*  Nitroförening
resonans nitroföreningar är organiska föreningar innehållande ... och flera nitroföreningar är explosiva alifatisk a ... aromatisk a nitroföreningar framställs ofta genom elektrofil ... nitroförening nitroförening image nitro group d png thumb px nitrogruppen stabiliseras genom resonans nitroföreningar är organiska föreningar innehållande nitrogruppen r no nitrogruppen är energiinnehållande och flera nitroföreningar är explosiva alifatisk a nitroföreringar kan framställas genom direkt nitrering av en alkan med salpetersyra i gasfas vid c men reaktionen fungera bra endast för nitrometan andra framställinsmetoder är genom substitution av alkylbromider och jodider med natriumnitrit nano oxidation av amin er med dimetyldioxiran aromatisk a nitroföreningar framställs ofta genom elektrofil aromatisk substitution nitrering med hjälp av salpetersyra och svavelsyra både alifatiska och aromatiska nitroföreningar kan reduceras med zink tenn eller järn och syra eller genom katalytisk hydrogenering mich...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroförening
*  Victor Meyer
av alifatisk a nitroföreningar 1872 och av oxim erna 1882. Meyers ... miniatyr|Victor Meyer. 'Victor Meyer', född den 8 september 1848 i Berlin, död genom självmord den 8 augusti 1897 i Heidelberg, var en tysk kemist. Meyer blev professor 1871 vid Polytechnikum i Stuttgart, 1872 i Zürich, 1885 vid universitetet i Göttingen och 1889 efter Robert Wilhelm Bunsen i Heidelberg. Meyer var en av sin tids mest framstående kemister och gjorde flera viktiga upptäckter inom den organiska kemin. Bland hans tidigare arbeten kan nämnas syntesen av alifatisk a nitroföreningar 1872 och av oxim erna 1882. Meyers metod att bestämma ångors densitet respektive molekylmassa hos sådana ämnen, som kan förgasas, utmärks genom enkelhet och vidsträckt användbarhet. Denna metod blev utgångspunkten för hans omfattande pyrokemiska undersökningar. Han bestämde gastätheten och därigenom molekylmassan för fosforpentasulfid, indiumklorid, Koppar I klorid, arseniktrioxid, tenn II klorid, antimontrioxid, kadmiumbromid och undersökte den termi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Victor_Meyer
*  Nitrit
kväveatomen, kallas nitroföreningar , och gruppen kallas då nitrogrupp ... 'Nitriter' är inom oorganisk kemi salter av salpetersyrlighet. De innehåller nitritjonen, NO 2 −. Inom organisk kemi är nitriter estrar av salpetersyrlighet, och innehåller nitritogruppen R-O-N=O, där R är en aryl - eller alkylgrupp. Nitritjonen har en böjd geometri och har två resonansformer som bidrar till dess stabilitet. Nitriter av alkalimetall erna och de alkaliska jordartsmetallerna kan syntetiseras genom att blanda kvävemonoxid NO och kvävedioxid NO 2 med korresponderande metallhydroxidlösning. Andra nitriter kan framställas genom reduktion av korresponderande nitrat er. Natriumnitrit med E-nummer E250, NaNO 2, används för bevarande av köttprodukter, eftersom det framför allt hämmar tillväxt av Clostridium botulinum och att det genom reaktion med myoglobin et i köttet ger det den önskade rosa färgen i till exempel falukorv. Nitratet oxiderar myoglobinet till metmyoglobin som har en brun-grå färg. Därefter reduceras metmyoglobin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrit
*  Nitrosylfluorid
alkoholer till nitroföreningar rm mathit r oh fno rightarrow ... nitrosylfluorid nitrosylfluorid kemibox vardagligt namn bild nitrosyl fluoride d dimensions png bildtext strukturformel bildbredd px bild nitrosyl fluoride d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn nitrosylfluorid övriga namn kemisk formel f n o utseende färglös gas cas nummer smiles fn o molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld nitrosylfluorid är en kemisk förening med formeln fno egenskaper framställning användning se även källor egenskaper nitrosylfluorid är ett starkt oxidationsmedel och kan angripa metall er och bilda fluorid er rm mathit n nof mathit m rightarrow mathit m f mathit n mathit n no nitrosylfluorid hydrolys eras i vatten och sönderfaller i salpetersyrlighet hno och vätefluorid hf rm nof h o rightarrow hno hf framställning det finns många möjliga sätt att framställa nitrosylfluorid det effektivaste är att reagera nitrosylsvavelsyra hso ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosylfluorid
*  Natriumditionit
för färgämnen och nitroföreningar vid textilfärgning används de vid ... natriumditionit natriumditionit natriumditionit eller natriumhydrosulfit är ett salt av syran h s o och är den vanligaste hydrosulfit en det uppträder som tunna glänsande prismor lösliga upp till ca i vatten det kan lagras under lång tid i torrt tillstånd medan det snabbt sönderfaller vid kontakt med fuktighet det förekommer kommer i vattenfritt tillstånd som ett gråvitt pulver med en svag svavel aktig lukt framställning natriumditionit kan framställas genom elektrolytisk reduktion av natriumbisulfit men tillverkning sker vanligen genom reduktion med metallisk zink användning alla hydrosulfiter är utpräglade reduktionsmedel för färgämnen och nitroföreningar vid textilfärgning används de vid förkypning av alla kypfärgämnen som indigo indantren och hydronfärgämnen hydrosulfiter kan också användas till blekning av tvål bast halm sockersaft kokos och ull meyers varulexikon forum natriumditionit har använts för reducerande blekning med må...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumditionit