NitrosationNitrosföreningarNitrosaminerNitraterNatriumnitritS-nitrosoglutationNitriter2-naftylamin: Ett naftalenderivat med karcinogen verkan.S-nitrosotiolerPostgastrektomisyndromDietylaminer: N-etyl-etanaminer. Generell kemisk formel: C4H11N. Dietylamin har obehaglig doft (som av gammal fisk).Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.SulfhydrylföreningarNitratreduktaserDimetylnitrosamin: Ett nitrosaminderivat med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper. Det ger upphov till svåra leverskador, och hos gnagare orsakar ämnet levercancer.Anemi, perniciös: En megaloblastanemi som förekommer hos barn, men som är vanligare senare i livet, och som kännetecknas av histaminfast aklorhydri. Laboratorie- och klinisk diagnos baseras på vitamin B12-malabsorption pga av magslemhinnans förmåga att producera intrinsic factor.NitritreduktaserC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.FormaterNitratreduktasGlutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Cancerframkallande ämnenGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Oxidation-reduktionAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Indikatorer och reagenserKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.KemiKemiska fenomenKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Syrgas

*  Nitrosaminer
... thumb px nitrosaminer nitrosaminer eller n nitrosoföreningar förkortade noc av engelskans n nitroso compounds är en grupp kemiskt besläktade substanser där nitrosogrupp en no är bunden till en aminogrupp de flesta av dessa föreningar är cancerframkallande människor exponeras med för noc via ett antal vägar av vilka livsmedel utgör en noc kan även finnas i läkemedel och i kosmetiska produkter vissa yrken medför en yrkesmässig exponering och för rökare tillkommer tobak sspecifika noc som inandas med tobaksröken tobaksrök anses vara den största och mest spridda källan till humanexponering för noc nitrosaminer finns dessutom i mindre mängder i latex produkter som ballonger och kondomer källor läst statens livsmedelsverk denna artikel är delvis baserad på en översättning från kategori ämnesklasser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosaminer
*  Sminkset köper du hos hos Butterick's. Snabb leverans.
Sminkset köper du hos hos Butterick's. Se alla vuxendräkter. Se alla barndräkter. Se alla peruker. Telefonnummer tel tele telefon tfn telnr butiker 2015-10-01 10:22 Läs mer. Kontakta oss på Butterick's Kundservice Kontakta oss 2015-10-01 00:00 Läs mer. Stockholmsbutikens öppettider öppettider, öppet 2015-09-24 00:00 Läs mer. Dagens Nyheter publicerade 2014-08-09 ett test där de mätte halterna av cancerframkallande nitrosaminer och nitroserbara ämnen i vanliga ballonger. Våra nya perukmodeller Nicole, Amber och Sophia kan du både tvätta och föna. Det har vår samarbetspartner NiCe Party tagit fasta på och utkommer nu med en helt ny mordgåta i vampyrtema. Patrick's Day 17 mars Vi har de gröna kostymerna inför St Patrick's Day den 17 mars, Irlands nationaldag som högtidlighåller helgonet St. Zombie-Årets trend i maskerad hos Butterick's I år har Zombie-trenden exploderat och fått uppmärksamhet vid arrangemang som Zombie-walk i Stockholm och Malmö och andra städer.På Butterick's har försäljningen av Zombie...
http://buttericks.se/category.html/sminkset
*  Yrken köper du hos hos Butterick's. Snabb leverans.
Se alla vuxendräkter. Kungar och Prinsessor. Se alla barndräkter. Se alla masker. Se alla peruker. Övriga peruker. Telefonnummer tel tele telefon tfn telnr butiker 2015-10-01 10:22 Läs mer. Kontakta oss på Butterick's Kundservice Kontakta oss 2015-10-01 00:00 Läs mer. Dagens Nyheter publicerade 2014-08-09 ett test där de mätte halterna av cancerframkallande nitrosaminer och nitroserbara ämnen i vanliga ballonger. Våra nya perukmodeller Nicole, Amber och Sophia kan du både tvätta och föna. Det har vår samarbetspartner NiCe Party tagit fasta på och utkommer nu med en helt ny mordgåta i vampyrtema. Patrick's Day 17 mars Vi har de gröna kostymerna inför St Patrick's Day den 17 mars, Irlands nationaldag som högtidlighåller helgonet St. Zombie-Årets trend i maskerad hos Butterick's I år har Zombie-trenden exploderat och fått uppmärksamhet vid arrangemang som Zombie-walk i Stockholm och Malmö och andra städer.På Butterick's har försäljningen av Zombiesmink, Zombiedräkter, partylinser med Zombiemotiv, latexså...
http://buttericks.se/category.html/yrken-3
*  Övrigt köper du hos hos Butterick's. Snabb leverans.
Övrigt köper du hos hos Butterick's. Se alla peruker. Telefonnummer tel tele telefon tfn telnr butiker 2015-10-01 10:22 Läs mer. Kontakta oss på Butterick's Kundservice Kontakta oss 2015-10-01 00:00 Läs mer. Stockholmsbutikens öppettider öppettider, öppet 2015-09-24 00:00 Läs mer. Dagens Nyheter publicerade 2014-08-09 ett test där de mätte halterna av cancerframkallande nitrosaminer och nitroserbara ämnen i vanliga ballonger. Våra nya perukmodeller Nicole, Amber och Sophia kan du både tvätta och föna. Det har vår samarbetspartner NiCe Party tagit fasta på och utkommer nu med en helt ny mordgåta i vampyrtema. Patrick's Day 17 mars Vi har de gröna kostymerna inför St Patrick's Day den 17 mars, Irlands nationaldag som högtidlighåller helgonet St. Zombie-Årets trend i maskerad hos Butterick's I år har Zombie-trenden exploderat och fått uppmärksamhet vid arrangemang som Zombie-walk i Stockholm och Malmö och andra städer.På Butterick's har försäljningen av Zombiesmink, Zombiedräkter, partylinser med Zombiem...
http://buttericks.se/category.html/ovrigt-3
*  Övriga dräkter köper du hos hos Butterick's. Snabb leverans.
Se alla vuxendräkter. Se alla peruker. Telefonnummer tel tele telefon tfn telnr butiker 2015-10-01 10:22 Läs mer. Kontakta oss på Butterick's Kundservice Kontakta oss 2015-10-01 00:00 Läs mer. Stockholmsbutikens öppettider öppettider, öppet 2015-09-24 00:00 Läs mer. Dagens Nyheter publicerade 2014-08-09 ett test där de mätte halterna av cancerframkallande nitrosaminer och nitroserbara ämnen i vanliga ballonger. Det har vår samarbetspartner NiCe Party tagit fasta på och utkommer nu med en helt ny mordgåta i vampyrtema. Patrick's Day 17 mars Vi har de gröna kostymerna inför St Patrick's Day den 17 mars, Irlands nationaldag som högtidlighåller helgonet St. Zombie-Årets trend i maskerad hos Butterick's I år har Zombie-trenden exploderat och fått uppmärksamhet vid arrangemang som Zombie-walk i Stockholm och Malmö och andra städer.På Butterick's har försäljningen av Zombiesmink, Zombiedräkter, partylinser med Zombiemotiv, latexsår och annat runt omkring Zombie-teman ökat rejält. Sexiga maskeraddräkter från ...
http://buttericks.se/category.html/ovriga-drakter-vuxen
*  Smink i tub, brun och tillbehör köper du hos Butterick's
Se alla vuxendräkter. Se alla barndräkter. Se alla peruker. Telefonnummer tel tele telefon tfn telnr butiker 2015-10-01 10:22 Läs mer. Kontakta oss på Butterick's Kundservice Kontakta oss 2015-10-01 00:00 Läs mer. TV4 hälsade på hos Buttericks i Stockholm inför Halloween 2014 Inslag från morgonprogrammet i TV4, när reportern blir Halloweensminkad och utklädd av Rebecca Brander från Buttericks Dräktuthyrning i Stockholm. Dagens Nyheter publicerade 2014-08-09 ett test där de mätte halterna av cancerframkallande nitrosaminer och nitroserbara ämnen i vanliga ballonger. Det har vår samarbetspartner NiCe Party tagit fasta på och utkommer nu med en helt ny mordgåta i vampyrtema. Patrick's Day 17 mars Vi har de gröna kostymerna inför St Patrick's Day den 17 mars, Irlands nationaldag som högtidlighåller helgonet St. Zombie-Årets trend i maskerad hos Butterick's I år har Zombie-trenden exploderat och fått uppmärksamhet vid arrangemang som Zombie-walk i Stockholm och Malmö och andra städer.På Butterick's har för...
