*  NADPH-oxidas
nadph oxidas nadph oxidas nadph oxidas är ett enzym som genom att överföra elektroner från nadph till syre bildar superoxid en fri syreradikal som används av immunförsvar ets celler för att angripa angripa mikroorganismer och andra patogener kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NADPH-oxidas
*  Alkoholdehydrogenas
... är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäck en och lever n kroppens alkoholdehydrogenas har inte så stor kapacitet det mättas redan vid låga halter alkohol i blodet ungefär promille därför eliminerar enzymet alkohol ur kroppen enligt nollte ordningens kinetik dvs halten minskar med ett visst antal promilleneheter per tidsenhet oberoende av den aktuella koncentrationen oxidationsreaktionen från alkohol till acetaldehyd ch ch oh nad ch cho nadh h enzymellt tillhör det iubmb klass nummer ett oxidoreduktaser med enzymnummer eftersom det katalyserar en oxidationsreaktion kategori enzymer kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholdehydrogenas
*  Scatogenus mulleri
... är en skalbaggs art som först beskrevs av louis burgeon scatogenus mulleri ingår i släkte t scatogenus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är gabon inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g burgeon louis notes sur les plectogaster col ceramb et descriptions d espèces nouvelles revue de zoologie et de botanique africaines kategori långhorningar kategori scatogenus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scatogenus_mulleri
*  Neoclytus mulleri
... är en skalbaggs art som beskrevs av fuchs neoclytus mulleri ingår i släkte t neoclytus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori neoclytus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neoclytus_mulleri
*  Sophronica funebris
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning sophronica funebris ingår i släkte t sophronica och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan nouvelles formes de lamiaires septième partie bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique bruxelles figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori sophronica...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sophronica_funebris
*  Pterolophia funebris
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pterolophia funebris ingår i släkte t pterolophia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pterolophia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pterolophia_funebris
*  Plagithmysus funebris
... är en skalbaggs art som först beskrevs av sharp plagithmysus funebris ingår i släkte t plagithmysus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori plagithmysus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plagithmysus_funebris