PenicillaminAurotiomalat: Blandning av mono- och dinatriumsalter av guldsulfobärnstenssyra som tack vare sin antiinflammatoriska verkan huvudsakligen används för behandling av reumatoid artrit. Medlet har bäst effekt vid aktiv, framskridande reumatoid artrit och obetydlig effekt vid långt framskridna former av sjukdomen.Hepatolentikulär degeneration: En sällsynt, autosomalt recessiv sjukdom, vars kännetecken är avlagring av koppar i hjärnan, levern, hornhinnan och andra organ. Kliniska symtom är skrumplever, leversvikt, förstorad mjälte, skakningar, långsamma rörelser, talrubbningar, okontrollerade rörelser, muskelstelhet, Kayser-Fleischerringar (ringformig missfärgning i hornhinnans kanter), ataxi (rubbad muskelkoordination) och intellektuell försämring. Leversvikt kan sätta in flera år före neurologiska störningar.S-nitroso-N-acetylpenicillaminSulfasalazinAurotioglukos: (1-tio-D-glukopyranosato)-guld. Ett tioglukosderivat som används som antireumatiskt medel och för experimentell fetmabildning hos djur.Ledgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.Auranofin: (1-tio-beta-D-glukopyranos-2,3,4,6-tetraacetat-S)(trietylfosfin)-guld. Ett krysoterapeutiskt medel för oralt bruk för behandling av reumatoid artrit. Verkningsmekanismen är inte tillfullo känd, men su bstansen tros verka på immunologisk väg och påverka lysosomal enzymaktivitet. Dess effekt är något svagare än injicerade guldsalters, men medlet tolereras bättre, och bieffekterna är förmodligen mindr e allvarliga.TartraterCystinuri: En ärftlig abnormalitet i transporten av dibasiska aminosyror i njurtubuli, vilket leder till omfattande utsöndring av cystin, lysin, arginin och ornitin i urinen.Dimerkaprol: Ett motmedel mot stridsgas som är verksamt mot Lewisit (diklor(2-klorvinyl)arsin). Tidigare känt som British Anti-Lewisite, BAL. Medlet verkar som kelatkomplexbildare och används mot förgiftning med arsenik, guld och andra tungmetaller.Läkemedelsutslag: Biverkning i form av hudreaktioner till följd av någon form av intag av, eller behandling med, läkemedel. Utslagen kan variera till utseendet och ge olika typer av sår.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Organiska guldföreningarSänka: Mätning av de röda blodkropparnas sedimentation i icke-koagulerande blod, med måttet millimeter per timme. Syn. blodsänka el. sänkningsreaktion (SR).Antimon: Ett metalliskt grundämne med stark silverglans; blågrå lyster på oxiderade ytor. Kemiskt tecken är Sb (lat. stibium), atomnummer 51 och atomvikt 121,57. Det bildar olika salter, både av medicinsk bety delse och giftiga.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.SulfhydrylföreningarAminopropionitril: 3-aminopropannitril. Ett reagens som används som mellanled vid framställning av betaalanin och pantotensyra.Myasthenia gravisKoppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Schistosomiasis, medel motGuld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.Azatioprin: 6-((1-metyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)tio)-1H-purin. Ett immunsuppressivt medel som används i kombination med cyklofosfamid och hydroxiklorokin vis behandling av reumatoid artrit. Preparatet är karcino gent.ProteinuriaKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.

*  Nike Skor Barn,Nike Free Run Billigt fredriksborgsridsport.se
, såsom D-penicillamin och kaptopril, och icke-tiol läkemedel...
http://fredriksborgsridsport.se/notes/?id=16
*  Josiah Ritchie
höger|miniatyr|250px. Josiah Ritchie 1908 'Josiah George Ritchie', född 18 oktober 1870 i Westminster, London, död 28 februari 1955, var en brittisk major och tennisspelare. Josiah Ritchies främsta idrottsmerit är hans tre medaljer i tennis i olympiska sommarspelen 1908 i London. Han vann guldmedalj i herrsingel på gräsunderlag genom att finalbesegra tysken Otto Froitzheim 7-5, 6-3, 6-4. I herrdubbel vann han silvermedaljen tillsammans med irländaren James Cecil Parke. I herrsingel inomhus vann han bronsmedaljen. Ritchie vann Irish Open 1907 och tyska mästerskapen 1903 - 1906 och 1908. Trots flera framskjutna placeringar vann han aldrig singeltiteln, närmast var han 1909 då han nådde Challenge Round. Tre år i följd 1902-1904 spelade han final i All Comers Round i mästerskapen, men förlorade mot Laurie Doherty 1902 och Frank Riseley 1903 och 1904. I Wimbledon var Ritchie framgångsrikast i dubbel. Han vann två titlar, båda tillsammans med nyzeeländaren Anthony Wilding. År 1908 kom finalen i All Comers Round att...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Josiah_Ritchie
*  Hepatolentikulär degeneration
... omdirigering wilsons sjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatolentikulär_degeneration
*  Edith Wilson
... thumb right edith wilson right frame porträtt från vita huset av edith wilson thumb right edith wilson edith white bolling galt wilson född som edith bolling oktober i wytheville virginia död december i washington d c var en amerikansk presidentfru gift med president woodrow wilson i hans andra äktenskap gifte hon sig med juvelerare n norman galt men efter tolv års äktenskap blev hon änka då president wilson blev änkeman drabbades han av en djup depression hans läkare kom på idén att en ny kvinna i hans liv kanske skulle vara den rätta medicinen och wilson presenterades i mars för den åriga attraktiva änkan edith bolling galt efter bara två månaders bekantskap friade wilson till henne och de gifte sig den december sedan woodrow wilson drabbats av ett slaganfall i oktober som delvis förlamade honom skyddade edith wilson honom från omvärlden så till den grad att hon kallades landets första kvinnliga president edith wilson överlevde sin make med år och avled den december externa länkar kategori makar till u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Edith_Wilson
*  Barrie James Wilson
... b j wilson barrie james wilson var en brittisk trumslagare född mars i edmonton london död oktober i eugene oregon usa wilson var trumslagare i den progressiva rockgruppen procol harum från fram tills den upplöstes han var innan dess kort medlem i gruppen the paramounts där andra framtida procol harum medlemmar var med han blev medlem i gruppen strax efter att de spelat in sin genombrottslåt a whiter shade of pale och det är således inte han som spelar trummor på låten hans trumspel kan dock höras på debutalbumet procol harum och singeln homburg från samma år wilson var tillsammans med gary brooker den enda fasta medlemmen i gruppen fram till upplösningen han spelade sedan med joe cocker han medverkade också som trummis på soundtracket till kultfilmen the rocky horror picture show wilson avled efter en tids sjukdom ett år innan en återförening av procol harum kom till skott externa länkar kategori födda kategori avlidna kategori män kategori brittiska trummisar kategori personer från london...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Barrie_James_Wilson
*  Wilsons elektrod
... alt wilsons centrala terminal wilsonelektroden eller wilsons avledning är ett begrepp som används i elektrokardiografiska undersökningar ekg namnet kommer efter dess uppfinnare frank norman wilson wilsons elektrod utgörs av kombinerade avledningar elektroder från höger arm avr vänster arm avl samt vänster ben avf som kopplats samman genom elektriska motstånd detta ger en referenspunkt som man kan mäta precordialavledningarna mot bröstavledningarna v v den är en så kallad unipolär avledning eftersom referenspunkten inte har någon laddning anledningen till att detta fungerar tillfredsställande är att elektroderna v v är placerade så pass nära hjärtat att de kan ge upphov till en god signal utan augmentering källor kategori elektrodiagnos...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilsons_elektrod
*  C.T.R. Wilson
c t r wilson c t r wilson thumb c t r wilson charles thomson rees wilson född februari i glencorse nära edinburgh död november i carlops nära edinburgh var en skotsk fysik er biografi wilson var professor i cambridge i sin forskning studerade han vattenångans kondensation i atmosfären och fann att denna kan ske på joner denna effekt utnyttjade han till att utveckla dimkammaren wilsom kammaren för studier av joniserade partiklar bra böckers lexikon wilson tilldelades tillsammans med arthur h compton nobelpriset i fysik för upptäckten av hans metod att genom ångkondensation göra elektriskt laddade partiklars banor iakttagbara nämligen dimkammare n källor externa länkar kategori nobelpristagare i fysik kategori brittiska fysiker kategori skotska fysiker kategori födda kategori avlidna kategori män kategori mottagare av copleymedaljen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/C.T.R._Wilson
*  Lionel G. Wilson
lionel g wilson lionel g wilson lionel g wilson född lionel lazarus salzer mars i new york död april var en amerikansk röstskådespelare han kanske är mest känd för att ha gjort rösten åt hjalmar höson i kurage den hariga hunden han dog i lunginflammation kategori män kategori födda kategori avlidna kategori amerikanska röstskådespelare kategori personer från new york...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lionel_G._Wilson
*  Hanna Jönsdotter
'Hanna Jönsdotter', född 8 juni 1816 i Stävie, död 20 februari 1880, var en svensk så kallad klok gumma, verksam cirka 1847-1880. Hon var känd som 'Annelövskvingan' eller 'Annelövskvinnan', efter den ort i Skåne där hon var verksam, eller som 'Rantan' den högväxta. Hon gifte sig 1840 med Jöns Olsson från Annelöv ; paret flyttade 1847 till makans hembygd. Efter makens död 1862 gifte hon året därpå om sig med Ola Larsson, som var född 1841 och en före detta patient till henne. Hanna fick tio barn, varav tre söner och två döttrar blev vuxna; av dem emigrerade alla utom Nils till Amerika. Hanna Jönsdotter var verksam som naturläkare efter flytten till Annelöv 1847, och flyttade 1855 till gården Södra Möinge vid Billebergavägen för att bli mer tillgänglig för kunderna. Hon lät kunderna själv avgöra sitt pris, men blev med tiden välbärgad. Enligt sägnen fick hon sin förmåga efter att ha ätit ett bröd som en man gav henne, med löftet att hon skulle kunna bota sjukdomar om hon åt upp det. Hon ska framgångsrikt ha bot...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hanna_Jönsdotter
*  Kvinära talsystemet
... är ett talsystem med basen talsystemet är ett positionssystem med de fem siffrorna och för att påvisa att ett tal är skrivet i kvinära talsystemet kan man ha sänkt efter talet till exempel omvandlare källor kategori talbaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinära_talsystemet
*  Antireumatika
... atc kod m är en grupp av läkemedel som används för att behandla reumatiska sjukdomar exempel på antireumatika är glukosamin auranofin och oxaceprol kategori läkemedel ca antireumàtic...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antireumatika
*  Vinsyra
'Tartrat' är salter till exempel dihydroxy derivat av dikarboxylsyra eller estrar. Vinsyrans kiral a egenskaper upptäcktes 1832 av Jean Baptiste Biot, som lade märke till vinsyrans förmåga att vrida polariserat ljus. Louis Pasteur forskade vidare inom detta fält genom att undersöka vinsyrans kristallform, som han fann vara asymmetrisk. Pasteur var den förste att tillverka levo-vinsyra i ren form. Naturligt förekommande vinsyra är kiral, med detta menas att vinsyrans molekyler är asymmetriska och skiljer sig från sin spegelbild som tex höger och vänsterhand. Vinsyra används vid organisk syntes vid framställningen av andra kirala molekyler. Den naturligt förekommande formen av vinsyra är L- + -vinsyra eller dextro-vinsyra. Den spegelvända molekylen enantiomeren, levo-vinsyra eller D- − -vinsyra, och den akirala blandningen, meso-vinsyra, kan tillverkas syntetiskt. Observera, att prefixen dextro och levo inte är relaterade till D/L konfigurationen, utan hänförs till den optiska vridningen av ljuset, + = dextrovr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinsyra
*  Kaliumnatriumtartrat
... c h o kna h o med trivialnamn som vinsyrat kalinatron natronvinsten eller seignettesalt utgörs av färglösa genomskinliga kristaller eller ett vitt kristallpulver det är luktfritt och med en saltartad smak samt löses i delar vatten och är nästan olösligt i sprit vid upphettning förkolas ämnet under avgivande av en karamelliknande doft framställning kaliumnatriumtartrat kan betraktas som ett vattenhaltigt dubbelsalt som framställs av den vid tillverkning av vinsten uppkomna biprodukten kalciumtartrat detta kokas med en vattenlösning av soda och pottaska där olösligt kalciumkarbonat bildas lösningen som frånfiltreras och indunstas till kristallation innehåller saltet kaliumnatriumtartrat på liknande sätt kan detta erhållas av den råa vinstenen i liten skala kan det framställas genom lösning av fyra delar ren kristallinsk soda och fem delar renad vinsten i delar destillerat vatten varefter lösningen indunstas till kristallation användning kaliumnatriumtartrat kan användas inom kemin för analytiska ändamål fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumnatriumtartrat
*  Kaliumvätetartrat
'Kaliumvätetartrat' är det systematiska namnet på 'vinsten', ett salt av vinsyra. Vinsten uppstår som restprodukt vid vin framställning. Vinsyran i vinet reagerar med det kalium som kommer från vindruva n och bildar små saltliknande kristall er. Dessa uppstår framförallt när vinet kyls, och en del vintillverkare kyler därför vinet innan buteljering och filtrerar bort vinstenen. I dessa fall vill man ibland undvika filtrering, och därför kan man hitta kristallerna i botten av dessa flaskor, vilket alltså inte är något fel utan en effekt av vinframställningen. En vanlig uppfattning är att vinsten är ett tecken på god kvalitet. Det enda du kan utläsa av förekomsten av vinsten är att vinet inte kylfiltrerats, resten är åsikter om vad ett vin av god kvalitet innebär. Vinsten uppstår från vinsyra, men vinsyra kan även framställas på annat sätt. Vinsten är en god och syrlig ingrediens, som kan användas till bland annat bakning. Druvsaft en innehåller 0,3 – 1,7 % och vid jäsning av denna så avskiljs vinstenen så smån...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumvätetartrat
*  Kaliumtartrat
... förekommer i neutral och sur form neutralt kaliumtartrat k c h o h o eller neutralt vinsyrat kali bildar färglösa monoklina kristaller som är lösliga i vatten till en neutralt reagerande lösning men olösliga i sprit saltet erhålls genom neutralisation av ren vinsyra eller ren vinsten med rent kaliumkarbonat i vattenlösning som indunstas till kristallisation surt kaliumtartrat kc h o eller surt vinsyrat kali vinsten är ett fint vitt luktfritt pulver med syrlig smak lösligt i vatten men olösligt i sprit vid upphettning avger det en karamelliknande doft och efterlämnar som aska en blandning av kol och kaliumkarbonat användning neutralt kaliumtatrat har användning inom medicinen och kan användas för att avsyra vin surt kaliumtartrat se vinsten källor meyers varulexikon forum kategori kaliumföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumtartrat
*  Stereokemi
Fil:Isomerism.png|thumb|right|350px|Olika typer av isomerer. 'Stereokemi' är en underdisciplin till kemi och innefattar studien av det relativa arrangemanget av atom er i molekyl er. En viktig del av stereokemin är studerandet av kirala molekyler. Stereokemi är en mycket viktig aspekt av kemin och studerandet av stereokemiska problem sträcker sig från organisk till oorganisk, biologisk, fysikalisk och supramolekylär kemi. Stereokemi inkluderar metoder för att bestämma och beskriva dessa förhållanden; effekten av de fysiska eller biologi ska egenskaper dessa förhållanden skänker molekylen i fråga, och sätten dessa förhållanden påverkar reaktiviteten hos molekylerna i fråga dynamisk stereokemi. Louis Pasteur kan ses som den förste stereokemisten, efter att år 1849 observerat att salter av vinsyra hämtat från vinproduktionsbehållare kunde rotera planpolariserat ljus, medan salter från andra ställen inte gjorde det. Denna egenskap, den enda fysikaliska egenskap som skilde de två tartratsalterna åt, är på grund av...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereokemi
*  Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar
mono och diglyceriders mono och diacetylvinsyraestrar mono och diglyceriders mono och diacetylvinsyraestrar mono och diglyceriders mono och diacetylvinsyraestrar e e är ett emulgeringsmedel som används vid bakning för att stärka degen genom att bygga ett starkt nätverk av gluten det används i bröd med hård skorpa såsom rågbröd med en elastisk seg konsistens såväl som kakor salsa fryst pizza och dressing ar tillsatsens exakta mekanism är ej välkänd men verkar interagera med de hydrofobisk a delarna av gluten et och hjälper protein erna att utveckla sig och forma korslänkade strukturer den består av blandade estrar av glycerin i vilken en eller flera av de hydroxylgrupp er av glycerin har esterifierats av diacetylvinsyraestrar och av fettsyror tillsatsen görs genom att reagera vinsyra e med mono och diglycerid er e som har framställts från ätbara källor de större komponenterna är en glycerin molekyl med en stearinsyra rest en diacetylvinsyrarest och en fri sekundär hydroxylgrupp till skillnad från andra kommers...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mono-_och_diglyceriders_mono-_och_diacetylvinsyraestrar
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ga/lakeland/156-boyette-rd-31635 0x54fde66ed008f2ea4cd44f7c13135424/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ga/lakeland/156-boyette-rd-31635 0x54fde66ed008f2ea4cd44f7c13135424...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/ga/lakeland/156-boyette-rd-31635_0x54fde66ed008f2ea4cd44f7c13135424/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/id/hayden/22293-n-derting-rd-83835 0xc1d893cf767f509cd86843920fde6e0b/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/id/hayden/22293-n-derting-rd-83835 0xc1d893cf767f509cd86843920fde6e0b...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/id/hayden/22293-n-derting-rd-83835_0xc1d893cf767f509cd86843920fde6e0b/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/fl/vero-beach/1817-22nd-avenue-32960 0xd52fde48ca1e4c30028d6cc2c641e128/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/fl/vero-beach/1817-22nd-avenue-32960 0xd52fde48ca1e4c30028d6cc2c641e128...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/fl/vero-beach/1817-22nd-avenue-32960_0xd52fde48ca1e4c30028d6cc2c641e128/
*  http://www.caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/enkoping.html?expand=4.2fde23761252b0855dc800061948
... => http://www.caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/60;http:/capio.se...
http://caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/enkoping.html?expand=4.2fde23761252b0855dc800061948
*  http://www.caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/gavle.html?expand=4.2fde23761252b0855dc800064902
... => http://www.caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/60;http:/capio.se...
http://caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/gavle.html?expand=4.2fde23761252b0855dc800064902
*  http://www.caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/uppsala-savja.html?expand=4.2fde23761252b0855dc800023200
... => http://www.caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/60;http:/capio.se...