http://buttericks.se/product.html?product_id=261
*  Natriumnitrit
... kemibox vardagligt namn natriumnitrit bild sodium nitrite jpg bildtext natriumnitrit bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumnitrit övriga namn kemisk formel na no utseende vita kristaller cas nummer smiles o n molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt huvudfara nfpa natriumnitrit nano är ett salt som är vanligt som livsmedelstillsats i kött och fisk framställning saltet framställs genom behandling av natriumhydroxid med blandningar av kvävedioxid och kväveoxid naoh no no nano h o processen är känslig för närvaro av syre vilket kan leda till bildning av varierande mängder av natriumnitrat användning den huvudsakliga användningen av natriumnitrit är för industriell produktion av organiska kväveföreningar andra användningsområden finns inom fotografering och som en elektrolyt i processer för elektrokemisk slipning natriumnitrit tillsätts i små mängder via saltlake n för en produkt som livsmedelstillsats har natriumnitrit e nummer e syftet med att tillsä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumnitrit
*  Fenylhydrazin
... kemibox vardagligt namn bild phenylhydrazine png bildtext strukturformel bildbredd bild phenylhydrazine d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn fenylhydrazin övriga namn kemisk formel c h n h utseende gul till rödbrun vätska cas nummer smiles c ccccc nn molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa fenylhydrazin är en kemisk förening av bensen och hydrazin med formeln c h n h historia framställning användning se även källor historia fenylhydrazin upptäcktes av den tyske kemisten hermann emil fischer han framställde det genom att reducera fenyldiazoniumsalt med sulfit framställning fenylhydrazin framställs genom att anilin c h nh oxideras av natriumnitrit nano och saltsyra hcl vilket ger saltet fenyldiazoniumklorid c h n cl som i sin tur reduceras till fenylhydrazin av natriumsulfit na so i basisk lösning px användning fenylhydrazin används för att tillverka indol er som används i färgämne n och läkemedel se även anilin källor mal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenylhydrazin
*  Nitrifikationsbakterier
... är bakterie r som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat detta är inom kväve ts kretslopp kategori metabolism kategori ekologi kategori mikrobiologi kategori markvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikationsbakterier
*  Kväveoxider
'Kväveoxider' är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar:. Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, NO, kväve II oxid Kvävedioxid NO 2, käve IV oxid Dikväveoxid, lustgas, N 2 O, kväve -I,III oxid Nitrosylazid N 4 O, kväve -I,0,I,II oxid Nitrat radikal NO 3, kväve VI oxid Dikvävetrioxid N 2 O 3, kväve II,IV oxid Dikvävetetroxid N 2 O 4, kväve IV oxid Dikvävepentoxid N 2 O 5, kväve V oxid Trinitramid N NO 2 3, kväve III,V oxid. Inom atmosfärkemi, luftföroreningar och besläktade områden avser 'kväveoxider' NO x NO och NO 2. Bara de tre förstnämnda kan isoleras vid rumstemperatur. N 2 O 3, N 2 O 4 och N 2 O 5 sönderfaller snabbt vid rumstemperatur. NO 3, N 4 O, och N NO 2 3 är mycket reaktiva. N 2 O är stabil och tämligen icke-reaktiv i rumstemperatur, medan NO and NO 2 är rätt reaktiva men rätt stabila när de isolerats. Kväveoxiders inverkan på ozonskiktet Källor Se även. ' Dikväveoxid ', N 2 O Image:Dinitrogen-trioxide-3D-vdW.png. ' Dikvävepentoxid ', N 2 O 5. 'NO x ' är ett samlingsnam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxider
*  Adblue
... miniatyr adblue i och liters förpackningar adblue formellt adblue är produktnamnet på en vätska innehållande urea urinämne karbamid som allt oftare används till moderna dieselmotor er för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver adblue en egen tank adblue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms scr katalysator n selective catalytic reduction där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak nh som i scr katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve adblue består av urea co nh i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö den aktuella koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om c kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adblue
