Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Metylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.Methemoglobinemi: Närvaro av methemoglobin i blodet, vilket leder til cyanos. Normalt finns det små mängder methemoglobin i blodet, men skada eller giftiga ämnen omvandlar en större andel hemoglobin till methemoglobin, som inte fortsätter att fungera som syrebärare. Methemoglobinemi kan bero på en defekt i enzymet NADH-methemoglobinreduktas (ett autosomalt recessivt drag) eller en avvikelse i hemoglobin M (ett autosomalt dominant drag).Färger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.ToloniumkloridFotosensibiliserande medel: Preparat som är farmakologiskt inaktiva, men som vid exponering för ultraviolett strålning eller solljus omvandlas till en aktiv metabolit, som ger en för den sjuka vävnaden gynnsam reaktion. Dessa medel kan ges lokalt eller systemiskt och har använts för behandling av psoriasis och olika typer av tumörer.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Fentiaziner: Substanser med den treringade fentiazinstrukturen som bas, vilka bl a har verkan på det centrala nervsystemet.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Indigo CarmineFotokemoterapi: Behandling med ljuskänslighetsalstrande preparat, invärtes eller utvärtres, och påföljande ljusexponering.PurinonerNitroprussidMotgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Trypan BlueVasoplegiaDentalt mikroläckage: Insippring av vätskor, föroreningar och mikroorganismer i skarven mellan tand och lagning.Imidazoliner: Föreningar baserade på reducerade imidazoler med en enda dubbelbindning.Evans Blue: En azofärg som används vid blodflödesmätningar enligt färguttunningsmetoden. Den är lättlöslig, starkt bunden till plasmaalbumin och försvinner mycket långsamt.SingletsyreAgar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.DysuriNitroargininEnzymhämmare

*  Metylenblått
metylenblått metylenblått mini metylenblåtts kemiska namn är ... metylenblått även metyltioniniumklorid är ett ... betingelser finns metylenblått i en form som kallas leukometylenblå ... metylenblått metylenblått mini metylenblåtts kemiska namn är bis dimetylamino fenazationiumklorid metylenblått även metyltioniniumklorid är ett färgämne som är besläktat med anilin och vanligtvis har en kraftigt blå färg det tillhör kategorin tiazinfärgämnen under reduktiva alltså syre fattiga betingelser finns metylenblått i en form som kallas leukometylenblå som är färglös om detta ämne kommer i kontakt med syre exempelvis genom att omskakas med atmosfär isk luft så oxideras färgämnet åter till sin blå form användning förutom att ämnet har haft stor betydelse så som färgämne vid bakteriologiska undersökningar så har det även använts vid behandling av gonorré och som motgift vid cyanväteförgiftning inom akvaristik en användes medlet tidigare bland annat för att bota svampinfektion er på akvariefiskar frä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylenblått
*  Venlafaxine Bluefish Depotkapsel, hård 75mg Blister, 30kapslar - Rx - Apotek Hjärtat
som innehåller metylenblått används för att behandla höga nivåer av...
https://apotekhjartat.se/rx/venlafaxine-bluefish-depotkapsel-hard-75mg-blister-30kapslar
*  Vita pricksjukan
innehållande metylenblått , malakitgrönt , kinin väteklorid eller ... 'Vita prick', 'Vita pricksjukan' är en sjukdom fisk kan få som utlöses av snabba temperaturförändrningar i vattnet. Det är en vanlig akvariefisksjukdom, men förekommer även bland vilt levande arter och i kommersiella fiskodlingar, såväl för akvariefisk som för matfisk. Först får fisken vita prickar och "ludd" på sig, för att sedan plötsligt dö. Det är dessutom en smittsam sjukdom, och om en fisk i ett akvarium eller i större odling smittas dör troligen alla fiskar om man inte gör något åt saken. Denna sjukdom orsakas av en hudparasit som heter 'Ichthyophthirius multifilis' som angriper sötvattenlevande arter. Saltvattenlevande arter kan också drabbas av en slags vita pricksjuka, då drabbade av en annan parasit nämligen 'Cryptocaryon'. Vissa arter är extra känsliga för vita pricksjukan, i synnerhet Black molly. Det förekommer att akvariefiskar vid importen bär på sjukdomen, eller snarare parasiten som senare orsakar sjukdomen. Den utlöses fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vita_pricksjukan
*  Metylsalicylat
behandlat med metylenblått för att få skelett et att framträda ... metylsalicylat metylsalicylat kemibox vardagligt namn bild salicylic acid methyl ester chemical structure png bildtext strukturformel bildbredd bild methyl salicylate d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn o metyl hydroxybensoat övriga namn vintergrönolja kemisk formel c h o utseende färglös eller gulaktig oljig vätska cas nummer smiles c o ccccc c o oc molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa metylsalicylat är en ester av salicylsyra och metanol den förekommer i många vintergröna växter därav namnet vintergrönolja framställning tidigare framställdes metylsalicylat från destillat av kvistar från sockerbjörk betula lenta eller tuvvaktelbär också med namnet tebär numera framställs metylsalicylat syntetiskt genom att blanda salicylsyra och metanol rm c h o ch oh rightarrow c h o h o användning metylsalicylat används i liniment eftersom det både har en behaglig doft och sti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylsalicylat
*  Purple Area: Lagom blått på detaljer
... Lagom blått på detaljer. Eftersom jag hade en riktig blå era på 90-talet som gjorde att allt från tallrikar till mosaik på toaletten, och även fönsterna på vårt hus, blev blå så har jag än idag lite svårt för blått. Tyvärr för egentligen är det riktigt snyggt och passar bra ihop både med svart, vitt, grått och trä. Det blir klatschigt och färgglatt utan att det blir för mycket. Lite lagom helt enkelt. Sen behöver man inte överdriva så som jag gjorde och framförallt... och det här är ett tips - använd färg på detaljer som lätt går att byta ut. Etiketter: Färginspiration, Fåtöljer, Golv/mattor, Lampor, Puffar/pallar, Soffor, Stolar/bord. Blått är flott!!. Men jag håller med ...hade själv blåa soffor då det begav sig ; Fina de virkad puffarna är. En sån skulle jag inte tacka nej till... 02 juli, 2010 08:50. 02 juli, 2010 12:05. Tänk att jag som är svart/vit har börjat gilla färg och speciellt blått. Det trodde jag inte för 6 månader sedan. 02 juli, 2010 14:23. 02 juli, 2010 16:01. Det är verkligen inte lätt...
http://purplearea.blogspot.com/2010/07/lagom-blatt-pa-detaljer.html
*  Diklormetan
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Dichloromethane.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Dichloromethane-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Diklormetan Övriga namn = Metylenklorid, DCM Kemisk formel = C H 2 Cl 2 Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 75-09-2 SMILES = C Cl Cl Molmassa = 84,93 Densitet = 1,325 Löslighet = 13,2 LöslighetTemp = 20 Smältpunkt = -97 Kokpunkt = 40 Huvudfara = |NFPA704 =. 'Diklormetan', 'metylenklorid' – ofta används förkortningen 'DCM' - är en lättflyktig tung vätska med svag söt kväljande doft. Än idag framställs föreningen på ett likartat sätt genom en radikalklorering av metan eller ur metylklorid från metanol och saltsyra. Härvid får man en blandning av alla analoger med en till alla fyra väte na substituerade, det vill säga klormetan, diklormetan, triklormetan samt tetraklormetan, varur de olika komponenterna isoleras genom destillation. I Sverige sker ingen tillverkning av metylenklorid. Diklormetan är ett synnerligen gott lösningsmedel som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diklormetan
*  Metylengrupp
... en metylengrupp är en funktionell grupp med formeln c h den förekommer i tre olika varianter ch två enkelbindning ar i till exempel diklormetan metylenklorid och metylendioxi gruppen ch en dubbelbindning i till exempel metylencyklopropen ch en karben som kallas metylen när antalet metylengrupper i en kedja eller ring ökar de lipofila egenskaperna hos molekylen se även metin metylgrupp kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylengrupp
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Sedativa läkemedel
... 'Sedativa' lugnande läkemedel är en samlande benämning för medel som minskar aktiviteten och minskar eller blockerar stimulering i hjärna n så att ett lugn uppnås. Sedativa används bland annat som lugnande vid insomningsbesvär. Heter sedativum i singular. Det finns ett stort antal sedativa läkemedel uppdelade i olika kategorier. De vanligaste typerna är:. Bensodiazepiner Barbiturat er Fentiazin derivat. Barbituraterna och bensodiazepinerna hör till de medel med mest uttalad centralt dämpande effekt. Dessa utnyttjas ofta inom sjukvård en som lugnande inför en operation eller som narkos. Andra användningsområden är som kortvarig symptomatisk behandling av ångest eller nervösa besvär vid psykiska problem. Dessa grupper av läkemedel är starkt beroendeframkallande redan vid låg dosering varför de endast skall brukas en kortare tid. Fentiazinderivaten är en annan grupp sedativa läkemedel. Dessa utvanns från början ur fentiazin erna, en grupp neuroleptikum, på 1950-talet. Dessa substanser visade sig senare att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sedativa_läkemedel
*  Alimemazin
... miniatyr theralen sålt i sverige alimemazin theralen ett lugnande fentiazin derivat som bland annat används som allergi skt klådstillande och som sömnmedel det är inte vanebildande dock kan kroppen efter en längre period bygga upp en tolerans mot ämnet vilket innebär att dosen behöver höjas för att samma effekt skall uppnås medicinen har många användningsområden huvudsakligen används det som milt lugnande medel vid sömnrubbningar hos små barn och mot allergi ska reaktioner kräkning ar och klåda hos både vuxna barn och djur då substansen inte är vanebildande används den ofta inom sjukvården psykiatri n och missbrukarvården även om alimemazin är neuroleptikabesläktat så är den neuroleptiska effekten för svag för att hindra psykos er varför medicinen inte kan användas som antipsykotiskt läkemedel inom psykiatrin används den orala lösningen som lugnande medel då i doser om mg dosering alimemazin återfinns under namnet theralen som rosa tabletter på mg och oral lösning mg ml tabletterna är främst till för beh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alimemazin
*  Propiomazin
... mini propiomazin under namnet propavan mini strukturformel propiomazin systematiskt namn propan on varunamn largon propavan indorm serentin indorm dorevane dorevan är ett sömn givande läkemedel som tillhör gruppen fentiazin derivat samma grupp som tex prometazin läkemedlet är därmed besläktat med vissa neuroleptika propiomazin är ett kraftfullt antihistamin som verkar starkt centralt dämpande via en blockering på h receptorn i hjärnan och utnyttjas därför för sina sedativa egenskaper det saluförs i sverige av sanofi aventis ab som sömnmedel under namnet propavan som mg tabletter och är till skillnad från många andra sömnmedel t ex bensodiazepiner inte vanebildande medicinen är receptbelagd dosering och tillförsel propiomazin finns som tablett er med brytskåra om mg under namnet propavan vanlig dos är en eller två tabletter minuter innan sänggåendet i vissa fall kan dosen vara något lägre eller högre externa länkar i fass kategori h receptorantagonister kategori hypnotika kategori muskarinantagonister kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Propiomazin
*  Brompton cocktail
... är en mixtur av olika opiater som ges patienter med terminal diagnos det vill säga med ett långt framskridet plågsamt tillstånd och en ytterst dålig prognos något exakt recept finns inte men en stor mängd morfin eller någon annan opiat blandat i något slags sirap är alltid grunden oftast ingår även etanol vanlig sprit som lösningsmedel i mixturen namnet kommer från royal brompton hospital i london där det började användas på talet för patienter med terminal tuberkulos källor kategori palliativ vård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brompton_cocktail
*  Indigokarmin
... är en kemisk förening med summaformel n c h n na o s ämnet är en ph indikator som används bland annat i sjukvård en för att upptäcka tumör er indigokarmin är blått i vattenlösning i dess reducerade former är det grönt rött eller gult kategori syra basindikatorer kategori sulfonater kategori natriumföreningar kategori indoler kategori ketoner kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indigokarmin
*  Indigo (färg)
indigo färg indigo färg fil kolam indigo dyed cloth jpg thumbnail tyg färgat med färgämnet indigo x px färg infobox title indigo som html färg bild bildbredd bildtext textcolor white namn indigo hex b r g b c m y k h s v indigo är en blå färg som har fått sitt namn från växten indigo i denna växt återfinns ett färgämne som används för att färga bland annat textil ier i olika blå toner ordet indigo finns belagt i svenskan sedan talet och härleds från latinets indicum det indiska precis vilken blå färg som ska avses med indigo är oklart och webbfärgen indigo är något mer violett än den färg som vanligen blir resultatet av färgning med färgämnet indigo indigo är enligt tradition en av regnbågens sju färger med en våglängd på cirka nm dessa specificerades av isaac newton när han bröt solljuset genom ett prisma och fick fram ett spektrum hans resultat publicerades i opticks källor se även färgord färg blå violett kategori färgord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indigo_(färg)
*  Santa Maria del Carmine (San Niccolo al Carmine) - Siena - Omdömen om Santa Maria del Carmine (San
Santa Maria del Carmine San Niccolo al Carmine - Siena - Omdömen om Santa Maria del Carmine San Niccolo al Carmine - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. Santa Maria del Carmine San Niccolo al Carmine, Siena. GÅ MED LOGGA IN. Siena. Hotell i Siena. Siena semesterbostäder för uthyrning. Siena flyg. Restauranger i Siena. Siena sevärdheter. Karta över Siena. Hotell. Alla hotell i Siena Erbjudanden på hotell i Siena Sista minuten Siena. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Siena. Romantiska hotell i Siena. De populäraste familjehotellen i Siena. Siena miljöhotell. Lyxhotell i Siena. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Siena. 4-stjärniga hotell i Siena. 3-stjärniga hotell i Siena. Populära bekvämligheter. Siena Hotell som tillåter djur. Siena Hotell med gratis parkering. Hotell med pool Siena. La...
http://tripadvisor.se/Attraction_Review-g187902-d242271-Reviews-Santa_Maria_del_Carmine_San_Niccolo_al_Carmine-Siena_Tuscany.html
*  Hotel Indigo Düsseldorf - Victoriaplatz Düsseldorf | 0 gästrecensioner, rumsavgifter och foton |
0 gästrecensioner, rumsavgifter och foton. Lägg till rum. Registrera dig. Mina favorithotell. Nyligen utförda sökningar. kr Danish Krone. HKD Hong Kong dollar. kr Norwegian Krone. kr Swedish Krona. Tillbaka till min lista med sökresultat. Boka från $ 110. Tyvärr, det finns inga gästrapporter ännu. I samarbete med. Utbudet på Hotel Indigo Düsseldorf - Victoriaplatz motsvarar 4 stjärnor. Välj och vraka mellan en mängd olika rum här. Hotellet ligger nära Schauspielhaus Teater, vilket är ett bra lokalt tips. Närliggande Parken Hofgarten är värt ett besök. Flera muséer ligger nära, Museum Kunst Palast och Goethe Museum är bra alternativ. Rathaus och Salutorget är en viktig tillgång för detta område. Funktioner som trädgård, restaurang och bar/lounge kan vara anledning att boka in sig på Hotel Indigo Düsseldorf - Victoriaplatz. Bastu, spa/hälsocenter och ångbastu finns för ditt välbefinnande. Inte bara kemtvätt/tvättjänst, utan även bagageförvaring finns här. Affärsresenärer välkomnas då hotellet bland annat erbjud...
http://easytobook.com/sv/germany/north-rhine-westphalia/dusseldorf/lindner-rhein-residence-78625/
*  Mecosaspis indigo
... är en skalbaggs art som beskrevs av duffy mecosaspis indigo ingår i släkte t mecosaspis och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori mecosaspis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mecosaspis_indigo
*  Indigo (färgämne)
thumb|300px|2,2’-Bis 2,3-dihydro-3-oxoindolyliden. Det är huvudsakligen i bladen som färgämnet finns, dock ej färdigbildat under växtens liv, utan i form av ett i sig färglöst, kristalliserande ämne, indikan, som vid inverkan av ett i bladen förekommande enzym sönderdelas i socker glukos och indoxyl, vilket ämne i svagt alkalisk lösning lätt oxideras till indigoblått. thumb|right. I dessa kar sätts vätskan i häftig rörelse vanligen genom ett hjul med träskovlar under 2-3 timmar, varvid densamma genom inverkan av luftens syre småningom antar en blekgrön färg. Den kokade massan silas genom stora dukar, på vilka indigon kvarstannar i form av en mörkblå, nästan svart deg, från vilken större delen av vattnet avlägsnas genom pressning. Den förnämsta och viktigaste beståndsdelen i indigo är det blåa färgämnet, indigoblått, som däri finns i ganska växlande mängd alltefter varans större eller mindre godhet. Mängden av dessa bör hos god indigo ej utgöra mer än högst 7-9%, men stiger ofta till betydligt mera, eftersom f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indigo_(färgämne)
*  Karmin
'Karmin' kan beteckna både en färgnyans och ett mörkt rött färgämne även kallat 'koschenill'. Karmin används även som en generell term för röda, speciellt mörkröda, färger. Bland HTML-färgerna för bildskärmar finns flera som benämns karmin, koordinaterna för en av dem visas i boxen till höger. mini|Strukturformel karminsyra|261x261px. Färgämnet får sin röda färg från 'karminsyra' C 22 H 20 O 13 ; E-nummer E 120 som förekommer naturligt i koschenillsköldlöss 'Dactylopius coccus' och framställs genom att lushonor torkas och krossas. Det används i växtfärgning med traditionella metoder samt i godis, läskedryck er, smink, färgprodukter, korv Brittisk vetenskapsserie från 2010 med mera. Beteckningarna karmin och karmosin används ofta synonymt, men kan också syfta på snarlika färgämnen utvunna ur olika lusarter. /http://www.shenet.se/ravaror/karmin.html. När det används som pigment inom måleriet kallas färgämnet ibland för 'florentinlack' eller 'florentinerlack'. Det har då formen av ett färglack som framställs gen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karmin
*  Regnbågsflaggan
... ej att förväxla med inkariket och judiska autonoma länet s flagga px right regnbågsflaggan regnbågsflaggan ibland kallad prideflaggan är en populär symbol i hbtq rörelsen den står för stolthet och mångfald hos homosexuell a bisexuell a och transpersoner regnbågsflaggan står även för respekt för medmänniskor och tolerans flaggan skapades i usa på talet av gilbert baker och har sedan spridit sig världen runt första gången den visades offentligt var på san francisco pride vid årsminnet av stonewallupproret skapades en flera kilometer lång regnbågsflagga som bars delad i kortare sektioner i prideparaden i new york flaggan har sedan använts i olika pride parader över hela världen bland annat på den årliga prideparaden i stockholm px right regnbågsflaggan med sina ursprungliga färger ursprungligen hade regnbågsflaggan åtta färger rosa hot pink röd orange gul turkos indigo grön blå och violett indigo och rosa togs tidigt bort rosa för att den på den tiden var svår att trycka på tyg och indigo för att ett jämnt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regnbågsflaggan
*  Bhagalpur (division)
bhagalpur division bhagalpur division bhagalpur bagalpur bhaugulpore division i indisk a delstaten bihar bestående av distrikten banka distrikt och bhagalpur förr även av navgachia purnea munger maldak och santal parganas divisionen genomflyts av floden ganges med flera bifloder både från norr och söder och är norr om denna flod övervägande slättland som sträcker sig till de sumpiga osunda terai på gränsen till nepal i norr den södra delen är bergig till stor del betäckt med ogenomträngliga snår och skogsdungar tillhåll för tigrar och elefanter i dalarna bor santal er kolh m fl adivasi folk klimatet är hett och osunt malaria och kolera är alltjämt förekommande i norr av mineral finns riklig tillgång på blyglans antimon koppar och järn men exploateras inte fullt ut huvudprodukt i jordbruket är ris därnäst vete majs hirs och indigo bhagalpurdistriktet med huvudorten bhagalpur ligger på båda sidorna om ganges med en yta på cirka km sedan lång tid har produktionen av indigo varit viktig inom distriktets småindust...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bhagalpur_(division)
*  Konsumentinformation - Liindblaad
konsumentinformation liindblaad kategorier länkar om konsumentinformation home hem och bostad konsumentinformation lägg till din länk sidkarta nyheter om konsumentinformation vad är en regnbåge en regnbåge är ett optiskt meteorologiskt fenomen som uppträder som ett nästintill fullständigt ljusspektrum i form av en båge på himlen då solen lyser på nedfallande regn regnbågen är ett mångfärgat spektrum med rött ytterst och lila innerst de övriga färgerna är från rött till violett orange gul grön och blå olika personer kan se olika antal färger vissa ser även indigo och andra nyanser att indigo ofta ingår i den officiella uppräkningen av färger beror dock på att siffran sju historiskt setts som särskilt speciell och lite magisk regnbågen uppträder då det finns regndroppar i luften och solen befinner sig lågt och bakom betraktaren klarast lyser regnbågen då halva himlen fortfarande är täckt med mörka moln som avger regn och betraktaren befinner sig under klar himmel man kan även se en regnbåge vid vattenfall genom...
http://liindblaads.se/category7068.aspx
*  Anilin
NH 2 |Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 62-53-3 SMILES = Nc1ccccc1 Molmassa = 93,1265 Densitet = 1,02 Löslighet = 35 LöslighetTemp = |Smältpunkt = -6,3 Smältextra = |Kokpunkt = 184 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. År 1834 lyckades Friedlieb Ferdinand Runge utvinna "kyanol" eller "blåolja" ur stenkolstjära. Även Nikolaj Zinin lyckades 1842 framställa ämnet "benzidam" ur nitrobenzol och Carl Julius Fritzsche gav 1841 ämnet som han liksom Unverdorben lyckats framställa ur indigo namnet anilin efter det portugisiska nament för indigo, "anil". L Erdmann och August Wilhelm von Hofmann visa att det rörde sig om samma ämne, och gav det det gemensamma namnet anilin. Att kunna framställa större mängder till lägre kostnad var dock det stora problemet. Det var först sedan Mansfield 1847 funnit en metod att fabriksmässigt framställa benzol av stenkolstjära, som ämnet blev tillgängligt i större mängder. August Wilhelm von Hofmann hade 1849 länge studerat indigodestillaten, och från 1849 även ammoniaken och dess der...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anilin
*  Jösse Car
... var en svensk sportbilstillverkare från till med säte i arvika företaget lanserade en enda modell kallad indigo som tillverkades i exemplar innan nedläggningen bolaget grundades av bengt lidmalm som fått idén till en roadstermodell under besök i england där han sett tvr för bilens formgivning engagerades hans philip zachau och lasse pettersson indigo var baserad på en egen rörrams konstruktion och använde komponenter från volvo de lorean producerade en sportbil fram till med en v motor som även användes av volvo serieproduktion sattes igång men endast bilar hann byggas namnet på företaget hämtades från jösse härad vilket omfattade stora delar av det som idag är arvika kommun i företagets logotyp hade man låtit innefatta arvika kommunvapen vilket uppvisar en stegrande häst jämför med den italienska sportbilstillverkaren ferrari som har en stegrande häst i sin logotyp i silver på en blå sköld beströdd med kugghjul referenser externa länkar kategori sportbilar kategori svenska bilmärken kategori ej längre e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jösse_Car
*  Helium Vola
{{Infobox musiker namn = Helium Vola bild =. längd =. färg = grupp eller band födelsenamn =. pseudonym er =. död =. bakgrund =. känd för = dödsplats =. instrument =. skivbolag = Chrom Records, Indigo artistsamarbeten =. medlemmar = Ernst Horn Sabine Lutzenberger. senaste medlemmar =. tidigare medlemmar = relaterade band = Qntal webbplats = http://www.helium-vola.de }}. Helium Vola är en tysk musikgrupp bestående av Ernst Horn och Sabine Lutzenberger, som blandar darkwave med medeltida musik. Bandet grundades 2001 av Horn, efter att han lämnat sitt tidigare band Qntal, som han även var med och grundade. I kontraktet med Chrom Records insisterade Horn på att Helium Vola inte ska ses som en efterträdare till Qntal eller marknadsföras som sådant. Bandets namn är latin och betyder "flyg, helium" - en referens till ädelgasen helium som används för att fylla ballonger. Helium Vola tolkar medeltida texter skrivna på äldre högtyska, medelhögtyska, latin, provensalska och medelfranska i ett modernt, elektroniskt ljudla...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helium_Vola
*  Hakama
miniatyr|Vikt hakama 'Hakama' 袴 kallas den tudelade kjol, eller de vida byxor som samuraj erna bar under feodaltiden i Japan. Hakama är ett ytterplagg som bärs utanpå kimono eller dogi. Idag används hakama framförallt av budo utövare, till exempel inom aikido, kendo, iaido, jodo, kyudo och naginata do. Hakaman användes av samurajerna, och de skapades för att man behövde byxor som passade då man red. De hade samma funktion som de läderchaps amerikanska cowboys senare uppfann, det vill säga som ett robust skyddsplagg över byxorna vid arbete på hästrygg. Eftersom läder var en sällsynthet på de japanska öarna använde man grovt tyg istället. Först senare blev hakama ett plagg även för finrummen och materialet ändrades därefter, till dyrbart silke. En sådan silkeshakama har ungefär samma ställning som högtidsdräkt frack i Europeisk kultur. Hakama kan ha olika färger eller mönster, även om svart, indigo och vitt är de färger som oftast ses inom budo. På hakama finns ett antal betydelsefulla veck. Det finns flera oli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hakama
*  Koboltgrönt
... pigment green c i artiscreation com david myers läst april cozno även rinmans grönt sachsiskt grönt eller grön cinnober är en grön färg som kan framställas genom att fälla en lösning av en blandning av zinksulfat och koboltsulfat med natriumkarbonat och därefter torka och glödga fällningen den erhållna pastan är olöslig i vatten och de flesta petroleumbaserade lösningsmedlen färgen som främst kommer till användning inom konstmåleri är ganska beständig men täcker dåligt sven rinman en svensk apotekare upptäckte färgämnet år en liknande färg i vilken zinkoxid en är ersatt med kromoxid är s k turkiskt grönt som t ex används för porslinsmålning sachsiskt grönt är också benämning på en ullfärg tillverkad av indigo och gulträ källor meyers varulexikon forum kategori färgämnen och pigment kategori zinkföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koboltgrönt
*  Förenade provinserna Agra och Oudh – Wikipedia
Areal 277 810 km², vartill kom vasallstaterna Rampur och Tehri-Garhwal med en sammanlagd areal av 13 154 km², så att hela området utgjorde 290 964 km². Klimatet är i slättlandet osunt, torrt och hett, och febersjukdomar, kolera och smittkoppor rasade där in i modern tid, varför flera sanatorier anlagts i landet av engelsmännen. Befolkningen utgjorde i hela området 48 014 080 personer 1911, varav 47 182 044 i provinsen 170 invånare per km², och 832 036 i vasallstaterna 64 invånare per km². Av hela antalet var 25 073 271 män och 22 940 809 kvinnor samt med avseende på religion 40,5 miljoner hinduer, 6,9 miljoner muslimer och 179 694 kristna, varav 105 855 metodister, 30 912 anglikaner och 10 709 romerska katoliker. I hela landet fanns 1916-1917 17 728 skolor med 894 886 elever, varav 12 912 offentliga med 805 420 elever. Handeln är koncentrerad i de stora städerna, Lucknow, Benares, Agra, Cawnpur, Allahabad, Bareilly, Meerut, Faizabad, Gorakhpur med flera, främjas genom de segelbara floderna, det vittgrenade ka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förenade_provinserna_Agra_och_Oudh
*  Kypfärgning
... är en metod att färga växtbaserade textilier kypfärger benämns ofta som batikfärg i detaljhandeln dock är inte all batikfärg som säljs kypfärg kypfärgämnen är färgämnen så som indigo som är den enda växtfärgen som är en kypfärg webbref titel världens vanligaste färg svd url http www svd se varldens vanligaste farg hämtdatum det här är inte sant vejde är också en kypfärg som måste reduceras med järnvitriol eller hyposulfitsoda till en färglös förening indigovitt för att kunna lösas i alkalisk t bad kyp i tyg eller garn som doppas däri och sedan får hänga i luften återbildas färgämnet genom oxidation källor kategori textilstubbar kategori textilhantverk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kypfärgning
*  Agwé
... även stavat agoueh är inom voodoo särskilt på haiti en loa som härskar över havet fiskarna och havsväxterna och sjömännen och fiskarnas beskyddare han är gift med erzulie freda och la sirene hans färger är blått och vitt och ibland brunt till agwe offras champagne krut leksaksskepp exotiska frukter rom kastrerade baggar som färgats med indigo agwé förekommer som en rollfigur i musikal en once on this island som havsguden i tv programmet robinson karibien kallades ett av lagen agwe kategori voodoo kategori havsgudar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agwé
*  Wålstedts Textilverkstad
... ab wtv är ett ullgarnsspinneri i dala floda i västerdalarna verksamheten startades av lennart och mary wålstedt under talet då de flyttade till gården näbbäcksholen och började renodla resterna av svenska lantrasfår en för att få material till högklassiga textiler och pälsverk firma wålstedtstextilverkstad bildades ombildades bolaget till aktiebolag brann verkstaden ned men byggdes upp på nytt med en mekanisk verkstad som kunde ändra befintliga textilmaskiner och bygga nya som passade de säregna egenskaper som svensk lantrasull besitter alltsedan starten producerar spinneriet kardgarner på ringspinningsmaskiner garnerna var och är mycket eftertraktade för handstickning och handvävning ullen sorteras och tvättas i utspädd ammoniak länge färgades garnerna och ullen med så kallade kyp färger med samma kemisk beskaffenhet som indigo i svagt alkalisk lösning och med temperaturer upp till c på senare år när tillgång till dessa färgtyper minskade har man övergått till färgning med moderna syrafärger med kort pr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wålstedts_Textilverkstad
*  Otto Linné Erdmann
... miniatyr otto linné erdmann otto linné erdmann född april i dresden död oktober i leipzig var en tysk kemi st han var son till karl gottfried erdmann och far till otto erdmann erdmann var professor i teknisk kemi vid leipzigs universitet han gjorde viktiga undersökningar över nickel och dess föreningar samt över indigo och andra färgämnen samt bestämde med richard felix marchand atomvikt en för flera grundämne n bland erdmanns skrifter kan nämnas lehrbuch der chemie fjärde upplagan åren utgav han journal für technische und ökonomische chemie och redigerade han tillsammans med flera andra forskare journal für praktische chemie källor kategori tyska professorer i kemi kategori personer verksamma vid leipzigs universitet kategori kemister under talet kategori tyska forskare under talet kategori personer från dresden kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Linné_Erdmann
*  Stick å brinn!: Utmaningen
... Stick å brinn. Hem. Arkiv. Köp mitt garn. Sök i bloggen. Recent Comments Heidi on Halsmojjäng i alpacka 2.0. Anna-Sara on Älska ull. Anna on Älska ull. Anna-Sara on Vansinne. Mia on Vansinne. Karin on Vansinne. Karin on Vansinne. A-K on Vansinne. Ulliganens on Vansinne. Heidi on Vansinne. Categories ABC-lek. adventskalender 2012. amigurumi. annat stickat. Autobahn. Baby surprise. Babystickning på stickor 3. barn. batshawl. Bella. bladkofta. broderi. candle flame. Citron-Lime. Dragon Skin Wrap. Elina. estniskt. Fair Isle. Faux Russian Stole. favvotröjan. filt. Flower Basket shawl. flätor. FO 2012. FO 2013. FO 2014. FO 2015. fotboll. färg. färösjal. färösjalskal. garn. grön spetshalsduk. H2O. halsdukar. halsmojjänger. Harry Potter. Holloway. hoppsan. hästtröjan. Icaros. Idunn. indigo. Ingrid. islandskofta. islandssjal. jerka. jul. Juliavantar. klantigt. kofta med pärlor. krokning. Laar. Liesl. listan. läst. Magickal Earth Shawl. making waves. maskinstickning. Menja. mer än en färg. Mostly Mittens. MS3. mud...
http://brinn.typepad.com/brinn/2014/04/utmaningen.html
*  Natriumditionit
... eller natriumhydrosulfit är ett salt av syran h s o och är den vanligaste hydrosulfit en det uppträder som tunna glänsande prismor lösliga upp till ca i vatten det kan lagras under lång tid i torrt tillstånd medan det snabbt sönderfaller vid kontakt med fuktighet det förekommer kommer i vattenfritt tillstånd som ett gråvitt pulver med en svag svavel aktig lukt framställning natriumditionit kan framställas genom elektrolytisk reduktion av natriumbisulfit men tillverkning sker vanligen genom reduktion med metallisk zink användning alla hydrosulfiter är utpräglade reduktionsmedel för färgämnen och nitroföreningar vid textilfärgning används de vid förkypning av alla kypfärgämnen som indigo indantren och hydronfärgämnen hydrosulfiter kan också användas till blekning av tvål bast halm sockersaft kokos och ull meyers varulexikon forum natriumditionit har använts för reducerande blekning med måttlig ljushetshöjning av mekaniska pappersmassor såsom till exempel slipmassa och termomekanisk massa för tidningspapper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumditionit
*  Fackla (motmedel)
fackla motmedel fackla motmedel bild c hercules jpg miniatyr ett hercules plan fäller motmedel facklor kan användas som motmedel genom att fällas från flygplan eller skjutas ut från fartyg för att avleda fientliga robotar med infraröd målsökare facklan består av magnesium eller något annat ämne som brinner med hög temperatur flygplanet eller fartyget gör en taktisk manöver samtidigt som det fäller facklor i hopp om att en fientlig värmesökande robot ska tappa låsningen och istället följa en fackla utskjutningsriktningen bör vara anpassad till den riktning som roboten närmar sig från så att roboten inte kommer nära målet en svårighet med facklor är att facklan brinner med högre temperatur än flygplans eller fartygsmotorer avancerade målsökare kan därför skilja på riktiga mål och facklor facklorna har därför utvecklats så att de har ett bredare våglängdsspektrum och även avger strålning av samma våglängd temperatur som ett flygplan se även motmedel radarstörning kategori vapen de flare täuschkörper da flare en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fackla_(motmedel)
*  Väskor - Jämför priser på PriceRunner
Startsida. Lediga jobb. För annonsörer. Skriv en recension. Digitalkameror. Vitvaror Visa alla kategorier. Datorprodukter. Sökresultat för. Digital life. Skriv ut. Jämför produkter Köpguide. Här listar PriceRunner alla butiker - även de som inte valt att samarbeta med oss. Denna butik har valt att inte vara en PriceRunnerkund i denna kategori, därför saknar denna butik direktlänkar och är inte heller kontrollerad av oss. Klicka här för att lägga till produkter i din lista och jämför sida vid sida. Få din produkt - eller pengarna tillbaka. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Medelbetyget för denna återförsäljare är baserat på betyg från faktiska köpare och är insamlat via våra verifierade recensioner. Antal butiker. 9 produkter. Få din produkt - eller pengarna tillbaka. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Läs mer. CAMELBAK BFM Mil Spec Antidote Svart 1 895 kr 1 895 kr inkl frakt. Till butik Aktiv...
http://pricerunner.se/cl/1196/Vaeskor?retailer=27543
*  Elma (antiubåtsgranatkastare)
thumb|right|Frontvy av antiubåtsgranatkastare Elma LLS-920 monterad på backen på patrullbåten HMS Hugin 'Elma' var ursprungligen en liten antiubåtsgranatkastare, konstruerad som incidentvapen för att med en riktad sprängladdning göra ett litet hål i skrovet på en ubåt och därigenom tvinga upp den till ytan. Samtidigt fanns bara sänkande vapen till exempel sjunkbomber tillgängligt, vilket medförde ett behov av att snabbt ta fram incidentvapen som bara skadade ubåtar. Våra objudna besökare - informationsmaterial till allmänheten från Försvars- och Marinstabens informationsavdelning, 1983 thumb|right|Vy bakifrån av antiubåtsgranatkastare Elma LLS-920 med några kastare oanslutna Vapensystemet började tas i drift på örlogsfartyg 1984, och i januari 1985 modifierades systemet för att kunna användas i så grunda vatten som 10 meter. År 1990 blev Finland det första landet förutom Sverige att köpa vapensystemet, till robotbåtar i 'Rauma'-klass. Då en politisk vilja fanns i början på 1990-talet att förbättra den svenska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elma_(antiubåtsgranatkastare)
*  Vaken.se - Alternativ nyhetsportal och nätverk för sanning och frihet.
... STÄNG. www.mctl.ca. Hem Studera Alla kategorier. 9/11. Ekonomi. Geoengineering. Konst Musik. Galleri. Lösningar. Miljö Hälsa. Global uppvärmning. GMO. Vaccin. Teknik Energi. Terrorism. Vaken.se. Världsordningen. Krig. Politik. Övervakning. Om Vaken En kort introduktion till Vaken.se. Vaken.se – Vanligt ställda frågor. VAKEN.SE Frequently Asked Questions. Historien bakom Vaken.se. Agera Bli aktivist. Beställ DVD-dokumentärer. Beställ flyers och informationsblad. Stöd arbetet för frihet. Flygblad Dokumentärer Kontakt. Hem Studera Alla kategorier. 9/11. Ekonomi. Geoengineering. Konst Musik. Galleri. Lösningar. Miljö Hälsa. Global uppvärmning. GMO. Vaccin. Teknik Energi. Terrorism. Vaken.se. Världsordningen. Krig. Politik. Övervakning. Om Vaken En kort introduktion till Vaken.se. Vaken.se – Vanligt ställda frågor. VAKEN.SE Frequently Asked Questions. Historien bakom Vaken.se. Agera Bli aktivist. Beställ DVD-dokumentärer. Beställ flyers och informationsblad. Stöd arbetet för frihet. Flygblad Dokumentärer Kont...
http://vaken.se/
*  Acetylcystein
... är ett mukusreglerande läkemedel som även används som motgift vid förgiftning med paracetamol acetylcystein används vid behandling av bland annat kronisk bronkit och cystisk fibros läkemedlet löser upp segt slem vilket underlättar upphostning för patient en läkemedlet används även i sjukvården som ett motgift vid paracetamolförgiftning det fungerar då både genom själv verka som en leverskyddande antioxidant men också genom att hjälpa kroppen att återskapa det kroppsegna antixidationsmedlet glutation som snabbt förbrukas vid paracetamolförgiftning acetylcystein är en prekursor till glutation paracetamol är den aktiva substansen i exempelvis alvedon panodil och reliv acetylcystein har i engelska studier av patienter med levercirrhos visat sig ha en mycket god effekt cirrhospatienter uppvisade vid intravenös administration av höga koncentrationer av acetylcystein en överföring av de hepatocyters funktion vilka var förstörda till annan del av levern där de förstörda hepatocyternas uppgifter övertogs och den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylcystein
*  Serum
... Ett 'serum' är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkropp ar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikropp ar. Serum, eller antiserum, är även benämningen på blodserum innehållande antikroppar mot ett specifikt ämne. Detta kan ges som antidot 'motgift' mot tex. orm bett och serumet med dessa antikroppar framställs med hjälp av ormartens eget gift. Serologi läran om blodet med avseende på antikropparna i det. Serologisk diagnostik Serumterapi Källor Se även. Serologisk diagnostik. Serologisk diagnostik av infektionssjukdomar bygger på att bakterier och virus antigen en tid efter smittillfället framkallar antikroppar i blodet, riktade mot smittämnet. Dessa antikroppar kan påvisas på olika sätt. Bra Böckers lexikon, 1979. Man kan t. ex. utnyttja deras förmåga att klumpa ihop agglutinera, smittämnet Widals reaktion vid salmonella eller att binda blodets komplement, en grupp proteiner i serum Wassermannreak...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serum
*  Orvietan
... även kallad venetiansk teriak var ett universalmedel som användes som antidot mot gifter eller svåra sjukdomar i största allmänhet namnet kommer från den italienska staden orvieto där charlatan en jeronimo ferranti sägs vara dess skapare medlet var populärt under talet och såldes framgångsrikt ända in på talet orvietan omnämns av bland andra författarna molière och sir walter scott kategori farmakologi kategori medicinsk historia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orvietan
*  Tarpit
... en tarpit är en funktion i ett datornätverk som används som motmedel mot olika attacker idén bakom en tarpit är att sakta ner angriparen i sina gärningar och på så sätt göra dem mindre effektiva eftersom de tar lång tid smtp tarpits se även background ip level tarpits the original tarpit idea commercial implementations of tar pitting externa länkar smtp tarpits olika metoder används för detta vanligast är antingen en plugin till mta n eller en proxy en metod är att fördröja tiden för svar på de olika förfrågningar mailklienten gör varje mail tar ett antal sekunder längre att leverera vilket inte gör någon skillnad för det enskilda mailet men en spam mare känner av det på grund av de stora volymerna denna metod drabbar även de stora mailinglistorna en annan metod är att använda sig av en svartlista openbsd har utvecklat ett program som skickar kända spammare till deras brandvägg en mer diskret lösning är grålistning som går ut på att man avvisar det första uppkopplingsförsöket från okända ip adress er man...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tarpit
*  Herbert McLean Evans
'Herbert McLean Evans', född 23 september 1882 i Modesto i Kalifornien, död 6 mars 1971 i Berkeley i Kalifornien, var en amerikansk anatom och embryolog. År 1908 tog Evans examen i medicin vid Johns Hopkins University, och blev så småningom professor i anatomi. Han flyttade tillbaka till Kalifornien 1915, blev professor i anatomi vid University of California i Berkeley, en befattning han kom att inneha till sin död. Hans medicinska forskning vid Berkeley undersökte problem relaterade till mänsklig näringslära, endokrinologi, embryologi och histologi. År 1918 ledde hans forskning kring de mänskliga kromosomer na honom till slutsatsen att antalet var 48, vid en tid då de flesta forskare antog att antalet var mycket högre. Denna siffra var allmänt accepterad fram till 1956, när den svenske genetikern Albert Levan och amerikanen Joe Hin Tjio upptäckte att det korrekta antalet är 46. Evans hade mycket större framgångar med hormoner extraherade från främre loben av hypofesen. Han isolerade humant tillväxthormon, av...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herbert_McLean_Evans
*  Rashad Evans
Evans var obesegrad i sina 14 första MMA-matcher och har bland annat besegrat Michael Bisping, Chuck Liddell, Forrest Griffin och Quinton Jackson. Evans började med brottning i high school, och under sin college-karriär som brottare vann han National Junior College championship i 75 kg 2000. Efter detta flyttade han till Michigan State University och började tävla i 79 kg. 2004 gick han fem proffs-matcher i MMA under ledning av Dan Severn och vann alla fem. Detta ledde till att han blev uttagen som en av nio tungvikt are att delta i säsong två av UFC:s realityprogram ' The Ultimate Fighter ' 2005. Efter att ha besegrat bland andra Mike Whitehead och Keith Jardine på vägen besegrade han i finalen Brad Ime s och vann därmed ett "sexsiffrigt" US Dollar treårskontrakt med UFC. Efter att ha gått obesegrad genom sina sju första matcher i UFC och besegrat bland andra Michael Bisping och Chuck Liddell fick han chansen mot den regerande mästaren i lätt tungvikt, Forrest Griffin, på 'UFC 92' den 27 december 2008. Evans...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rashad_Evans
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ga/evans/438-kirkwood-drive-30809 0x544aa7327a864cc80c8b0c09c8cc55e9/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ga/evans/438-kirkwood-drive-30809 0x544aa7327a864cc80c8b0c09c8cc55e9...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/ga/evans/438-kirkwood-drive-30809_0x544aa7327a864cc80c8b0c09c8cc55e9/
*  Dysuri
... faktamall hälsotillstånd name dysuri background image caption icd icd dysuri är ett medicinskt tillstånd som innebär sveda obehag eller smärta vid urinering det är oftast ett symptom på infektioner i urinblåsan eller urinvägarna eller njurbäckeninflammation http mesh kib ki se swemesh show swemeshtree cfm mesh no c tool karolinska psykogen dysuri förekommer till exempel vid somatoform autonom dysfunktion se även kronisk interstitiell cystit källor kategori urologiska manifestationer kategori smärta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysuri