*  Pentyl (sprängämne)
{{Kemibox Vardagligt namn = Pentyl Bild = PETN.svg|mini|225px Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = PETN-from-xtal-2006-3D-balls-B.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = IUPAC: nitrat Övriga namn = PENT, PENTA, PENTN, TEN, corpent, nitropenta, pentrite Kemisk formel = C 5 H 8 N 4 O 12 Utseende = Vitt kristaliniskt pulver CAS-nummer = 78-11-5 SMILES = C C CO =O CO =O CO =O O =O |Molmassa = 316,14 Densitet = 1,77 20 °C |Löslighet = 0,1 50 °C |Smältpunkt = 141,3 Smältextra = |Kokpunkt = 180 Kokextra = Sönderdelas >150 °C Huvudfara = Självantänder vid 190 °C NFPA704 =. Den kan upphettas till 100 °C under längre tid utan att sönderdelas och är nästan olöslig i vatten. Efter tillsats av 10 % paraffin blir pentyl plastisk och känsligheten vid hantering ungefär som vid trotyl. Pentyl används även som sprängblock block i fast form av olika storlekar och som exploderande stubin där pentylen är ett vitt pulver i ett snörliknande hölje. Den höga detonationshastigheten gör att en pentylstubin kan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pentyl_(sprängämne)
*  Kategori:Explosiva föreningar
kategori explosiva föreningar kategori explosiva föreningar denna kategori och dess underkategorier är endast till för kemiska substanser för blandningar och olika typer av sprängämnen se kategori sprängämnen kategori sprängämnen kategori kemiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Explosiva_föreningar
*  Hexametylentriperoxiddiamin
... mini strukturformel hexametylentriperoxiddiamin hmtd eller hexaoxo diaza bicyklo tetradekan är en mycket explosiv kemisk förening det detonerar med en hastighet av m s vid g cm hmtd tillverkas av ämnet hmta som finns i esbit ämnet upptäcktes av tyska forskare som noterade att om man behandlade speciellt upphettad dietyleter med ammoniak och blyperoxid så fick man ett explosivt ämne ämnet brukar liknas vid tcap acetonperoxid och det är i likhet med detta ämne en organisk peroxid men är dock säkrare att handha se även tcap peroxider kategori organiska peroxider kategori explosiva föreningar kategori aminer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hexametylentriperoxiddiamin
*  Blyazid
... kemibox vardagligt namn bild lead ii azide svg bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn bly ii azid övriga namn kemisk formel pb n utseende vitt pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra exploderar kokpunkt kokextra huvudfara nfpa blyazid pb n är en explosiv och giftig kemisk förening ämnets höga specifika vikt bidrar till dess stora sprängkraft vid reaktion så friges kj per mol d v s kj per molekyler något som kan jämföras med nitroglycerinets kj per mol användning ämnet används som primär sprängämne där en kraftfull primärenergi för initiering av annat explosivämne behövs blyazid som är både stötkänslig och värmekänslig förekommer bland annat i tändare för såväl civila som militära applikationer släktingen natriumazid ingår som komponent i krockkuddar blyazid används ofta blandad med blytrinitroresorcinat i sprängkapslar för att få en säkrare tändningsprocess framställning tillverkningen av blyazid sker i vattenlösning genom dubbe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blyazid
*  Kopparacetylid
... kemibox vardagligt namn bild copper acetylide png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar i acetylid övriga namn kopparkarbid kemisk formel cu c utseende mörkröda kristaller cas nummer smiles c c molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld kopparacetylid är ett mycket känsligt högexplosivt sprängämne det framställs genom att leda acetylen gas genom en lösning av koppar i klorid i ammoniak rm c h cucl rightarrow cu c hcl det kan också bildas spontant om man leder acetylengas genom ett kopparrör under tryck detta gör att kopparrör är olämpliga i svetsutrustning och petrokemi sk industri kategori kopparföreningar kategori acetylider kategori explosiva föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparacetylid
*  Oxidoreduktaser
De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner förflyttning av elektron. Det finns flera undergrupper, till exempel dehydrogenaser, som katalyserar oxidationen av alkoholer till aldehyd er. Oxidoreduktaser är klassificerade som ' EC-nummer 1'. De kan ytterligare klassificeras i 22 underklasser. EC 1.1 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-OH-gruppen hos donatorn EC 1.2 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med aldehyd eller oxo-gruppen hos donatorn EC 1.3 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-CH-gruppen hos donatorn EC 1.4 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH 2 -gruppen hos donatorn EC 1.5 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH-gruppen hos donatorn EC 1.6 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med NADH eller NADPH EC 1.7 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med andra kvävehaltiga föreningar EC 1.8 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en svavelgrupp hos donatorn EC 1.9 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en hemgrupp hos ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidoreduktaser
*  Hemin Mukriyani
... kurdiska ھێمن hêmin född i lachin nära mahabad död april i urmia var en kurdisk poet journalist och översättare kategori kurdiska poeter kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemin_Mukriyani
*  Etylakrylat
... kemibox vardagligt namn etylakrylat bild ethyl acrylate png bildtext strukturformel bildvertikal ja bild ethyl acrylate d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn etylpropenoat övriga namn kemisk formel c h o eller c h coo c h utseende färglös vätska cas nummer smiles c cc o occ molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa etylakrylat är en ester av etanol och akrylsyra med formeln c h cooc h framställning egenskaper användning se även källor framställning industriell tillverkning av etylakrylat sker inte genom vanlig esterbildning utan i stället genom en reaktion mellan akrylnitril c h n etanol c h oh och vatten h o rm c h n c h oh h o rightarrow c h cooc h nh en annan metod är att använda acetylen c h kolmonoxid co och etanol rm c h co c h oh rightarrow c h cooc h egenskaper etylakrylat är en färglös brandfarlig vätska med stark lukt etylakrylat kan bilda polymer er något som påskyndas av ljus värme och peroxid er användning etylakrylat anv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etylakrylat
*  Akrylsyra
... kemibox vardagligt namn bild acrylic acid svg bildtext strukturformel bildbredd bild acrylic acid from xtal d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn propensyra övriga namn akrylsyra kemisk formel c h cooh utseende färglös vätska cas nummer smiles c cc o o molmassa densitet löslighetord blandbar löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa akrylsyra eller propensyra är en karboxylsyra med formeln c h cooh akrylsyrans salter och estrar kallas akrylat er framställning användning se även källor framställning akrylsyra framställs industriellt av propen som bildas som restprodukt vid tillverkningen av eten propen oxideras av syrgas rm c h o rightarrow c h cooh h o tidigare tillverkades akrylsyra av acetylen i en så kallad reppe process uppkallad efter den tyske kemisten walter julius reppe rm c h co h o rightarrow c h cooh användning på grund av dubbelbindning en reagerar akrylsyra lätt med andra omättade kolväten och bildar polymer er något som är viktigt vid tillverkning ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akrylsyra
*  Akrylat
... bild acrylate anion svg px strukturformel akrylat bild acrylate ion d balls png px molekylmodell akrylat colspan akrylatjonen c h co akrylat eller propenoat är salter och estrar av akrylsyra det är den enklaste omättade karboxylatjon en och består av en vinylgrupp och en karbonylgrupp med en extra syre atom som ger jonen laddningen salter akrylatsalter kallas jonförening ar som innehåller akrylatjoner c h co estrar akrylatestrar har den generella formen c h coo r där r är en organylgrupp se även akrylplast akrylfibrer akrylatfärg kategori karboxylatanjoner kategori monomerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akrylat
*  Södra tunneln
... mini|300px|right|Sammanbindningsbanans tunnel under Södermalm 1870 'Södra tunneln' är Sammanbindningsbanan s tunnel sträcka mellan Södra station och Slussen i Stockholm, invigd 1871. Fil:Neuhaus Södermalm 1870.jpg|miniatyr|left|upright|Södra bangården och tunneln på Neuhaus ' stockholmsperspektiv 1875 miniatyr|Den gamla södra tunnelmynningen 2009 miniatyr|Den gamla Södra tunneln 2009 miniatyr|left|upright|Järnvägstunneln sprängs fram, ur "Ny Illustrerad Tidning" 1865 miniatyr|Södra tunnelns mynning vid Ringvägen 2009 1800-talets första stora tunnelprojekt i Stockholm var sprängningen av järnvägstunneln under Södermalm för den så kallade Sammanbindningsbanan. Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 77 Sprängningen av denna tunnel gick förvånansvärt fort beroende på att det fanns gott om billig arbetskraft och säkerheten vid anläggningsarbetena var inte den bästa. Vid sprängningen experimenterade man även med nitroglycerin Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 78, det var strax innan dynamit blev vanlig vid sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_tunneln
*  Sigurd Nauckhoff
... sigurd adolf gustafsson nauckhoff född september i grangärde församling kopparbergs län död december var en svensk civilingenjör och direktör han var son till gösta nauckhoff och klara sandström nauckhoff utexaminerades år från kungliga tekniska högskolan s fackskola för kemisk teknologi var anställd vid ab expressydnamits sprängämnesfabrik i grängesberg förste ingenjör och fabrikföreståndare vid nitroglycerinaktiebolaget s fabrik vid vinterviken och från verkställande direktör för nitroglycerin ab nauckhoff tilldelades polhemspriset han blev ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien och av vetenskapsakademien källor noter kategori svenska direktörer kategori svenska kemiingenjörer kategori alumner från kungliga tekniska högskolan kategori lva kategori liva kategori mottagare av polhemspriset kategori svenska ingenjörer under talet kategori personer inom sveriges näringsliv under talet kategori personer från grangärde socken kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan kategori svensk uppsl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Nauckhoff
*  Torsten Edlund
... carl torsten edlund född februari i kungsholms församling i stockholm död december i stockholm var en svensk företagsledare edlund var verkställande direktör för nitroglycerin aktiebolaget från till och styrelseledamot i företaget från under sin tid som vd var han ansvarig för att anlita ralph erskine som arkitekt för flera olika byggnadsprojekt i gyttorp arkitekten maj källor kategori personer inom sveriges näringsliv kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Edlund