*  Nox
... kan vara no x en term för kväveoxider na no and no nox stargate ett folkslag i tv serien stargate nox musikgrupp en ungersk musikgrupp nox datorspel ett action rollspel utvecklat av westwood studios nox en enhet för ljusstyrka vilket motsvarar lux kan även vara nyx det latinska ordet för natt och för nattens gudinna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nox
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  William P. Murphy
william p murphy william p murphy miniatyr william p murphy född i stoughton dane county wisconsin februari död i brookline norfolk county massachusetts oktober var en amerikansk läkare och nobelpristagare biografi murphy tog sin med dr examen vid harvard medical school år genom sin forskning på hundar kunde han fastställa hur järn i levern kunde bota anemi från blödning och perniciös anemi forskarna kunde också fastslå att den aktiva substansen var vitamin b år erhöll murphy tillsammans med george minot och george whipple nobelpriset i fysiologi eller medicin för införandet av leverbehandling vid perniciös anemi källor bra böckers lexikon externa länkar kategori nobelpristagare i medicin kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_P._Murphy
*  Vitamin B12-brist
eMedicineTopic = }}'Vitamin B12-brist' eller 'kobalaminbrist', är ett bristtillstånd på vitamin B12, utlöst antingen av otillräckligt intag genom kosten eller av att kroppen inte förmår ta upp vitamin et. Ett spädbarn har endast ungefär 25 µg lagrat, vilket det snabbt förbrukar vid vävnadstillväxt. Bristen uppskattas av serum koncentrationen av B12 samt eventuellt i kombination med att mäta serumvärdet av homocystein. Vid vitamin B12-brist drabbas myelin syntesen, vilket troligen är förklaringen till flera av symtomen, som ofta är neuropsykiatri ska. Förutom matvägran är flera psykiska symtom vanliga, till exempel mental frånvaro, darrningar, och frånvaro av leende; en del av symtomen kan dock möjligen härledas till reaktionen på behandlingen. Den neurologiska påverkan av bristen kan yttra sig i parestesi, problem med proprioception, försämrad vibration suppfattning, möjligen neuropati. För att bilda röda blodkroppar erytrocyter behövs folsyra, järn och B12, därför kan blodbrist kan vara ett tecken på vitamin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12-brist
*  Äppelmos
... thumb px en skål med äppelmos äppelmos i sydliga dialekter kallat äpplemos tillagas oftast genom att skalade och urkärnade äpple n kokas alternativt tillsätter man socker eller annat sötningsmedel för sötmans skull enligt en alternativ tillagningsmetod kokas oskalade äpplen som delats i mindre bitar men har kärnhusen kvar och passeras efter kokning i exempelvis en hushållsassistent citronsyra tillsätts för färg och hållbarhet och socker tillsätts efter smak när moset har passerats antingen maskinellt eller i en passervagga askorbinsyra kan också tillsättas vilket gör att äppelmoset inte mörknar http receptfavoriter se recept aeppelmos html för att bibehålla vitaminer och dylikt så är det även fullt möjligt att helt enkelt mixa råa skalade eller oskalade äpplen i en mixer det finns färdiglagat äppelmos exempelvis på burk i handeln osockrat äppelmos används ofta som barnmat källor kategori äpplen kategori desserter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Äppelmos
*  Fytokemikalie
... en fytokemikalie av grekiska ns phyto är ett kemi skt ämne som finns i växter men inte är ett näringsämne ämnesområdet är gigantiskt existerande kemiska molekyler i växter kan vara av stort intresse för mänskligheten många fytokemikalier är allmänt kända i dag men det fanns en tid då de var okända sjukdomen skörbjugg behandlades av kloka gubbar och gummor kanske tusen år före vetenskapen hade klart för sig vad askorbinsyra är för något och hur det verkar i kroppen kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fytokemikalie
*  Cancerframkallande ämnen