http://caremasjukvard.se/20/huvudnavigation/hitta-mottagning/vardcentraler/enheter/uppsala-savja.html?expand=4.2fde23761252b0855dc800023200
*  Thorkild Rovsing
miniatyr|stående|Thorkild Rovsing. Denna professur övertogs 1904 av Oscar Bloch, och Rovsing blev då professor i klinisk kirurgi och överkirurg vid Frederiks Hospital, avdelning C, och då detta sjukhus nedlades, överflyttade han till Rigshospitalet, 1910 och hans verksamhet där kom att göra honom till en av Europas främsta kirurger. Rovsings första arbeten behandlar även antiseptik, som undersökningarna tillsammans med G. Heilmann över jodoform, som visades vara ett icke-sterilt ämne som kan ge upphov till förgiftningar. De studier, Rovsing hade påbörjat med doktorsavhandlingen, fortsatte han, genom att han främst arbetade på bakteriologi sk basis, och han lyckades att skilja pyelit erna och de primära njursjukdomarna tuberkulos en, njursten, njursvulster och nefrit er från de sekundära. Senare utvidgade Rovsing sitt område till att omfatta alla underlivets kirurgiska sjukdomar, och särskilt gallsten sbildningen gjorde han upprepade gånger till föremål för ingående undersökningar. Även descensus av underlivso...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thorkild_Rovsing
*  Britanniametall
'Britanniametall' är en legering av tenn och antimon, ofta med tillsats av varierande mängder av koppar, zink, bly och ibland lite vismut eller koppar 'Svensk uppslagsbok', Malmö 1932. Legeringen, som har en något blåaktigt silvervit färg och normalt innehåller 90 % tenn och 10 % antimon, lämpar sig bra för gjutning eftersom den är lättsmält och flyter ut fullständigt i formen. Den kan även pressas en brittanniametall lämplig för pressning innehåller oftast något mer tenn och valsas och är lätt att polera till hög glans. Britanniametall har i Sverige ibland även kallats Vitmetall, som annars är en från Britanniametallen snarlik men något avvikande legering. Användning. Legeringen har använts för tillverkning av gjutna eller pressade bruks- och nyttoföremål som kannor, bägare, ljusstakar, skedar och gafflar. Speciallegeringar, med liknande användning som den normala britanniametallen. Viss oreda i namngivningen råder. Sålunda har två helt olika legeringar men med liknande utseende båda benämnts 'tutania.'. Leg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Britanniametall
*  CAS-nummer
cas nummer cas nummer cas nummer är unika numerisk a identifierare för kemiska föreningar polymer er biologiska sekvenser mixer och legering ar chemical abstracts service cas en avdelning av the american chemical society ger dessa identifierare till alla ämnen som har beskrivits i litteraturen cas upprätthåller och säljer även en databas med dessa kemikalier omkring miljoner föreningar har fått ett cas nummer hittills och nya får ett nummer varje dag syftet är att göra databassökningar enklare eftersom kemikalier ofta har många namn nästan alla molekyldatabaser idag tillåter sökningar genom cas nummer cas nummer för några vanliga ämnen ämne cas nummer etanol koppar koppar cu tenn tenn sn aluminium aluminium al antimon antimon sb järn järn fe arsenik arsenik as krom krom cr bly bly pb nickel nickel ni silver silver ag tantal tantal ta externa länkar http www cas org kategori nomenklatur och beteckningar inom kemin kategori kemidatabaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CAS-nummer
*  Eutektisk
... sägs sammansättningen hos en legering vara då legeringsämnenas proportioner är så valda att lägsta möjliga smältpunkt erhålls den eutektiska punkten är ett uttryck inom bland annat termisk analys den representerar den lägsta temperatur en för vilken den flytande fasen av en blandning kan existera den läses av på ett så kallat fasdiagram för ett två eller flerkomponentsystem och kan observeras där likviduslinje r skär varandra hos en eutektisk blandning växlar faserna mellan smält och fast form ögonblickligt då den eutektiska temperaturen passeras vid andra blandningar än den eutektiska råder ett visst temperaturintervall då blandningen gradvis övergår från det ena aggregationstillstånd et till det andra inom detta intervall har blandningen en degig konsistens för det binär a systemet bly och antimon ligger den eutektiska temperaturen vid c denna temperatur kan sänkas ytterligare genom att man minskar blymängden till ersätter det med tenn och behåller antimon den eutektiska temperaturen sjunker därvid til...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eutektisk
*  Babbitts metall
... även kallad vitmetall är en legering bestående av tenn antimon och koppar ett exempel på sammansättning kan vara tenn antimon och koppar den används bland annat som lageryta i glidlager framförallt i motorer och ångmaskiner legeringen uppfanns av amerikanen isaac babbitt född juli död den maj se även britanniametall kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Babbitts_metall
*  Polybasit
... är ett mineral som består av silver svavel och antimon samt något koppar ibland är en del av antimonet ersatt med arsenik förekomst och användning polybasit har svart färg och förekommer globalt på olika ställen tillsammans med andra silvermalmer silverhalten varierar mellan och medan kopparhalten är mineralet utvinns som silvermalm på många håll i världen källor meyers varulexikon forum kategori mineral...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polybasit
*  Kategori:Antimonföreningar
kategori antimonföreningar kategori antimonföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori antimon kategori hälsovådliga luftföroreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Antimonföreningar
*  Shakudō
... thumb opatinerad shakudō shakudō är en legering som innehåller koppar och guld samt ibland något antimon färgen är rödaktig och kan ges en blåsvart patina genom betning med alunlösning opatinerad påminner den om brons användning shakudō används särskilt i japan vid tillverkning av smycken och bruksföremål studier har visat att den förekommit även i det antika egypten grekland och rom källor meyers varulexikon forum externa länkar kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shakudō
*  Hårdtenn
... är en legering som brukar innehålla mellan och procent tenn resten av innehållet utgörs av koppar och antimon som gör tennet hårdare thumb en tallrik av hårdtenn pewter kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hårdtenn
*  Fristil (disc)
fristil disc fristil disc fristil är en av de officiella tävlingsgrenarna inom frisbee sport grenen påminner om rytmisk sportgymnastik man tävlar i två varianter par och trippel grundläggande trick är förutom olika kast och fångster nail delay frisbeen snurrar på nagelspetsen för att minska friktionen används ofta silikonspray på frisbeens undersida tipp att studsa frisbeen på fingertoppen luftborstning man så att säga studsar frisbeen snett upp mot vinden genom att slå till den på kanten gång på gång kroppsrullare den vanligaste varianten är den s k bröstrullaren där frisbeen rullar från ena handen ner längs armen och över bröstet för att fångas med den andra handen genom att kombinera dessa och många andra trick koreograf erar man ihop ett tre till fem minuter långt program till musik programmet bedöms sedan utifrån bland annat svårighet utförande och konstnärlig presentation vm resultat guld jan ekman gina sample guld ninna ekman carina lindblad kategori frisbee...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fristil_(disc)
*  Stesolid
... omdirigering diazepam stesolid används vid ängslan ångest rastlöshet svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning som gör det svårt att slappna av varför stesolid kan underlätta insomningen stesolid används också som lugnande medel inför operationer undersökningar och provtagningar som kan vålla oro dessutom används stesolid vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning när ska läkemedlet inte användas stesolid ska inte användas vid överkänslighet mot diazepam eller något hjälpämne i tabletten stesolid ska heller inte användas vid sömnapné andningsuppehåll under sömnen att tänka på innan och när läkemedlet används risk för vanebildning finns med stesolid ordinerad dos får ej överskridas de som har nedsatt lever eller njurfunktion myastenia gravis svårartad muskelsvaghet dåligt allmäntillstånd och eller tidigare har haft eller har pågående missbruk av läkemedel alkohol eller narkotika bör rådgöra med läkare innan behandling med stesolid påbörjas efter längre tids behandling ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stesolid
*  Färdknäpp
... är ett album från med allan edwall utgivet på a disc låtlista kom fem apparater sommarvisa som de flesta lilla ester du och jag plötsligt en dag rehabilitering pensionären giv mig åter visst är det bätter men int är det bra jämtländsk vaggvisa kategori musikalbum kategori album av allan edwall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Färdknäpp
*  Lista över BASIC-dialekter
lista över basic dialekter lista över basic dialekter ett urval basic dialekter det finns många fler varianter abc basic utvecklad av luxor acorn atom basic amiga basic aos basic i stordator med advanced operating system från data general ap basic kbyte passande kompilator finns apf basic apple basic apple ii basic apricot basic atari basic basic microsoft basic v basic basica advanced basic bbc basic benton harbor basic användes i heathkit datorer blitz basic commodore pet basic cp m basic cromenco k extended basic darkbasic dec basic plus digital group opus basic opus basic ep basic kbyte variant från electronics research and service organization erso freebasic gfa basic kompilerande gw basic kilobyte harris basic v heath benton harbour basic honywell series basic hotbasic kompilerade basic till assembler hp basic hewlett packard s variant hp basic liberty basic max basic msx basic micropolis basic north star basic pds basic professional development system basic quick basic extended utveclad av microsoft po...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_BASIC-dialekter
*  Kopparbrist
{{Faktamall hälsotillstånd. }} 'Kopparbrist' är en ovanlig näringsbrist på koppar, antingen till följd av för lågt kopparintag i kost en eller till följd av att kroppen inte förmår absorbera koppar. Kopparbrist testas med blodprov, med ett undre referensvärde på omkring 10 mikromol/L för vuxna referensvärdena för barn skiljer sig åt i olika åldrar. Kopparnivåerna kan också testas med urinprov. Koppar är ett livsnödvändigt spårämne, eftersom det deltar i angiogenes, det vill säga nybildning av blodkärl, och ingår som beståndsdel i ceruloplasmin där det samverkar med järn och zink. Det ingår också i aminoxidas, en enzym som oxiderar monoamin er, diamin er och histamin, samt i enzymet dopamin-beta-hydroxylas som bildar noradrenalin av dopamin. Kopparbrist till följd av dålig kosthållning är ovanligt, eftersom det finns i så många livsmedel, tvärt om brukar kostråd innehålla försiktighetsåtgärder mot för högt kopparintag via vattenledningar. Brist kan dock uppstå ändå, till exempel till följd av att tarm en inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparbrist
*  Traktör panna koppar - AllaAnnonser.nu
Sökresultat för: ” traktör panna koppar säljes ”. Keramisk Kaffe /​ Te Koppar Krm /​ Silver - Cocktails Tiaras - Gra ... Ugnsform med st ll i koppar o m ssing - Nilsjohan - Trakt r - Rolf Sinnemark. Visa liknande 89:- 3 dagar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 99:- 4 dagar sedan - Tradera.se. Koppar pannor 500:- 4 dagar sedan - Tradera Shopping F. Koppar pannor 500:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 75:- 7 dagar sedan - Tradera.se. Denby monsun av Denby Chrysanthemum uppsttning 2 kaffe koppar och ... havens Denby monsun av Denby Chantilly uppsttning 2 kaffe koppar o ... havens Portmeirion Sophie Conran bl Eliza och Betty Egg koppar 199:- Fruugo F. Denby monsun av Denby Lucille guld stlla 2 kaffe koppar och tefat 299:- Fruugo F. Denby monsun av Denby kosmiska stlla 2 kaffe koppar och tefat 269:- Fruugo F. Arctica fat till kaffekopp 13,5 cm - Arabia 89:- Kitchentime F. Koppar katruller Trakt rpanor ...
http://allaannonser.nu/traktör-panna-koppar.html
*  .. Trend – snygga koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdeta
Trend – snygga koppar inredningsdetaljer. måndag, mars 3, 2014. Något som är riktigt hett även detta år är inredningsdetaljer i koppar och mässing. Trenden spred sig förra säsongen som en löpeld och hänger kvar stadigt även 2014. Det är så passande med just blank koppar som inredningsdetaljer i vår annars så stilrena Skandinaviska inredning, då den ofta går i dova bleka färger i övrigt. Koppar och mässing är en trend som är svår att tröttna på helt enkelt och här har jag valt ut några heta gyllene inredningsdetaljer till er från ConfidentLiving.se … enjoy :. Koppar inredningsdetaljer. Koppar inredningsdetaljer. Det som är väldigt snyggt är att blanda möbler i material som ljusgrå betong och marmor tillsammans med mässing / koppar. Koppar är en av de mest betydelsefulla metallerna. Den är rödaktig, har klar lyster, är smidbar och tänjbar och är en bra värmeledare. Ren koppar kan hittas i naturen men finns mest i mineral som kopparkis, cuprit, malakit, kopparglans och bornit. Koppar och hälsa. Sedan kan man såk...
http://inredningsvis.se/koppar-inredningsdetaljer/
*  Kopparhydroxid
... kemibox vardagligt namn bild paris opera garnier toit jpg bildtext koppartak med beläggning av kopparhydroxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii hydroxid övriga namn ärg kemisk formel cu oh utseende blågrön fast cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa kopparhydroxid är en kemisk förening mellan metall en koppar samt syre och väte det förekommer naturligt i mineral erna azurit malakit och brochantit historia framställning egenskaper användning se även historia kopparhydroxid har antagligen varit känt sedan människan började utvinna koppar det framställdes genom att blanda lut med blå vitriol rm naoh cuso rightarrow cu oh na so sedan talet har det framställts industriellt för användning som pigment inom keramik och målning känt under namnet bremerblått eller bremergrönt framställning kopparhydroxid bildas naturligt på koppar som exponeras för väder och vind se kopparkarbonat syntetisk framst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparhydroxid
*  Fakta om koppar – Fakta om koppar - Cupori
fakta om koppar fakta om koppar cupori fakta om koppar fakta om koppar font liten normal stor min informationsmapp kontakt koppar är varken ett cmr ämne cancerframkallande mutagent reprotoxiskt eller svhc ämne under reach koppar måste vara i en biotillgänglig form för att växter djur eller människan kan utnyttja den koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga ordet tungmetall beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym enligt stockholm stads miljögiftsövervakningsrapporter ligger uppmätta halter av lösta metaller i ytvatten under miljökvalitetsnormerna eller föreslagna gränsvärden koppar tillsammans med järn och zink hindrar farliga tungmetaller att tas upp i kroppen copyright scda cupori kontakt koppar i arkitektur koppar i rörsystem koppar och hälsa koppar och miljö livscykelanalys riskbedömning faq...
http://faktaomkoppar.se/
*  Koppar(II)oxid
koppar ii oxid koppar ii oxid kemibox vardagligt namn svart kopparoxid bild copperiioxide jpg bildtext svart kopparoxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii oxid övriga namn svart kopparoxid kemisk formel cu o utseende svart pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar ii oxid eller svart kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre det förekommer naturligt i mineral et tenorit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft vid rumstemperatur vid upphettning däremot så bildas ett lager av kopparoxid rm cu o rightarrow cuo egenskaper svart kopparoxid kan reduceras delvis till röd kopparoxid eller helt till koppar av vätgas eller kolmonoxid partiell reduktion rm cuo h rightarrow cu o h o rm cuo co rightarrow cu o co fullständig reduktion rm cuo h rightarrow cu h o rm cuo co rightarrow cu co användning både svart och röd kopparoxid använd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)oxid
*  Koppar(I)oxid
koppar i oxid koppar i oxid kemibox vardagligt namn röd kopparoxid bild copperioxide jpg bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar i oxid övriga namn röd kopparoxid kemisk formel cu o utseende rödbrunt pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar i oxid eller röd kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre ämnet förekommer naturligt i mineral et kuprit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft under normala förhållanden röd kopparoxid bildas vid exponering av ren syrgas eller vid uppvärmning rm cu o rightarrow cu o den kan också bildas genom reduktion av svart kopparoxid cuo rm cuo co rightarrow cu o co silver pläterade kopparföremål kan drabbas av rödpest om pläteringen blir skadad det är röd kopparoxid som bildas genom en galvanisk reaktion med det ädlare silvret egenskaper röd kopparoxid är olösligt i vatten och organiska lös...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(I)oxid
*  Koppar, Mässing & Tenn - SILVER OCH METALL - METROPOL AUKTIONER
... Metropol. Teman. Logga in. Kommande teman. Logga in. Ljusstakar & kandelabrar. Glas och keramik. Keramik och porslin. Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar. Litografier. Möbler, övrigt. Silver och metall. Koppar, Mässing & Tenn. Silver & nysilver. Övrigt. Ur & klockor. ALLA KATEGORIER. Figuriner Glas Keramik och porslin Konstglas Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar Etsningar, Kopparstick Konst, vrigt, Tryck m.m. Bord Byr ar, sekret rer Kistor Matsalsgrupper M bler, vrigt Sittgrupper Sk p & hyllor Soffor Stolar & F t ljer Tr dg rd. Metallf rem l, vrigt Silver & nysilver Tenn & Koppar. Diverse Frim rken, Mynt & Vykort Leksaker Mattor Militaria Musikinstrument Nautica Smycken Speglar Textilier & Vintage Ur & klockor. SILVER OCH METALL / Koppar, Mässing & Tenn Tillbaka Zoom Star 1766 Brandspruta koppar Utrop: 500 kr Just nu: 50 kr Auktionen avslutas 5 oktober kl 18:40. Zoom Star 1297 Bulkrukor 2 st, med lock, Koppar & Mässing, höj...
http://metropol.se/auktioner/kategori/Tenn_Koppar/33
*  Klorofyllinkopparkomplex
... thumb px klorofyllinkopparkomplex även klorofyll kopparkomplex är ett blåsvart färgämne som framställs av gröna blad och gräs http tebloggen wordpress com tillsatser i livsmedel i det klorofyll som utvinns har en del av magnesiumjonerna bytts ut och ersatts med kopparjoner http web archive org web http www krc su se web infobrev filer nat doc det är denna förändring som gör att färgen blir blåsvart istället för grön klorofyllinkopparkomplex har e nummer e referenser kategori livsmedelsfärgämnen kategori kosttillskott kategori tetrapyrroler kategori livsmedelstillsatser kategori kopparföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorofyllinkopparkomplex
*  Koppar(II)klorid
koppar ii klorid koppar ii klorid kemibox vardagligt namn koppardiklorid bild chlorid měďnatý png bildtext koppardiklorid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii diklorid övriga namn kemisk formel cu cl utseende bruna anhydrat eller gröna dihydrat kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa koppar ii klorid eller koppardiklorid är ett salt av koppar och klor med den kemiska beteckningen cucl egenskaper en lösning av koppardiklorid i vatten innehåller både katjon en och anjon en den förstnämnda har en djup blå färg medan den andra är gul vilken färg lösningen har beror på temperaturen vid rumstemperatur är den blå men vid c är den grön koppar ii klorid färgar lågor mörkgröna vid förbränning se även koppar i klorid kategori kopparföreningar kategori klorider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)klorid
*  Copper Peak
{{Arena namn = Copper Peak bild = 250px |bildtext = Copper Peak augusti 2008 officiellt namn = |tidigare namn = |placering = Ironwood |typ = Skidflygningsbacke |ägare = Gogebic Range Ski Club underhåll = |hemmalag = |kostnad = |arkitekt = |konstruktör = |entreprenör = storlek = K160 underlag = |kapacitet = |evenemang = Världscup, Kontinentalcup webbplats = |byggstart = |färdigställd = |öppnade = 1970 |renoverad = 1980, 1988 |utbyggd = |stängd = 1994 |rivd = |arenaranking = }} 'Copper Peak' är en skidflygningsbacke i Ironwood i Gogebic County, Michigan i USA. Den invigdes 1970 och är världens minsta skidflygningsbacke som är homologerad av Internationella Skidförbundet FIS. Den är dock den största hoppbacken utanför Europa. Tävlingar har inte arrangerats i backen sedan 1994. Medlemmar av 'Gogebic Range Ski Club' hade tanken att bygga världens största hoppbacke redan på 1930-talet. Anläggningen användes till Copper Peak byggdes 1969 och finns inte mer. Copper Peak invigdes mars 1970 som den största hoppbacken p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Copper_Peak
*  Lista över legeringar
alpacka se nysilver Alnico 23 % kobolt, 14 % nickel och 8 % aluminium Alumel 95 % nickel och 5 % aluminium Alutite Amalgam kvicksilver blandat med andra metaller Astroloy 55,5 % nickel, 17 % kobolt, 15 % krom samt molybden, aluminium och titan Auermetall järn och cerium Babbitts metall 83 % tenn, 11 % antimon och 6 % koppar Billon guld eller silver med oädel metall Brightray nickel, kobolt, krom, järn m m Brons koppar och i huvudsak tenn Aluminiumbrons koppar med 5–11 % aluminium Arsenikbrons Berylliumbrons koppar med nickel och beryllium Blybrons 74–76 % koppar, 15–20 % bly, 4–8 % tenn, 1–2 % nickel Fosforbrons Klockbrons 78–85 % koppar, 15–22 % tenn Kanonmetall 90 % koppar, 10 % tenn, ofta med tillsats av fosfor Lagerbrons Malm 80 % koppar, 20 % tenn Oljebrons 89,9 % koppar, 9,5 % tenn, 1,2 % kol Spegelbrons 66,6 % koppar, 33,3 % tenn Statybrons 86,6 % koppar, 6,6 % tenn, 3,3 % zink, 3 % bly Skiljemyntmetall 95 % koppar, 4 % tenn, 1 % zink Tennbrons 88–90 % koppar, 10–12 % tenn. " Hårdmetall ", samlingsnamn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_legeringar
*  Skelleftefältet
I området finns det i dag fem gruvor, dessa ligger i Kristineberg, Petiknäs, Renström, Maurliden samt Storlidengruvan i Lainejaur. Gruv- och smältverksföretaget Boliden AB äger alla gruvor förutom Storlidengruvan, här har man dock totalentreprenad. Denna typ av vulkanisk miljö är ursprunget till många av de malmer av VMS-typ 'vulcanogenic massive sulphide ore deposit' som finns i området. I alla väderstreck utom norr inramas Skelleftefältet av gnejs - och granitområden medan det i norr gränsar till Arvidsjaurfältet som domineras av vulkaniska bergarter. Malmbrytning påbörjades 1924 från ett dagbrott och detta kom att vara starten för det världskända gruv- och smältverksföretaget Boliden AB. I dag sker ständigt nya prospekteringar i området och nya gruvor planeras. http://www.svemin.se/nyhetsrum/nyheter/2014 1/kopparfyndighet-i-skelleftefalten. Adakfältet 1946-1976, koppar Bjurfors 1942-1947, koppar Bolidengruvan 1924-1967, guld, koppar, silver, bly Björkdalsgruvan Brännmyrangruvan Hornträsk 1987-91, koppar, z...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skelleftefältet
*  Koppar (färg)
koppar färg koppar färg koppar är en rödbrun färg som liknar den polerade metall en koppar bland html färgerna för bildskärmar finns en som kallas koppar dess koordinater visas i boxen till höger referenser se även färgord kategori färgord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar_(färg)
*  PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Silver & Metall - Tenn, Mässing & Koppar – Auctio
PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Om du fortsätter använda webbplatsen samtycker du till detta. Dölj detta meddelande Support: 08-12 44 99 85. Så funkar Auctionet Auctionets garanti. Skapa konto. Skapa konto. Alla avslutade föremål. Auktionen är avslutad, men vi har andra intressanta föremål att bjuda på:. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. LJUSSTAKE, mässing, SUPKOPPAR ett par, Pierre Forsell, Skult... 1 bud 300 SEK Tid kvar 1 dag. PARTI koppar och mässing, bl a bordskanon. Utropspris 500 SEK Tid kvar 5 dagar. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. Utropspris 600 SEK Tid kvar 2 dagar. PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Lägg i minneslistan. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mera. Högsta bud: 600 SEK Utropspris: 1 000 SEK. Slutar om: Sålt 30 apr 2012 kl. Budhistorik 4 30 apr kl. 3 27 apr kl. 2 21 apr kl. 1 19 apr kl. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mer...
https://auctionet.com/sv/16545-parti-koppar-samt-massing-mestadels-1900-tal
*  Kategori:Kopparföreningar
kategori kopparföreningar kategori kopparföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori koppar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kopparföreningar
*  Kleva gruva
... thumb kleva gruva kleva gruva är en numera nedlagd gruva i alseda socken jönköpings län kleva gruva upptäcktes och bearbetades först i flera repriser för utvinning av koppar till dess jöns jacob berzelius påvisade att nickel förekom där varefter utvinningen av denna metall blev huvudsak gruvan avsänktes till meters avvägning förutom koppar och nickelprodukter tillverkades av vittringsprodukter från varpen även rödfärg fyndigheten utgörs av utskiljningar av nickelhaltig magnetkis samt koppar och svavelkis ur diorit den för smältning avsedda malmen höll under senare tid i regel omkring nickel och koppar vid ett vattenfall i emån nära ädelfors låg i äldre tider kibbe kvarn och därinvid uppfördes anläggningar för tillgodogörande av malmen från den km nordväst därom belägna kleva gruva guldextraktionsverk för bearbetning av malmen från ädelfors guldgruva belägna km åt nordost fanns även på samma plats som senare kallades kleva bruk och numera ädelfors kleva gruvan är numera än turistanläggning kleva gruva äve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kleva_gruva
*  Kopparacetat
... kemibox vardagligt namn bild octan měďnatý jpg bildtext kopparacetat bildvertikal ja bild copper ii acetate d balls png bild text molekylmodell av en dimer systematiskt namn koppar ii acetat övriga namn kemisk formel cu ch co utseende mörkt gröna eller blågröna kristaller cas nummer smiles ccoo oocc molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa kopparacetat är salt et av koppar och ättiksyra den förekommer mer allmänt som hydrerad dimer tetraacetat med formeln cu ch co h o dimeren har en mer blågrön ton än monomer en som är mörkt grön framställning kopparacetat har tillverkats sedan antiken genom att sänka ner kopparskivor i vinäger den blågröna beläggning som bildades skrapades av och löstes upp i vatten vilket avlägsnade många andra kopparsalt som inte är vattenlösliga idag framställs kopparacetat av kopparsulfat cuso ammoniak nh och ättiksyra ch co varvid även ammoniumsulfat nh so bildas rm cuso cdot h o nh ch co rightarrow rm cu ch o h o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparacetat
*  Giveaway: Stelton jug from Designinwest | Husligheter
För att delta i tävlingen svarar du helt enkelt på följande två frågor med en kommentar:. Du har en vecka på dig att svara – lycka till. Jag godk nner villkoren genom att publicera kommentaren. Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post. Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar. 2 Guld, guld, guld. Helst skulle jag vilja vinna den silvriga, kommer passa superbra med färgskalan i lägenheten. Guld, jag vill vinna och jag vill vinna guld Jeanette Skoglund 27 maj, 2013 12:45 /. 2 Efter att jag precis köpt min första egna lägenhet skulle en Stelton kanna i rosé koppar passa fint Matilda Pettersson 27 maj, 2013 02:13 /. 2 Jag skulle vilja ha en i koppar, eftersom vi har en del koppardetaljer på vårt hus från 1950. Inte för att jag behöver den, eller för att jag suktat efter den länge, eller för att den fyller någon egentlig funktion men jag blev helt blixtkär i gorillan från Kostas Bodas My Wild Life. 2 Stelton hot metal om jag vinner är helt k...
http://blogg.skonahem.com/husligheter/2013/05/27/giveaway-stelton-jug-from-designinwest/
*  Natriumpersulfat
... kemibox vardagligt namn bild natriumpersulfat png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumperoxiddisulfat övriga namn kemisk formel na s o utseende vita kristaller cas nummer smiles s o o oos o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumpersulfat na s o är ett salt av natrium och persulfatjoner egenskaper natriumpersulfat är ett starkt oxidations och blekmedel det är lösligt i vatten men är inte hygroskopisk t det kan vara irriterande vid kontakt med hud ögon och luftstrupe användning natriumpersulfat används vid etsning av koppar på mönsterkort den koppar som skyddas av ledningsmönstrets lack blir kvar men oskyddad koppar bildar kopparsulfat cuso och löses upp i vattnet rm cu na s o rightarrow na so cuso kategori persulfater kategori natriumföreningar kategori peroxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumpersulfat
*  Bielkes gruva
... är en nedlagd gruva på åreskutan s norra sida i närheten av byn huså i jämtland i gruvan bröts kopparmalm under och talet som förädlades till ren koppar vid huså bruk kategori gruvor i jämtland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bielkes_gruva
*  Plåtmynt
miniatyr|Ett stort 4-dalers kopparmynt från 1719 med en vikt på cirka 3 kg. miniatyr|Ett stort 8-dalers kopparmynt från 1658. 'Plåtmynt' var ett stort fyrkantigt kopparmynt, som slogs i Sverige under åren 1644–1776 och utgjordes av stämplade, tjocka kopparplåtar med värdet i daler silvermynt samt årtal och myntmärken i de vanligtvis runda mitt- och hörnstämplarna. De största tiodalersplåtarna vägde mer än 2 lispund omkring 19 kg och är världens största mynt. Uppkomsten av detta egendomliga och opraktiska myntslag tros ha berott på att staten ville ge kopparverk en fördelar, vilka efterhand fick tillstånd att själva slå myntplåtar av sitt malmförråd. De flesta plåtmynten slogs och stämplades vid Avesta, som till år 1674 var landets enda plåtmyntningsort, men även vid Garpenberg s, Svappavaara, Ljusnedals och Gustafsbergs i Jämtland kopparverk. Enligt myntordningen av den 26 januari 1644 skulle 1 skålpund koppar utmyntas till 69 daler silvermynt =172 1/2 daler kopparmynt, för från år 1643 motsvarades 1 daler si...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåtmynt
*  Admontervitriol
... är blågröna kristaller bestående av en blandning av kopparsulfat och järnsulfat vitriol är ett gammalt namn på sulfat ämnet erhålls vid förarbetning av järnhaltig kopparmalm då järnet inte har avskilts ämnet har utnyttjats inom färgindustrin källor kategori sulfater kategori kopparföreningar kategori järnföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Admontervitriol
*  Carl Leijell
... född död var en svensk mineralog och bergsråd carl leijel var son till preses i handelskollegium johan leijel och margareta hising blev han auskultant i bergskollegium för att sedan anställas som kanslist där varefter han blev notarie och sist proberare blev han bergmästare först i södermanland och östergötland och senare i värmland liksom flera av hans släktingar naturaliserades han som svensk adelsman han fick med ålderns rätt avsked från bergmästaresysslan med titeln av bergsråd efter att han adlats skrev han sig till hvalstad leijell invaldes som ledamot av kungliga vetenskapsakademien och var akademiens preses under tredje kvartalet han utgav flera uppsatser varav två publicerades i kongl vetenskaps academiens handlingar gifte han sig med ulrika ekenberg ekenberg nr vars mor var en königsheim bibliografi rön om en nyligen uppfunnen zink blandad kopparmalm och at derutur utan vidare tillsats af annan koppar utbekomma en art messings regulus kongl swenska wetenskaps academiens handlingar för månaderne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Leijell
*  Bulkruka
... även kallat bulkärl är ett dryckes och kokkärl med lock av metall till formen är bulkrukan rund och bukig med rundad eller platt pålödd och omvikt botten kärlet har hänklar för upphänging och bärning bulkrukor användes dels i enskilda hushåll då oftast utförda i koppar eller mässing men även av den svenska försvarsmakten främst under talet då oftast utförda i koppar eller bleckplåt referenser kategori matförvaring kategori förpackningar kategori kärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulkruka
*  Trendiga villeroy boch new wave - AllaAnnonser.nu
... Sökresultat för: ” trendiga villeroy boch new wave säljes ”. Boch Villeroy amp; Boch New Wave Latte Macchiato Glas ... Boch Villeroy amp; Boch New Wave Premium 0,22 liter l ... Visa liknande 215:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 145:- 8 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 50:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 134:- 1 månad sedan - Tradera.se. Villeroy Boch New Wave caffe choco drops. Visa liknande 114:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 145:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 320:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 325:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Sk l - glas - Villeroy. Visa liknande 25:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 1 500:- 1 månad sedan - Blocket.se Glas och porslin Nacka. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 8,5 cm dopp matrtt 129:- Fruugo F. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 49x30cm avlnga serve ... Boch Villeroy amp; Boch N...
http://allaannonser.nu/trendiga-villeroy-boch-new-wave.html
*  Daler silvermynt
... valutan daler silvermynt daler sm användes i sverige mellan och daler silvermynt fastställdes till daler enkelt kopparmynt augusti till daler enkelt kopparmynt mars och till daler enkelt kopparmynt oktober efter ändrades huvudvalutan till riksdaler specie mellan åren till gavs det ut nödmynt som var av koppar och skulle motsvara värdet på daler silvermynt de vägde bara ca gram och blev därför ett kreditmynt riksdaler daler sm öre silvermynt daler silvermynt daler carolin mark öre sm öre silvermynt penningar de lägsta nominalerna och öre silvermynt var präglade i koppar i bokföring från denna tid används ofta kolumnerna daler sm öre sm och penningar växelkurs var riksdaler daler silvermynt daler kopparmynt riksdaler daler silvermynt en tunna guld var daler silvermynt externa länkar kategori äldre svenska mynt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daler_silvermynt
*  Skumnas
... kallas vid koppar framställning efter den svensk tyska metoden en koppar och zink haltig skärsten eller trottsten som samlar sig mellan den vanliga skärstenen och slagg en i sulu ugnarna då malm en är zinkhaltig och ej blivit nog rostad eftersom skumnasen är mycket svår att tillgodogöra blev den vid åtvidaberg s kopparverk under lång tid utkörd med slaggen på slaggvarpen och det var genom tillgodogörande av denna som bergmästaren bengt gustaf bredberg på sin tid högst betydligt uppdrev åtvidabergs tillverkning källor kategori gruvdrift kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skumnas
*  Bromska palatset
mini|350px|Bromska palatset i december 2012. 'Bromska palatset' en byggnad beläget vid Narvavägen 26 i kvarteret fanan på Östermalm i Stockholm. Det byggdes som privatpalats för konsul Gustaf Emil Broms och dennes familj 1898-1900 enligt arkitekterna Erik Lallerstedts och Ludwig Peterson s ritningar. Det används idag som den franske ambassadörens residens. mini|left|Palatset kring 1900 Byggherren. Han lät han arkitekterna Erik Lallerstedt och Ludwig Peterson utarbeta ritningarna till det nya privatpalatset. mini|Planritning Bromska palatset uppfördes 1898-1900 av byggmästaren E W Berggren. En något högre tvåvåningsbyggnad omges av lägre envåningsbyggnader som kröns av en balustrad och, något indragen mot gården, med en rad tinnar. Hängrännan i koppar avslutas i hörnen med en vattenkastare i form av ett manshuvud, även det i koppar. Genom ett portvalv i den södra flygeln förbinds gatan med den inneliggande gården. På ömse sidor av salongen fanns ett herrum kallat Röda salongen idag och ett kabinett idag Blå sa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bromska_palatset
*  Krämkopp
... miniatyr krämkopp krämkopp eller crèmekopp är en sentida benämning på mindre koppar i keramik med löst lock och handtag de kan ha raka eller bukiga sidor krämkoppar har haft en rad olika funktioner de kallades tidigast pot à jus och tillverkades först troligen i frankrike på talet dessa koppar var ursprungligen avsedda för varm buljong eller sky antikt bukowskis experter berättar kapitlet antikt porslin cecilia nordström s och har även använts som chokladkoppar senare tiders kräm eller glasskoppar saknade handtag vid mariebergs porslinsfabrik gick de under benämningen gelékoppar under talet börjar benämningen krämkopp att dyka upp miniatyr vänster krämkopp från talet källor kategori dryckeskärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krämkopp
*  Gulspetssjuka
... är en sjukdom som drabbar sädesslagen speciellt havre och korn bladspetsarna blir bleka och nedhängande och skördeutbytet blir starkt nedsatt gulspetssjuka orsakas av ogynnsamma markförhållanden t ex lågt ph eller näringsfattigdom speciellt kopparbrist ne se källor svensk uppslagsbok malmö noter kategori växtsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gulspetssjuka
*  Orikalkum
... gr ορείχαλκος oreíchalkos bergskoppar är en legendarisk metall som förekommer i platon s dialog kritias om atlantis före platon omtalas orikalkum i en homerisk hymn till afrodite består av koppar zink nickel bly och järn externa länkar kategori grekisk mytologi kategori metallurgi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orikalkum
*  Uddengruvan
... är en nu nedlagd koppar zink bly guld och silver gruva öster om sjön kedträsket norsjö kommun den ligger i skelleftefältet och drevs av boliden ab öster om uddengruvan ligger kedträskgruvan obekräftade muntliga uppgifter gör gällande att gruvlaven i uddengruvan var mellan m hög och skulle då varit den tredje högsta i sverige efter gruvlavarna i aitik och stekenjokk källor kategori gruvor i västerbotten kategori bergsbruk kategori norsjö kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uddengruvan
*  Guldvägen
... är en turistväg i södra lappland och norra västerbotten sträckning guldvägen sträcker sig från bolidens smältverk rönnskärsverken i skelleftehamn till malå i södra lappland längs vägarna länsväg riksväg och länsväg historik vägen är ett nutida sätt att knyta samman de sevärdheter som ingår i turistsatsningen guldriket gemensamt för dessa sevärdheter är att de har en anknytning till gruvbrytningen av sulfidmalm er guld silver koppar zink bly med mera i skelleftefältet namnet knyter också an till den etablerade och närliggande silvervägen externa länkar kategori turistvägar i sverige kategori skellefteå kommun kategori norsjö kommun kategori malå kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guldvägen
*  Lavatorium
... ett lavatorium av latin ets lavare tvätta är tvättrummet i ett kloster lavatorium var från början en av vattenbehållare bestående av en hängande kittel av metall brons eller koppar med två pipar senare fick lavatorium beteckna själva rum met där anordningen förvarades källor se även lavabo kategori rum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lavatorium
*  Rudtjebäcken
... var en gruvort i det mil långa skelleftefältet i norra västerbottens län i rudtjebäcksgruvan som var i drift bröts koppar och zink året efter stängdes även den närbelägna adakgruvan gruvverksamheten i skelleftefältet är numera koncentrerad till boliden och fyra andra orter kategori ej längre existerande orter i malå kommun kategori gruvor i lappland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudtjebäcken
*  Mormorsgruvan
... är en koppargruva utanför åtvidaberg som tillhör närstads gruvfält den är den största gruvan i gruvfältet och är meter djup här bröts koppar från talet fram till slutet av talet gruvan ägs av baroniet adelswärd som också är ägare av bersbo koppargruvor kategori gruvor i östergötland kategori åtvidabergs kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mormorsgruvan
*  Köpehandelskompaniet
... inrättades och fick privilegier skepp och kanoner av gustav ii adolf och skulle ensamt ha rätt att köpa och utskeppa all rå koppar det uppgick i generalhandelskompaniet källor kategori svenska handelskompanier kategori företag bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köpehandelskompaniet
*  Trönöskrinet
... är ett relikskrin från början av talet som förvaras i trönö nya kyrka i söderhamns kommun i gävleborgs län det är tillverkat i limoges i frankrike av förgylld och emaljerad koppar med scener ur sankt thomas becket s liv före förvarades skrinet i trönö gamla kyrka och flyttades till trönö nya kyrka i samband med att kyrkan togs i bruk många skrin liknande trönöskrinet och tillverkade i limoges finns bevarade utanför sverige branden i trönö nya kyrka år eldhärjades kyrkan trönöskrinet förvarades då i ett kassaskåp där det var omslutet av plexiglas som smälte skrinet befarades först vara förstört men kunde restaureras av riksantikvarieämbetet källor kategori kyrklig interiör...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trönöskrinet
*  Färgat guld
miniatyr|höger|Färgerna för olika sammansättningar av guld legerat med koppar och silver. 'Färgat guld' är legering ar som innehåller guld, oftast 18 karat 75 % guld, men även 14 och 9 karat förekommer i handeln. Eftersom rent guld är för mjukt för att kunna användas i smycken legeras det med andra metaller för att bli hållbarare och för att uppnå andra egenskaper som kan vara önskvärda. miniatyr|stående|höger|Här syns skillnaden mellan nästan rent guld 23 karat i den runda delen och rött guld 18 karat i kronan och armarna. Rosa guld eller roséguld är varianter av rödguld som innehåller mer silver för att få en färg som mer liknar rent guld. En variant av rosa guld är hamiltonguld som innehåller något mer silver. Genom att byta ut silver mot aluminium kan man få en kraftigare rosa färg. Internationellt har rosa guld 2–5 % silver. Om man använder mer silver än koppar får man guld med en färg som är något gulare än rent guld. Tydligast gulgrön färg får man vid ungefär 14 karat. En starkare grön ton fås med kadm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Färgat_guld
*  Cecilia Nilsson (friidrottare)
cecilia nilsson friidrottare cecilia nilsson friidrottare ingrid cecilia nilsson född juni i borås är en svensk friidrott are och tyngdlyftare med elva t o m sm vinster och svenska rekordnoteringar i släggkastning t o m satte hon nytt svenskt rekord i stöt hon jobbar som sportchef och tävlar för råby rekarne fif i eskilstuna och tränas av kim johansson hon utsågs år till stor grabb tjej nummer meriter slägga jsm silver svenskt juniorrekord sm silver final i junior em sm guld jsm guld guld i nordiska mästerskapen a i jvm svenskt rekord sm guld jsm guld silver i nordiska mästerskapen a i jem svenskt rekord sm guld jsm guld guld i nordiska mästerskapen a i finnkampen svenskt rekord sm guld jsm guld jem brons a i finnkampen a i vm svenskt rekord sm guld e plats i em a i finnkampen svenskt rekord sm guld a i vm a i finnkampen sm guld a i finnkampen svenskt rekord sm silver a i vm a i finnkampen svenskt rekord sm guld e plats i em a i finnkampen svenskt rekord sm guld e plats i vm a i finnkampen svenskt rekord sm g...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Nilsson_(friidrottare)
*  CONCACAF Women's Gold Cup
concacaf women s gold cup concacaf women s gold cup concacaf women s gold cup är en återkommande fotbollsturnering för damlandslag i nordamerika som arrangerats sedan namnet har skiftat genom åren och sedan heter turneringen återigen concacaf women s championship cwc turneringen arrangeras av den nordamerikanska fotbollsfederationen concacaf vid några tillfällen har även länder utanför nordamerika bjudits in att delta medaljörer statistik maratontabell medaljliga se även referenser medaljörer mästerskapsresultat rad concacaf s women s championship haiti mästerskapsresultat rad concacaf s women s championship usa mästerskapsresultat rad concacaf s women s championship kanada mästerskapsresultat rad concacaf s women s championship kanada mästerskapsresultat rad concacaf women s gold cup usa mästerskapsresultat rad concacaf women s gold cup usa mästerskapsresultat rad concacaf women s gold cup usa mästerskapsresultat rad concacaf women s gold cup mexiko mästerskapsresultat rad concacaf women s gold cup usa stati...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CONCACAF_Women's_Gold_Cup
*  Nordiskt guld
... nordic gold är en kopparlegering bestående av koppar aluminium zink och tenn legeringen innehåller inget guld och dess färg och vikt skiljer sig avsevärt från rent guld några av fördelarna med just nordiskt guld som material till mynt jämfört med andra liknande legeringar är bl a att det har mindre tendens att förorsaka allergiska reaktioner eftersom det inte innehåller nickel och att ytan är mer beständig mot korrosion något som inblandningen av aluminium bidrar till nordiskt guld är metallen som används till de tre euromynt en och cent och har på så sätt fått stor spridning legeringen utvecklades ursprungligen under talet av outokumpu oyj på uppdrag av det svenska myntverket under ledning av mariann sundberg då myntverket letade efter en lämplig metall till det svenska tiokronorsmyntet referenser externa länkar http www scda com koppar hur nordic gold utvecklades html se även mässing kategori legeringar kategori guld kategori mynt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiskt_guld
*  Dramatisk dag för guldet (uppdaterad) | Cornucopia?
Dramatisk dag för guldet uppdaterad. Cornucopia. Menu. Kontakt Kommentarsregler Annonsera. Twitter Facebook Rss. Cornucopia. Menu Hem Köpa guld och silver Kalender Om. Sök. Startsida. guld. guldpris. råvaror. teknisk analys Dramatisk dag för guldet uppdaterad. Dramatisk dag för guldet uppdaterad. A + A -. Print Email. Vi fick se en dramatisk vändning i guldpriset under gårdagen, något som talar för att många stängde sina negativa positioner, en sk short squeeze. Aktuella berättelser är att det skall vara oro över Egypten och fortsatt spridning av de arabiska upproren, som med Egypten och Suezkanalen kan få kortsiktiga konsekvenser för västvärlden. Detta kombinerat med ett relativt hårt fall på de amerikanska börserna som enligt berättelserna därmed gjorde guld intressant. Samtidigt har guldet varit nere och vänt på en sättning på drygt 9%, dvs helt i linje med de rekyler vi sett sedan finanskrisen 2008. Tror man att historien upprepar sig så behöver alltså inte rekylen vara större än 9%, även om jag generellt...
http://cornucopia.cornubot.se/2011/01/dramatisk-dag-for-guldet.html
*  swedishcharts.com - Gyllene Tider - Kustvägen söderut
... GYLLENE TIDER - KUSTVÄGEN SÖDERUT SONG. 2:40 Ljudet av ett annat hjärta / En samling EMI CMCD 6186 Album CD 1997-09-10. När vi två blir en 1980-11-14 1 15. Ljudet av ett annat hjärta 1981-11-06 3 6. Dags att tänka på refrängen 2013-05-03 1 19. SONGS BY GYLLENE TIDER. Dags att tänka på refrängen Da'n före da'n Niklas Strömstedt med Gyllene Tider Demon Emptiness Det är blommor som har fångat dig Det är över nu Det blir aldrig som man tänkt sej Det hjärta som brinner Dreaming Du är en gangster, älskling. Du måste skämta Du spelar svår att nå En sten vid en sjö i en skog Even If It Hurts It's Alright Faller ner på knä Fån telefon Flickan i en Cole Porter-sång Flickorna på TV2 Flickorna på TV2 Remix '89 För dina bruna ögons skull För mycket är aldrig nog Gå & fiska. Ge mej inte det där Guld Gyllene tider för Rock 'n' Roll Händerna Har du någon gång sett en dröm gå förbi. 7 Hjärta utan hem Honung och guld I Go To Pieces Ingen går i ringen Ingenting av vad du behöver Jag borde förstås vetat bättre Jag tänker åk...
http://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Gyllene Tider&titel=Kustvgen sderut&cat=s
*  swedishcharts.com - Gyllene Tider - Flickan i en Cole Porter-sång
... GYLLENE TIDER - FLICKAN I EN COLE PORTER-SÅNG SONG. 1 Flickan i en Cole Porter-sång. 3:49 Halmstads pärlor EMI 475 149 2 Album CD 1995-05-15. 3:49 Halmstads pärlor Parlophone 7243 4 75182 2 5 Album CD 1996. När vi två blir en 1980-11-14 1 15. Dags att tänka på refrängen 2013-05-03 1 19. SONGS BY GYLLENE TIDER. Dags att tänka på refrängen Da'n före da'n Niklas Strömstedt med Gyllene Tider Demon Emptiness Det är blommor som har fångat dig Det är över nu Det blir aldrig som man tänkt sej Det hjärta som brinner Dreaming Du är en gangster, älskling. Du måste skämta Du spelar svår att nå En sten vid en sjö i en skog Even If It Hurts It's Alright Faller ner på knä Fån telefon Flickan i en Cole Porter-sång Flickorna på TV2 Flickorna på TV2 Remix '89 För dina bruna ögons skull För mycket är aldrig nog Gå & fiska. Ge mej inte det där Guld Gyllene tider för Rock 'n' Roll Händerna Har du någon gång sett en dröm gå förbi. 7 Hjärta utan hem Honung och guld I Go To Pieces Ingen går i ringen Ingenting av vad du behöver ...
http://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Gyllene Tider&titel=Flickan i en Cole Porter-sng&cat=s
*  swedishcharts.com - Gyllene Tider - Det är över nu
... GYLLENE TIDER - DET ÄR ÖVER NU SONG. 1 Det är över nu. 3:47 Halmstads pärlor EMI 475 149 2 Album CD 1995-05-15. 3:47 Halmstads pärlor Parlophone 7243 4 75182 2 5 Album CD 1996. 3:47 GT25 - Samtliga hits EMI 5769592 Album CD 2004-03-24. Soldans på din grammofon Parlophone 0190862 Album CD 2013-07-03. När vi två blir en 1980-11-14 1 15. Det är över nu 1995-05-26 11 13. Gyllene Tider 1980-03-07 1 24. Dags att tänka på refrängen Da'n före da'n Niklas Strömstedt med Gyllene Tider Demon Emptiness Det är blommor som har fångat dig Det är över nu Det blir aldrig som man tänkt sej Det hjärta som brinner Dreaming Du är en gangster, älskling. Ge mej inte det där Guld Gyllene tider för Rock 'n' Roll Händerna Har du någon gång sett en dröm gå förbi. 7 Hjärta utan hem Honung och guld I Go To Pieces Ingen går i ringen Ingenting av vad du behöver Jag borde förstås vetat bättre Jag tänker åka på en lång lång lång lång lång resa Jag vänder mej om Jo-Anna farväl Juni, juli, augusti Känna Din Kropp Mot Min Kärleken är inte ...
http://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Gyllene Tider&titel=Det r ver nu&cat=s
*  Gyllene vecka (Kina)
gyllene vecka kina gyllene vecka kina en gyllene vecka kinesiska 黄金周 pinyin huangjinzhou är i kina den populära benämningen på tre årligt återkommande veckolånga ledigheter som infördes vårfestivalen s det kinesiska nyårets gyllene vecka börjar någon gång i januari eller februari olika varje år första maj s gyllene vecka börjar maj nationaldag ens gyllene vecka börjar oktober genom att arbeta in tid under helger före eller efter dessa nationella högtider som tidigare som mest gav tre dagars ledighet får många kineser tre sammanhängande veckolånga ledigheter dessa veckor infördes av den kinesiska regeringen i samband med kinas nationaldag som ett sätt att stimulera landets inhemska turism konsumtion öka levnadsstandard en och låta människor få en chans att åka på längre resor för att till exempel besöka släkt och vänner under de gyllene veckorna så ökar också resande och konsumtion markant se även traditionella kinesiska högtider kategori kinas samhälle kategori veckor kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_vecka_(Kina)
*  Birgitta Lagerholm
... född juli i stockholm är en svensk discgolf are och drakbåt spaddlare hon bor i solna och tävlar för järva dgc discgolf meriter drakbåt meriter kanot se även externa länkar discgolf meriter vm a a a samt guld i pargolf a guld a a a em silver guld guld guld guld sm guld guld guld guld guld guld guld rankad nummer i sverige och europa drakbåt meriter icf vm poznan silver manna dam m senior a brons manna dam m senior a brons manna dam m senior a icf vm poznan silver manna dam m senior brons manna dam m master brons manna mixed m master sm nyköping guld manna mixed m silver manna mixed m jönköping silver manna mixed m silver manna mixed m kanot se även drakbåt svenska frisbeesportförbundet externa länkar kategori svenska kanotister kategori frisbeesport kategori svenska idrottare under talet kategori idrottare från stockholm kategori födda kategori levande personer kategori kvinnor kategori svenska mästare i kanotsport...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Birgitta_Lagerholm
*  Hjärtat av Guld
... är ett fiktiv t rymdskepp som bitvis har en bärande roll i boken liftarens guide till galaxen stulet rymdskepp zaphod beeblebrox galaxens president stjäl rymdskeppet då det premiärvisas skeppet framdrivs av en oändlig o sannolikhet eller den otroliga osannolikhetsdriften som det heter på sina ställen i boken denna osannolikhetsdrift är så osannolik att hjärtat av guld passerar varje del av universum varje sekund vissa hänvisningar för också tankarna till satsen om oändligt många apor utseende hjärtat av guld är så ytterst osannolikt att det ser ut som en jättelik vit sportsko i filmen liftarens guide till galaxen förvandlas skeppet till bland annat ett garn nystan skeppet har också ett osannolikt försvarssystem som förvandlar två förföljande robotar över planeten magrathea till dels en blomkruka med en petunia och dels till en kaskelot skeppsdator hjärtat av guld är utrustat med en talande dator denna heter eddie eddie tycks ha vissa likheter med en annan rymdskeppsdator hal ombord finns också talande dö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtat_av_Guld
*  Pernilla Johansson
... född i kalmar är en svensk kampsport are som tävlar i kick och thaiboxning pernilla johansson började sin karriär på kalmar shotokan karateklubb övergick hon till frölunda taekwon do itf i göteborg där hon togs ut till det svenska landslaget och fick svart bälte pernilla johansson vann ifma amatör vm i bangkok och tog sedan även wmc s vm titel som proffs då hon mötte sindy maricic australien på hemmaplan i globen flyttade pernilla johansson till stockholm för att studera på polishögskolan och jobbade sedan som polis i år hon är medlem i vallentuna boxingcamp och driver samtidigt klubben tip muay thai meriter kick och thaiboxning vm guld wmc vm guld ifma vm guld wka sm guld thaiboxning sm guld thaiboxning sm guld kickboxning fullkontakt taekwon do itf em guld em guld nm guld nm guld sm guld em silver vm brons vm brons externa länkar kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori svenska kampsportare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pernilla_Johansson
*  Rajsons- lite av varje: Tisdagstema - Guld
Sägnen säger väl att det finns en guldskatt där regnbågen slutar!. MAn får försöka komma till änden av regnbågen en gång och kolla om det stämmer. 25 november 2008 08:18. 25 november 2008 08:33. 25 november 2008 08:38. 25 november 2008 11:40. Vad härligt det låter med Teneriffe... 25 november 2008 12:01. Härlig regnbåge. Det vore ganska guldvärt att få denna skattkista. 25 november 2008 13:28. Underbar tolkning det stämmer nog, för det är väldigt svårt att hitta dit. Må väl. 25 november 2008 14:45. 25 november 2008 16:06. 25 november 2008 16:41. Vid slutet av min regnbåge hittade jag ostbågar... 25 november 2008 17:43. Härlig tolkning. Undrar just om det fanns något guld där bågen slutade?. 25 november 2008 18:53. Och bra tolkning av temat guld. Hoppas över tisdagstemat idag...tror jag: Må så gott. 25 november 2008 19:06. Kul tolkning och javisst, finns det guld i änden!. 25 november 2008 19:26. Det vet väl alla att i regnbågen slut finns en guldskatt. Men är det någon som funnit någon. Jag har inte träffat n...
http://rajsons.blogspot.com/2008/11/tisdagstema-guld.html
*  Carl-Johan Ryner
carl johan ryner carl johan ryner thumb px carl johan ryner in action carl johan ryner född är en av sveriges genom tiderna bäste bangolf spelare han har åtskilliga meriter såväl nationellt som internationellt och han utgör en viktig kugge i sveriges och europas bästa bangolfklubb uppsala bgk avslutade sin landslagskarriär för att bara spela i klubblaget korta fakta moderklubb uppsala bgk rekord filt eb betong meriter guld vm guld em guld kombi sm guld eb sm guld filt sm guld filt sm inomhus x guld vm lag guld em lag guld europacupen lag silver europacupen lag guld elitserien lag brons europacupen lag silver vm guld manna sm lag guld asiatiska mästerskapen externa länkar kategori svenska bangolfspelare kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Johan_Ryner
*  .. FÃ¥ bra betalt för ditt guld .. Pantbanker .. Guldköpare online .. Sälja investerings
Få bra betalt för ditt guld. Den senaste tidens värdeökning av guld har gjort det intressant för många att sälja guld som de anser att de inte har någon nytta av längre, eller om de är i behov av pengar. Förr i den brukade pantbanker vara ett av de få alternativen som fanns ifall du som privatperson vill göra dig av med ditt innehav. Nuförtiden finns det antal aktörer där du kan sälja till online samt få bra betalt för det. Även om du är en mycket god förhandlare kommer du med största sannolikhet inte få ett bättre pris per gram än vad du får hos många av aktörerna online på nätet. Detta främst för att pantbanker kommer vara intresserade av att sälja dina objekt eftersom de är det så de måste ta hänsyn till tillståndet i ditt objekt är i. Låt oss inte glömma det faktum att det alltid finns en risk för rån när du går till en pantbank och istället för att tjäna pengar, förlorar du ditt innehav istället. Dessa aktörer är främst intresserade av det faktiska in...
http://kopasaljaguld.se/salja-guld/
*  Georg Hackl
... thumb georg hackl thumb upright georg hackl georg hackl tysk rodel åkare född september i berchtesgaden en av världens främsta rodelåkare hackls första framgång kom då han blev tysk skolmästare i slutet av talet började de stora framgångarna komma då han blev tysk mästare fortsatte framgångarna i em och os hackl tog silver vid spelen i calgary bakom jens müller från ddr blev han för första gången världsmästare och vann den totala världscupen försvarade han sina titlar och vann dessutom em började hans fantastiska svit i os då han för första gången tog guld vid spelen i lillehammer tog hackl återigen guld tog han också vm guld i lag en bedrift som upprepades hackl tog vm silver och innan han åter blev världsmästare tog han sitt tredje os guld vid spelen i nagano trodde många att hackl skulle ta sitt fjärde raka os guld hackl lyckades inte men tog os silver för andra gången nya framgångar för hackl kom tillsammans med det tyska rodellandslaget som vann em och vm guld tog tyskland återigen vm guld i rodel o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Hackl
*  Svenska Dartförbundet
'Svenska Dartförbundet SvDF ' är ett riksförbund som kom till för att organisera dart en i Sverige. Dartdistrikten som tidigare varit medlemmar i SvDF blev på sätt och vis överflödiga när klubbarna istället blev medlemmar i den nya organisationen. Dartdistrikten fick till uppgift av SvDF att samordna den lokala verksamheten och blev således distriktsförbund istället. SvDF:s medlemmar är klubbarna, klubbarnas medlemmar är spelarna. Dalarnas Dartförbund DDF Dalarnas län Gävleborgs Dartförbund GäDF Gävleborgs län Götalands Dartförbund GDF Blekinge län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län Nedre Norrlands Dartförbund NNDF Jämtlands län, Västernorrlands län Norrlands Dartförbund NDF Västerbottens län, Norrbottens län Skånska Dartförbundet SDF Skåne län Stockholms Dartförbund StDF Stockholms län, Gotland län Svealands Dartförbund SvlDF Västmanlands län, Södermanlands län, Örebro län Uppsala Dartförbund UDF Uppsala län Västsvenska Dartförbundet VDF Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län Östergötland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Dartförbundet
*  Peter Wikström
... född är en svensk rullstolstennis spelare han har bland annat tagit sju sm guld i singel två vm guld i lag samt ett silver och ett guld i dubbel tillsammans med stefan olsson i paralympics peter wikström har en examen i sjukgymnastik från luleå tekniska universitet övriga meriter guld i dubbel på paralympiska sommarspelen silver i dubbel på paralympics i peking deltagit i fyra paralympiska sommarspel i sydney i aten i beijing och i london två guld på lag vm i italien och i turkiet fyra brons på lag vm i stockholm i nottingham i sydafrika och i turkiet sju sm guld i singel och fem i dubbel segrare i dubbelmasters har ca singeltitlar på den internationella rullstolstennistouren itftennis com har ca dubbeltitlar på den internationella rullstolstennistouren itftennis com utsedd till årets idrottare i norrbotten kuriren nu erhöll pt medaljen för årets idrottsprestation pitea tidningen se prisad för årets prestation på norrbottens idrottsgala årets pitebo referenser kategori födda kategori män kategori levande...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Wikström
*  Ryan Lochte
Olympiska meriter Meriter från världsmästerskap Världsrekord Källor. Lochte gjorde olympisk debut vid OS 2004 i Aten där han var med i det amerikanska lag som vann guld på 4 × 200 meter fritt. Lochte första världsmästerskap blev VM 2004 på kortbana där han silvermedaljör på 200 meter medley och var med i det amerikanska lag som vann guld på 4 x 200 meter frisim. Vid VM 2005 på långbana blev det inte heller här någon individuell guldmedalj utan det enda guldet kom i lagkappen på 4 x 200 meter. Lochtes stora genombrott kom vid VM 2006 på kortbana där det blev tre individuella guld på såväl 200 meter ryggsim som 200 respektive 400 meter medley. Vid VM 2007 på långbana blev det även här guld på 200 meter ryggsim samt i lagkappen på 4 x 200 meter frisim. Han följde upp framgångarna på kortbana i VM 2008 där det blev fyra guld varav tre individuella guld på 100, 200 och 400 meter medley. 2011 slog han än en gång rekordet och blev därmed historisk att bli den första att slå ett världsrekord efter att de så kallade "...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryan_Lochte
*  Rekordhandel i guld i februari - Affärsvärlden
Riksbanken lär snart slå till Sannolikheten för ytterligare räntesänkningar och ytterligare obligationsköp från Riksbanken har ökat. Aktiva privatplacerare gjorde över 20 000 CFD-affärer i guld och olja Annons. CMC Markets aktiva placerare gjorde 115 000 affärer i februari till ett värde av 39,5 miljarder kronor, en ökning med 19 procent jämfört med februari förra året. Guld kvalificerade för första gången in bland de fem mest handlade instrumenten. Bara i guld och olja gjorde våra aktiva privatplacerare över 21 000 affärer i februari. CFD:er har blivit ett självklart val för den som enkelt vill handla råvaror, säger Mattias Malmström, VD för CMC Markets i Norden. I februari introducerades tre nya mini-CFD:er på guld, olja, silver och koppar som var och en följer världsmarknadspriset på de olika råvarorna. Det har blivit ännu enklare att handla, och att det går att investera mindre belopp, säger Mattias Malmström. CFD:er på svenska OMXS30 och amerikanska S&P500 var de mest handlade indexen. CMC Markets är ett...
http://affarsvarlden.se/ravaror/cmc_pressmeddelanden/article3118094.ece
*  Hestrie Cloete
... född augusti är en sydafrikansk före detta friidrottare som tävlade i höjdhopp cloete var en av de främsta kvinnliga höjdhopparna under slutet av talet och början av talet hon blev två gånger och vm guldmedaljör i höjdhopp båda gångerna med kajsa bergkvist som bronsmedaljör däremot lyckades aldrig hestrie cloete vinna något os guld utan blev två gånger silvermedaljör hestries ansats bestod av en karakteristisk sväng med sina armar före upphoppet hestries personbästa är satt vid vm finalen i paris efter os finalen valde cloete att avsluta sin karriär meriter mästerskapstävlingar afrikaspelen guld världscupen i friidrott silver afrikanska mästerskapen guld afrikaspelen guld os silver vm guld afrikanska mästerskapen guld samväldesspelen guld vm guld afrikanska mästerskapen guld os silver källor kategori sydafrikanska höjdhoppare kategori födda kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori sydafrikanska olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hestrie_Cloete
*  Doré
... för konstnären doré se gustave doré doré betecknar en industriråvara som är en oren metallegering med innehåll av guld namnet kommer från engelska doré gyllene förgylld ursprungligen franska d or av guld doré med högt guldinnehåll är slutprodukten i ett anrikning sverk för guld förande malm i anrikningens slutsteg tillförs vissa tillsatsmedel till ett metallhaltigt slam vilket upphettas till grader i en ugn vid upphettningen separeras slaggen från metallerna och flyter upp ovanpå de tyngre metallerna den orena legeringen av guld och silver hälls ut i tackformar och blir då dorétackor halten guld och silver varierar mellan olika gruvor anrikningsverk medianvärdet är procent guld och procent silver dorétackor är en mellanprodukt i guldframställningen i nästa processteg renas de i ett raffinaderi till rent guld procent karat oftast gjutet till guldtackor kategori guld...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Doré
*  Fredrik Håkansson
... född augusti är en svensk bordtennis spelare han började spelade för btk serve laholm fram till då han gick över till falkenbergs btk sedan dess har han spelat för flera klubbar både i sverige och utomlands i bland annat ttf liebherr ochsenhausen i tyska bundesliga där han blev lagmästare just nu spelar han för asd il circolo roma i italien i sverige representerar han mölndals btk i individuella sm och i nationella tävlingar då hans italienska klubb inte tillåter något seriespel mellan och spelade han fem sm finaler i rad och vann fyra av dem meriter vm guld lag brons lag em guld lag sm guld singel silver singel guld dubbel guld mixed dubbel tyska mästerskapen guld lag med ttf liebherr ochsenhausen externa länkar källor kategori födda kategori svenska bordtennisspelare kategori män kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från sverige kategori tävlande i bordtennis vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Håkansson
*  Joakim Lennartsson
... född augusti är en svensk armborst skytt och tävlar för gävle bk i medeltidsklassen meriter satta svenska rekord satta världsrekord referenser meriter vm guld i d i lag tillsammans med l andersson och s g wallner vm brons i d sm guld inomhus sm guld inomhus i lag tillsammans med s g wallner och c nilsson sm guld inomhus sm guld d sm guld inomhus i lag tillsammans med t hilding och s g wallner sm guld d i lag tillsammans med t hilding och s g wallner sm guld i d i lag tillsammans med l andersson och s g wallner sm silver utomhus sm brons i d individuellt och utomhus lennartsson är rankad som nr i sverige av armborst se satta svenska rekord p med st x femmor med pilar på m på en på femringad cm tavla p med pilar på m på en tioringad cm tavla p med pilar på m på en tioringad cm tavla slaget av j lennartsson själv p med pilar på m på en tioringad cm tavla p med pilar på m på en tioringad cm tavla slaget av j lennartsson själv satta världsrekord p med pilar på m på en tioringad cm tavla p med pilar på m på en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Lennartsson
*  Henrik Larsson (biljardspelare)
henrik larsson biljardspelare henrik larsson biljardspelare henrik larsson född är en svensk rullstol sburen biljard spelare han är trefaldig världsmästare och flerfaldig europamästare han medverkade i malin olsson s vem bor här i svt måndagen den maj meriter ball vm guld nya zeeland em guld och sm guld och ball vm guld florida vm guld nya zeeland vm silver och vm brons em guld och sm guld och sm guld och källor kategori födda kategori biljardspelare kategori svenska handikappidrottare kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Larsson_(biljardspelare)