NitroglycerinKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Läkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.NikorandilKranskärl: Hjärtats vener och artärer.PentaerytritoltetranitratHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.TippbrädetestKramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Perifera nervsystemet, medel verkande påKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.SalvorFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.NitraterCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Svimning, vasovagalNitroprussidPapaverinMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Injektioner, intraarteriellaRegionalt blodflödeDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Scorpion StingsKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Analfissur: Smärtsam sårspricka i ändtarmsöppningen. Den uppträder som en rak spricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna och kan ge svår smärta och är svårläkt.Cyanamid: H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.StrålbensartärHydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.S-nitrosotiolerKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.

*  Nitroglycerin Recip indraget på grund av stabilitetsproblem - Läkemedelsverket - Medical Products
Nitroglycerin Recip indraget på grund av ... Agency. 88. Nitroglycerin Recip indraget på grund av ... Kärlkrampsmedicinen Nitroglycerin Recip har dragits in från marknaden på...
http://mynewsdesk.com/se/lakemedelsverket/news/nitroglycerin-recip-indraget-paa-grund-av-stabilitetsproblem-39661
*  05. NITROGLYCERIN | MOVITS.COM
05. NITROGLYCERIN. MOVITS.COM. MOVITS.COM. Home. SHOP ... + CONTACT. 05. NITROGLYCERIN. Hade jag väl fjädrar hade jag väl ... slag -känns som-. Nitroglycerin för mycket nikotin, som jag ligger...
http://movits.se/lyrics/texter-original/05-nitroglycerin/
*  Dynamit - 100 Innovationer - Tekniska Museet
gjorde sprängämnet nitroglycerin mer stabilt och det nya sprängämnet ... innehåller inte nitroglycerin. Alfred Nobel trodde att dynamiten som ... exploderar kallas nitroglycerin. Alfred Nobel lyckades göra så att nitroglycerinet inte smällde förrän det var meningen...
http://100innovationer.com/svensk/innovationerna/innovationer/dynamit.209.html
*  …och en felkoppling | Masarinmamman
nu beh ver jag nitroglycerin och ms f rsta tanke var t nker ... g a ut ungen nitroglycerin har en livmoderavslappande effekt n...
https://masarinmamman.wordpress.com/2009/06/15/och-en-felkoppling/
*  Vad händer om en kvinna äter Cialis - Köpa Cialis utan recept
, Cialis och nitroglycerin , vilken påverkas av individens...
http://icr.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28764
*  Södra tunneln
... mini|300px|right|Sammanbindningsbanans tunnel under Södermalm 1870 'Södra tunneln' är Sammanbindningsbanan s tunnel sträcka mellan Södra station och Slussen i Stockholm, invigd 1871. Fil:Neuhaus Södermalm 1870.jpg|miniatyr|left|upright|Södra bangården och tunneln på Neuhaus ' stockholmsperspektiv 1875 miniatyr|Den gamla södra tunnelmynningen 2009 miniatyr|Den gamla Södra tunneln 2009 miniatyr|left|upright|Järnvägstunneln sprängs fram, ur "Ny Illustrerad Tidning" 1865 miniatyr|Södra tunnelns mynning vid Ringvägen 2009 1800-talets första stora tunnelprojekt i Stockholm var sprängningen av järnvägstunneln under Södermalm för den så kallade Sammanbindningsbanan. Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 77 Sprängningen av denna tunnel gick förvånansvärt fort beroende på att det fanns gott om billig arbetskraft och säkerheten vid anläggningsarbetena var inte den bästa. Vid sprängningen experimenterade man även med nitroglycerin Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 78, det var strax innan dynamit blev vanlig vid sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_tunneln
*  Sigurd Nauckhoff
... sigurd adolf gustafsson nauckhoff född september i grangärde församling kopparbergs län död december var en svensk civilingenjör och direktör han var son till gösta nauckhoff och klara sandström nauckhoff utexaminerades år från kungliga tekniska högskolan s fackskola för kemisk teknologi var anställd vid ab expressydnamits sprängämnesfabrik i grängesberg förste ingenjör och fabrikföreståndare vid nitroglycerinaktiebolaget s fabrik vid vinterviken och från verkställande direktör för nitroglycerin ab nauckhoff tilldelades polhemspriset han blev ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien och av vetenskapsakademien källor noter kategori svenska direktörer kategori svenska kemiingenjörer kategori alumner från kungliga tekniska högskolan kategori lva kategori liva kategori mottagare av polhemspriset kategori svenska ingenjörer under talet kategori personer inom sveriges näringsliv under talet kategori personer från grangärde socken kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan kategori svensk uppsl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Nauckhoff
*  Torsten Edlund
... carl torsten edlund född februari i kungsholms församling i stockholm död december i stockholm var en svensk företagsledare edlund var verkställande direktör för nitroglycerin aktiebolaget från till och styrelseledamot i företaget från under sin tid som vd var han ansvarig för att anlita ralph erskine som arkitekt för flera olika byggnadsprojekt i gyttorp arkitekten maj källor kategori personer inom sveriges näringsliv kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Edlund
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Pentyl (sprängämne)
{{Kemibox Vardagligt namn = Pentyl Bild = PETN.svg|mini|225px Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = PETN-from-xtal-2006-3D-balls-B.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = IUPAC: nitrat Övriga namn = PENT, PENTA, PENTN, TEN, corpent, nitropenta, pentrite Kemisk formel = C 5 H 8 N 4 O 12 Utseende = Vitt kristaliniskt pulver CAS-nummer = 78-11-5 SMILES = C C CO =O CO =O CO =O O =O |Molmassa = 316,14 Densitet = 1,77 20 °C |Löslighet = 0,1 50 °C |Smältpunkt = 141,3 Smältextra = |Kokpunkt = 180 Kokextra = Sönderdelas >150 °C Huvudfara = Självantänder vid 190 °C NFPA704 =. Den kan upphettas till 100 °C under längre tid utan att sönderdelas och är nästan olöslig i vatten. Efter tillsats av 10 % paraffin blir pentyl plastisk och känsligheten vid hantering ungefär som vid trotyl. Pentyl används även som sprängblock block i fast form av olika storlekar och som exploderande stubin där pentylen är ett vitt pulver i ett snörliknande hölje. Den höga detonationshastigheten gör att en pentylstubin kan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pentyl_(sprängämne)
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Silverstream Retreat (Lower Hutt, Nya Zeeland) - Motell recensioner - TripAdvisor
Silverstream Retreat Lower Hutt, Nya Zeeland - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Silverstream Retreat Motell, Lower Hutt. GÅ MED LOGGA IN. US$. Lower Hutt. Lower Hutt Turism. Hotell i Lower Hutt. Bed and Breakfast i Lower Hutt. Lower Hutt semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Lower Hutt. Lower Hutt flyg. Restauranger i Lower Hutt. Lower Hutt sevärdheter. Lower Hutt bilder. Karta över Lower Hutt. Hotell. Alla hotell i Lower Hutt Erbjudanden på hotell i Lower Hutt Sista minuten Lower Hutt. Efter hotelltyp. Affärshotell i Lower Hutt. Romantiska hotell i Lower Hutt. Lyxhotell i Lower Hutt. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Lower Hutt. 4-stjärnig...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g1396877-d1493904-Reviews-Silverstream_Retreat-Lower_Hutt_Greater_Wellington_North_Island.html
*  Boulcott Lodge (Lower Hutt, Nya Zeeland) - Motell recensioner - TripAdvisor
Boulcott Lodge Lower Hutt, Nya Zeeland - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Boulcott Lodge Motell, Lower Hutt. GÅ MED LOGGA IN. US$. Lower Hutt. Lower Hutt Turism. Hotell i Lower Hutt. Bed and Breakfast i Lower Hutt. Lower Hutt semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Lower Hutt. Lower Hutt flyg. Restauranger i Lower Hutt. Lower Hutt sevärdheter. Lower Hutt bilder. Karta över Lower Hutt. Hotell. Alla hotell i Lower Hutt Erbjudanden på hotell i Lower Hutt Sista minuten Lower Hutt. Efter hotelltyp. Affärshotell i Lower Hutt. Romantiska hotell i Lower Hutt. Lyxhotell i Lower Hutt. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Lower Hutt. 4-stjärniga hotell i L...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g1396877-d1568426-Reviews-Boulcott_Lodge-Lower_Hutt_Greater_Wellington_North_Island.html
*  Diazepam
{{Kemibox Vardagligt namn = Diazepam Bild = Diazepam structure.svg Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = Diazepam-from-xtal-3D-balls.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 5-fenyl-1,3-dihydro-7-klor-1-metyl-1,4-bensodiazepin-2 2'H' -on Övriga namn = |Kemisk formel = C 16 H 13 Cl N 2 O |Utseende = |CAS-nummer = 439-14-5 SMILES = |Molmassa = 284,7 Densitet = |Löslighet = |LöslighetTemp = |Smältpunkt = |Smältextra = |Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = LD50 = |}}. I Finland marknadsförs diazepam under namnen Diapam och Medipam. 'Diazepam Desitin' är en rektallösning, som kan användas för dessa indikationer när man önskar en snabb effekt och när intravenös injektion inte är möjlig eller lämplig. Detta namn används fortfarande i USA och är det ursprungliga varunamnet från det schweiziska läkemedelsbolaget Hoffman-La Roche. Preparatet är narkotikaklassat och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige. Enligt Schengenavtalet skall den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diazepam
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Kärlkramp
Olika individuella faktorer, såsom kön och ålder, kan dock göra symtomen diffusa. Internetmedicin = 1082 }} 'Kärlkramp' eller 'angina pectoris', är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtat s kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod myokardiell ischemi. Den underliggande orsaken till kärlkramp är en förträngning av hjärtats kranskärl arterioskleros eller exempelvis en förstoring av hjärtmuskeln myokardiell hypertrofi på grund av ökad kärlresistans arterioskleros i systemkretsloppet. Personen upplever obehagskänsla i bröstet oftast i vänster del som kan stråla ut i vänster arm men även upp mot halsen, käkarna och skuldrorna så kallad refererad smärta. Vid kärkramp går symtomen över inom tio minuter, medan smärtan vid hjärtinfarkt, som i övrigt kan vara svår att skilja från kärlkramp, ofta varar mer än 20 minuter. Vid vila kan man få milda symptom, vilket särskiljer angina från hjärtinfarkt som uppkommer när någon artär i hjärtat är mer fullständigt igensatt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kärlkramp
*  Leonard Landois
... miniatyr leonard landois leonard landois född december i münster död november i greifswald var en tysk fysiolog han var bror till hermann landois samt far till max och felix landois landois studerade i greifswald där han var lärjunge till ludwig julius budge han blev medicine doktor därefter extra ordinarie och ordinarie professor i fysiologi hans vetenskapliga arbete sträcker sig över många områden men han studerade särskilt blodet och hjärtsjukdomarnas kliniska fysiologi han påvisade således förmak spulsslag vid aorta insufficiens och hematografi landois tillskrivs även erkännandet av det periostala bildningssättet av djurens horn och av värmecentret i hjärnbark en han beskrev först av alla angina pectoris och ataxi och angav kromsyra kvicksilvermetoden för studiet av nerv elementen en metod vars räckvidd han knappast själv överskådade och som senare i annan form upptogs av camillo golgi mest känd är landois lehrbuch der physiologie des menschen e upplagan en bok som i särskilt grad tar hänsyn till kli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leonard_Landois
*  Försvarets hudsalva
... thumb försvarets hudsalva i plasthylsa försvarets hudsalva tidigare kallad arméns hudsalva är en svensk hudvårdsprodukt med många användningsområden svenska försvaret kontaktade i mitten av talet militärapoteket för att man behövde en bra salva mot skavsår vilket är en vanlig åkomma bland soldater salvan beskrivs först i boken medicinska benämningar den tidigast producerade och bevarade salvstiftet är från salvan produceras i malmö av apotek produktion och laboratorier ab apl den vattenfria salvan innehåller flera mjukgörande fett er bland annat talg jordnötsolja och gult vax de första förpackningarna var i metall men detta ändrades senare till gröna plasthylsor att salvan är vattenfri gör den lämplig för insmörjning i ansiktet för att motverka köldskador vid vistelse i kallt och blåsigt väder till exempel vid skidsport årligen säljs cirka stift varav cirka procent går till försvarsmakten salvan har även sålts utomlands till exempel i usa och i frankrike flera företag i europa men även i japan och kanada...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarets_hudsalva
*  Antoinette Rose
Hennes vittnesmål av häxsabbat en är kanske den tidigaste beskrivningen av en häxsabbat i Europa. Antoinette anklagades för att ha dödat dottern till Louis Fabre, som hon var skyldig pengar, genom att smörja in flickan med en salva på giftiga djur hon fått av Djävulen, för att ha dödat Pierre Jacquemonds kor med ett djävulspulver som också kunde användas för att sprida sjukdom eller oväder över ett område och förhäxat Pierre Girards kor som betat på hennes ängar. Under tortyr avgav hon sitt vittnesmål. På vägen hem mötte hon Masset Garin, som lovade henne att sammanföra henne med en man som kunde ge henne kapitalet att köpa tillbaka sin gård om hon följde med honom någonstans samma kväll. Då kvällen kom lämnade hon sin man hemma och följde Masset till en plats där män och kvinnor dansade rygg mot rygg och han presenterade henne för en djävul som hette Robinet skepnad av en svart man. Robinet sade:"Se din mästare, som du måste underkasta dig om du ska få din önskan uppfylld". Hon frågade då Masset vad det var ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antoinette_Rose
*  Slaget vid Uttismalm
{{Slagfakta slagets namn=Slaget vid Uttismalm kampanj=Ryska kriget 1788-1790 bild= 300px |bildtext= Gustav III under Slaget vid Uttismalm Oljemålning av Pehr Hilleström |konflikt= Gustav III:s ryska krig |plats= Uttismalm, Ryssland |datum= 28 juni 1789 |resultat=Svensk seger stridande1= stridande2=. Gustav III befallde nu generalerna Siegroth och von Platen att med sina avdelningar förena sig med honom i Värälä, vilket skedde den 25 juni, varefter den svenska huvudstyrkan nu uppgick till mellan 5 000-6 000 man. Den 28 juni bröt kungen upp i spetsen för ungefär 2 500 man bl.a. Fienden föll nu under vilt skjutande tillbaka mot den ryska huvudställningen vid Uttismalm, där man gjorde sig beredda till strid. Under den följande timmen avancerade svenskarna i hällande regn fram mot fienden; Gustav III höll sig hela tiden i spetsen för trupperna och eggade dem framåt genom uppmuntrande tillrop och genom att tala med officerare och enskilda soldater. Kungen höll vid framkomsten till Uttismalm ett kort tal till truppe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Uttismalm
*  Another CyborgManifesto: Den svenska vårdapparaten ignorerar det kvinnliga könsorganet
... Another CyborgManifesto. torsdag, maj 06, 2010 Den svenska vårdapparaten ignorerar det kvinnliga könsorganet. Infektionen som hänsynslöst härjat i min kropp de sista dagarna har börjat lägga sig. Jag var ändå tvungen att ställa in en middagsdate med underbara Mo idag eftersom inte ens dunkla söderhak lämpar sig för offentlig underlivsklösning. Finns ju killar som inte fattat det där men jag tänker inte sänka mig. Efter lite rådgivning från en räddande ängel min killes morsa, loves her for jag till ett nattöppet apotek och köpte Dactacort. Då hade jag redan provat Pevaryl, som säljs som medel mot underlivssvamp, men det var ungefär lika effektivt som att gå ut på balkongen med ändan bar. Det enda som säljs mot underlivssvamp är mig veterligen Canesten och Pevaryl, vilket verkar vara ungefär samma sak, men av en legitimerad sjuksyrra fick jag alltså ett annat råd. Dactacort är en salva som säljs mot FOTSVAMP och som innehåller cortison, till skillnad från de andra två. Det står på bipacksedeln att salvan k...
http://cyborgmanifesto.blogspot.com/2010/05/den-svenska-vardapparaten-ignorerar-det.html?showComment=1273220999612
*  Another CyborgManifesto: Den svenska vårdapparaten ignorerar det kvinnliga könsorganet
... Another CyborgManifesto. torsdag, maj 06, 2010 Den svenska vårdapparaten ignorerar det kvinnliga könsorganet. Infektionen som hänsynslöst härjat i min kropp de sista dagarna har börjat lägga sig. Jag var ändå tvungen att ställa in en middagsdate med underbara Mo idag eftersom inte ens dunkla söderhak lämpar sig för offentlig underlivsklösning. Finns ju killar som inte fattat det där men jag tänker inte sänka mig. Efter lite rådgivning från en räddande ängel min killes morsa, loves her for jag till ett nattöppet apotek och köpte Dactacort. Då hade jag redan provat Pevaryl, som säljs som medel mot underlivssvamp, men det var ungefär lika effektivt som att gå ut på balkongen med ändan bar. Det enda som säljs mot underlivssvamp är mig veterligen Canesten och Pevaryl, vilket verkar vara ungefär samma sak, men av en legitimerad sjuksyrra fick jag alltså ett annat råd. Dactacort är en salva som säljs mot FOTSVAMP och som innehåller cortison, till skillnad från de andra två. Det står på bipacksedeln att salvan k...
http://cyborgmanifesto.blogspot.com/2010/05/den-svenska-vardapparaten-ignorerar-det.html?showComment=1273224940767
*  Idomin
... är en vit fet salva från cederroth den används på torra och irriterade hud områden fettet i salvan skyddar huden mot uttorkning bevarar hudens naturliga fuktighet och mjukar upp salvan innehåller bland annat vaselin jordnötsolja uttorkande zinkoxid vitamin e samt syntetisk bergamott olja som doftämne fetthalt kategori hygien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Idomin
*  Nils Ehrenschiöld
'Nils Ehrenschiöld', född 11 maj 1674 i Åbo, död 2 november 1728 i Karlskrona, var en svensk amiral. Han var från 1706 gift med friherrinnan Lovisa Anckarstierna. Ifrån år 1700 deltog han som skeppschef i krigen mot Danmark och Ryssland, och i november 1708 led han med skeppet "Norrköping" skeppsbrott vid Dagö, men lyckades efter två dygns vistelse på vraket att genom ihärdig ansträngning rädda besättningen. 27 juli 1714 blev Ehrenschiöld - som då var schoutbynacht och med sju skärgårdsfartyg intagit position vid Bengtsårfjärden norr om Hangö -, efter att ha tillbakavisat amiral Fjodor Apraksin s uppfordran att kapitulera, anfallen av 35 ryska galär er, vilka dock vid den andra kraftiga salvan tvingades att retirera. Åttio galärer med friskt folk sändes då att anfalla den lilla svenska flottilj en, som, efter en blodig strid och ett hjältemodigt försvar, slutligen övermannades. Av 20 000 ryssar blev 3 000 dödade och ett stort antal sårade; av den svenska styrkan, 941 man, stupade mer än en tredjedel, medan re...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Ehrenschiöld
*  Bäckedals folkhögskola
... är en folkhögskola i centrala sveg i härjedalen med profilering inom olika forntida hantverk stekniker skolan erbjuder flera längre utbildningar med inriktning på hantverk bland annat textil garvning och smide det finns också en allmän linje upp till tre år för de som vill komplettera på grundskole eller gymnasienivå huvudman för skolan är region jämtland härjedalen kursutbud långa kurser allmän linje mnt människa natur och teknik hållbar kunnskap forntida smide och metallhantverk skinn garvning och sömnad och textil kläder korta kurser brons och mässingsgjutning från myrmalm till stål i smedjan hattkurs glasfusing för nybörjare tova tunt och sånt som håller runt keramik svart och rakubränning förgyllning musikveckan på bäckedal nybörjarkurs i smide nässelkurs skinngarvning vikingatida silversmide fördjupningskurs örter salvor och annat ur naturen i örter salvor och annat ur naturen ii och tema björken olika teman varje år björken att tälja en tanke distanskurser psykologi a och psykologi b fördjupningsk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bäckedals_folkhögskola
*  Helosan
... är en svensktillverkad hudsalva den introducerades år läst oktober salvan har skyddande mjukgörande och antiseptisk a egenskaper lät okotober helosan togs fram för att användas på ko r som spensalva den appliceras efter mjölkning en för att hålla spenarna mjuka och smidiga vilket gör att eventuella små sår läker snabbare helosan tillverkas av pfizer och finns även som fotsalva och solskyddskräm läst oktober referenser noter externa länkar kategori hudvård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helosan
*  Konrad Stöcklin
'Chonradt Stöcklin', född 1550, död 1586, var en herde som anklagades för häxeri och svartkonst i Tyskland. Han berättade att han 1578 mött en nyligen död herde i skogen; herden hade sagt honom att han var dömd att irra omkring och uppmanade honom att alltid vara hederlig. Ett år senare, hade han mött honom igen, svimmat och under svimningen sett både himlen och helvetet. Herden hade sagt honom att han nu var en ängel och att det inte var syndigt att vara utanför sin kropp; levande människor kunde göra det, som Stöcklin gjorde nu och som de som deltog i "den nattliga skarans vandringar" kunde göra; döda kunde göra det, som de osaligas spöken; och häxorna kunde göra det. De som deltog i "nattvandringarna" lämnade sin kropp under en timme varje lördag och fredag under en svimning. Stöcklin sade att han hade sett häxor och pekade ut flera stycken i Obersdotf, som också blev arresterade, och han sade att han kunde bota folk från förhäxning. Hans berättelse om hur själen lämnade kroppen påminner om det fenomen som...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konrad_Stöcklin
*  .. upp Ã¥ hoppa .. utveckling ..
upp å hoppa Fixa iordning barnen för en dag på dagis. Sen vidare på möte hos skattmasen. Inte en givande dag precis men va ska man göra. Sen ska jag ha något kunskapstest i listening i engelskan dessutom suck. Men imorgon så ska barnen vara lediga och Alvin på läkarkontroll och sen ska barnen lämnas hos mormor och farmor för vi ska upp till linköping på maskinisten. Kommentera/Comment. Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade på november 13, 2014 08:23 genom hannilush. utveckling Det är så jäkla drygt att finest app endast finns på iphone.  Därför blir mitt bloggande inte alls detsamma som tidigare nu när jag bytt telefon. I helgen var vi nere i Helsingborg på fest, riktigt trevligt å en tatuering blev det också där nere. à nu till helgen blir det en tur till linköping för att se maskinisten lira. Ska bli riktigt trevligt. Kommentera/Comment. Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade på november 11, 2014 10:05 genom hannilush. Fullt upp. Med detta pluggandet alltså. S...
http://finest.se/hannilush/
*  Tub
... thumb stående tub med tomatpuré stående miniatyr flaska med gas ljusgrön med svart cylinder luft webbref url http www aga se internet lg lg swe sv images aga cylinder colors uk pdf titel identifiering av gasflaskor linde industrial gases hämtdatum verk linde industrial gases tub är bland annat en cylinderformad behållare av tunn metall eller plast för förpackning av tjockflytande massa den är tillsluten i ena ändan och försedd med skruvkork i den andra innehållet kan bestå av till exempel färg eller livsmedelsprodukter eller olika salvor tub används ibland som ett synonym för flaska till exempel gastub eller dykartub skillnaden mellan en tub och en flaska är att tuben är öppen i bägge ändarna vid tillverkningen och påfyllningen medan en flaska alltid bara har en öppen ända tub kan även vara ett slanguttryck för tunnelbana se även tubkikare referenser kategori förpackningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tub
*  Fyrverkeritårta
... thumb|right|Fyrverkeritårta för professionellt bruk med hundra skott i solfjäderform. 'Fyrverkeritårta' eller "tårta" som den ofta kallas är en fyrverkeri pjäs som består av flera serie- eller parallellkopplade effekter. De första tårtorna som kom till Europa och Sverige var runda och klädda som en tårta. På engelska kallas den "cake" Tårtan består i regel av en större mängd papprör, som vardera innehåller en drivladdning och en eller flera pyrotekniska effekter. Effekterna kan vara av olika slag, ibland endast en eldbägare eller komet med eller utan svans, som stiger upp, men bombetter mindre oftast cylindriska fyrverkerieffekter samt fyrverkeribomb er av olika slag är bland de vanligaste effekterna. Mörsarrören i en tårta som säljs till konsument, har oftast en storlek på en halv till två och en halv tum 65 mm. Tårtan tänds med en stubin. Den är kopplad till alla separata pjäser i tårtan så att de tänds i förutbestämd ordning. En traditionell tårta har endast uppstigningar rakt upp i luften. Vissa tårt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fyrverkeritårta
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  ATC-kod D03: Medel vid sår- och brännskador
atc kod d medel vid sår och brännskador atc kod d medel vid sår och brännskador d a medel vid sår och brännskador d aa fiskleverolja inga undergrupper d ax övriga medel vid sår och brännskador d ax cadexomerjod d ax dextranomer d ax dexpantenol d ax kalciumpantotenat d ax hyaluronsyra d ax bekaplermin d ax glyceryltrinitrat d ax isosorbiddinitrat d ax crilanomer d ax enoxolon d b enzymer d ba proteolytiska enzymer d ba trypsin d ba klostridiopeptidas d ba klostridiopeptidas kombinationer d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D03:_Medel_vid_sår-_och_brännskador
*  Vasovagal synkope |
Posted sön, 2010-01-24 19:57 by thomas.fahraeus Vasovagal synkope synkope = svimning är en medicinsk term som betyder att man svimmar på grund av att hjärnan får för lite blod. Genom blodtrycksfall och/eller långsam puls blir blodförsörjningen till hjärnan helt enkelt för dålig och det brukar leda till en vanlig typ av svimning som i Sverige kallas för vasovagal synkope. Det finns många olika namn för detta tillstånd men vi håller oss till vasovagal synkope som förkortas VVS i engelskan. Vasovagal synkope är ett övergående tillstånd och patienten är endast avsvimmad några sekunder upp till ett par minuter. Patienten känner ofta först yrsel och svindel, det svartnar kanske för ögonen och en svimningsattack kan inträffa, speciellt om patienten står upp. Många patienter känner till detta symptomförlopp och hinner ofta sätta sig ner och böja huvudet framåt för att öka blodförsörjningen till hjärnan. Orsak till vasovagal synkope. Vasovagal synkope är oftast en godartad typ av svimning som utlöses ofta av reflexer ...
http://arytmia.se/site/page/vasovagal-synkope
*  svensk vvs | Sökresultat
svensk vvs. 1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Visar upp till 50 länkar som är taggade med svensk vvs. Home svensk vvs support Svensk VVS Support är ledande inom service/reparation samt installation inom kyla & värme. svensk vvs support har idag tusentals kunder och strävar efter att b. Svensk vvs support net Oslagbara priser från svensk vvs support. Vi har det mesta inom tandblekning och uppdaterar oss ständigt. billiga inrikesflyg är idag lättare än någonsin efter vi idag kan flyg ifrån nya städer med nya bolag. Turism, resor & semester. Tag chansen att lägga till din artikel, du får inkludera 2 inlänkar i din artikel. Men det finns många frågor kring att låna pengar. www.telefonpassning.net. Hitta priser och information om telefonpassning och telefonförsäljning. Hudvård för barn. Det finns idag en uppsjö av bloggar om ekologisk och naturlig hudvård, men få som riktar sig t...
http://1000lankar.com/tag?q=svensk vvs
*  Metylenblått
... mini metylenblåtts kemiska namn är bis dimetylamino fenazationiumklorid metylenblått även metyltioniniumklorid är ett färgämne som är besläktat med anilin och vanligtvis har en kraftigt blå färg det tillhör kategorin tiazinfärgämnen under reduktiva alltså syre fattiga betingelser finns metylenblått i en form som kallas leukometylenblå som är färglös om detta ämne kommer i kontakt med syre exempelvis genom att omskakas med atmosfär isk luft så oxideras färgämnet åter till sin blå form användning förutom att ämnet har haft stor betydelse så som färgämne vid bakteriologiska undersökningar så har det även använts vid behandling av gonorré och som motgift vid cyanväteförgiftning inom akvaristik en användes medlet tidigare bland annat för att bota svampinfektion er på akvariefiskar främst orsakade av saprolegnia eller i svagare koncentrationer för att förebygga svampangrepp på fiskarnas rom i samband med fiskodling kategori histologi kategori färgämnen och pigment kategori monoaminoxidashämmare kategori fentia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylenblått
*  Purple Area: Lagom blått på detaljer
... Lagom blått på detaljer. Eftersom jag hade en riktig blå era på 90-talet som gjorde att allt från tallrikar till mosaik på toaletten, och även fönsterna på vårt hus, blev blå så har jag än idag lite svårt för blått. Tyvärr för egentligen är det riktigt snyggt och passar bra ihop både med svart, vitt, grått och trä. Det blir klatschigt och färgglatt utan att det blir för mycket. Lite lagom helt enkelt. Sen behöver man inte överdriva så som jag gjorde och framförallt... och det här är ett tips - använd färg på detaljer som lätt går att byta ut. Etiketter: Färginspiration, Fåtöljer, Golv/mattor, Lampor, Puffar/pallar, Soffor, Stolar/bord. Blått är flott!!. Men jag håller med ...hade själv blåa soffor då det begav sig ; Fina de virkad puffarna är. En sån skulle jag inte tacka nej till... 02 juli, 2010 08:50. 02 juli, 2010 12:05. Tänk att jag som är svart/vit har börjat gilla färg och speciellt blått. Det trodde jag inte för 6 månader sedan. 02 juli, 2010 14:23. 02 juli, 2010 16:01. Det är verkligen inte lätt...
http://purplearea.blogspot.com/2010/07/lagom-blatt-pa-detaljer.html
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Infusion (medicin)
infusion medicin infusion medicin miniatyr en patient behandlas med infusion infusion eller vardagligt kallat dropp är inom medicinen ett sätt att kontinuerligt tillföra en patient vätska läkemedel och eller näring intravenös t via en slang som är instucken under huden eller i en ven infusion är vanligt förekommande inom både akutvård och vanlig sluten vård inom långtidssjukvård ges dropp främst då patienten har nedsatt förmåga att dricka och äta samt om patienten behöver läkemedel som endast kan ges intravenöst när man ger infusion behövs bland annat ett infusionssystem med slang och kanyl att sticka in under huden dessutom behövs infusionsvätska referenser kategori näringstillförsel kategori intravenösa behandlingar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infusion_(medicin)
*  Dubbelblind studie
En 'dubbelblind studie' / klinisk prövning innebär att såväl försöksperson/ patient som forskare /försöksledare är ovetande om vilka försökspersoner som får den ena eller andra behandlingen. En typisk dubbelblind studie är en placebokontrollerad läkemedelsprövning, där hälften av patienterna får overksamma tabletter placebo och hälften får verksamt läkemedel. att placebo- och verksamma tabletter ser likadana ut och ges på samma sätt. Dubbelblinda studier anses mer trovärdiga, eftersom man eliminerar många subjektiva förväntanseffekter. Om försöksledaren är medveten om att aktiv behandling givits kan detta omedvetet förmedlas till försökspersonen. Jämförelser mellan olika läkemedel. För att möjliggöra en dubbelblind studie mellan två olika läkemedel kan placebobehandling behöva läggas till. Om det ena läkemedlet ges i form av en tablett och det andra i en spruta ges patienterna både tablett och spruta. Det är då bara aktiv substans i sprutan 'eller' tabletten. För att ett läkemedel som ges en gång om dagen ska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelblind_studie
*  Analfissur
... {{Faktamall hälsotillstånd. Name = Analfissur. Image = Anal fissure 2.jpg. Caption = En analfissur. DiseasesDB = 673. ICD10 = -{{ICD10|K|60|2|k|55}}. ICD9 = ICD9|565.0. ICDO =. OMIM =. MedlinePlus = 001130. eMedicineSubj = med. eMedicineTopic = 3532. eMedicine mult = eMedicine2|ped|2938 eMedicine2|emerg|495. MeshID = D005401. Internetmedicin = 1250. }}. 'Analfissur' är en fissur, spricka, i hud en runt ändtarmsöppningen, anus. Orsaken anses till största delen vara krystningar vid en stor avföring, men kan även uppkomma till följd av analsex eller vid vissa hudsjukdomar ex. En analfissur kan i det sekundära skedet ge upphov till en förstoppning, till följd av smärtan vid defekation. En analfissur ger en karaktäristisk smärta vid defekation, tillsammans med några droppar ljusrött blod på papperet. Smärtan kan vara så stark att patienten medvetet undviker att gå på toaletten. Lokalisation. Allra vanligast är att fissuren återfinns bak mot ryggraden, mellan anus och linea dentata övergången mellan analkanale...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Analfissur
*  Fissur
... av latin fissura skåra springa är ett annat ord för spricka fissurer kan förekomma på olika ställen på kroppen till exempel på tänder nas tuggytor eller vid ändtarmsöppning en analfissur kategori anatomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fissur
*  Kalciumcyanamid
... kemibox vardagligt namn kalciumcyanamid bild calcium cyanamide png thumb strukturformel bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn övriga namn karbidkväve kalkkväve kemisk formel cacn utseende cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt sublim kokextra huvudfara giftighet och irritation vid hudkontakt nfpa ld kalciumcyanamid eller karbidkväve med handelsnamn kalkkväve är en förening av kalcium kväve och kol som tillverkas genom upphettning av kalciumkarbid i elektrisk ugn under flera timmar och i en ström av rent och torrt kväve materialet består av ett allt efter tillverkningssätt och använt råmaterial mörkt pulver användning kalkkväve används huvudsakligen som kväve gödselmedel där det i jorden omvandlas på ett sätt som gör det möjligt för växter att ta upp kvävet materialet har stor benägenhet att damma och då dammet är etsande och giftigt föredras en granulerad form på grund av kalkkvävets etsande egenskaper kan den dammande forme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumcyanamid
*  Melamin
{{Kemibox Vardagligt namn = Melamin Bild = Melamine2.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Melamine-3D-balls.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin Övriga namn = Cyanuramid Kemisk formel = C 3 N 3 NH 2 3 Utseende = Färglösa kristaller CAS-nummer = 108-78-1 SMILES = Nc1nc N nc N n1 Molmassa = 126,12 Densitet = 1,57 Löslighet = 3,2 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 345 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 3161 mg/kg }}. Gustavsbergs askkopp ' Kulan ' är tillverkad av melaminplast. Melamin framställs genom upphettning av cyanamid H 2 NCN, som det är en trimer av. Melaminplast tillverkas genom kemisk reaktion mellan melamin och formaldehyd, och är en hård och mycket tålig härdplast som används till exempel till plasttallrikar, plastkoppar, plastskålar och i laminat till bordsytor, köksluckor och bänkskivor. Melamin kan orsaka irritation av hud och slemhinnor och är skadligt att förtära. Våren 2007 upptäcktes i USA att viss...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melamin
*  Cyanimid
... thumb px cyanimider r r n cn är en funktionell grupp inom organisk kemi de kan ses som cyanosubstituerade sekundära amin er och är därmed derivat av cyanamid kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyanimid
*  Odda kommun
... kommunfakta norge alternativnamn odda kommune vapen odda komm svg karta no odda svg fylke hordaland fylke fylke kort hordaland residensstad odda residensstad kort odda areal befolkning bef ar webbplats http www odda kommune no www odda kommune no bef not kommunkod odda kommun norska odda kommune är en kommun i hordaland fylke i norge den administrativa huvudorten är odda odda kommun ligger vid slutet av sørfjorden som är en km lång förgrening av hardangerfjorden huvudorten odda är tillsammans med orterna tyssedal och eitrheimsnes ett centrum för tung industri odda var omkring ett omtyckt resmål för personer från hela europa till exempel besöktes orten mellan och varje sommar av den tyska kejsaren vilhelm ii i hans följe kom flera andra europeiska furstar och kungligheter utfördes det första spadtaget för vattenkraftstationen tyssedal som skulle försörja oddas kalciumkarbid och cyanamid fabriker med el befolkningstalet mångdubblades i loppet av år uppfann erling johnson som var anställd hos odda smeltever...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Odda_kommun
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen

NitroglycerinVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Hydrofil: Hydrofil betyder ungefär "vattenälskande", och är till exempel en molekyl eller ett protein som gärna löser sig i vatten. Exempel på hydrofiler är de kemiska alkoholerna.ATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar: ==C01A Hjärtglykosider==KennelklubbSpasmFerrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Orvietan: Orvietan, även kallad venetiansk teriak, var ett universalmedel som användes som antidot mot gifter eller svåra sjukdomar i största allmänhet. Namnet kommer från den italienska staden Orvieto där charlatanen Jeronimo Ferranti sägs vara dess skapare.AnalfissurCyanamid