... eller karcinogener även carcinogener är substans er och exempelvis virus läst som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur processen att utveckla cancer kallas carcinogenes karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt antingen är ämnet dna skadande och detta ger upphov till cancern denna typ kallas genotoxisk karcinogen en epigenetisk karcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer detta genom exempelvis den negativa feedbacken som gör att mer hormon produceras och vävnaden växer iarc har en graderad skala för gradering av karcinogena ämnen där värde är cancerframkallande och där värde är troligen inte cancerframkallande klass bevisad humankarcinogen klass a sannolik humankarcinogen bevisad karcinogen i djur klass b möjlig humankarcinogen klass otillräckliga bevis klass bevisad icke humankarcinogen finns väldigt få i denna grupp det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier ett exempel är krom som förekommer i cr och cr cr är karcinogent medan cr inte är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerframkallande_ämnen
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Johan Kjeldahl
... johan gustav christoffer thorsager kjeldahl född augusti död juli var en dansk kemist biografi kjeldahl blev föreståndare för carlsberglaboratoriets kemiska avdelning och utnämndes till professor kjeldahls arbeten över diastas och invertas var av grundläggande betydelse för enzym forskingen mest känd blev han för sin metod att bestämma kväve i organiska föreningar denna kjeldahls metod gick ut på att de organiska föreningens kväve genom upphettning med koncentrerad svavelsyra vid närvaro av kvicksilver eller kopparsalt som katalysator överförs i ammoniumsulfat ur detta frigörs sedan ammoniak genom destillation med natronlut och bestäms genom titrering källor kategori danska kemister kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Kjeldahl
*  .. Tagg: sjuk .. Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. .. Jamendetvardåfan .. Int
Tagg: sjuk Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jag har tagit den där jävla svinspruta n. Nu är jag sjuk. Riktigt sjuk. Jag är uppenbarligen en av ”en del” :. En del vaccinerade insjuknar i en mild svininfluensa. Jag blir sÃ¥ sur…. Postat. 2009 12 20. Kategorier Dagbok Etiketter sjuk, svininfluensa. 4 kommentarer till Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jamendetvardåfan Barnen har varit sjuka i omgÃ¥ngar. Man kan verkligen undra varför man inte kan synka sÃ¥na saker. Eftersom jag haft en del att göra mycket sjuor i huvudet och annat sÃ¥ har HS fÃ¥tt tagit mycket av VAB medan jag Ã¥kt fram och tillbaka och jobbat. SÃ¥ nu har jag en rätt lugn vecka, tvÃ¥ kurser blev förflyttade och inga möten inbokade. DÃ¥ blir jag sjuk. Samma symptom: ont i huvudet, lagom irriterande feber ska man ha feber sÃ¥ ska man ha rejäl feber och eftersom jag är rätt okänslig för dylik sÃ¥ krävs det 39,8 och uppÃ¥t för att sänka mig och hals/snuva. Ingen jävla svininfluensa heller utan än...
http://deepedition.com/tag/sjuk/
*  Kvävegiva
... är beteckningen på mängden kväve som tillförs växande gröda kvävet kan antingen komma från djurgödsel eller mineralgödsel storleken på kvävegivan påverkar skördens storlek men kvävetillförseln innebär också en kostnad så det finns normalt en optimal kvävegiva ur ett ekonomiskt perspektiv vete brukar tillföras kg kväve per år och hektar källor kategori jordbruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävegiva
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Platinasvart
... är en i regel oren finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator det användes förr för att antända stadsgas som bland annat består av väte och kolmonoxid en blandning av vätgas och syrgas exploderar i närvaro av platinasvart det framställs genom utfällning ur en lösning av något platinasalt med hjälp av ett reduktionsmedel som exempelvis aluminium hydrazinhydrat eller natriumformiat kategori katalysatorer kategori platina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platinasvart
*  07-08 catalyst upper and lower - Page 2
catalyst upper and lower page register help...
http://psychobike.com/forums/garage-sale/111555-07-08-catalyst-upper-lower-2.html
*  Ketogen diet
] 'Ketogena dieter' ungefär: 'ketonbildande kost' är en diet med mycket fett och litet kolhydrater, som syftar till att skapa '-genic' keton er i kroppen, vilket inträffar när det inte finns tillräckligt med glukos i kroppen för dess energiförsörjning. http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/dietary-therapies/ketogenic-diet En ketogen diet har typiskt förhållandet 4:1 i kalorier räknat mellan fett och kolhydrater, medan Atkinsdieten har 2:1. Innan den ketogena dieten hade andra dieter använts för epilepsibehandling, i synnerhet fasta. Den ketogena dieten har typiskt ett förhållande av 4:1 mellan fett och kolhydrater, och därtill tillförs protein i varierande mängd; den klassiska ketogena dieten har förhållandet 4:1 mellan fett å ena sidan och protein och kolhydrater å andra. När dieten uppfanns antogs ketos förhindra epileptiska anfall, men det är omtvistat om minskade mängder ketonkroppar i blodet och ketos i hjärnan orsakar epileptiska anfall hos människor. Den vanliga ketogena dieten h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ketogen_diet
*  Purina Pro Plan | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Hemfoder.se - Djurens bästa vän på nätet. Purina Pro Plan Hos Hemfoder.se kan du få snabb hemleverans av Purina Pro Plan hundfoder och Purina Pro Plan kattfoder ända fram till dörren. Purina Pro Plan hundmat och kattmat är foder av högsta kvalitet. Purina Pro plan använder bara förstklassiga ingredienser av högsta kvalitet som är vetenskapligt utformade av Purinas egna veterinärer och näringsspecialister. Genomgripande för Purina Pro Plans foder är att de innehåller viktiga näringsämnen utformade för att stödja din hund och katts viktiga skyddssystem. Purina Pro Plan hundfoder och kattfoder finns för olika behov samt för olika åldrar och är helt utan färgämnen och konserveringsmedel. Du kan läsa mer om Purina Pro Plan på www.purina-proplan.se. 618 kr 499 kr. 689 kr 499 kr. Köp nu. 689 kr 499 kr. Köp nu. 619 kr 499 kr. Köp nu. 659 kr 499 kr. Köp nu. 659 kr 499 kr. 659 kr 499 kr. 699 kr 499 kr. Köp nu. 619 kr 499 kr. Pro Plan Dog Light Digestion Lamb Rice 14 kg. 659 kr ...
http://hemfoder.se/purina-pro-plan/?_escaped_fragment_=ajax=1&ProductGroupFilter=9
*  Dieten...? | Besöksliv
Dieten.... Besöksliv. Annons. 2015-10-06 START. Senaste nytt. KARRIAR. Alla Karriär-artiklar. FOLK. Vimmel. Åsikter. Ledare. Debatt. Krönikor. BLOGGAR. Anders Johansson. Jeanette Bohman. Stefan Ekengren. Pontus Frithiof. KALENDER. OM OSS. Om Besöksliv. Redaktion. Prenumerera. Annonsera. Platsannonsera. Utgivning. Hall of fame. Kulnet. Vassaste kocken. KONTAKT. Sök på webbplatsen Sök på denna webbplats:. In english Facebook Twitter RSS Nyhetsbrev. Aktuellt just nu: Annonser:. Publicerad 26 augusti 2012 Dieten.... Gå ner 4 kilo på 4 veckor rapar en kvällstidning ur sig i dagens sömniga söndagsutgåva... Gääääässssppp. Jag kväver en sömnig gäspning blandat med atackkänslor medans jag väldigt intresserat ändå måste få läsa vad för tokerier som Gi experten denna gång kommer dragandes med i form av dieter och viktgarantier... VIKTGARANTIER!. Hur dåligt mår inte vi människor för tyvärr så är ju detta sånt som mången läser och hoppas kunna hitta en genväg till ett nöjdare liv med sin kropp... Jag är nu tvungen att sät...
http://besoksliv.se/blogg/stefan-ekengren/dieten
*  Jämför olika bantningsmetoder
... bantningsmetoder.net - 10 apr 2012 av Mobilize.se i bantningstips, livsstil, bantningsmetoder m fl. Efter att ha tit p skmat i flera dagar s r det nog en och annan som funderat ver ny diet och g ner n gra kilo. F r de flesta r cker det dock med att ta r tt och tr na, men f r de som beh ver lite mer motivation, s kan det vara bra att testa en specifik bantningsmetod. Eftersom det finns s m nga olika att anv nda sig av, s har jag samlat de mest k nda s att du kan j mf ra dem och v lja n gon som passar just dig. Logga in eller bli medlem för att kommentera. Som medlem kan du även:. Posta eget innehåll Pusha länkar och påverka vad som är hett Bli vän med andra medlemmar och se deras aktivitet. Att bli medlem är helt gratis och tar bara några sekunder. Bantningspiller: Recensioner och jämförelser. viktvagvisaren.se - 26 mar 2010 av fredrikamri i dieter, viktminskning, bantningspiller m fl. En sida som j mf r en m ngd piller som ska hj lpa en att g ner i vikt. Det som skiljer den fr n m ngden r att folk som fa...
http://pusha.se/jamfor-olika-bantningsmetoder/amnen
*  HPLC
... engelska high performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas system bilden visar hur apparaten fungerar px behållare med lösningsmedel olika beroende på vilka föreningar man vill lösa upp filter som tar bort luftbubblor kran där man ställer in proportionerna mellan de olika lösningsmedlen blandningsreservoar högtryckspump en växel där man ställer in inmatningsläge respektive arbetsläge här injiceras materialet som skall separeras i sina beståndsdelar utbytbart kolonnfilter där smuts fastnar på så sätt ökar man analysfiltrets livslängd mm långt analysfilter den har en innerdiameter på några millimeter och beroende på vad man vill rena fram innehåller den korn med olika polaritet oftast är det kiselkorn täckta med kolkedjor med eller kolatomer de upplösta ämnena i vätskan som vandrar genom kolumnen absorberas eller adsorberas till kiselkornen om föreninga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPLC
*  Affinitetskromatografi
Liganden är kovalent bunden till en matris oftast en gelmatris av typen agaros. Matrisen och liganden bildar tillsammans en stationär fas även kallad adsorbent. En lösning den mobila fasen pumpas förbi adsorbentet och speciella interaktioner sker så att ämnet i den mobila fasen adsorberas och blir immobiliserat genom en svag icke-kovalent bindning. Processen när det immobiliserade ämnet frigörs från liganden kallas eluering och kan utföras genom att ändra pH eller jonkoncentration. En tidig artikel 1967 av Axén, Porath & Ernback beskrev aktivering av Sepharose genom att använda en cyanogen-bromid CNBr -reaktion och att använda en distans spacer för att minska ett steriskt hinder, dvs. Den stationära fasen är typiskt en gelmatris, ofta av agaros, en linjär sockermolekyl vilken utvinns ur rödalger. En ligand med affinitet för molekylen kopplas genom kovalent bindning till matrisen och bildar därmed ett adsorbent. målmolekylen kommer att bindas till adsorbentet. Övriga molekyler i den mobila fasen kommer inte bi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitetskromatografi
*  Eluering
... från latin ets eluere tvätta ur innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att åter få ut det i lösning det ämne som elueras kallas eluat och den mobila fas som innehåller eluatet kallas eluent kategori kromatografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eluering
*  Metabolit
... en metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne kroppen försöker oftast göra ämnet som ska nedbrytas vattenlösligt för att det ska kunna avsöndras med urin en det kan bland annat ske genom att estrar och etrar bryts ned hydroxylgrupp er införs eller amin er oxideras sedan konjugeras det med någon kroppsegen syra se även metabolism kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metabolit
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning