur och vars spektrum uppvisar mycket breda och kraftiga emissionslinje r stjärntypen har fått sitt namn efter de båda franska astronomerna charles wolf och georges rayet som upptäckte de första stjärnorna av denna kategori historik det var vid paris observatoriet som charles wolf och georges rayet upptäckte de första wr stjärnorna det var tre stjärnor i stjärnbilden svanen hd hd och hd som nu har namnen wr wr och wr beskrivning ursprunget är det en döende stjärna som under jättestadiet har en massa som överstiger solmassor och därför fusionerar helium i sådana mängder att ytan upphettas till mellan och k den höga temperaturen gör att stjärnan blåser iväg sitt yttre väte lager och på så sätt blottar sin heta kärna en kärna som i sin tur kastar ut laddade partiklar med mycket hög hastighet en wolf rayet stjärna finns exempelvis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wolf–Rayet-stjärna
*  Fred Wolf Films
... är en animationsstudio i burbank i kalifornien i usa som grundades av fred wolf och jimmy murakami som senare arbetade med tv specialen the snowman företaget bildades först som mw murakami wolf man producerade the point som blev första amerikanska animerade special att sändas på prime time abc man stod också för specialer som free to be you and me och puff the magic dragon tv serier som teenage mutant ninja turtles i års version james bond junior och sarah ferguson s budgie the little helicopter företaget namngavs efter grundare som jimmy murakami och fred wolf samt charles swenson företaget blev senare känt som mws murakami wolf swenson med charles swenson som då redan arbetat ett tag för företaget och senare mwd murakami wolf dublin innan man antog namnet fred wolf films åren bedrev man även fred wolf films dublin i dublin irland tv the point free to be you and me animering the mouse and his child puff the magic dragon tv specialer the little rascals julspecial strawberry shortcake tv specialer och bar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fred_Wolf_Films
*  Sudbury Wolves
... chl lag klubb sudbury wolves hemmaort sudbury ontario liga ontario hockey league konferens eastern division central grundad hemmaarena sudbury community arena färger blå vit grå coach trent cull gm blaine smith sudbury wolves är ett juniorhockeylag i ontario hockey league klubben spelar i sudbury i delstaten ontario kanada klubben har producerat spelare som marc staal brandon convery randy carlyle dennis wideman steve staios nick foligno och taylor pyatt thumb left sudbur wolves gör en entré i sudbury community arena externa länkar kategori ishockeyklubbar i kanada kategori sportklubbar bildade kategori sportklubbar i ontario kategori ohl lag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudbury_Wolves
*  dingo - Wiktionary
... dingo Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering , sök. Wikipedia har en artikel om: dingo. Svenska. Substantiv. dingo. Böjningar av dingo. Singular Plural. utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd. Nominativ dingo. dingon. dingor , dingoer. dingorna , dingoerna. Genitiv dingos. dingons. dingor , dingoers. dingorna , dingoernas. en underart. Canis lupus dingo till arten varg. Canis lupus inom däggdjursfamiljen hunddjur Canidae ; individ av underarten dingo Översättningar. en underart till arten varg inom däggdjursfamiljen hunddjur Canidae. tyska: Dingo. m Hämtad från " https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=dingo oldid=2031745 " Kategorier :. Svenska/Substantiv. Svenska/Däggdjur Dold kategori:. Svenska/Alla uppslag. Navigeringsmeny Personliga verktyg Skapa konto. Logga in. Namnrymder Uppslag. Diskussion. Varianter. Visningar Visa. Redigera. Visa historik. Mer. Sök. Navigering Huvudsida. Appendix. Kategorier. Slumpsida. Stöd Wiktionary. Deltagande Deltagarportalen. Bybrunne...
https://sv.wiktionary.org/wiki/dingo
*  Rysk varg — Stockfotografi © maikal777 #12093555
Våra Planer och Priser Filer. Skapa ett konto. Rysk varg. Ladda ner med: Prenumerationsplan. Pay-As-You-Go-krediter. licens 500 333 17.6 11.7 72 dpi 6.9" 4.6" 72 dpi 1. Hämta igen. licens 1000 667 8.5 5.6 300 dpi 3.3" 2.2" 300 dpi 4. Hämta igen. licens 2000 1333 16.9 11.3 300 dpi 6.7" 4.4" 300 dpi 8. Hämta igen. licens 4608 3072 39.0 26.0 300 dpi 15.4" 10.2" 300 dpi 12. Hämta igen. licens 4608 3072 39.0 26.0 300 dpi 15.4" 10.2" 300 dpi 80. Kan endast köpas med krediter. Hämta igen. Filer under förlängd licens kan endast laddas ner med hjälp av Pay-As-You-Go-krediter. För att ladda ner denna bild måste du köpa en abonnemangsplan eller Pay-As-You-Go-krediter. Priser för stockfoton och vektorfiler startar från så lite som $0.15 per bild. Illustration to the Russian fairy tale The Wolf and the fox #11866862. Two russian wolf hounds #72139659. Two russian wolf hounds #72140043. Two russian wolf hounds #72139525. Eurasian wolf #58786401. Russian wolf #2729794. The Eurasian wolf male Canis lupus lupus , also known a...
http://se.depositphotos.com/12093555/stock-photo-russian-wolf.html
*  Werner Wolf Glaser
... född april i köln död mars i västerås var en tysk svensk tonsättare dirigent musiklärare och musikkritiker glaser studerade komposition i berlin för paul hindemith han skrev ett stort antal verk bl a fjorton stråkkvartett er och tretton symfoni er på grund av sin judiska börd tvingades glaser fly undan nazism en och kom efter ett kortare uppehåll i paris till köpenhamn där han var bosatt sistnämnda år tvingades han åter fly denna gång till sverige han kom att bosätta sig i västerås och var en av grundarna av västerås musikskola och dirigent för södra västmanlands orkesterförbund samt musikkritiker i vestmanlands läns tidning far till etienne glaser josvend glaser och per ivar glaser farfar till pernilla glaser och paul glaser med flera priser och utmärkelser atterbergpriset medaljen för tonkonstens främjande kategori svenska klassiska kompositörer kategori födda kategori avlidna kategori män kategori västeråsare kategori svenska musikkritiker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Werner_Wolf_Glaser
*  Brigitte Wolf
... född maj är en schweizisk orienterare som ingick i stafettlaget som tog guld vid vm hon har även vunnit tre em silver och två vm brons källor kategori schweiziska orienterare kategori världsmästare i orientering kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Wolf
*  Existenz.se - Hellre frisk och rik än sjuk och fattig.
... Rökpellets. Pelle Pelle 50kr. Focha 50kr. Wolf , Donator. Flaming Dude , Donator. #2 #1 Wolf: Daft Punk - Around The World För övrigt en gammal go klassiker denna :D. Wolf , Donator. #3 #2 Flaming Dude: Tack sa du ha, respekt till dig. Roger , Admin, Donator. #4 Det uppgick inte för mig innan jag blev lite äldre hur sjukt jävla bra Daft Punk var. revirks , Donator. Flaming Dude , Donator. #6 #3 Wolf: Varsågod : För övrigt, om någon är intresserad, så kallas den dans som de dansar för Lindy Hop. Däremot kan jag inte identifiera vilka det är som dansar, men skulle gissa att videon är någon gång på 40-talet. #7 Daft Punk är grymma. #10 #5 revirks: What. Flapflapflap , Donator. #11 #4 Roger: Dom flesta band blir dåliga när dom blir mainstreamariserade det är ett ord, tyst :/ Kolla bara Slipknot, Muse, Coldplay fast senaste var okej , Justice oj vad långt dom har sjunkit , Gorillaz dom har nog sjunkint ännu mer.. detras , Donator. #13 #4 Roger: Hoppas du lyssnat igenom alla låtar samt kollat Tron filmen. Om d...
http://existenz.se/?p=komment&id=56913
*  Jody Craddock
'Jody Darryl Craddock', född 25 juli 1975 i Redditch, är en engelsk före detta fotboll sspelare som spelade som mittback. Externa länkar. Craddock föddes i Redditch, och började sin karriär i icke-ligaklubben Christchurch innan han gick till Cambridge United i augusti 1993. Där gjorde han sin debut mot Stockport County den 11 december 1993 i en match som slutade 0-0. Han spelade fyra säsonger i Cambridge innan Sunderland köpte honom för £350 000 i augusti 1997. Den andra säsongen i Sunderland var han med och hjälpte klubben att nå första platsen i Football League First Division och uppflyttning till Premier League, större delen av sin tredje säsong i klubben var han utlånad till Sheffield United. När Sunderland degraderades efter fyra säsonger i Premier League i 2003, såldes Craddock till nyuppflyttade Wolves för £1 750 000 för att ersätta skadade Joleon Lescott som mittback. Han har spelat för wolves sedan dess och när säsongen 2006-07 startade utnämnde den nyutnämnde managern Mick McCarthy honom till lagkap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jody_Craddock
*  Carl Ikeme
'Carl Ikeme', född 8 juni 1986 i Sutton Coldfield, England är en fotbollsspelare som spelar som målvakt för Wolverhampton Wanderers. Han är född i England men har valt att spela för Nigerianska landslaget. Han har ännu inte spelat någon match men varit med på landslagets samlingar. Han är fostrad i Wolverhampton Wanderers ungdomsakademi och kom med i a-lagstruppen säsongen 2003–04 när klubben spelade i Premier League. På grund av en skada på klubbens ordinarie målvakt Matt Murray fick han sitta på avbrytarbänken under flera matcher men inte spela en enda match. Hans debut i seniorlaget blev i en Football League Cup match den 23 augusti 2005 mot Chester City, Wolves vann matchen med 5–1. Han fick ofta vara och sitta på avbrytarbänken men ändå vänta till den 26 augusti 2006 innan han fick göra sin liga debut som avbrytare mot Luton Town i en match som vanns med 1–0. Han har varit utlånad till under 2004 Accrington Stanley. Säsongen 2006–2007 skadade han sitt ena knä och opererades, detta gjorde att han inte kun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Ikeme
*  Hundhybrid
] 'Hundhybrider' är korsningar mellan tamhund 'Canis lupus familiaris' och andra närstående hunddjur av släktet Canis : Varg 'Canis lupus', prärievarg 'Canis latrans' och schakaler 'Canis aureus' m.fl. Deras temperament har ansetts svåra att förutse, då olika aspekter kan vara lika hundens eller vargens, med stora variationer till och med inom en kull. Naturlig hybridisering av hund och varg Mänskligt arrangerad hybridisering av hund och varg Hybridisering av hund och andra hunddjur än vargar Svensk lagstiftning Se även Referenser Källor. Naturlig hybridisering av hund och varg. miniatyr|Svartvarg Vissa vargar, ibland kallad " svartvarg ", som har en svart pigmentering i pälsen har erhållit de gener som ger denna färgvariation, som en följd av korsning mellan hund och varg. De DNA-analyser som Sveriges lantbruksuniversitet utför möjliggör relativt hög säkerhetsgrad vid identifiering av första och andra generationens hundhybrider. Mänskligt arrangerad hybridisering av hund och varg. Härutöver kan nämnas följan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hundhybrid
*  Steve Conte
Han är son till jazz sångerskan och hypnos terapeuten Rosemary Conte och bror till musikern John Conte, med vilken han har arbetat i grupperna Company of Wolves, Crown Jewels och The Contes. Steve Conte föddes 1965 i New Jersey och började redan innan tonåren jamma med sin bror John då på trummor. Modern Rosemary arbetade som jazzsångare och musiklärare, och i sina första upplevelser på scenen fick bröderna som hennes kompgrupp. Steve blev ändå tidigt inspirerad av rock, speciellt av gitarrister som Chuck Berry och Keith Richards, och senare Jimi Hendrix och Jeff Beck. I början av 1990-talet fick bröderna sin första kontakt med rockstjärnevärlden genom gruppen Company of Wolves, som de ändå lämnade 1992. Linoleum fick mycket speltid och många av sångerna kunde höras i tv-serier och filmer. Efter nästan tio år med Crown Jewels och otaliga kollaborationer med andra artister, beslöt sig bröderna Conte 2001 för att spela in någonting under eget namn. Det resulterade i cd:n Bleed Together under namnet The Contes 2...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Steve_Conte
*  Scatsång
'Scatsång', ett sätt att sjunga som mest förekommer inom jazz. Den som scatsjunger improviserar en melodislinga på samma sätt som instrumentalsolister gör inom stilen. Genom scatsång kan sångaren växelspela med instrumenten på samma villkor som dessa. En håndbok for lærere og elever', övers. till norska av M. och A. 182 Alternativa uttryck för scatssång är riffsång eller bopsång. Feather, Leonard, 'The Encyclopedia of Jazz', New York 1955, s. Enligt en flitigt spridd myt skulle scatsången ha "uppfunnits" av Louis Armstrong då denne vid inspelningen av 'Heebie Jeebies' 28 februari 1926 tappade texten till sången och i stället för att avbryta improviserade stavelse r utan verbal betydelse. Även om Armstrongs sång denna gång kom spontant, sade han själv att han hade "scatat" sedan han var barn, och det brukar anses för avfärdat att scatsången skulle ha uppstått som en olyckshändelse. 66 f Att detta inte var den första gången någon sjöng scat bevisas av ett flertal äldre skivinspelningar. Den svarte musikern Don ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scatsång
*  Tom Phillipson
... william thomas phillipson född oktober november i ryton on tyne är en före detta engelsk fotbollsspelare redan som ung var han en mål spottare av rang i skollaget gjorde han en gång av laget mål matchen efter så gjorde han av hans stora dröm var att få spela med sina hjältar i newcastle united de visade dock inget intresse så han började spela för swindon town som sålde honom vidare till wolves för där kom han att bli en av klubbens bästa målgörare han spelade matcher för wolves och gjorde mål när hans fotbollskarriär var över flyttade han tillbaka till wolverhampton där han bl a engagerade sig inom politiken och blev han borgmästare i staden meriter vinnare av div klubbar walsall fc sheffield united fc wolverhampton wanderers fc swindon town fc dec newcastle united fc kategori engelska fotbollsspelare kategori spelare i newcastle united fc kategori spelare i swindon town fc kategori spelare i wolverhampton wanderers fc kategori spelare i sheffield united fc kategori spelare i walsall fc kategori födda k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tom_Phillipson
*  Equitana
... kallas ofta för världens största hästmässa mässan hålls varje udda år i februari mars i essen nordrhein westfalen totalt består utställningen av mässhallar med mer än m yta wolf kröber grundade equitana kom cirka besökare under mässans nio dagar under mässans gång har uppfödare möjlighet att visa upp sina hästar till försäljning och verksamma i branschen får chansen att presentera sina produkter för publiken tema ett sådant är till exempel uppfödardagen då avelshingstar mäter sig mot varandra i hoppning och dressyr publiken får då chansen att jämföra flera olika hingstar med varandra på samma plats förutom temadagarna är hästras er genomgående i hela showen var till exempel spanska hästraser som en röd tråd genom hela mässan en annan del av equitana är hop top show hästartister från hela världen visar upp sina nummer den senaste equitana var den mars nästa hålls den mars equitana open air sedan fungerar equitana open air som en förlängning till equitana equitana open air hålls alla jämna år på neuss galo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Equitana
*  Curt Siodmak
... född kurt siodmak augusti i dresden sachsen tyskland död september i three rivers kalifornien usa var en tysk amerikansk roman författare manusförfattare och regissör filosofie doktor i matematik siodmak tog examen i matematik innan han började sin författarkarriär gjorde han sin första film menschen am sonntag tillsammans med sin bror robert siodmak och edgar g ulmer sedan emigrerade han till england och därefter till usa där han fick sitt genombrott som manusförfattare för universal s skräckfilm varulven han kom under de följande decennierna att fortsätta verka som författare av romaner och filmmanus främst inom skräck och science fiction genrerna och regisserade även ett antal filmer han dog år vid års ålder bibliografi filmmanus i urval regi i urval externa länkar bibliografi död mans minne hauser s memory det tredje örat the third ear ondskans makt donovan s brain wolf man s maker memoir of a hollywood writer filmmanus i urval död mans skugga ett fall för sherlock holmes fånge i djungeln monstret fr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Curt_Siodmak
*  Solfläckscykeln
'Solfläckscykeln' är tidsperioden mellan ett tillfälle då antalet solfläckar når sitt maximum och nästa gång det inträffar. Efter 17 år av observationer märkte Schwabe en periodisk variation i det genomsnittliga antalet solfläckar sett från år till år på solskivan. Rudolf Wolf sammanställde och studerade dessa och andra observationer och lyckades utföra en historisk rekonstruktion av solfläcksaktiviteten som sträckte sig tillbaka till början av sextonhundratalet. ] mini|stående=2|Tids- och sollatitudsdiagram över den radiella delen av solens magnetfält. Tills nyligen trodde man att det var 28 cykler på 309 år, mellan 1699 och 2008. Under andra hälften av artonhundratalet noterade också Spörer tillsammans med Richard Christopher Carrington att med solfläckscykelns gång, uppträder solfläckar först i medellatituderna latituder omkring 30 grader och sedan närmare och närmare ekvatorn tills sol-minimum nås. Den fysiska grunden för solcykeln var klarlagd i början av nittonhundratalet av George Ellery Hale med medar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solfläckscykeln
*  Wraith: The Oblivion
wraith the oblivion wraith the oblivion wraith the oblivion är ett rollspel som utgivits av rollspelsföretaget white wolf spelare ikläder sig rollen av ett spöke och spelar i företagets utvecklade rollspelsvärld world of darkness kategori amerikanska rollspel kategori skräckrollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wraith:_The_Oblivion
*  Lena Granhagen sjunger Theodorakis & Biermann
lena granhagen sjunger theodorakis biermann lena granhagen sjunger theodorakis biermann lena granhagen sjunger theodorakis biermann är en skiva från av skådespelerskan lena granhagen på vilken hon sjunger svenska tolkningar av sånger av mikis theodorakis och wolf biermann för arrangemang står björn j son lindh och bland andra cornelis vreeswijk och theodor kallifatides har arbetat med översättning av theodorakis sångtexter biermann sångerna är översatta av caj lundgren musiker är bland annat björn j son lindh och janne schaffer innehåll sida a theodorakis denna jord är vår hav o hav en morgon i augusti du död smärta jag är fronten den sista kakan bröd sida b biermann stor uppmuntran soldat soldat det tyska mörkret liten visa om själva dödens död legenden om soldaten i tredje världskriget eller visa till karin stor bön av den gamla kommunistkvinnan oma meume i hamburg uppmuntran kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Granhagen_sjunger_Theodorakis_&_Biermann
*  En bland vargar
... originaltitel wolf speaker är en roman av tamora pierce från den svenska översättningen av ylva spångberg utkom boken är den andra i serien de odödliga handling daine är i full gång med att träna och bemästra sin vanliga gåva att kunna tala med djur då kommer vargflocken från långsjödalen och ber henne om hjälp daine och hennes lärare och vän numair beger sig dit väl framme möts de av mörka och ondskefulla krafter som hotar hela kungariket isbn isbn kategori amerikanska romaner kategori fantasylitteratur kategori amerikansk skönlitteratur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_bland_vargar
*  Dödergök: Februarikofta i Augusti
... tisdag 3 augusti 2010. Februarikofta i Augusti. Jag älskar utseendet på den här koftan, precis en sån jag ville ha. Dödergök. Kortärmad kofta är något som du inspirerat mig till att börja med. tisdag, 03 augusti, 2010. tisdag, 03 augusti, 2010. tisdag, 03 augusti, 2010. tisdag, 03 augusti, 2010. har tänkt at sticka den där februarikoftan men inte kommit mig för. tisdag, 03 augusti, 2010. Vad jättefin den blev med kort ärm och tänk vad spännande att jag nästan är färdig med min februari-kofta också. tisdag, 03 augusti, 2010. Dödergök. Dödergök bloggar om hemslöjd, popmusik och fågelsång. Treppenviertel socks Wolf river typ Mahy Riddari till mig Sockan Anna till Per Rosecraddoc Snöfärgade sockor med fiskhäl Marit Sockan Anna Pers Riddari Nancy 3 color cashmere cowl-strumpor La Cumparsita Tre par strumpor VM-turban VM-mössa nr 2 Dropsmössa till VM-KAL Ikebana shawlette Hönshuskoftan 2 x Glittertind Limelight Stirrup Socks Petter 3 color cashmere cowl Marin Otto-strumpor Knit-a-long-koftan Novembertunikan. D...
http://dodergok.blogspot.com/2010/08/februarikofta-i-augusti.html
*  Anthony Price
... född augusti i hertfordshire england är en brittisk författare och journalist bibliografi utgivet på svenska samtliga översatta av hans granqvist utgivna av awe geber blindgångarna other paths to glory årgång the vintage labyrintmakarna the labyrinth makers sprickan i muren colonel butler s wolf spöken kastar skuggor tomorrow s ghost åsnans triumf the hour of the donkey rävspel gunner kelly skenmanöver sion crossing kraftmätningen for the good of the state priser och utmärkelser the silver dagger för the labyrinth makers the gold dagger för other paths to glory the martin beck award för blindgångarna kategori brittiska författare kategori engelskspråkiga författare kategori kriminalförfattare kategori födda kategori levande personer kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anthony_Price
*  Hjärtmask
Behandling och förebyggande behandling. En genomsnittligt högre temperaturer har dessutom lett till att larverna kan utvecklas i områden som tidigare varit för kalla och att parasitens utveckling kan ske snabbare. Mikrofilarierna kan inte utvecklas vidare förrän de befinner sig i en mygga, och cirkulerar därför med blodet till dess att de överförs till mellanvärden. På grund av att inte alla infekterade hundar har mikrofilarier i blodet, upp till 20-30% saknar dem, är risken för feldiagnostisering relativt stor med detta test. Nackdelen med detta test är att det endast detekterar antigen från hjärtmaskhonor och därför inte kan ge tillförlitliga resultat innan parasiterna utvecklats till adulter, och i de sällsynta fall då endast hanar förekommer. Trots att behandlingen kallas förebyggande är det alltså inte riktigt fallet, medicinen omöjliggör inte hjärtmaskinfektion men förhindrar att larverna utvecklas till adulter och orsakar skada. Hjärtmask hos katt är relativt vanligt i områden där parasiten förekommer,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtmask
*  Nyttodjur
... bild ploughing timea jpg thumb plöjning nyttodjur är djur som på olika sätt kan tjäna människa n med tonvikt på den materiella sidan av människans behov begreppet nyttodjur kan ses som klassificering av olika djurart er från ett utilitaristiskt perspektiv där man fokuserar på detta djurs nytta för människor det kan gälla djur som kan lindra eller avvärja sjukdom angrepp eller andra former av skador som kan drabba människan direkt eller hennes egendom till stor del handlar det om djur som angriper eller oskadliggör skadedjur även djur såväl vilda som tama som vi utnyttjar i form av föda skinn päls etc räknas som nyttodjur begreppet nyttodjur används ofta i kontrast till såväl skadedjur som djur för sällskap och nöje vissa djurarter kan uppträda både som nyttodjur och som skadedjur förutom vissa tamdjur som häst hund och katt samt en del vilda däggdjur som rådjur älg hare finns åtskilliga nyttodjur som till exempel fåglar och insekter som håller allehanda skadedjur i schack se även ekosystemtjänster sällsk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyttodjur
*  En katt på Södertälje Katthem behöver ett eget hem: Katten Ninja på Södertälje Katthem berät
... tar. En katt på Södertälje Katthem behöver ett eget hem. En katt på Södertälje Katthem bloggar. Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar. Hej, det är Ninja på Södertälje Katthem. Jag vill inte till ett hem där man inte vill ge mig den tid jag behöver för att bo in mig en gång till. kattensippo.com. Lägg till kommentar. mars 27 Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Blitz på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje K...
http://kattsidor.blogspot.com/2012/03/katten-ninja-pa-sodertalje-katthem_31.html
*  Cat Skålar | Cat Keramik Skålar
Det värde som du angett är ogiltig. Sortera: Det nyaste Populär Pris: från lägsta till högsta Pris: från högsta till lägsta. 2 731 resultat Sida 1 av 46. katt i tr d kopp f r soppa 207 kr. Halloween katt soppmugg 207 kr. Svarta katter i en ro omkring soppmugg 205 kr. Sk mtsam katt stor kopp f r soppa 212 kr. Man f r katt lskareunderh ll stor kopp f r soppa 212 kr. Tappy katt - soppabunke stor kopp f r soppa 207 kr. Illustration f r kattpaisley tecknad stor kopp f r soppa 207 kr. Kopp f r Soppa f r kattklickkatter 217 kr. Mormor som lskar katter stor kopp f r soppa 212 kr. Gullig rolig triplet f r svart katt mugg f r soppa 207 kr. H xa katt stor kopp f r soppa 219 kr. Gulliga svart kattgr nt gon kopp f r soppa 213 kr. Gulligt kattm nster stor kopp f r soppa 213 kr. Jag lskar kattkaleidoscopen soppmugg 219 kr. mugg f r patchworkkattsoppa stor kopp f r soppa 219 kr. Pilb gar f r rosor f r kattungar f r stor kopp f r soppa 213 kr. lsklings- barnvakt som lskar katter och hundar kopp f r soppa 212 kr. Svart katt f ...
http://zazzle.se/cat skålar
*  Sibirisk katt
... infobox katt rasnamn sibirisk katt bild px bildtext alternativa namn smeknamn sibirier ursprung ryssland rasstandard övrigt raskategori ii och ems kod sib enligt sverak miniatyr px sibirisk katt sibirisk katt är en storvuxen raskatt från ryssland av samma typ som norsk skogkatt och maine coon hanar väger normalt kg honor likt många stora kattraser utvecklas den långsamt och är inte helt fullvuxen förrän vid fem års ålder den sibiriska katten klassas som semilånghårig och ska ha en välutvecklad krage och svans hårtofsar mellan tårna och god öronbehåring pälsen består av en tät underpäls med längre täckhår som är vattenavstötande och känns något hårda vid beröring pälsen brukar vara betydligt längre på vintern än på sommaren alla färger och vita tecken är tillåtna av fife och de nordiska independentklubbarna utom maskade choklad och lilafärgade det finns dock en maskad variant neva masquerade webbref url http www signeringen se information till uppfoedare och kattaegare av sibirisk katt neva masquerade tit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sibirisk_katt
*  Föreläsnings serie om den åldrande katten på Café Sydkatten « Hemveterinären Hemveterinären
föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten hemveterinären hemveterinären hemveterinären ring oss på hem nyheter kliniken prisexempel hembesök var gör vi hembesök priser för hembesök veterinärbutik livets slut om oss kontakta oss föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten hem nyheter föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten måndagen den e maj höll hemveterinären tillsammans med boheringer ingelheim en föreläsningsserie om den åldrande katten den första föreläsningen handlade om njursvikt vår veterinär anna karin pratade om hur njurarna fungerar men ffa om vad som händer med katten vid njursvikt och kan man förebygga njursjukdom hos den åldrande katten hur behandlar vi njursvikt hos katt senare i år kommer det även hållas föreläsningar om andra mycket vanliga sjukdomar hos den åldrande katten tex artros och hypertyreos den nyheter kommentering avstängd stängt fö...
http://hemveterinaren.se/forelasnings-serie-om-den-aldrande-katten-pa-cafe-sydkatten/
*  Första hjälpen för hund och katt - VetZoo.se
Första hjälpen för hund och katt Olyckor kan inträffa när som helst och oftast när man minst anar det. Om din hund eller katt skadar sig är det viktigt att den person som befinner sig i närheten agerar korrekt för att mildra skadan eller till och med rädda livet på djuret. Medvetslös hund/katt med puls men utan andning Starta konstgjord andning se avsnittet om Konstgjord andning för hund och katt nedan. Medvetslös hund/katt som andas och har puls Stoppa större blödningar, bedöm om risk finns för ytterligare skada när hunden/katten flyttas och försök förebygga detta. 3 Andas med ca 20 andetag per minut tills andning kommer igång eller tills du når veterinär. Med hundens/kattens mun stängd sätter du dina läppar om nosen och blåser försiktigt fem långsamma andetag. Är du ensam upprepa 30 tryck – två andetag tills puls och andning återkommer eller du inte orkar längre. Transport av skadad hund och katt Om hunden/katten kan, är det oftast bäst att låta den gå själv om inte ansträngning kan förvärra skadan t.ex. Om...
http://vetzoo.se/artiklar/forsta-hjalpen-for-hund-och-katt
*  Iams ProActive Cat Adult Light 10kg - Kattfoder - Hitta lägsta pris, test och specs
... Logga in. Meny. Kattfoder Hem & Familj Djurfoder Kattfoder. Djurfoder. Hem & Familj Hem. Iams ProActive Cat Adult Light 10kg. Gilla dela. 0 Feedback. Bevaka Lägg i lista. Jämför. Visa alla Iams Kattfoder 91. 13. Priser. Från 379:-. Egenskaper. 10 kg 37:90 kr/kg Torrfoder P se Rek. ldersgrupp: Vuxen Fosfor, Kalcium, Koppar, Magnesium, Natrium, Omega 3. Omdömen. Recensioner. Statistik. Prisutv:. Media. Liknande 2. Butiker som säljer produkten. Butiker. Internationellt. Fysiska butiker. Butiker på karta. Butik Info. Pris Lagerstatus. Inkl frakt Länkar Benämning. bitiba.se. i. Hundfoder & kattmat billigt Vi har allt för katt & hund Låga priser & brett utbud. Ge omdöme. Till butiken. Iams Adult Light Roast Chicken - 10 kg. Zooplus.se. i. 10% nykundsrabatt Royal Canin Gigantiskt sortiment av foder Tusentals djurtillbehör online. 98 omdömen. Till butiken. Iams Adult Light Roast Chicken - 10 kg. Zoo.se. i. Fri frakt vid köp över 1000:- Snabb hemleverans till dörren Zoo.se öppet 365 dagar om året. 8 omdömen. Till...
http://prisjakt.nu/produkt.php?p=435146
*  Att bli med katt - Susanne Hellman Holmström, Sarah J Hellman - Bok (9789153437048) | Bokus bokhand
Att bli med katt. av Susanne Hellman Holmström , Sarah J Hellman inbunden , 2012 4 röster. Den här utgåvan av boken är slutsåld slut på förlaget. Här får du veta vilken katt som passar just dig och som tar hänsyn till din personlighet och livsstil. Följ kattens väg genom livet och ta reda på hur du sköter din kompis på bästa sätt. Här finns massor med tips och bilder som visar dig hur du till exempel badar din katt utan att bli sönderklöst, hur du klipper klor och hur du ska borsta den. Inne- eller utekatt är en het diskussionsfråga, och här benar vi ut för- och nackdelar. Boken tar upp hur man kan inreda och anpassa hemmet så att det blir kattvänligt, hur kattens revir fungerar, vad du ska göra om du hittar en katt eller om din egen katt springer bort. Du får också reda på hur du ska göra om du vill ta med din katt på semestern. Med trevliga bilder och lättsam humor ger Susanne och Sarah dig nyckeln till kattens hemliga liv. Personlig hälsning från Susanne Hellman Holmström: När man skaffar en katt eller äge...
http://bokus.com/bok/9789153437048/att-bli-med-katt/
*  Katt Skåne - Gulex.se
... Hitta leverantör, bransch, företag och nummer i Sverige, Norge och Danmark :. Annons: Katt Skåne. Tel 04283266. Mob 0707508966. Mer information från Gulex.se. Infosida Bäretoftavägen 20, 27371 Lövestad SKÅNE Nytt mindre hund-och kattpensionat med personlig omvårdnad av våra gäster. Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 046247004. Mer information från Gulex.se. Infosida Södra Portgatan 37, 28350 Osby Skåne Designa din egen t-shirt och tröja Designa T-shirts och andra klädesplagg i vår T-shirtdesigner. Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 040365024. Mer information från Gulex.se. Sveland Djurförsäkringar. Infosida Östergatan 15, 281 32 HÄSSLEHOLM Skåne Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har allt sen dess erbjudit ett brett sortiment av djurförsäkringar till den ... Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 0706390468. Fax 047910468. Mob 0706390468. Mer information från Gulex.se. Hund & Katt Helsingborg AB Garnisonsgatan 10 M, 25466 HELSINGBORG Skåne Försäljning av hund och kattfoder samt tillbehör. Infosida ...
http://gulex.se/sve/katt skåne/1.htm
*  .. Allt om din katt .. Abessinier .. Balines .. Bengal .. Brittiskt korthÃ¥r .. B
Allt om din katt. Välkommen till Katt.nu den nya startsidan för alla som älskar katter eller bara vill veta mer om dem. Vi publicerar nya artiklar löpande, sÃ¥ titta ofta in och se om vi publicerat nÃ¥got nytt. Här hittar du artiklar om:. Kattraser – vad är utmärkande för de olika raserna. Kattsjukdomar – vad är t.ex. kattsnuva och kattpest. Veterinärer, djursjukhus och djurkliniker – hitta en bra klinik nära dig. Kattförsäkring – jämföra olika försäkringar för din katt. KattvÃ¥rd -beskriver hur du tar hand om din katt pÃ¥ bästa sätt och tipsar om kattpensionat där din katt kan bo när du Ã¥ker bort pÃ¥ semester. I Shoppen sÃ¥ listar vi produkter frÃ¥n alla de stora kattbutikerna pÃ¥ nätet sÃ¥ du kan jämföra och hitta ett bra pris. Vill du spara ännu mer när du handlar sÃ¥ listar rabattkoder.nu rabattkoder och erbjudanden frÃ¥n just de butikerna. Vi hoppas ni fÃ¥r nytta av siten. Abessinier. Abessinier katt Kattrasen Abessinier är en medelstor katt som gör ett graciöst och elegan...
http://katt.nu/
*  Grumpy Cat
... thumb grumpy cat på bild grumpy cat griniga katten född april riktigt namn tardar sauce är en honkatt från arizona i usa som blivit internetkändis på grund av sin griniga mimik hennes ägare tabatha bundesen säger att hennes permanenta griniga ansikte beror på dvärgväxt grumpy cats popularitet kommer ursprungligen från en bild som postades på den sociala nyhetssidan reddit av tabatha bundesens bror bryan den september den gjordes till ett bild makro med griniga bildtexter the official grumpy cat på facebook har över miljoner gillamarkeringar i augusti meddelades det att grumpy cat ska få en egen vaxdocka på madame tussauds i san franscisco grumpy cat är den första katten att få en vaxdocka på madame tussauds referenser kategori katter kategori internetfenomen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grumpy_Cat
*  Bergslagskatten
... Katterna Kattungar Kontakt Att köpa katt Stöd oss Historik. Katterna. Kattungar. Kontakt. Att köpa katt. Stöd oss. Historik. På Bergslagskattens katthem i Smedjebacken bor katter i väntan på nya hem. För närvarande finns ett 45-tal katter. Här finns enfärgade, tvåfärgade, trefärgade, randiga och mönstrade. Här finns unga katter och äldre. Här finns lugna katter och aktiva katter. Vi har katter för alla personligheter och smaker. BERGSLAGSKATTEN drivs ideellt. Vårt syfte är att ta hand om nödlidande, övergivna och andra katter som av någon orsak behöver omhändertas. Vi omplacerar dessa katter till hem där de kan få den kärlek och omvårdnad som de behöver och har rätt till. Under tiden katterna väntar på ett nytt hem får de vistas på vårt katthem. Katterna presenteras under fliken katterna. Det kan även finnas nyanlända katter som ännu inte hunnit komma med på sidan. Alla katter är vaccinerade, avmaskade och veterinärbesiktade när de säljs. De vuxna är också kastrerade och ID-märkta. Kontakta oss för att b...
http://bergslagskatten.se/
*  En katt bland hermelinerna
... :' Katt bland hermeliner leder hit. Karl Gerhards memoarbok med denna titel, se Katt bland hermeliner bok '. 'En katt bland hermelinerna' är en kuplett med text av Karl Gerhard från 1955. Texten handlar om en äldre östermalmska som klagar över hur det inte längre är lika stor skillnad på adel och "plebs", eftersom numera vem som helst går i päls och folk gifter sig lite hur som helst. I de mer skvalleraktiga delarna av kupletten behandlar Gerhard veckopressens relation till kungligheter och andra kända. Där framhävs Vecko-Journalen och tre journalister därifrån nämns, nämligen Marianne Höök, Gustaf von Platen och Stig Ahlgren. På temat kungligheter som gifter ner sig eller på annat sätt ingår mesallianser nämns norska prinsessan Ragnhild som gifte sig med en skeppsredare, Carl Johan Bernadotte och prins Bertil. Östermalmskan förfasar sig även över att baron Povel Ramel och balettdansösen Elsa-Marianne von Rosen trots sin adliga bakgrund sysslar med sådana yrken. När Karl Gerhard sjöng denna kuplett gjord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_katt_bland_hermelinerna
*  Kattfakta
... 04/26/05. Hem. Nytt. Om mig. Husse. Om Skogkatten. NFO Rasstandard. Länkar. Foton 0-12 veckor. Foton 3-6 månader. Skaffa katt. Tips. E-post. Lite fakta om katter. I genomsnitt lever en katt c:a 15 år, och det betyder lite ovetenskapligt att... 1 kattår = 16 människoår 2 kattår = 24 människoår 3 kattår = 28 människoår 4 kattår = 32 människoår 8 kattår = 48 människoår 12 kattår = 64 människoår 15 kattår = 76 människoår 20 kattår = 96 människoår. Katter är utpräglade köttätare. Katters näringsbehov är mycket olikt hundens eller människans. Därför måste man se till att ge katten rätt sorts mat. Fråga uppfödaren, veterinären eller i djuraffären vad din katt bör äta. De flesta katter tål inte mjölk. Luktsinnet är viktigare för katten än smaksinnet. Förmågan att känna söt smak är dålig. Människan har 9.000 smaklökar och katten har 473. Katter med mörk päls har bättre luktsinne än andra. Katter föredrar surt före beskt, och beskt före salt. Honkatter är mer känsliga för dofter än hankatter. Katter äter små porti...
http://web.comhem.se/godot/Kattfakta.htm
*  Vad kostar p-piller till katt??
Familj eliv.s e. Du är här: FamiljeLiv.se Vad kostar p-piller till katt?. Anledningen till att vi ger henne ppiller r f r att vi har en hankatt ocks , och jag vill inte kastrera n gon av mina katter.. Men nu blir jag lite r dd, f r jag vill ju s klart inte att min kise ska f cancer heller.. Dessutom har vi inte r d att ta hand om en kull bebisar just nu heller men jag kan definitivt t nka mig att ta kullar p henne i framtiden.. Anledningen till att vi ger henne ppiller r f r att vi har en hankatt ocks , och jag vill inte kastrera n gon av mina katter.. Men nu blir jag lite r dd, f r jag vill ju s klart inte att min kise ska f cancer heller.. Dessutom har vi inte r d att ta hand om en kull bebisar just nu heller men jag kan definitivt t nka mig att ta kullar p henne i framtiden.. D r s ger de att alla kattungar kastreras eller steriliseras innan de adopteras bort, och d kan de inte vara mycket mer n 12 veckor gamla... Jag har ocks h rt att b de han- och honkatter b r bli k nsmogna innan man utf r ingreppet, me...
http://familjeliv.se/forum/thread/23338290-vad-kostar-p-piller-till-katt
*  Olika artiklar för din katt | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Olika artiklar för din katt. Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Hemfoder.se - Djurens bästa vän på nätet. Katt övrigt Praktiska produkter - För en gladare katt och fräschare vardag. För en gladare och mindre krånglig vardag, har Hemfoder ett brett utbud av praktiska och hygieniska produkter för din katt. Vissa i förebyggande syfte som våra populära fästingarmband eller lugnande sprayer när ni är på resande fot. Andra för eftervård, såsom oljor mot vaxproppar, eller sprayer mot urinfläckar när olyckan varit framme. Oavsett vad du och din katt behöver för stunden, kan ni vara säkra på att Hemfoder har valt med omsorg. Vi vill att du enkelt ska finna det du söker, använd filtret nedan för att underlätta din sökning. - Alla varumärken Pet-food 4 Gibbon 1 Espree 1 Ever Clean 1 Feliway 3 Get off 2 Nobby 3 Petfood 2 Petosan 1 Petwise 1 Piss Off 6 Urine Off 3. - Alla materialer Rostfri 1. - Alla priser 11 - 20 kr 1 21 - 30 kr 2 31 - 40 kr 5 41 - 50 kr 1 71 - 80 kr 1 91 - 100 kr 1 101 - 200 kr 13 201 - 300 kr 3...
http://hemfoder.se/katt-ovrigt/?_escaped_fragment_=ajax=1&Varumarke=feliway
*  De knepiga katternas bok
... bokfakta titel de knepiga katternas bok undertitel bild bildbredd bildtext författare t s eliot otitel old possum s book of practical cats ospråk engelska översättare britt g hallqvist illustratör omslagsbild land ämne genre förlag år sv år typ diktsamling sidor vikt mått isbni isbnl isbnmp isbnp isbne huvudpersoner utmärkelser kuriosa seriens namn del av serien föregås av efterföljs av de knepiga katternas bok old possum s book of practical cats är en humoristisk samling dikt er på engelska från som behandlar olika katters personligheter levnadsöden och vänskapskretsar skriven av författare n diktare n och litteraturkritiker n t s eliot dikterna samlades och publicerades på engelska första gången och återigen året därpå denna gång med illustrationer av nicolas bentley den har senare också givits ut med nya illustrationer av edward gorey och axel scheffler boken har översatts till svenska av britt g hallqvist första utgåva http libris kb se bib författarens pseudonym old possum kan härledas till korrespo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/De_knepiga_katternas_bok
*  Cat
... för andra betydelser se cat olika betydelser cat är ett unix kommando och kortform för concatenate slå ihop kommandot används för att föra över innehållet i en fil till en annan exempel kommandot cat foo bar gör att filen foo s innehåll hamnar i filen bar cat kan även användas till andra operationer såsom exempelvis till att läsa innehållet i en fil motsvarande kommando i microsoft s operativsystem är type exempel cat fil txt kategori standardprogram för unix...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cat
*  Kattmat
... thumb kattmat med en blandning av våt och torrfoder kattmat är ett djurfoder avsett att konsumeras av katter eftersom katter är köttätare är kommersiell kattmat oftast berikad med extra näringsämnen en av de viktigaste är aminosyraderivatet taurin då katter inte kan syntetisera substansen katter som matas endast med taurinfattig hundmat kan utveckla retinal degeneration som kan resultera i blindhet till exempel energibehovet för vuxna katter varierar mellan och kcal kg kroppsvikt per dag för inaktiva katter till kcal kg kroppsvikt för aktiva katter kattungar behöver vid veckors ålder kcal kg k v behovet minskar med åldern till kcal kg vid veckor och tills katten nått en vuxens behov vid runt veckor kommersiell kattmat kommer i olika former som ser olika ut det finns både som torrfoder och våtfoder på burk det är också vanligt att katter äter andra former av animalisk föda till exempel mat som egentligen är avsedd för människor det är inte ovanligt att katter föredrar människoföda framför kommersiell katt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kattmat
*  Cat eye-syndromet
Caption = Ett exempel på ett för syndromet kännetecknande symtom på pupillen. }} 'Cat eye-syndromet' är ett ovanligt syndrom som bland annat orsakar en del missbildning ar samt ibland även utvecklingsstörning. Syndromet har fått sitt namn på grund av en missbildning i ögat som gör att pupillen är avlång. Det föds cirka ett till två barn per år med cat eye-syndromet i Sverige. Man uppsakattar att risken för att ett barn ska födas med syndromet är en på 50 000-150 000. I de flesta fall innebär Cat eye-syndromet en nymutation, det vill säga syndromet går inte att spåra tillbaka genetiskt. Föräldrarna har då en extremt liten chans att få ytterligare ett barn med samma syndrom. Barnet blir däremot bärare av den skadade genen och riskerar därigenom att bära den vidare till sina egna barn. Syndromet beror på en kromosomavvikelse i kromosom 22, där det finns för mycket materia ibland även en extrakromosom, det vill säga en dubblering av kromosom 22. Personer med cat eye-syndromet har ett karaktäristiskt utseende. De ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cat_eye-syndromet
*  Raskatt
... är en katt som är stambok förd och har en stamtavla detta innebär i allmänhet att kattens föräldrar båda tillhör samma ras och att även de har en stamtavla dessa stamtavlor måste vara registrerade hos ett kattförbund till exempel fife som i sverige representeras av sverak i sverige registreras raskatter också inom wcf föreningarna i norden i vissa speciella fall kan en katt novisgodkännas det vill säga bli godkänd som raskatt trots att den inte har någon stamtavla i vissa fall godkänner kattklubbarna också korsningar mellan två olika raser för att bredda avelsbasen dessa katter kallas då hybrider eller varianter beroende på vilka raser som har korsats en katt som saknar stamtavla kallas för huskatt oavsett hur den ser ut eller vilken bakgrund den har av stamtavlan framgår vilka kattens förfäder är ett visst antal generationer tillbaka samt vilken ras färg och teckning katten och dess förfäder har stamtavlan underlättar planeringen av avel n genom att man kan se vilka anlag katten kan ha undvika inavel sa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Raskatt
*  Bandmask, spolmask - Kattsjukdomar
... Det finns en rad parasitsjukdomar som kan drabba katter: Band- och spolmask. Man kan uppt cka spolmask eller gg av spolmask i avf ringen eller om katten kr ks. blodig avföring Antal inl gg: 1 Startad: Findus, 30 januari 2015. Gallsten Antal inl gg: 2 Senaste inl gg: ek, 31 maj 2014 Startad: J, 29 oktober 2013. lös i magen Antal inl gg: 1 Startad: pg, 23 juli 2013. Kräkningar, dearre och nyser Antal inl gg: 3 Senaste inl gg:, 6 december 2014 Startad: Madelone, 24 maj 2012. Blod landat slem i avföring Antal inl gg: 3 Senaste inl gg:, 11 maj 2014 Startad:, 21 februari 2012. Lös i magen i 5 veckor Antal inl gg: 4 Senaste inl gg:, 24 november 2011 Startad: Carin, 3 september 2011. Antal inl gg: 10 Senaste inl gg: Pernilla, 4 januari 2014 Startad: Majamatte, 2 mars 2011. katt tappar vikt Antal inl gg: 6 Senaste inl gg: Leo, 23 juni 2012 Startad: Lotti, 25 augusti 2010. rinner vit vätska ur analöppning Antal inl gg: 2 Senaste inl gg: Leo, 23 juni 2012 Startad:, 15 juli 2010. kräkningar Antal inl gg: 3 Senaste i...
http://kattsjukdomar.se/Mask-Bandmask-spolmask
*  Niosvansad katt
... miniatyr niosvansad katt niosvansad katt är en piska som främst användes till sjöss och bestod av ett rep som i ena änden delats upp i nio mindre snören som vart och ett slutade med en till tre knutar en sådan piska kunde skapa djupa sår men spöstraff upp till rapp var inte ovanliga en niosvansad katt användes bara en gång då de blodiga ändarna annars skulle orsaka infektioner på näste person som skulle bestraffas det var inte ovanligt att piskan tillverkades av den som skulle bli bestraffad kategori bestraffningsformer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niosvansad_katt
*  Whiskas
'Whiskas' tidigare känt som 'Kal Kan' är ett märke av kattfoder som tillverkas i Virginia i USA och som säljs runt om i världen. Fodret säljs som köttliknande bitar i burkar eller påsar, eller som torra bitar. Förpackningarna är till största del i färgen lila, och har en siluett av ett katthuvud. Whiskas var i början känt som 'Kal Kan' när det skapades år 1936. År 1988 ändrade företaget sitt namn till Whiskas för att lansera kattfodret internationellt. Den välkända reklamsloganen för Whiskas var: "Eight out of ten owners said their cat prefers it" '"Åtta av tio ägare sade att deras katt föredrar det"'. Efter ett klagomål till 'Advertising Standards Authority', tvingades detta att ändras till: "Eight out of ten owners who expressed a preference said their cat prefers it" '"Åtta av tio ägare som uttryckt en åsikt sade att deras katt föredrar det"'. Det brittiska TV-programmet '8 out of 10 Cats' tog sitt namn från sloganen. Sloganen har blivit mycket imiterad - på 1980-talet reklamerades öl et Red Stripe med slo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Whiskas
*  Första löpet - 00 - Allmänt kattprat - Katter iFokus
... Bli medlem. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Gör det här. Inlägg Artiklar Om sajten. Nya inlägg på iFokus S dvv hona. Skriv ett nytt inlägg. Senaste inläggen. Kattras 1 svar. Tonårskatt 5 svar. Skriv på uppropet för de hemlösa katterna. 2 svar. Min katt har fått fettlever 5 svar. 14 svar. 9 svar. jag saknar min kisse 12 svar. Vad är din mest kontroversiella åsikt om katter. 32 svar. När rekommenderar ni kastrering. 8 svar. Lådspring efter att ha börjat få torrfoder 8 svar. 00 - Allmänt kattprat. 00 - Allmänt kattprat Läst 583 ggr Första löpet. jasmina.p. Hur ligger det till egentligen. min hon katt är ensam katt på 10månader världens gosigaste och pratglad, men vi har inte märkt att hon skulle ha haft den där skrikiga dryga perioden då de ska ha sitt första löp. Hon är inte steriliserad och är en inne katt som bor med hunden och mig med sambo :. 0 Bra inlägg. det är ganska individuellt när en katt får sitt första löp och det är inte nödvändigtvis så att ni ens kommer att märka att hon löper, det är in...
http://katter.ifokus.se/discussions/512935d5ce12c41096005162-forsta-lopet
*  Kattsand
miniatyr|Kattsand i en kattlåda 'Kattsand' eller 'kattströ' är konstgjort grus, pellets eller liknande som används i kattlådor för att suga upp urin och dölja motbjudande lukt när katter uträttar sina toalettbestyr. Det finns olika typer av kattsand, exempelvis kan den tillverkas av bentonit. Det är vanligt med konstgjort grus gjort av torkad lera, och pellets gjorda av pappersmassa eller träspån. Den kan exempelvis vara klumpbildande eller icke-klumpbildande. Den klumpbildade bildar klumpar av kattens urin, som man sedan kan avlägsna utan att behöva tömma hela kattlådan. Kattsanden i kattlådan bör bytas regelbundet, och till det brukar användas en liten spade. Katter ogillar att gå på låda när det förekommer citrusdoft och det bör därför undvikas i kattlådan eller kattsanden, men kan däremot användas för att hålla katten borta från fel urineringsplatser. Toxoplasmos är en kattsmitta som man kan få bland annat via direktkontakt med kattavföring. 30-50 procent av jordens befolkning eller knappt 20 procent i Sv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kattsand
*  G-kullen vaccinerade
... Direktl nk till inl gg 5 juni 2012. G-kullen vaccinerade. Kommentera 1. Av Emelie - 5 juni 2012 16:19 Idag har jag och G-kullsfamiljen varit hos veterin ren f r vaccination. Jag k nde mig v ldigt l ttad n r veterin ren sa att Giselle r helt frisk och att hon d rf r kan f sin spruta precis som de andra. Hon sa ven att risken f r att Giselle kommer att f h lsoproblem som vuxen r v ldigt liten. D rf r v gar jag nog l ta n gon tinga lilla s tdamen snart!. . . . . . . . Avel och genetik. Dela. ANNONS. Margita 5 juni 2012 16:51 Men gu vad sk nt att h ra att Giselle r frisk!!!!!. 3 http://sengas.bloggplatsen.se. Emelie 5 juni 2012 19:23 Ja, det r verkligen en l ttnad. Fr n Kom ih g mig URL. S kerhetskod. Kommentar. 6 sk l till att katter r b ttre husdjur n hundar. Kommentarer 0 Av Emelie - S ndag 4 okt 12:22. 1 Du beh ver inte g r ut med din katt i koppel fyra g nger om dagen n r det regnar ute. Faktum r att du inte beh ver g ut med din katt i koppel alls om du inte vill. Du kan i st llet tappa upp ett sk nt ba...
http://emmisibirier.bloggagratis.se/2012/06/05/8034705-g-kullen-vaccinerade/
*  Mästerkatten i stövlar
... är en klassisk folk saga insamlad av charles perrault i hans contes de ma mère l oye gåsmors sagor och tidigare av giambattista basile som gagliuso i den första upplagan av bröderna grimm s sagor fanns denna saga med som nr men den har inte förekommit i alla upplagor innehåll enligt texten i grimms saga ärver tre bröder sin bortgångne far den äldste får kvarnen mellanbrodern en åsna och den yngste får en hankatt som till synes är värdelös men katten som kan tala visar sig vara ytterst listig och övertalar sin nye ägare att inte låta tillverka ett par handskar av kattskinnet utan att i stället använda sina sista pengar till att köpa ett par stövlar till katten som tack lyckas katten jaga en säck full med rapphönor åt kungen som betalar för den med guldmynt katten lyckas sedan ordna en fin tomt med ett slott åt sin numera rike herre mjölnarsonen genom att lura den förre ägaren ett troll till att förvandla sig själv till råtta katten äter upp råttan mjölnarsonen kan nu utge sig för att vara adelsman under n...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mästerkatten_i_stövlar
*  Ragdoll (kattras)
'Ragdoll' är en kattras med ursprung från USA. Kattrasen godkändes 1990 som ras i FIFe, och 1992 registrerades den första ragdollen inom SVERAK. Den är känd för att den blir nästan som en trasdocka när man lyfter den, därav namnet, som betyder just trasdocka. miniatyr|höger|Ragdoll typen Blue mitted. Dessa parades tillbaka på modern, och avkomman från den linjen kallades "lightside". År 1993 registrerades tre stycken ragdolls i SVERAK, 2003 registrerades 710 stycken och 2005 registrerades 1 035 stycken. År 2008 och 2009 var ragdollen en av Sveriges snabbast växande raser med 1 540 respektive 1 719 stycken katter registrerade i SVERAK. Honorna väger vanligen 4,5-7 kilogram, medan hanarna blir större med en vikt på 7-9 kilogram. Pälsen på en ragdoll är lång och mjuk och har den så kallade colorpoint utfärgningen även kallad siamesutfärgning med eller utan vitfläck. Godkända färger inom SVERAK är brunt, blått, choklad, lila, rött och sköldpaddsfärgad, samt dessa färger med agoutimönster. Den variant som kallas m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ragdoll_(kattras)
*  Existenz.se - En man börjar bli gammal när han tittar på matsedeln innan han tittar på servitris
... en. Pelle Pelle 50kr. Falfen, Donator. #1 hur kan man glömma bort att man är pälsalergiker. Jigsaaww, Donator. #5 #2 Jigsaaww: Ska man vara noga så är det pälsdjursallergiker. #6 det är väll bara att bita ihop vafan, jag är allergisk men har två katter som jag inte släpper in på rummet bara så går det bra.. #7 #6 chrisset95 - För det första reagerar olika personer olika mycket på allergi. För det andra känner jag ett par stycken som utvecklat astma efter att ha vistats i miljöer de inte borde befunnit sig i. Visst kan man bita ihop, men är det värt det för en liten gosig, pluttig kattf*tta. Jag hade också två katter när mitt ex bodde hos mig. Är verkligen brutalt allergisk mot katter, tjocknar till i halsen direkt jag får hårstrån i närheten av ansiktet. Jag levde tillsammans med dem i två år utan större problem. Nu när jag varit borta från dem i ett halvår och träffar andra katter får jag samma typ av allergi som innan. Nej, jag har inte utvecklat astma. Narinomi, Donator. #9 Metoden för att lyckas bli a...
http://existenz.se/?p=komment&id=59553
*  .. Tag Archives | hundvård .. Hundvård – förebygg sjukdomar i 5 steg! .. Share this article ..
tag archives hundvård hundvård förebygg sjukdomar i steg by admin on october in hund hundvård steg registrera hur din hund mår i vanliga fall som ny hundägare behöver du såklart genast lära dig din hunds specifika beteenden och fysiska karaktärsdrag och det är inte speciellt komplicerat du behöver helt enkelt systematiskt registrera och lägga på minnet antingen du skriver ner det på papper eller bokför det på annat sätt hundens gängse share this article facebook twitter delicious digg stumbleupon add to favorites email rss continue reading tags affenpinscher afghanhund avmaskning katt bur kanin fakta marsvin hamster bur hamster mat hamster miljö historik papegoja hundraser hundsjukdomar hund tips hundvård kaninvård kattvård mat kanin skötsel papegoja tips katt transportväska hund vaccinering katt hundtillbehör avmaskningsmedel hund bärväska hund flytväst hund halsband hund hundbur bilbur till hund hundleksaker matskål hund transportväska hund hundvård hundartros ledbesvär allergi hund fästinghalsband hund fäs...
http://veterinarstockholm.com/tag/hundvard/
*  Mitt gamla hus...: Frid och fröjd? i Mitt gamla hus..
Mitt gamla hus...: Frid och fröjd. i Mitt gamla hus.. Mitt gamla hus... Frid och fröjd. i Mitt gamla hus.. Nu sänker sig nån sorts frid över huset och jag kan landa i soffan..och stanna där ett tag..trodde jag ja.. Hade tänkt att efter god natts sömn få tillbringa en stor del av denna dagen i soffan och sticka..men jag fick lägga ner både det och mig själv idag igen.. Vad jag inte hittade var femte stickan..så jag har legat på alla fyra större delen av förmiddan och letat sticka..jag har sökt med ljus o ficklampa i varenda golvspringa och under varje möbel men de enda stickor jag har hittat är dom jag fått i knäna... Jag är ju allergisk mot katter men det gick bra med våran förra katt Ravelli så länge jag höll mig till "se men inte röra".. I början var den regeln väldigt svår att hålla sig till med dom här två men jag har blivit tvungen...för det räcker mer än nog med att de far runt här och yr katthår runt sig för att jag stundom ska snörvla och snora och nysa så att de far runt ännu värre i rena förskräckel...
http://mittgamlahus.blogspot.com/2013/01/frid-och-frojd-i-mitt-gamla-hus.html
*  creative cat
... communicative pattern för mer information och idéer ring eller mail kisse creativecat se communicative pattern ett sätt att visualisera ett företags vision genom att designa unika dekorativa mönster för företag hjälper vi våra kunder att visualisera sin historia och sitt budskap på ett sätt som lyser med mönster skapar man en spännande och hållbar kommunikation både internt och externt bilder säger mer än ord vad säger då inte flera bilder symboler i ett sammansatt mönster som skapar en helhet man kan berätta om företagets vision eller om företagets mjuka värden på ett fantasifullt och dekorativt sätt med färg och form skapar vi det som just ert företag vill utstråla hur genom symboler och färger i en unik kombination visualiserar man sitt budskap på ett nytt och roligt sätt var det är egentligen bara fantasin som sätter gränser ett mönster kan appliceras på vad som helst på t ex en vägg ett tyg en dataskärm en kalender en slips en flagga en möbel varför med mönster arbetar man för en långsiktig kommunik...
http://creativecat.se/
*  Kisse
... kan även vara ett annat ord för katt kisse original tabby är en av figurerna i kalle ankas universum kalle anka s katt kisse skapades samtidigt som knase anka i serier av dick kinney och al hubbard under mitten av talet i dessa serier hade kalle kommit att utvecklas till en ganska stillsam medelsvensson som plågades av den energiske kusin knase kisse längtar om möjligt ännu mer än kalle efter lugn och ro och hans införlivande i serierna var med största sannolikhet ett dramaturgi skt knep en tydlig motpart till knase i samband med att hubbard lämnade knase serien och tony strobl tog över som dess huvudtecknare kom knases karaktär att slipas ned något möjligen som en följd av detta kom även kisse att tonas ned för att med tiden i princip helt försvinna från serien kategori figurer i kalle ankas universum kategori fiktiva katter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kisse
*  Godnatt, herr luffare!
godnatt herr luffare godnatt herr luffare godnatt herr luffare är en svensk kortfilm från med björn gustafson i rollen som manfred den baseras på en saga av astrid lindgren som ingår i sagosamlingen kajsa kavat handling filmen handlar om de tre syskonen sven anna och lill stina som lämnas ensamma hemma när deras föräldrar åker iväg för att gå på begravning innan föräldrarna reser tjatar de gång på gång över att de absolut inte ska öppna dörren för någon och absolut ingen luffare när sedan de sitter och pysslar runt bordet hör sven hur katten börjar jama utanför han går ut för att hämta katten och blir kvar på trappen en stund då hör han plötsligt hur anna och stina börjar bråka om saxen som de både vill använda han skyndar sig in och i all hast glömmer han bort att sätta på haspen när de sedan blir avbrutna av att de knackar på dörren säger sven på rutin stig in in träder då luffaren manfred och han är listig för att få komma in och värma sig och få en bit mat hittar han på en massa trix och knep för att samt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Godnatt,_herr_luffare!
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Gildas Badonicus
'St Gildas', 'Gildus, Gildas den vise', född omkring 516, död 570, är ett walesiskt, engelskt och irländskt helgon, som var präst, munk och missionär. Om hans liv vet vi mycket litet, men han befann sig sannolikt i utomlands en stor del av sitt liv sannolikt i Bretagne och gjorde ev. en pilgrimsresa till Rom. Han återvände till Wales och Irland, och levde eventuellt en tid som eremit på ön 'Ynys Echni' Nuvarande i Bristolkanalen. Han är beskyddare av flera kyrkor och kloster, och räknas som en av de första brittiska historikerna. heter hans viktigaste verk, och det skulle ha kommit till under hans tid som eremit. Han dog år 570, endera i Llantokay Nuvarande nära Glastonbury eller i Rhuys i Bretagne. Hans högtidsdag är hans dödsdag den 29 januari och han åkallas mot rabies Tillsammans med St Hubert och St Ubald. Porträtteras med en klocka, enligt vissa källor skulle han ha haft en karriär som klockgjutare. Förväxlas ofta med ' St Gulstan '. Bland icke troende är han mest känd för att han som samtida historiker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gildas_Badonicus
*  Negrikroppar
... är en typ av inklusionskropp som kan hittas i cytoplasma n hos hjärna ns purkinjecell er speciella nervceller vid rabies negrikroppar är till mikrometer i diameter de har fått namn efter upptäckaren den italienske forskaren adelchi negri kategori medicinska symtom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negrikroppar
*  Lyssa
... grek λυσσα var en gudinna i den grekisk mytologi hon var raseriets ursinnets och vansinnets gudinna hon representerade framförallt äktenskapligt raseri och hos djuren var hon rabies personifierad lyssa var dotter till antingen nyx natten och blodet från uranos eller till aither luften och gaia jorden hon tjänade bland annat gudinnan hera det var lyssa som drev hjälten herakles till vansinne så att han slog ihjäl sina egna barn kategori gudar i grekisk mytologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyssa
*  Nethinius nanus
... är en skalbaggs art som beskrevs av jean françois villiers nethinius nanus ingår i släkte t nethinius och familjen långhorningar artens utbredningsområde är madagaskar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori nethinius...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nethinius_nanus
*  Purpuricenus nanus
... är en skalbaggs art som beskrevs av semenov purpuricenus nanus ingår i släkte t purpuricenus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är iran inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori purpuricenus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Purpuricenus_nanus
*  Hjärta (symbol)
hjärta symbol hjärta symbol fil corazón svg mini px ett rött hjärta som symbolen oftast avbildas hjärta är en symbol som ofta har en positiv innebörd ofta är det en symbol för kärlek det krossade hjärtat är en symbol för olycklig kärlek symbolen kan även betyda hjärtat i kroppen ett hjärta avbildas oftast i rött men andra färger förekommer ibland dörrarna på gamla utedass pryddes ofta med ett utsågat hjärtformat hål hjärter är en av färgerna i den moderna spelkortleken hjärtan förekommer bland annat som symbol i heraldiska vapen de hjärtan som förekommer i danmarks riksvapen har ofta antagits från början ha varit sjöblad men har ändå givit upphov till de hjärtan som förekommer i halmstads kommunvapen de hjärtan som återfinns i skövde kommuns äldre vapen samt i ränneslövs landskommuns vapen symboliserar s ta elin i internetsammahang betecknas ett hjärta med språkliga metafor er att inte ha hjärta att göra något betyder att man inte är så hänsynslös så man kan göra så t ex jag hade inte hjärta att kasta ner kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärta_(symbol)
*  Hjärttransplantation
Det betyder att det nya hjärtat opereras in på det gamla hjärtats ställe och att höger förmak sys in med separata anastomos er till övre och nedre vena cava. Uttagningsproceduren går till så att man först infunderar en kaliumhaltig lösning kallad kardioplegi i hjärtats kranskärl för att stanna hjärtat, och kyla ner det för att minska ämnesomsättningen i hjärtat så att det överlever utan blodförsörjning fram tills dess att det inplanterats i mottagaren. Efter att kardioplegi infunderats klipps hjärtat vanligtvis ut genom att man först klipper genom vänster förmak, klipper av höger förmak vid dess övergång till övre och nedre hålvenen och slutligen klipps lungartären och huvudpulsådern av. I samband med att explantation av hjärtat utförs på donatorn påbörjas samtidigt förberedandet av mottagaren på transplantationscentret. Detta går till så att slangar sätts in i övre och nedre hålven från vilka man dränerar blodet till hjärt-lungmaskinen, syresätter det och därefter pumpar in det i en slang som sätts in i huvu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärttransplantation
*  Hjärtmuskulatur
miniatyr|Det rosa som omger kamrarna och förmaken är hjärtats väggar, som huvudsakligen består av ett tjockt muskellager. 'Hjärtmuskulatur' är den muskulatur en som bygger upp hjärta t. Hjärtats väggar består huvudsakligen av ett muskellager - 'myokardium' - omgiven av ett tunt epikardium på hjärtats utsida, och på insidan av kamrar och förmak ett likaledes tunt endokardium. I vänster kammare är myokardiet ungefär 10 mm tjockt, men i höger kammare är det endast 3 mm. Detta beror på att vänster hjärthalva pumpar mer blod för att cirkulera blodet i systemkretsloppet. tubulus blogg, tubulus.bloggproffs.se, 'hjärt- och kärlsystemet,' 2014-05-24. Muskulaturen tvärstrimmig med en central cellkärna i varje cell, till skillnad från tvärstrimmig skelettmuskulatur där varje cell har flera perifert belägna kärnor. En del hjärtmuskelceller har dock två kärnor. Hjärtmuskelcellerna är korta och förgrenade, med relativt liten diameter. Hjärtmuskelcellerna har särskilda förbindelser mellan cellerna, på sätt som inte andra ce...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtmuskulatur
*  Hjärt- och kärlsystemet
... består av olika funktioner och processer som ständigt pågår i organen under vilket de samverkar med varandra och med andra fysiologiska system. Hjärtats funktioner utgörs av funktioner i förmak och hjärtkammare, samt av sammandragning av hjärtmuskeln. Funktionen i hjärt- och kärlsystemet ger sig till känna genom hjärtfrekvens, puls, blodtryck, tryck i förmak och hjärtkammare, hjärtvolym, hjärtminutvolym, blodvolym, hjärttoner, och kärlmotstånd. Andra djur har cirkulationssystem som inte är lika effektiva, fisk ar har till exempel ett enda kretslopp där syrerikt och syrefattigt blod blandas, vilket leder till mindre effektivt gas utbyte. Stora kretsloppet är blod ets väg från hjärtat s vänstra kammare via aorta till kroppens alla celler och åter till hjärtats högra förmak. Från höger förmak passerar blodet höger segelklaff och når höger kammare och från höger kammare pumpas blodet ut i det lilla kretsloppet/lungkretsloppet där blodet syresätts i lungornas alveoler. Från lungorna når blodet vänster förmak ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärt-_och_kärlsystemet

Psykiatrisk servicehundVarg bland vargar: Varg bland vargar () är en roman från 1937 av den tyske författaren Hans Fallada. Den utspelar sig 1923 och skildrar ett brett persongalleri som hankar sig fram i Berlin under pågående hyperinflation och massarbetslöshet.Hjärtmask: Hjärtmask (Dirofilaria immitisJoseph Leidy 1856) är en parasitisk mask som tillhör stammen nematoda (rundmaskar). Maskarna är smala, vita och kan bli upp till 30 centimeter långa.Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Negrikroppar: Negrikroppar är en typ av inklusionskropp som kan hittas i cytoplasman hos hjärnans purkinjeceller (speciella nervceller) vid rabies. Negrikroppar är 2 till 10 mikrometer i diameter.Ctenocephalides canis: Ctenocephalides canis är en loppart som först beskrevs av Curtis 1826. Ctenocephalides canis ingår i släktet Ctenocephalides och familjen husloppor.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Limfärger: Limfärger, målningsfärger där bindemedlet består av limämnen, till exempel förklistrad stärkelse, cellulosa, protein, kasein. Pigment och bindemedel är uppslammade i vatten.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Höftledsdysplasi: Höftledsdysplasi (HD) är en sjukdom som är vanlig främst bland stora och medelstora hundraser. Sjukdomen är en felaktig utveckling av hundens höftled.LeishmaniasisQualia: Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det vill säga de känslor eller upplevelser som påstås inte gå att beskriva, såsom till exempel smaken av choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Sicyases sanguineus: Sicyases sanguineus är en fiskart som beskrevs av Müller och Troschel, 1843. Sicyases sanguineus ingår i släktet Sicyases och familjen dubbelsugarfiskar.Erlichia: Erlichia är en gramnegativ bakterie Anaplasma phagocytophilum, av typen rickettsier och kan orsaka sjukdomen ehrlichios, i Sverige även kallad fästingfeber. Den ger influensaliknande symptom med feber och kraftlöshet.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Halotan: Halotan är ett anestetikum avsett för inhalationsanestesi. Halotan kan användas till patienter i alla åldrar och vid alla typer av kirurgiska ingrepp.ValpsjukaBaroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).KarotissinusPropranololSkugga-Baldur: Skugga-Baldur är en kortroman från 2003 av den isländske författaren Sjón. Handlingen utspelar sig i Reykjavik 1883, när en gåtfull flicka med Downs syndrom anländer med båt.Holländare (pappersmassa): En holländare är en maskin som används för att mala våt pappersmassa. Maskinen uppfanns i Holland på 1600-talet.Avlivning: Avlivning är metoder som används för att döda djur. Ordet används enligt gängse språkbruk enbart när det handlar om djur.PatellarreflexVäxtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Ukrainsk ridhäst: Den ukrainska ridhästen () är en ganska nyutvecklad hästras från Ukraina som föddes upp efter andra världskriget för att möta omvärldens nya krav och efterfrågan på bra hästar med hög kvalitet som var anpassade till ridsport. Uppfödarna följer strika regler och hästarna får genomgå hårda prestationsprov där enbart de bästa hästarna behålls till avel.Francis RossiSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Tom Chaplin: Thomas Oliver Chaplin, född 8 mars 1979 i Battle, East Sussex, Storbritannien, är sångare och frontman i det brittiska piano-rockbandet Keane.Galla: Galla (lat. bilis, gr.Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.KoprolitVeterinärKnäledsurvridningSpirocerca lupi: Spirocerca lupi är en rundmaskart som först beskrevs av Rudolphi 1809. Spirocerca lupi ingår i släktet Spirocerca och familjen Spirocercidae.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.BlödningSpermophilus brevicauda: Spermophilus brevicauda är en däggdjursart som ingår i släktet sislar och familjen ekorrar. Inga underarter finns listade.