Sinus aortaeValsalvas manöverHjärnsinus: Stora, endotelklädda venkanaler mellan den hårda hjärnhinnans två skikt; de innehåller inga klaffar.Käkhåla: En av ett ett par hålrum i överkäken, belägna under och i förbindelse med näshålans mittgång.BihålorSinus cavernosus: Ett oregelbundet, venöst hålrum i den hårda hjärnhinnan (dura mater) på båda sidor av kilbenet.Karotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Pannhåla: Ett av de två, oftast osymmetriska, hålrummen mellan inre och yttre pannbensskikten.BihålesjukdomarKilbenshåla: En av de pariga näshålor, som är belägna i kilbenet och står i förbindelse med den översta näshålegången på samma sida.KoronarsinusKranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.Sinustrombos, intrakraniellSjuka sinus-syndromEtmoidalsinus: Talrika, små luftfyllda rum eller celler i silbenet, där de bildar en labyrint.BihåletumörerSinustakykardiAortabristning: Bristning i aortavävnaden. Kan vara aneurysmbristning eller bristning till följd av fysiskt våld.ReimplantationEkokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Käkhåletumörer: Cancer eller tumörer i käkhålan. De flesta tumörer i bihålorna uppkommer här. De utvecklas obemärkt i hålrummen och ger symtom när de tränger genom väggarna.Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.PilonidalcystaTvärgående sinusLivmoderframfall: Förskjutning av livmodern nedåt. Framfallet graderas efter sin omfattning; vid grad ett befinner sig livmoderhalsen innanför slidöppningen, vid andra graden är livmoderhalsen utanför slidöppningen, och vid tredje gradens framfall är hela livmodern utanför vaginalöppningen.Superior Sagittal SinusHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.BäckenbottenHuvudvärksproblem, sekundäraAortaklaffinsufficiensUtvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.Autonoma nervsystemets sjukdomar: Sjukdomar i de sympatiska och parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Förmaksseptumdefekter: Defekter i skiljeväggen mellan hjärtats förmak, pga ofullständig slutning mellan antingen septum secundum eller septum primum och endokardiekuddarna.Huvudvärksproblem, primäraElektrokardiografiFistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.SinusknutaDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Färgdopplerekokardiografi: Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Aneurysm, brustet: Bristning eller bråck i den försvagade, utbuktande kärlväggen vid ett aneurysm.Hypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.RygglägeBaroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.CystoceleSinusarrestEmboli, paradoxal: Blockering av en systemisk artär med en (blod)propp som uppkommit i en systemisk ven och som genom en defekt i hjärtskiljeväggen passerat direkt från höger till vänster sida av hjärtat. Syn. korsad emboli.Cardiac CatheterizationHjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.TryckreceptorerButylskopolammoniumbromid: Kvartära ammoniumderivat av skopolamin med antimuskarinverkan som används för att behandla kramper i matsmältningssystemet, livmodern, urin- och gallvägarna, och i samband med kontraströntgen vid mag- och tarmundersökning. Syn. buscopan.AnsträngningsinkontinensKateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Ventrikelseptumdefekter: Medfödda defekter i skiljeväggen mellan hjärtats kammare, oftast pga att bulbärskiljeväggen inte fullständigt sluter till foramen interventricularis.PneumocefalusTippbrädetestKärlfistel: En onormal förbindelse mellan två eller fler artärer, eller mellan en artär och en ven.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.BehandlingsresultatHjärtseptumdefekter: Defekter i hjärtats skiljeväggar, vilka leder till onormal kommunikation mellan motsatta kammare i hjärtat.Pure Autonomic FailureUltraljudsdoppler, transkraniellSvimningFörmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Foramen Ovale, PatentPrimära dysautonomierHjärtaneurysm: Utvidgning av en del av hjärtkammarens vägg, oftast den vänstra, eller, sällan, en säckformad utbuktning genom väggen (falskt hjärtbråck). Tillståndet följer vanligtvis på en hjärtinfarkt, men även andra orsaker, som t ex bakteriell endokardit eller fysisk skada, har beskrivits.RectoceleUrodynamikSlyngplastik, bandEustachian Tube: En kanal från mellanörat till svalgets översta del. Den har betydelse för tryckutjämning mellan svalget och mellanörat. Syn. eustakiska röret; tuba auditiva.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Blodprov från sinus petrosusReflexLateral sinustrombos: Infektiös eller icke-infektiös blodproppsbildning i hjärnans lateralsinus. Sepsistrombos kan vara förknippad med öroninflammation eller mastoidit. Skallskada, hjärntumörer, kirurgiska ingrepp, trombofili eller andra tillstånd kan leda till icke-septisk trombos. Till de kliniska kännetecknen hör huvudvärk, yrsel och ökat inre skalltryck. Utbredning av blodproppen till angränsande vener kan ge hjärnblödningar eller krampanfall.AndningMaximal voluntär ventilation: Mått på den största luftmängd som kan andas in och ut under ett kontinuerligt tidsintervall, som t ex 15 eller 20 sekunder. Vanliga förkortningar är MVV och MBC.Kinetokardiografi: Grafisk mätning av bröstkorgens rörelser till följd av hjärtslagen.Aneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Hjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.TakykardiSeptal Occluder DeviceKäkhålesinuit: Inflammation i käkhålan. Oftast beror den på infektion av bakterierna Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt.Histiocytos, sinus: En godartad, icke-Langerhanscellstörning i histiocytproliferationen som främst påverkar lymfknutorna. Tillståndet kallas ofta sinushistiocytos med massiv lymfadenopati.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.

*  Another CyborgManifesto: Djupa andetag
... Another CyborgManifesto. måndag, mars 19, 2007 Djupa andetag. Tanken är att jag ska cykla till jobbet idag. Det är min sista vecka på banken, förhoppningsvis, ever. Det känns lite galet. Det känns också lite galet att jag inte har suttit på en cykel sen jag svimmade på min monark i augusti och fick ligga en vecka på Danderyds med hjärnskakning och ekg-monitor. Det där med att sitta upp på hästen igen liksom. Jag har ingen lust alls att cykla någonsin mer men hur ska jag kunna rädda miljön annars. Det hänger på mig. Givetvis regnar det. Kunde man ju tro. Hjälm på, pass auf. upplagd av Christina 07:22. 6 kommentarer: Jenny sa... Ta det försiktigt med skallen och cyklandet nu, vackra. Du ska se att det går jättebra, cykla är ju det roligaste som finns skriver hon som inte använt sin Silverpilen på över ett år. 3/19/2007 9:35 fm. Peter Madison sa... Det hänger på dig så hjälm på!!. Hmm..sista veckan ever...vad händer sen då?. *nyfiken* 3/19/2007 10:39 fm. sandra sa... Du fixar det, håll balansen och var rädd...
http://cyborgmanifesto.blogspot.com/2007/03/djupa-andetag.html?showComment=1174304280000
*  Sjuka sinus-syndrom
sjuka sinus syndrom sjuka sinus syndrom faktamall hälsotillstånd name sjuka sinus syndrom image caption diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid sjuka sinus syndrom sss även kallat sinusknutesyndrom snd och ibland kallat brady taky syndrom är ett ofarligt syndrom där hjärtat omväxlande slår långsamt och snabbt internetmedicin se läst rytmrubbningarna har sitt ursprung i sinusknuta n och är vanligast hos äldre personer se även bradykardi takykardi källor kategori arytmier kategori syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuka_sinus-syndrom
*  Sjuka sinus-syndromet
sjuka sinus syndromet sjuka sinus syndromet omdirigering sjuka sinus syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuka_sinus-syndromet
*  Sinusknuta
... image right retledningssystemet sinusknutan av knuta n his ka bunten med skänklar sinusknutan eller sa knutan sino atrialknutan är en av två ansamlingar av pacemakerceller i hjärta ts högra förmak som är en del av hjärtats retledningssystem sinusknutan sitter upptill och baktill i höger förmak nära vena cava superior övre hålvenen och av knuta n av knutan som är den andra ansamlingen av pacemakerceller sitter nedtill och baktill i höger förmak pacemakercellerna i sa knutan skapar spontant och regelbundet impulser som startar en sammandragning av hjärtmuskulaturen impulserna fortplantar sig i förmaken och vidare till av knutan som i sin tur startar en sammandragning av kamrarna det finns en funktionell fördröjning mellan sa och av knutan dessutom leds impulserna från av knutan först ner till hjärtspetsen för att starta sammandragningen av kamrarna via purkinjefibrer för att ge en optimal pumpfunktion se även sjuka sinus syndrom sinusrytm kategori hjärtat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusknuta
*  SSS
... det finns flera betydelser av sss sandvikens segelsällskap sankt sigfrids sjukhus segelsällskapet svearna sjuka sinus syndrom sjöstridsskolan spårvägs ab sundsvall skön svenska spårvägssällskapet svensk socialistisk samling stockholms segelsällskap stockholms stads spårväg stockholms södra spårvägs ab strängnäs segelsällskap sweden solar system...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SSS
*  SND
... omdirigering sjuka sinus syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SND
*  Sjuk sinusknuta
... omdirigering sjuka sinus syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuk_sinusknuta
*  Taky-Brady Syndrom
taky brady syndrom taky brady syndrom omdirigering sjuka sinus syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taky-Brady_Syndrom
*  Brady-taky-syndrom
brady taky syndrom brady taky syndrom redirect sjuka sinus syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brady-taky-syndrom
*  Taky-brady-syndrom
taky brady syndrom taky brady syndrom omdirigering sjuka sinus syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taky-brady-syndrom
*  Sinusknutesyndrom
... omdirigering sjuka sinus syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusknutesyndrom
*  Sinustakykardi
{{Faktamall hälsotillstånd. Name = Sinustakykardi. Image = Blausen 0465 Heartbeat EKG.png. Caption = EKG som visar normal sinusrytm. Mellan två pulsslag R-R-intervall finns normala P- och T-vågor. Om hjärtat slår för snabbt, men de elektriska impulserna i hjärtat ger normala vågor, kallas det sinustakykardi.. DiseasesDB = 12135. ICD10 =. ICD9 =. ICDO =. OMIM =. MedlinePlus =. eMedicineSubj =. eMedicineTopic =. MeshID = D013616. }}. 'Sinustakykardi' är ett medicinskt observandum, som innebär att hjärtat slår för snabbt takykardi men med bevarad sinusrytm. Ett normalt hjärta har sinusrytm, det vill säga att det slår i viss takt och att hjärtats elektriska impulser skapar vissa återkommande kurvor som kan ses vid EKG. Normal sinusrytm ska i normalfallet inte ge högre hjärtfrekvens i vila än 100 slag per minut för vuxna, medan barn kan ha högre normalpuls. När sinuskurvorna är normala, men hjärthastigheten för snabb, kallas tillståndet sinustakykardi. Sinustakykardi för vuxna har 100-150 slag per minut, och hjärt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinustakykardi
*  Pilonidalcysta
... faktamall hälsotillstånd name pilonidalcysta latinskt namn cysta pilonidalis image two pilonidal cysts in the natal cleft jpg caption diseasesdb icd icd pilonidalcysta även kallad pilonidalsinus av pilos hår är en infektion som uppkommer nedanför svanskotan just där skinkorna möts denna infektion ger oftast inget symptom förrän det bildas en abscess externa länkar kategori hudsjukdomar kategori infektionssjukdomar kategori cystor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pilonidalcysta
*  Nyheter i Västra Götaland
... Tillbaka. Skriv ut. Pressmeddelande. Fr n Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli 2001-10-31 15:00. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 30-31 oktober. Överenskommelserna med sjukhusen på väg att bli klara Överenskommelserna med sjukhusen i regionen är på väg att bli klara. Idag godkände hälso- och sjukvårdsstyrelsen överenskommelserna med Alingsås lasarett, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Kungälvs sjukhus, handikappförvaltningen och specialisttandvården. För Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården är förhandlingarna inte slutförda. Överenskommelserna innebär en rad ökade satsningar för att förbättra tillgängligheten i vården bland annat genom kökortning men också på områden som syftar till att utveckla psykiatrin och närsjukvården. Styrelsen förutsätter att överenskommelserna för dessa sjukhus är klara till nästa sammanträde. För Skaraborgs Sjukhus innebär överenskommelsen en satsning på höft- och knäledsoperationer, galloperationer, gråstarroperationer och PTCA ballongv...
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/press/print.cfm?RecordID=1395
*  Knipövning
... fil kegel balls jpg miniatyr knipkulor är träningsrepskap för knipövning knipövning bäckenbottenträning eller kegelträning efter arnold kegel innebär att man växelvis spänner och slappnar av bäckenbottnen s muskler bäckenbottenövningar kan användas för att motverka inkontinens graviditet kan göra att bäckenbottenmuskulaturen försvagas därför är det extra viktigt med knipövningar under och efter graviditet bäckenbottenövningar kan även förebygga att man får livmoderframfall senare i livet se även vaginalkula källor noter kategori fysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knipövning
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Bäckenbotten
... är muskelplattor i botten på bukhålan den har till uppgift att hålla upp de inre organ en bäckenbottenmuskulaturen består av musculus levator ani som i sin tur består av musculus ilioccygeus musculus pubococcygeus pc muskeln och musculus puborectalis samt musculus coccygeus muskulaturen i bäckenbotten tjänar till att lyfta densamma och därmed öka intrapelviskt och intraabdominellt tryck vilket har en fysiologisk funktion vid forcerad andning hosta nysning kräkning urinering defekation och förlossning musklerna fungerar även som slutningsmuskler kring urinrör slida och ändtarm källor kategori bäckenet kategori fysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bäckenbotten
*  Josefin Brink
... infobox politiker namn josefin brink bild josefin brink jpg parti vänsterpartiet riksdagsledamot sittande mandatperiod valkrets stockholms kommun födelsedatum yrke journalist informationssekreterare maka åsa brunius url sara josefin brink född den november i alingsås är en svensk vänsterpartist isk politiker och riksdagsledamot mellan år och hon var invald i riksdagen från stockholms kommuns valkrets på plats brink valdes in i vänsterpartiets partistyrelse år brink valdes första gången in i riksdagen i valet för stockholms läns valkrets valmyndigheten åtkomst i valet blev hon återvald men denna gång för stockholms kommuns valkrets valmyndigheten åtkomst bland brinks utskottsuppdrag i riksdagen märks främst att hon var ledamot i arbetsmarknadsutskottet sedan hon har tidigare varit chefredaktör för den feministiska tidskriften bang och arbetat på myndigheten jämställdhetsombudsmannen josefin brink är kolumnist i flamman i juni berättade brink i en intervju i expressen att hon i mitten av talet arbetade en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Josefin_Brink
*  Ek Activity Floor - Kährs
. Ek Activity Floor - Kährs. Byggherre. Professional. Byggherre & entreprenör. Om Kährs. Kontakt. För pressen. . Byt land. För konsument. . Meny. Produkter. Referenser. Tjänster Nedladdningar. Miljö. Om Kährs. Kontakt. För pressen. . Byggherre / Produkter / Kährs Activity Floor / Ek Activity Floor. Produkter Inga produkter hittades. Innehåll Inga sidor hittades. Visa alla. Produkter Kährs Supreme. Kährs Original. Kährs Contract. Kährs Avanti. Kährs Linnea. Kährs Activity Floor. Flerskiktskonstruktion. Golvfakta. Användningsområden. Träslag. Tillbehör. Woodloc® 5S Woodloc®. Läggningsmetoder. Golvvärme. Underhållsmetoder. . Ek Activity Floor Ek Activity Floor är ett golv speciellt framtaget för alla slags sportaktiviteter. Det kombinerar energiabsorberande egenskaper med slitstarkhet och ett snyggt utseende. Lackad 3-stav med måttliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar. 30 mm. Visa i Virtuellt Showroom Favorit. Artiklar Lack, 2423 mm,. Fakta. Läggning och underhåll. Liknande golv. Tillbe...
http://kahrs.com/sv-SE/Byggherre/Produkter/Golv/Kahrs-Activity-Floor/Ek-Activity-Floor/
*  Bäckenbottenträning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Om du har svårt att hålla dig när du är kissnödig, eller att hålla tätt när du anstränger dig, kan knipövningar hjälpa till att minska besvären. För att hitta rätt muskler är det bra att ligga på rygg med benen upplagda i rät vinkel och slappna av. Viktigt att hitta rätt muskler Innan du börjar träna måste du först hitta de muskler som håller upp bäckenbotten. För att hitta rätt muskler kan du ligga på rygg med böjda och lätt särade ben eller ha benen upplagda i rät vinkel. Det känns ungefär på samma sätt som när du är kissnödig oc...
http://1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Behandlingar/Backenbottentraning/
*  Bäckenbottenträning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om du har svårt att hålla dig när du är kissnödig, eller att hålla tätt när du anstränger dig, kan knipövningar hjälpa till att minska besvären. För att hitta rätt muskler är det bra att ligga på rygg med benen upplagda i rät vinkel och slappna av. Viktigt att hitta rätt muskler Innan du börjar träna måste du först hitta de muskler som håller upp bäckenbotten. För att hitta rätt muskler kan du ligga på rygg med böjda och lätt särade ben eller ha benen upplagda i rät vinkel. Det känns ungefär på samma sätt som när du är kissnödig och behöver hålla emot. För att hitta bäcken...
http://1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Backenbottentraning/
*  Gustaf Hagberg
... född död i göteborg var en svensk grosshandlare och initiativtagare till lyxtelegram men hagberg var en av grundarna till svenska nationalföreningen mot tuberkulos år han föreslog telegrafverket att lyckönskningstelegram skulle skrivas ut på speciellt komponerade blanketter och att den extra avgiften skulle delas mellan nationalföreningen och telegrafverket senare televerket den augusti avsändes det första lyxtelegrammet det blev populärt att sända lyckönskningar och ibland även kondoleanser med telegram och redan år sändes lyxtelegram lyxblanketten kostade i början öre varav nationalföreningen fick öre och telegrafverket öre gustaf hagberg verkade i firman p a hagberg fisktorget göteborg tillsammans med sin bror han var gift två gånger ebba och ingrid kristina brink fotnoter kategori män kategori födda kategori avlidna kategori svenska entreprenörer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Hagberg
*  Existenz.se - Det sprider sig sa mannen som pissade i fläkten.
... Logga in mig automatiskt. Glömt ditt lösenord. Snazaroo Ansiktsfärg. Toppdonatorer :. Motify 100kr. Svettapa 100kr. Nolik 50kr. brutalmekkare 50kr. Focha 50kr. Uppdateras en gång i timmen, och baseras på donationer gjorda de senaste 30 dagarna. Facebook-fail. 40 kommentarer, 71643 klick. Raderar... bytard, Donator. 2012-06-21 00:07. #1 IQ Fiskmås. jimjam, Donator. 2012-06-21 00:09. #2 Girls... everydayhappy, Donator. 2012-06-21 00:14. #3 11/9-2005, kan tydligen inte ens skriva datum. intel, Donator. 2012-06-21 00:16. #4 #3 everydayhappy: 11:e September år 2005. Skriver likadant. The spiriT, Donator. 2012-06-21 00:18. #5 Fail å fail, skulle kunna vara ett litet stavfel bara. swagg, Donator. 2012-06-21 00:20. #6 Hon kallar 9/11 det sorgligaste som finns. Hon verkar inte känna någon som ens har någon slags anknytning till någon som miste livet på 9/11. Driveru. Finns en miljard saker som är sorgligare än 3000 som miste livet. Dör för i helvete 10 gånger fler barn under 5 i Afrika VARJE DAG. Miffobrud. ghpon...
http://existenz.se/?p=komment&id=57577
*  Wikiquote-statistik - Plots - Mycket aktiva wikiquotarians
wikiquote statistik plots mycket aktiva wikiquotarians wikiquote statistik zoom mycket aktiva wikiquotarians antal artiklar officiellt redigeringar per day bidragsl mnare aktiva wikiquotarians mycket aktiva wikiquotarians wikiquotarians som l mnat minst bidrag den senaste week f r att kunna se denna sidas innehåll beh ver du en svg visaretill exempel adobe svg viewer f r ms explorer win mac fri eller firefox version ritar graf detta kommer ta ett tag top en de de he he pt pt nl your browser does not support embedded objects top en de de he he pt pt nl your browser does not support embedded objects top en de de he he pt pt nl your browser does not support embedded objects top en de de he he pt pt nl your browser does not support embedded objects no data on this page have been normalized to day months as wmf does on certain traffic reports wikiquotes are ordered by hourly page views in recent days sammanst lld tisdag september ur sql dumpfilerna fr n m ndag augusti script version f rfattare erik zachte webbplat...
http://stats.wikimedia.org/wikiquote/SV/PlotsSvgWikipediansEditsGt100.htm
*  Peugeot 605
peugeot peugeot thumb px en peugeot peugeot var en sedanmodell som introducerades den ersatte då och modellerna och blev det franska företagets flaggskepp och delade bottenplatta med citroën xm bilen var mycket uppskattad för goda vägegenskaper och komfort erbjöds endast i ett karosseri som fyradörrars sedan de avancerade tekniska lösningar som modellen begåvades med användes som ett försäljningsargument men många småfel och varierande kvalitet bidrog till att modellen inte blev någon försäljningssuccé varken i sverige eller övriga europa genomgick en mindre ansiktslyftning vilken resulterade i en bättre säkerhet nya motorer ny grill baklucka med integrerad spoiler och rundare backspeglar ersattes modellen av modellen motorer bensin liter kw hk ej i sverige liter kw hk carburator liter kw hk ventiler liter kw turbo hk ventiler liter kw hk ventiler liter v kw hk ventiler liter v kw hk ventiler liter v kw hk ventiler liter v kw twin turbo hk ventiler rykte om denna utgåva som limited ed liter v kw hk ventiler d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peugeot_605
*  Peleusboll
... thumb px en peleusboll en peleusboll är en pipett eringsinstrument av gummi peleusbollens funktion kommer av de tre ventil er som används för att reglera luft mängden i gummibollen för att dra upp vätska i en pipett skall luften pressas ut ur bollen då endast den översta ventilen är öppen när den nedre ventilen öppnas återgår gummibollen till sin normala form och skapar därmed ett tomrum vilket drar upp luft och även den vätska i vilken pipetten är nedsänkt den tredje ventilen sitter mellan pipetten och den nedre ventilen när den öppnas finns inget som kan hålla kvar vätskan som då rinner ut ur röret kategori laboratorieutrustning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peleusboll
*  Primum non nocere
... eller primum nil nocere är en latin sk fras som betyder först av allt att inte skada eller först av allt att intet skada nonmaleficence är en annan princip som härletts ur den förra och som framför allt härrör från den medicinska etiken vilken lärs ut vid medicinska utbildningar och annan vårdskola och är central i akutsjukvård en i nödläge n runt om i världen principen innebär att det kan vara bättre att göra ingenting än att ingripa och därmed förvärra tillståndet maximen tjänar till att påminna läkare och annan vårdpersonal att överväga de eventuella riskerna med att ingripa med vård till exempel innan diagnos ställts frasen brukar åberopas när någon anser att vinsterna med vård verkar vara mindre än riskerna för skada frasens ursprung är osäker i den hippokratiska eden finns löftet att avstå från att göra skada grekiska ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν men utan att den exakta ordalydelsen nämns innebörden förklaras kanske bäst i corpus hippocraticum läkaren måste ha två ting framför ögonen när det g...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere
*  Åskknallshuvudvärk
... faktamall hälsotillstånd name åskknallshuvudvärk image caption diseasesdb icd g icd primary thunderclap headache icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid åskknallshuvudvärk är en hastigt uppkommen huvudvärk som kulminerar inom en minut det är ett allvarligt tecken på en underliggande sjukdom ofta hjärninfarkt subaraknoidalblödning eller annan hjärnblödning eller andra akuta tillstånd den vanligaste orsaken till åskknallshuvudvärk är trauma tisk eller annan subaraknoidalblödning och huvudvärken är ofta det enda symtomet på denna eller annan hjärnblödning vid åskknallshuvudvärk är det därför viktigt att snabbt diagnostisera orsaken med datortomografi det kan också vara ett symtom på aneurysm eller inflammation i hjärnan till exempel vaskulit källor från lakartidningen se kategori akuta sjukdomstillstånd kategori neurologiska manifestationer kategori huvudvärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åskknallshuvudvärk
*  Hurt (Nine Inch Nails-låt)
hurt nine inch nails låt hurt nine inch nails låt hurt är en låt från skriven av trent reznor och framförd av industribandet nine inch nails på albumet the downward spiral låten släpptes som promotion singel den är en av bandets lugnaste sånger och tillhör bandets mest kända verk coverversioner countrysångaren johnny cash gjorde en cover på hurt som blev mycket populär låten blev cashs sista singel före hans död reznor var ursprungligen smickrad men tveksam till covern han ändrade uppfattning när han såg musikvideo n som gjorde ett sådant intryck på honom att han började gråta enligt honom själv var det som att förlora en flickvän låten var inte längre hans utan levde ett nytt liv i händerna på en musiklegend ett antal andra artister har gjort cover på hurt bland andra placebo och tori amos kategori sånger kategori engelskspråkiga sånger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hurt_(Nine_Inch_Nails-låt)
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Tablinum
... miniatyr vy från atrium till tablinum längre bak syns peristylium tablinum eller tabulinum var ett rum i den fornromerska bostad en beläget på insidan av den stora yttre salen eller gården atrium samt mellan detta och den inre gården peristylium när en sådan förekom i tablinum förvarades familjedokumenten räkenskaperna och liknande där var förfädernas bilder imagines uppställda och där hade husets herre sitt mottagnings och affärsrum med atrium var tablinum förenat genom en vid öppning som kunde tillslutas med förhängen bakväggen var ursprungligen murad men utgjordes sedermera oftast av breda flygeldörrar man kunde sålunda då förhängena var dragna åt sidan och dörrarna uppslagna se genom huset i hela dess längdriktning tablinum var emellertid inte ett genomgångsrum utan förbindelsen mellan den främre och den bakre delen av byggnad en skedde genom en smalare gång jauces vid sidan av tablinum källor kategori rum inom romersk arkitektur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tablinum
*  Sinusarrest
... redirect hjärta hjärtsjukdomar och behandlingar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusarrest
*  Gynekolog Nyköping - Vården.se
Operationsavdelningen Nyk pings lasarett, Nyk ping Nyk pings lasarett, plan 3 -. visa på karta. visa på karta. visa på karta. visa på karta. visa på karta. Att söka vård Du kan söka dig direkt till en gynekolog eller först gå till en allmänläkare på din vårdcentral. Om du har akuta besvär kan du söka dig direkt till akuten. Här på Vården.se kan du hitta information om gynekologiska mottagningar nära dig. Vanliga operationer, som gynekologer utför, handlar om framfall och urininkontinens, men även till exempel cystoperationer och aborter samt både planerade och akuta kejsarsnitt. Andra symtom på framfall kan vara urinträngningar eller svårigheter att kissa. Även svårigheter att bajsa kan var ett symtom på framfall och man kan ibland behöva trycka tillbaka framfallet med fingrarna för att överhuvudtaget kunna bajsa. Om du misstänker att du lider av framfall bör du kontakta en gynekolog. Orsakerna till själva inkontinensen kan vara olika men ofta rör det sig om en försvagning av muskler i själva bäckenbotten och...
http://varden.se/kategori/452/gynekolog/62/nyköping
*  Inkontinens
ICD10 =, {{ICD10|N|39|3|n|39}}, ICD10|N|39|4|n|39. MeshID = }}'Inkontinens' innebär oförmåga att kontrollera urin urininkontinens eller avföring avföringsinkontinens. Symtomen kan hanteras bland annat med hjälp av inkontinenshjälpmedel, som exempelvis skydd, analpropp eller kateter. Inkontinens eller 'urinläckage' är vanligare än vad många tror, särskilt hos kvinnor. Inkontinens innebär att man kissar på sig eller på annat vis läcker urin. Trots att det är en vanligt problem, skäms många över sina besvär och söker därför inte vård. Orsakerna till inkontinens kan vara flera olika, men det tyder sällan på någon allvarlig sjukdom. Den vanligaste orsaken är en försvagad bäckenbottenmuskulatur, något som naturligt försvagas med åldern. Det är musklerna i bäckenbotten som hjälper till att hålla upp urinblåsan och urinröret. Muskulaturen kan tränas upp med hjälp av knipövningar. Andra orsaker till inkontinens kan vara nedsatt fysisk rörlighet, medicinsk eller neurologiska åkommor, urinvägsinfektioner, att östrogenmä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkontinens
*  Ablation
... thumb ablation vid återinträdande i atmosfären ablation en process där en yta avlägsnas eller försvinner inom fysiken och geologin är avdunstning och erosion exempel på passiv ablation men även aktiv ablation förekommer inte minst inom medicin till exempel vid peeling av kroppsdelar både av kirurgiska och kosmetiska skäl externa länkar usa food an drugs administration info american academy of dermatological surgery kategori geologi kategori astronomi kategori operationer kategori cancerbehandling...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ablation
*  Silverstream Retreat (Lower Hutt, Nya Zeeland) - Motell recensioner - TripAdvisor
Silverstream Retreat Lower Hutt, Nya Zeeland - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Silverstream Retreat Motell, Lower Hutt. GÅ MED LOGGA IN. US$. Lower Hutt. Lower Hutt Turism. Hotell i Lower Hutt. Bed and Breakfast i Lower Hutt. Lower Hutt semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Lower Hutt. Lower Hutt flyg. Restauranger i Lower Hutt. Lower Hutt sevärdheter. Lower Hutt bilder. Karta över Lower Hutt. Hotell. Alla hotell i Lower Hutt Erbjudanden på hotell i Lower Hutt Sista minuten Lower Hutt. Efter hotelltyp. Affärshotell i Lower Hutt. Romantiska hotell i Lower Hutt. Lyxhotell i Lower Hutt. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Lower Hutt. 4-stjärnig...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g1396877-d1493904-Reviews-Silverstream_Retreat-Lower_Hutt_Greater_Wellington_North_Island.html
*  Boulcott Lodge (Lower Hutt, Nya Zeeland) - Motell recensioner - TripAdvisor
Boulcott Lodge Lower Hutt, Nya Zeeland - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Boulcott Lodge Motell, Lower Hutt. GÅ MED LOGGA IN. US$. Lower Hutt. Lower Hutt Turism. Hotell i Lower Hutt. Bed and Breakfast i Lower Hutt. Lower Hutt semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Lower Hutt. Lower Hutt flyg. Restauranger i Lower Hutt. Lower Hutt sevärdheter. Lower Hutt bilder. Karta över Lower Hutt. Hotell. Alla hotell i Lower Hutt Erbjudanden på hotell i Lower Hutt Sista minuten Lower Hutt. Efter hotelltyp. Affärshotell i Lower Hutt. Romantiska hotell i Lower Hutt. Lyxhotell i Lower Hutt. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Lower Hutt. 4-stjärniga hotell i L...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g1396877-d1568426-Reviews-Boulcott_Lodge-Lower_Hutt_Greater_Wellington_North_Island.html
*  Stabilt sidoläge på barn - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjäns
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Då måste man hjälpa barnet genom att lägga det i stabilt sidoläge, så att luftvägarna hålls öppna. Lägger man barnet i stabilt sidoläge, eller framstupa sidoläge som det också kallas, finns det ingen risk att tungan faller bakåt och blockerar luftvägen. Det är viktigt att man har kontrollerat att barnet kan andas själv med normala andetag, innan man lägger det i stabilt sidoläge. Om barnet inte andas normalt ska man istället göra mun mot mun-andning. Om man inte får någon reaktion från barnet ska man utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga ...
http://1177.se/Dalarna/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Akuta-rad/Stabilt-sidolage-pa-barn/
*  Bengt Åkerblom (läkare)
bengt åkerblom läkare bengt åkerblom läkare bengt valdemar åkerblom född april i gävle död augusti i malexander upphovsman till åkerblomstolen bengt åkerblom var en av pionjärerna i användandet av elektromyografi i sina studier om sittande och stående resultaten av studierna publicerades i avhandlingen standing and sitting posture vid karolinska institutet stockholm han fann att stolar formade efter kroppen oftast inte gav något stöd för korsrygg en utan att de hade stödet för högt upp och därför inte var välfungerande dessutom behövde sitsen luta bakåt för att stödet för ryggen skulle fungera väl han rekommenderade också att sitsen skulle vara låg för att undvika tryck mot lårens undersida vilket hindrar blodflödet till benen som en följd behövde också borden sänkas för att man ska undvika spänningar i axlarna baserat på denna princip ritade arkitekten gunnar eklöf stockholm många olika stolar som sedan producerades av flera fabriker i sverige och utomlands stolen såldes bland annat på nk under namnet åkerbl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Åkerblom_(läkare)
*  Taxi, Taxi!
Taxi, Taxi. Taxi, Taxi. {{Infobox musiker namn = Taxi, Taxi. bild = bildtext = bildstorlek = färg = grupp eller band genre = Indiepop |aktiva år = 2005 – bakgrund = Stockholm, Sverige |skivbolag = Rumraket |artistsamarbeten = |medlemmar = Miriam Eriksson Berhan Johanna Eriksson Berhan |tidigare medlemmar = |webbplats = }}. 'Taxi Taxi!' är en svensk popmusik duo från Stockholm bestående av enäggstvillingarna Miriam Eriksson Berhan och Johanna Eriksson Berhan födda 16 januari 1990. Deras musik är en sparsmakad blandning av folkpop och singer-songwriter. Duon upptäcktes 2005 genom sin sida på Myspace. Systrarna hade publicerat två låtar, mest för att visa upp för sina klasskamrater på Rytmus musikgymnasium. Ryktet om Taxi Taxi. spred sig och snart kom både erbjudanden om spelningar och skivkontrakt. dröjer inte längre, Dagens Nyheter den 18 september 2009. Deras första EP 'Taxi Taxi!' släpptes den 7 maj 2007 på skivbolaget Rumraket. Skivan fick ett översvallande mottagande i både svensk och brittisk press. Även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taxi,_Taxi!
*  Stereokartering
miniatyr|Wild A8, ett äldre analogt stereoinstrument. 'Stereokartering' eller 'flygfotogrammetri' är när man ur flygfotografier mäter terrängen och objekt på den för att framställa kartor. När man skall producera en karta genom stereokartering behöver man ett underlag bestående av ' lodbild er', flygbilder tagna lodrätt nedåt, där bilderna är tagna i stråk med en viss 'övertäckning', överlappning, för att man skall kunna betrakta marken i stereo. När man skall kartera i stereo krävs lodbild er, bilder tagna lodrätt nedåt, med inbördes övertäckning, det vill säga att objektet som avbildas skall finnas med på två bilder som överlappar varandra över objektet. För att man skall kunna betrakta dem i stereo och kunna mäta i dem måste man även 'orientera' dem, förflytta dem relativt varandra och terrängen. Innan bilderna kan betraktas i stereo måste de 'relativorienteras', vilket innebär att bilderna justeras, orienteras, relativt varandra så att punkter i terrängen sammanfaller när bilderna betraktas i stereo. För ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereokartering
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Svimning
{{Faktamall hälsotillstånd. eMedicine mult = eMedicine2|ped|2188 eMedicine2|emerg|876. }} 'Svimning' eller 'synkopering' eller 'sy′nkope' av grekiska 'synkope′', ’förkortande’ är en kortvarig förlust av medvetande t på grund av brist på blod och/eller syre i hjärna n. Orsaker Symtom Se även Externa länkar Noter. Svimning kan ha många orsaker. Svimning i upprättstående ställning beror oftast på blodtrycksfall. En orsak till svimning, särskilt hos unga, gängliga personer, är ortostatism, dvs. oförmåga att hålla blodtrycket tillräckligt högt när man reser sig från sittande eller liggande till stående ställning eller om man stått länge i upprätt ställning. Om svimningen beror på ortostatism regleras blodfördelningen automatiskt när personen är i liggande ställning, och svimningen går snabbt över. Nationalencyklopedin, ’ortostatism’: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ortostatism hämtad 2016-01-14. Hos unga är svimning ofta ett godartat symtom. Nationalencyklopedin, ’svimning’: http://www.ne.se/uppslag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svimning
*  Förmaksflimmer
Den som har förmaksflimmer får snabbt högre arbetspuls vid ansträngning, vilket tar ner orken och gör personen andfådd snabbt. Beta-blockad kan i någon mån minska risken för att flimmer uppstår, men den främsta fördelen är att den tar ner hjärtfrekensen vid en flimmerattack, vilket medför att hjärtats syreförbrukning minskar. I och med att förmaket inte ger någon "turbo-laddning" till kammaren så minskar hjärtats effektivitet vid högre hjärtfrekenser. Avsikten med anti-arytmi medicinering är att öka tiden för hjärtcykeln och på så viss förhindra inverkan av impulser från andra ställen än sinusknutan. Skälet att flimmer uppstår är inte att det finns andra ställen än sinusknutan som ger impulser, utan att återhämtningstiden för muskelcellerna varierar inte med hjärtfrekvensen i vissa regioner av förmaket. Vid låg hjärtfrekvens blir återhämtningstiden för kort och spärrar inte längre ut impulser som inte kommer från sinusknutan. http://www.sbu.se/201006 SBU konstaterade att personer som har uttalade symtom på fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förmaksflimmer
*  Hjärtflimmer
... är en arytmi som kännetecknas av snabb hjärtfrekvens och oregelbundna hjärtslag flimret kan ske i förmak en förmaksflimmer eller i kamrarna kammarflimmer kategori medicinska symtom kategori arytmier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtflimmer
*  37 år – Kraftiga hjärtslag | Förmaksflimmer.com
Hem Vad är förmaksflimmer. Orsak och symtom. Är förmaksflimmer farligt. Behandling Går det att behandla. Frågor och svar Går flimmer att bota. Kateterablation Se vår film om förmaksflimmer. Nyheter Supermodern ambulanssjukvård visas upp i Nordstan lördag 3 oktober september 30, 2015 Lördagen den 3 oktober, kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att bjuda in allmänheten att få en inblick i ambulanssjukvårdens vardag. Fantastiskt bemötande september 30, 2015 Jag betalar gärna högre landstingsskatt med tanke på vilket fantastiskt bemötande och hjälp som jag fått Kontroll av hälsa och föreläsning september 29, 2015 Kontrollera ditt blodtryck, din lungkapacitet och gör ett KOL-test. Jag är 37 år jag tränar regelbundet löpning och styrka. Fick för en tid sedan, början på September nu i år, konstiga känningar hugg, ilningar i bröst partiet då mest på hjärt sidan. Jag har varit hos min läkare och han har då tagit blodprover, ekg, lyssnat på hjärtat mm. Nu några månader senare så består detta med känningarna, har de...
http://formaksflimmer.com/archives/454
*  Flimmer
... se även norrköping filmfestival flimmer flimmer är en svensk komedifilm som hade premiär i september filmens regissör är patrik eklund som även skrivit manus filmen har visats på ett antal festivaler från och med januari och har tilldelats svenska kyrkans filmpris handling backbergas lilla telecombolag är illa ute och firmans chef tord försöker tillsammans med en anställd walter en sista gång att få företaget på fötter igen men så kommer ett oförklarligt strömavbrott och förändrar förutsättningarna för alla inblandade rollista kjell bergqvist tord allan svensson walter jacob nordenson kenneth olle sarri jörgen anki larsson birgitta sissela benn receptionist saga gärde karin jimmy lindström roland annika hallin ulla elallergiker gerhard hoberstorfer elallergiker mats bergman aron margareta pettersson berit sven wollter internutredaren svante grundberg styrelseledamot daniel rudstedt kjell lotti törnros fru kategori filmer kategori svenska komedifilmer kategori filmer i regi av patrik eklund kategori svens...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flimmer
*  Foramen ovale (hjärta)
foramen ovale hjärta foramen ovale hjärta foramen ovale eller botalliska hålet är en oval öppning i ett foster s hjärta genom vilket blodet kan passera från höger till vänster förmak öppningen behövs för att syresatt blod kommer till fostret genom moderkaka n och navelsträng en utan att passera fostrets lilla kretslopp genom foramen ovale kringgås detta så blodet från placenta n moderkakan istället kommer direkt ut i stora kretsloppet vid födseln då barnet drar sitt första andetag så sluts denna öppning och läker till fossa ovalis en grop i väggen mellan höger och vänster förmak om barnet föds mycket för tidigt och lungor na är omogna så kan vårdpersonalen direkt i samband med födseln sätta en så kallad navelkateter och ge barnet hjälp med näring och läkemedel den vägen direkt i blodet i dessa fall kontrolleras att foramen ovale inte kvarstår öppet hos ungefär av befolkningen sluts aldrig foramen ovale men på grund av att trycket i höger förmak nästan alltid är lägre än i det vänstra hålls hålet igen av en hu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Foramen_ovale_(hjärta)
*  Dykmedicin
'Dykmedicin' är nära besläktat med hyperbar fysiologi, den del av medicinen som behandlar människa i övertrycksmiljö. Under ett dyk varierar omgivningstrycket med djupet, man räknar förenklat med cirka 1 ATÖ per 10 meter havsvatten. Den ökade mängden gas som fås med varje andetag vid högre tryck leder till större energiförluster då den skall värmas av lungorna. Det sistnämnda ger upphov till att ren syrgas blir giftigt på cirka 6 meter och vanlig luft på cirka 56 meter. För att minska effekterna av kvävenarkos och göra det möjligt att dyka djupare än tidigare möjligt kan man idag använda gasmixturer innehållande helium, syre och kväve, så kallad Trimix. De små gasbubblorna som bildas i blodet under tryckreducering kommer in i hjärtat med det venösa blodet och går normalt vidare till lungorna där gasbubblorna fastnar i alveolerna och vädras ur. På personer med patent foramen ovale kan dessa gasbubblor slinka igenom det hål som då finns i hjärtat och komma ut på artärsidan av blodomloppet för att sedan fastna i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dykmedicin
*  Bret Michaels
thumb|Bret Michaels 'Bret Michaels', född 'Bret Michael Sychak' den 15 mars 1963 i Butler, Pennsylvania, är en amerikansk musiker, skådespelare, manusförfattare och Tv-personlighet som är mest känd som sångaren i det amerikanska glam metal -bandet ' Poison '. Han har även haft egna tv-serier: Rock of love där han letade efter sin nya flickvän; dokusåpa n sändes i tre säsonger 2007, -08 och -09 - och Bret Michaels: Life As I Know It som är en dokumentärserie om hans liv från 2010. Den 12 april 2010 fördes Michaels till sjukhus efter att ha lidit av intensiva magsmärtor, och en akut blindtarm soperation utfördes. Senare i april samma år fördes Michaels återigen till sjukhus, denna gång med en "olidlig" huvudvärk. Läkarna upptäckte att han hade drabbats av en massiv hjärnhinneblödning, som ofta är en komplikation till diabetes, något som Michaels lider av. Hans läge var nu kritiskt. Den 28 april rapporterades att Michaels var vid medvetande och kunde tala, om än långsamt, för första gången sedan han låg på sjukh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bret_Michaels
*  Nu när vintern närmar sig - Blogg - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
... Mina mönster Blogg. Mina mönster Blogg. Top Mina mönster Blogg. Sök. Flera av mina favoritgarner kommer fr n Schulana. Stickat för vintern 59. Väsksmycken by Crochetra 4. Virkat för små fötter 12. Virkat för vinter och vår 39. M NSTERFEL I BOKEN Du som k pt boken har kanske f rs kt virka igelkotten Hedvig men st tt p problem. Frukta ej, jag har sett felet och r ttat till det. Mina mönster RSS. fredag aug 12 2011 Nu när vintern närmar sig fredag, augusti 12, 2011 at 21:22 har jag stickat ett par vantar. Egentligen stickade jag dem bara f r att bli av med garn, faktiskt. Det h r garnet r s cerist det kan bli, tyv rr syns det inte p bilden och garnet r k pt p Teneriffa. Det var "j ttekul" att sticka dem, f rst b rjade jag ju sticka bara f r att komma p att garnet inte skulle r cka om jag inte kortade av "skaften". N r jag sen var klar med b da vantarna ins g jag att garnet visst hade r ckt till l nga skaft. Och till r ga p allt r vantarna f r sm f r mina karlh nder. Men frukta ej, en kompis har redan haft f...
http://crochetra.se/blog/2011/8/12/nu-nar-vintern-narmar-sig.html
*  Heja Abbe.: Finns det något bättre?
Heja Abbe.: Finns det något bättre. skip to main. skip to sidebar. 03 oktober 2007. Finns det något bättre. Slitig dag på jobbet. Kör hem trött och jävlig, och dessutom med en irriterande raspig hals och förkylningslock för örat. Kliver ur bilen och tar det sista stegen mot dörren och den där timmen av matning, tandborstning och nattning av killarna. Måttligt upplagd för det, i ärlighetens namn. Men när jag öppnar dörren vänder det. Från sovrummet hör jag det svaga Bolibompaljudet från tv:n. I samma sekund tränger en lycklig liten röst genom alltihopa. "A-aphf om!!" pappa kom tjoar Abbe och jag hör dunset av hans små fötter mot golvet när han hasar ner från sängen. "A-aphf om", "a-aphf om" ropar han springandes och kastar sig i mina armar. Red Bull, släng dig i väggen. Kl 22:50. 6 kommentarer:. Mikaela. 4 oktober 2007 13:22 Ingenting kan få en att må bättre än ens barns glädje över att se en. tror jag. ville bara tacka för att jag får läsa om Abbe och hela familjen. Jag gråter och skrattar. Och hejar på Abbe....
http://hejaabbe.com/2007/10/finns-det-ngot-bttre.html
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen
*  The Reflex
... singel av duran duran utgiven april det var den tredje singeln från albumet seven and the ragged tiger och nådde förstaplatsen på både den engelska och amerikanska singellistan samt i flera andra länder singelversionen är ommixad av nile rodgers låtlista singel the reflex make me smile come up and see me live singel the reflex dance mix the reflex version make me smile come up and see me live singel u s the reflex dance mix edit new religion live in l a cd singel inkluderad i singles box set the reflex make me smile come up and see me live the reflex dance mix listplaceringar lista topplacering källor fotnoter kategori singlar av duran duran kategori musiksinglar kategori engelskspråkiga sånger kategori singelettor i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Reflex
*  Reflex (gospelkör)
reflex gospelkör reflex gospelkör reflex är en av norges mest kända gospel kör er grundades kören har gett ut ett tjugotal album och är fortfarande aktiv externa länkar kategori musikgrupper bildade kategori norska körer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reflex_(gospelkör)
*  Under Armour® Men's HeatGear® 10" Reflex Short | Academy
under armour men s heatgear reflex short academy...
https://academy.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10151_10051_665311_-1__?color=Casipian%2FHigh-Vis Yellow&N=46909993 101 4294951429
*  Mathimlen: Vem har rätt? Jo, jag jag jag!
Mathimlen: Vem har rätt. Jo, jag jag jag. Mathimlen om allt som går att äta och mer därtill. December 26, 2005 Vem har rätt. Jo, jag jag jag. I bilen hem från svärmors julbord så argumenterade jag för att gossen inte skulle ha lampan tänd i bilen eftersom det kunde bli reflektioner i framrutan. Maken skämtade genast till det med något om djupa tankar eller nåt. Han ansåg att jag borde sagt "reflex". Jag vidhöll att man kunde använda reflektion om annat än tankar och funderingar. Det skulle ha känts helt naturvidrigt att säga "reflex" om den där spegeleffekten. Nu har jag slagit upp i SAOL, naturligtvis har jag rätt: reflex - återsken, återspegling etc. reflektion - återkastning, återspegling etc. Ha ha ha ha ha ha ha. Så trevlig och vänlig är jag. Andra bloggar om: reflektion, besserwisser, SAOL. posted by Space babe at Monday, December 26, 2005. 0 Comments: Post a Comment Home. About Me. Name:. Space babe Location: Stockholm, Sweden Mattokig fisk som vill ha kock. Skriver om det som faller mig in, vilket oft...
http://mathimlen.blogspot.com/2005/12/vem-har-rtt-jo-jag-jag-jag.html
*  Motljusskydd
... ett motljusskydd är en skärm som hindrar ljus som till exempel solen eller lampor från att komma in i objektiv et på en stillbildskamera eller film videokamera det förhindrar att bilden får solstick så som ringar i olika färger på bilden särskilt viktigt är motljusskyddet vid motljustagningar eftersom mycket störande reflexer kan uppstå om solen lyser direkt på objektivet professionella filmare använder sig oftast av motljusskydd med fällbara skärmar för att kunna skydda objektivet mot solstick beroende på brännvidden alltså kunna fälla skärmarna närmare vid inzoomningar motljusskydd kan även vara bra till att skydda kameralinsen mot stötar se även objektiv fotografiska filter referenser kategori fotografisk utrustning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motljusskydd
*  Anaerob
En 'anaerob organism' eller 'anaerob' är en process eller organism som inte kräver syre för tillväxt. Organismer med anaerob metabolism kan erhålla energi utan att förbränna syre genom att någon kolhydrat såsom glukos oxideras till enklare beståndsdelar. Anaerob oxidation sker primärt hos vissa typer av bakterier och protozoer, men förekommer kortvarigt även hos större organismer, exempelvis i den mänskliga kroppen vid ischemi eller hypoxi syrebrist. obligata anaerober, som inte kan använda syre för tillväxt och till och med skadas av det aerotoleranta/lufttoleranta organismer, som inte kan använda syre för tillväxt, men tolererar närvaron av det fakultativa anaerober, som kan växa utan syre, men kan utnyttja syre om det finns Hos människor finns dessa organismer vanligtvis i mag-tarmkanalen. Obligata anaerober kan använda jäsning eller anaerob respiration. I närvaro av syre, använder fakultativa anaerober aerob respiration, utan syre jäser en del av dem, vissa använder anaerob respiration. Den energi som fri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anaerob

AortasinusAntonio Maria Valsalva: Antonio Maria Valsalva, född den 17 januari 1666, död den 2 februari 1723, var en italiensk anatom.BihålaKarotissinusSjuka sinus-syndromEkokardiografi: Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger en omedelbar avbildning av hjärtat i olika vyer som kan sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser.Bäckenbotten: Bäckenbotten är en muskelplatta i botten på bukhålan. Den har till uppgift att hålla upp de inre organen.Aortainsufficiens: Aortainsufficiens är en typ av hjärtfel där blodflödet i aortan påverkats. En stor del av hjärtats blod pumpas fram och tillbaka mellan aorta och vänster kammare och hjärtmuskulaturen växer kompensatoriskt till sig.Patent foramen ovale: Patent foramen ovale är en medfödd hjärtsjukdom som återfinns hos cirka 27 procent av befolkningen.Åskknallshuvudvärk: (Primary thunderclap headache)Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Pacemakerceller: Pacemakerceller är de specialiserade hjärtmuskelceller som kan generera spontana depolarisationer med en viss rytmicitet. I hjärtat finns det tre vävnader som har denna funktion; Sinusknutan, AV-knutan samt purkinjefibrerna.Vena contracta: frame|right|Vena contracta.BlodtrycksfallBaroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).Duloxetin: Duloxetin är ett läkemedel tillhörande kategorin SNRI som används för att behandla svårare depressionssjukdomar eller tillstånd som smärtsam diabetesneuropati. Mot depression upplever de flesta personer effekt inom två veckor efter behandlingens början.SvimningFörmaksflimmerSalomon Moos: Salomon Moos, född 15 juli 1831 i Randegg, Baden, död 15 juli 1895, var en tysk öronläkare.PatellarreflexSpirometri: Spirometri, är en lungfunktionsundersökning som utförs med spirometer, det vill säga en undersökning av hur lungorna fungerar. Det ingår i undersökningar om respirationsfysiologin.Takykardi: -, |Hyperintensitet