Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Miniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Afrikansk svinpestvirus: Den enda arten av släktet Afrikansk svinpestliknande virus. Viruset orsakar sjukdom hos vårtsvin, vildsvin och tamsvin i Afrika och lindrigare infektion i Europa.. Viruset förekommer hos och sprids av mjuka fästingar (Ornithodoros moubata).SvinfeberSvinfebervirusAfrikansk svinpest: En vanligtvis dödlig iridovirusinfektion hos grisar, som yttrar sig som feber, hosta, diarre, hemorrhagiska lymfkörtlar och gallblåsödem.Swine Vesicular DiseaseDysenteri: Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.Vesikulärt svinexantemvirusSus scrofaErysipelas hos svinInfluenza A Virus, H1N2 SubtypeOrthomyxoviridaeinfektionerMykoplasmapneumoni hos svinGastroenteritis, Transmissible, of Swine: Mag-tarmkatarr orsakad av Coronavirus som kan vara kronisk hos vuxna grisar och dödlig hos kultingar.Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Influensa A-virus, subtyp H1N1ReassortantvirusHepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Edema Disease of Swine: En akut sjukdom hos smågrisar som oftast ses i samband med avvänjning. Typiska kliniska kännetecken är förlamning och subkutana ödem.Vesicular exanthema of swine virusHepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. TreponemainfektionerGödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.ZoonoserInfluensa A-virus, subtyp H3N2Slakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.Iridoviridae: En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som infekterar insekter och växelvarma ryggradsdjur. Släkten som ingår är Iridovirus, Ranavirus, Chloriridovirus och Lymphocystivirus.Svinenterovirus: Enterovirusarter som ger upphov till lindriga till svåra nervsjukdomar hos grisar, särskilt i Influensa A-virus: Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. PseudorabiesInfluensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.PRRS-virus: En art av Arterivirus som orsakar fortplantningsstörningar och luftvägsinfektion hos grisar. Den europeiska stammen kallas Lelystadvirus. Luftburen smitta är vanlig. Viruset har hittills ej påvisats i Sverige (SVA 2001).Brachyspira hyodysenteriaeDjurhållningMycoplasma hyopneumoniaeFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.PRRSVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Circovirus: Ett släkte av familjen Circoviridae som ger infektion hos fjäderfä, svin och papegojfåglar. Det är det enda DNA-virus med cirkelformat, enkelsträngat genom som drabbar däggdjur. De tre arterna är kyck linganemivirus, som orsakar övergående anemi och nedsatt immunitet hos nyfödda kycklingar; näbb- och fjädersjukevirus, som ger dödlig infektion bland papegojor; och svincircovirus, som hittills dock i nte satts i samband med sjukdom.AvföringKullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.Slumpmässig fördelningHerpesvirus 1 hos svin: En art av Varicellovirus som ger luftvägsinfektion (pseudorabies; Aujeszkys sjukdom) hos svin, det enda naturliga värddjuret. Nyfödda grisar drabbas av CNS-symtom med hög dödlighet. Viruset kan även orsaka vanligtvis dödlig hjärn- och ryggmärgsinflammation hos nötkreatur, får, hundar, katter, rävar och minkar.SpirochaetalesinfektionerCircoviridaeinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av Circoviridae.Malign hypertermi: Snabb stegring av kroppstemperaturen i förening med muskelstelhet efter allmän narkos.Karbadox: Metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)-karbazat-1,4-dioxid. En antibakteriell förening som använts veterinärmedicinskt för behandling av dysenteri och enterit hos svin. Preparatet är cancerframkallande (Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12).Pasteurella multocida

*  Det perfekta mötet - Ungdomar.se Forum
swede. ”Alla män är svin” 25. svin , relationer , förhållanden...
http://ungdomar.se/forum/thread/det-perfekta-moetet
*  Kär eller olyckligt kär - Ungdomar.se Forum
swede. ”Alla män är svin” 25. svin , relationer , förhållanden...
http://ungdomar.se/forum/thread/kaer-eller-olyckligt-kaer
*  Dödergök: Tvåändsstickde ekovantar
Pärlor för svin influensa Pi-sjal Endast göken är vaken...
http://dodergok.blogspot.com/2009/12/tvaandsstickde-ekovantar.html
*  kärleken - Ungdomar.se Forum
relation , hjälp. svin , relationer , förhållanden , kärlek ,...
http://ungdomar.se/forum/thread/kaerleken-2
*  DRAGÉBANAN – MaxGodis.se
, vatten, gelatin Svin , glukossirap, surhetreglerande medel...
http://maxgodis.se/products/dragebanan
*  Minigris
... thumb vuxen minigrisgalt ca kg thumb svenska minigrisarna minigris är ett samlingsnamn för små raser av det vanliga tamsvin et som hålls som sällskapsdjur och väger mindre än kilo som vuxen minigrisen hade en popularitetsvåg under och tidigt tal normal vikt för en vuxen minigris är kg men det förekommer både större och mindre varianter livslängden för en minigris är år minigrisar blir könsmogna vid månaders ålder bakgrund raser se även externa länkar och källor bakgrund en minigris är en av de ras er som utvecklats att användas för medicinsk forskning eller framtagen för att komma till glädje som sällskapsdjur dessa mindre gris ar brukades först inom medicinsk forskning i europa innan de blev introducerade i usa som kelgrisar på talet sedan dess har djuren använts i vetenskap liga studier världen över inklusive att undersöka möjligheten som källa till organ för organtransplantation vissa typer av minigrisar hålls numera också i europeiska länder allmänt som sällskapsdjur raser göttinger minigris münchner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minigris
*  Friedrich Wöhler
... miniatyr friedrich wöhler friedrich wöhler född juli i eschersheim idag ett distrikt i frankfurt am main död september i göttingen var en tysk kemist mest välkänd för sin syntes av urea urinämne detta var det första organiska ämne som syntetiserades från helt icke organiska utgångsämnen detta ledde till att man övergav teori n om att en särskild livskraft vitalitetsprincipen behövdes för att skapa kolförening ar wöhler var även först med att isolera många av grundämne na år avslutade wöhler sina medicin studier i heidelberg vid leopold gmelin s laboratorium som arrangerade en möjlighet för wöhler att arbeta hos jöns jacob berzelius i stockholm från till var wöhler lärare vid yrkesskolan i berlin från med titeln professor från till var han professor vid högre yrkesskolan polytechnikum i kassel efter friedrich stromeyer s död blev wöhler hans efterföljare på professuren i medicin kemi och farmaci vid universitetet i göttingen och verkade där till sin död wöhler blev känd för det han råkade framställa wöhle...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wöhler
*  Friedrich Wöhler – Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök. Friedrich Wöhler, född 31 juli 1800 i Eschersheim, idag ett distrikt i Frankfurt am Main, död 23 september 1882 i Göttingen, var en tysk kemist, mest välkänd för sin syntes av urea urinämne 1828. Detta var det första organiska ämne som syntetiserades från helt icke-organiska utgångsämnen. Detta ledde till att man övergav teorin om att en särskild "livskraft" "vitalitetsprincipen" behövdes för att skapa kolföreningar. Wöhler var även först med att isolera många av grundämnena. År 1823 avslutade Wöhler sina medicinstudier i Heidelberg vid Leopold Gmelins laboratorium, som arrangerade en möjlighet för Wöhler att arbeta hos Jacob Berzelius i Stockholm. Från 1825 till 1831 var Wöhler lärare vid yrkesskolan i Berlin, från 1828 med titeln professor. Från 1831 till 1836 var han professor vid högre yrkesskolan Polytechnikum i Kassel. Efter Friedrich Stromeyers död 1835 blev Wöhler 1836 hans efterföljare på professuren i medicin, kemi och farmaci vid universitetet i Göttingen och verkade dä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wöhler
*  Dorothea von Rodde-Schlözer
... miniatyr|Dorothea von Rodde-Schlözer 'Dorothea von Rodde-Schlözer', född 18 augusti 1770 i Göttingen, död 12 juli 1825 i Avignon, var en tysk akademiker och salongsvärd. Hon var den första kvinna i Tyskland med en doktorsgrad i filosofi 1787. Hon höll också en berömd salong i Lübeck. Hon var en av de sk ' Universitätsmamsellen ', en grupp på fem kvinnliga akademiker under 1700- och 1800-talet som var döttrar till akademiker vid universitetet i Göttingen, tillsammans med Philippine Engelhard, Caroline Schelling, Therese Huber och Meta Forkel-Liebeskind. Hon var dotter till professorn August Ludwig von Schlözer vid universitetet i Göttingen. Hennes far hade lagt fram tron på könens lika intelligens för en kollega, och kommit överens med denne om att uppfostra barnen genom olika metoder för att kunna bedöma om hans teori stämde. Dorothea fick samma undervisning som gavs en pojke under denna tid med hjälp av privatlärare, och uppnådde utmärkta studieresultat. Personer av kvinnligt kön fick inte studera vid u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorothea_von_Rodde-Schlözer
*  Johann Eduard Wappäus
Skeppredarsonen Wappäus studerade 1830-31 vid lantbruksakademien i Möglin, därefter vid universiteten i Göttingen och Berlin, där han var en av geografen Carl Ritter s mest hängivna lärjungar. Frukterna av denna resa framträdde i hans avhandling om portugisernas upptäcktsresor under Henrik Sjöfararen samt i hans senare omfångsrika arbeten över Amerika, särskilt Sydamerika. Efter hemkomsten blev han 1836 filosofie doktor i Göttingen på en avhandling på latin om havsström marna, fortsatte därefter sina studier i Bonn och Paris samt etablerade sig 1838 som privatdocent i Göttingen, där han sedan under mer än fyrtio år var en framgångsrik lärare och 1845 blev extra ordinarie och 1854 ordinarie professor. Wappäus blev redaktör för utgivningen av sjunde upplagan av Christian Gottfried Daniel Stein s och Ferdinand Hörschelmanns stora "Handbuch der Geographie und Statistik", vilken han utvidgade till en verklig geografisk-statistisk encyklopedi. Åt detta arbete ägnade han ett kvarts sekel av sin levnad och skrev däri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Eduard_Wappäus
*  Carl von Voit
thumb 'Carl von Voit', född den 31 oktober 1831 i Amberg i Bayern, död den 31 januari 1908 i München, var en tysk fysiolog, son till August von Voit. von Voit blev student 1848, studerade i München, Würzburg och Göttingen, blev 1854 medicine doktor i München, 1856 docent, 1860 e.o. Redan tidigt ställde von Voit som sin livsuppgift att utreda de lagar, enligt vilka näringsupptagning en och ämnesomsättning en äger rum hos djuren och människan, och genom sina med utomordentlig energi genomförda undersökningar åt detta håll blev han den egentlige grundläggaren av den moderna näringsfysiologi n. Först genom hans arbeten om de vägar, på vilka kväve t som en produkt av äggvite sönderdelningen i kroppen avges från denna, och hans i sammanhang därmed stående, delvis i förening med Bischoff utförda forskningar om kvävejämvikten och lagarna för äggviteomsättningen blev ett exakt studium av näringsläran över huvud möjligt. Hans tillsammans med Pettenkofer anställda långa försök sserier över den totala ämnesomsättningen v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Voit
*  Richard Ehrenberg
... född februari i wolfenbüttel död december i rostock var en tysk nationalekonom och ekonomisk historiker ehrenberg blev efter en kort tids affärsverksamhet sekreterare hos handelskammare n i altona extra ordinarie professor i göttingen och ordinarie professor i rostock år publicerade han avhandlingen die fondsspekulation und die gesetzgebung men övergick sedan till ekonomisk historiska studier hans förnämsta arbeten är hamburg und england im zeitalter der königin elisabeth och das zeitalter der fugger två band av vilka det senare är en visserligen något oordnad men alldeles grundläggande framställning av hela den offentliga kreditens och de stora kapitalist ernas betydelse under talet hans grosse vermögen ihre entstehung und ihre bedeutung behandlar husen fugger och rothschild samt krupp fortsättningar därav är das haus parish in hamburg och die unternehmungen der brüder siemens i samtidigt försökte ehrenberg bana väg för en ny riktning inom nationalekonomin och grundlade för detta ändamål tidskriften das...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Ehrenberg
*  Svinpest
... är en mycket smittsam virus sjukdom som drabbar svin den orsakas av pestivirus sjukdomsbilden kan variera kraftigt från milda symtom så som aptitlöshet färgavvikelser på hud en och feber till plötsliga dödsfall en del grisar dör från en till två veckor efter sjukdomens början inkubationstiden är dagar svinpest förekommer i stora delar av världen och sjukdomen har genom aktiva åtgärder minskat kraftigt i europa och anses utrotad i norden i sverige förekom svinpest senast det är anmälningsplikt vid misstanke om sjukdomen till veterinär svinpest är inte smittsam mot människan men risk för mutation av viruset kan förekomma kategori djursjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svinpest
*  Ales stenar är från järnåldern - DN.SE
Ales stenar r fr n j rn ldern - DN.SE. Du använder en webbläsare som inte längre stöds, vilket kan medföra att vissa delar av dn.se inte fungerar optimalt. Läs mer här. Nyhetsflödet. DN.se ger dig utvecklingen i Sverige och omvärlden, dygnet runt. Morgon, kväll och helg väljer våra redaktörer det viktigaste från DN just nu. eDN är tidningen på klassiskt vis, men i en smartare förpackning. Beställ tidningen. Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning. Gå till Kundservice. Det är lite ensamt här inne Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista. Nyheter. Sport. DN.TV. A TILL Ö. DN.TV. Etikettfrågan. Fråga Insidan. Kultur & Nöje. O Ord på ord. Ales stenar utanför Ystad uppfördes under järnåldern 600–1.000 år efter Kristus, enligt ett arkeologiskt underlag som Riksantikvarieämbetet gjort på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne. Ales stenar utanför Ystad uppfördes under järnåldern 600–1.000 år efter Kristus, enligt ett arkeologiskt underlag som Riksantikvarieämbete...
http://dn.se/nyheter/vetenskap/ales-stenar-ar-fran-jarnaldern/
*  ”Nyttig genmanipulerad mat stoppas av skräckpropaganda” - DN.SE
Du använder en webbläsare som inte längre stöds, vilket kan medföra att vissa delar av dn.se inte fungerar optimalt. Läs mer här. Morgon, kväll och helg väljer våra redaktörer det viktigaste från DN just nu. eDN är tidningen på klassiskt vis, men i en smartare förpackning. DN Debatt. A TILL Ö. DN Debatt. Forskare angriper miljörörelsen: Politiker lurade av desinformationskampanjer Grödor som skulle gynna miljön, livsmedelsförsörjningen och de fattiga riskerar att aldrig komma till nytta på grund av massiva desinformationskampanjer mot genmanipulation från utomparlamentariska organisationer. Europas politiker och institutioner har fallit undan för en hätsk opinion och lagt en död hand över gentekniken, trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att gengrödor skulle utgöra hot mot miljö eller hälsa. Forskare angriper miljörörelsen: Politiker lurade av desinformationskampanjer Grödor som skulle gynna miljön, livsmedelsförsörjningen och de fattiga riskerar att aldrig komma till nytta på grund av mass...
http://dn.se/debatt/nyttig-genmanipulerad-mat-stoppas-av-skrackpropaganda/
*  Anna Haag
{{Infobox skidåkare bild=Anna Haag.jpg bildstorlek=250px bildtext=Anna Haag land= discipliner= Längdskidåkning |klubb= IFK Mora SK |tränare= |skidor= Fischer |pjäxor= |skidbindningar= sponsor= födelsedatum=. Haag växte upp i Orsa och gick på Mora skidgymnasium 2002–2006 innan hon flyttade till Östersund för att hålla på med skidåkning på heltid. På Tour de Ski 2008/2009 kom hon på en sjundeplats. 21 november 2009 kom Haag på en tredjeplats i en världscuptävling i 10 km fristil. Den 20 december samma år slutade hon återigen trea i en världscuptävling, denna gång på 15 km klassiskt. I sin OS-debut, 10 kilometer fri stil i Vancouver 2010, kom hon på fjärde plats. Fyra dagar senare tog hon sin första OS-medalj då hon gick i mål som tvåa i dubbeljakt en endast slagen av Marit Björgen. Hon tog senare ytterligare en silvermedalj tillsammans med Charlotte Kalla i damernas sprintstafett. Anna Haag bildade tillsammans med Ida Ingemarsdotter, Britta Johansson Norgren och Charlotte Kalla det stafettlag som under VM i Hol...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Haag
*  D-vitamin kan bita mot karies - DN.SE
Du använder en webbläsare som inte längre stöds, vilket kan medföra att vissa delar av dn.se inte fungerar optimalt. Läs mer här. DN.se ger dig utvecklingen i Sverige och omvärlden, dygnet runt. Morgon, kväll och helg väljer våra redaktörer det viktigaste från DN just nu. eDN är tidningen på klassiskt vis, men i en smartare förpackning. Beställ tidningen. Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning. Gå till Kundservice. Det är lite ensamt här inne Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista. Sport. DN.TV. A TILL Ö. DN.TV. Kultur & Nöje. D-vitamin kan förhindra tandröta, karies, visar en amerikansk studie på 3 000 barn. D-vitamin kan förhindra tandröta, karies, visar en amerikansk studie på 3 000 barn. Genom ett tillskott av D-vitaminer minskade antalet fall av karies med 50 procent, skriver tidskriften Nutrition Reviews. Förklaringen tros vara att D-vitamin hjälper kroppen att absorbera kalcium som är nödvändigt för att bygga upp tänder. Försökspersonerna ...
http://dn.se/nyheter/vetenskap/d-vitamin-kan-bita-mot-karies/
*  Första barnboken om hen - DN.SE
Du använder en webbläsare som inte längre stöds, vilket kan medföra att vissa delar av dn.se inte fungerar optimalt. Läs mer här. DN.se ger dig utvecklingen i Sverige och omvärlden, dygnet runt. Morgon, kväll och helg väljer våra redaktörer det viktigaste från DN just nu. eDN är tidningen på klassiskt vis, men i en smartare förpackning. Beställ tidningen. Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning. DN.TV. A TILL Ö. DN Debatt. DN.TV. F Film & TV. Kulturdebatt. Pia Huss: ”Självklart ska vi ta fiktionen till hjälp för att sticka hål på trollen”. Björn F Rörvik text & Gry Moursund bild : ”Bockarna Bruse på badhuset”. Nu är det dags för den första svenska barnboken som varken handlar om en tjej eller en kille. Nu är det dags för den första svenska barnboken som varken handlar om en tjej eller en kille. I "Kivi och Monsterhund" önskar sig Kivi en hund till sin födelsedag, och hen får det. Förlaget Olika lanserar en bok fri från stereotyper, bortsett från den om läskiga monster. – Varje...
http://dn.se/dnbok/forsta-barnboken-om-hen/
*  Franska hamburgare - DN.SE
... Du använder en webbläsare som inte längre stöds, vilket kan medföra att vissa delar av dn.se inte fungerar optimalt. Läs mer här. Nyhetsflödet. DN.se ger dig utvecklingen i Sverige och omvärlden, dygnet runt. Morgon, kväll och helg väljer våra redaktörer det viktigaste från DN just nu. Dagens tidning. eDN är tidningen på klassiskt vis, men i en smartare förpackning. Beställ tidningen. Beställ DN digitalt. Kundservice. välkommen. Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning. Gå till Kundservice. Det är lite ensamt här inne Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista. Ta bort markerade Avbryt Vill du ta bort markerade bokmärken. Ja, ta bort Avbryt. Mat & Dryck. Nyheter. STHLM. Ekonomi. Sport. Kultur. DN.TV. A TILL Ö. Bostad. Börsen i dag. D Dagens tidning. Din Ekonomi. DN Debatt. DN Åsikt. DN.TV. E Ekonomi. Fokus - Det ockuperade landskapet. Fråga Insidan. Hälsa. Kultur & Nöje. Kulturdebatt. M Mat & Dryck. O Ord på ord. 500 g nötfärs 1 pressad vitlökskly...
http://dn.se/mat-dryck/recept/franska-hamburgare/
*  Therese Johaug
Hon blev historisk när hon blev den första skidåkaren från Norge oavsett damer eller herrar att vinna Tour de Ski när hon vann den säsongen 2013/2014, hon vann den även 2016 tillsammans med den nya touren Ski Tour Canada. På grund av sina goda prestationer i NM blev hon uttagen till världscuptävlingarna i estniska Otepää i slutet av januari samma år, och blev sensationellt åtta på 10 km klassisk stil. Två veckor senare tog hon guld i stafett och brons i 10 km jaktstart under junior-VM i Tarvisio. Två veckor senare blev hon juniorvärldsmästare både på 5 km klassisk och på 10 km fristil masstart samt i damernas stafett. Johaug tog sin första pallplats i världscupen i säsongen 2008/09 på 15 km fristil, masstart i La Clusaz. Formen infann sig först i Norgemästerskapet i Stokke i slutet av januari med silver i dubbeljakten och brons på 10 km fristil. {{webbref |url=http://www.vg.no/sport/ski/langrenn/artikkel.php?artid=10037344 |titel= Johaug på pallen: - Dette er helt sykt. |utgivare=vg.no |hämtdatum= 26 februari...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Therese_Johaug
*  Sånger för skolan
... sångboken sånger för skolan samlade och utgivna av frans erlanson felix körling axel fr österberg då boken utkom i kartonage kostade den kronor åhlén åkerlunds förlag skriver i en annons en föryngring av skolans sångrepertoar måste anses vara fullt berättigad jämte det klassiskt vordna av äldre sång måste skolan även bjuda de unga ett värdefullt och för dem lämpligt urval av samtidens sång detta har föranlett utgivningen av nu föreliggande sångbok av de sånger som ingå i sångboken äro de flesta komponerade av samtida tonsättare och ungefär halva antalet sånger har ej tidigare förekommit i någon skolsångbok åt en orientering i musiklärans grunder har anslagits förhållandevis stort utrymme nedanstående utlåtande över sångboken lämnas i annonsen efter att ha genomgått manuskriptet till en ny sångbok av hrr erlanson körling och österberg ar det mig ett nöje meddela att jag sätter denna sångbok i allra främsta ledet av de snart sagt otaliga sångböcker som jag under årens lopp haft tillfälle att av en eller an...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sånger_för_skolan
*  Jacques Pellegrin
'Jacques Pellegrin', född den 17 juni 1944 i Aix en Provence, är en fransk konstnär. Biografi Utställningar Offentliga samlingar Utmärkelser Bibliografi Externa länkar. Porträtt, landskaps- och stillebenmålaren Jacques Pellegrin började måla redan vid åtta års ålder. Vid elva år tilldelades han ett första pris av staden Aix en Provence. Hans stil följde först den klassiskt realistiska strömningen, men sedan han upptäckt impressionismen blev den hans influens fram till 1970. Efter studier till översättare/tolk i München avlade han en fil. Undervisningen lämnades snart till förmån för det fria och osäkra livet som konstnär. Han utforskade expressionismen och från och med 1980 har han helt och hållet ägnat sig åt måleriet. Jacques Pellegrin är influerad av fauvismen och den franska expressionismen med Vincent van Gogh samt André Derain, Albert Marquet, Kees van Dongen, Henri Matisse, men även av Provence- och Marseilleskolan: Auguste Chabaud, Louis-Mathieu Verdilhan, Pierre Ambrogiani. Hans huvudsakliga och fund...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pellegrin
*  Justyna Kowalczyk
{{Infobox skidåkare bild= Justyna Kowalczyk.jpg land= Polen |discipliner= Längdåkning, damer klubb= AZS AWF Katowice |tränare= skidor= Fischer pjäxor= |skidbindningar= |sponsor= födelsedatum=. I VM 2005 i Oberstdorf kom hon på fjärde plats i 30 km klassisk stil, men blev diskvalificerad sedan ett doping-prov som tagits vid en tävling före mästerskapen visat att hon hade haft dexamethason i blodet. Under säsongen 2006/07 vann hon sin första tävling i världscupen, även denna gång var det i Otepää där hon vann 10 km klassiskt. Kowalczyk inledde säsongen ganska tveksamt, hon hade hela tiden sagt att säsongens stora mål var Tour de Ski. Jag trodde till och med att jag skulle göra mig själv något ont, men jag reste mig och sa till alla som hade räknat bort mig: Jag ska visa er!" - Justyna Kowalczyk "Jag testas ofta, men så ska det vara och jag litar på att andra lämnar lika många prover. Kategori:Polska längdåkare Kategori:Världsmästare i längdåkning Kategori:Polska dopningsfall Kategori:Olympiska silvermedaljörer ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Justyna_Kowalczyk
*  Långhed
Under åren har SCB avgränsat två småort er i området. Den ena, 'Näsbyn och del av Långhed', räknas fortfarande som småort medan den andra, 'Silfors, Norra Långhed och V del av Långhed' endast räknades som småort från 1990 fram till nästkommande småortsavgränsning 1995. Långhed är en gammal by med anor som sträcker sig så långt bakåt i tiden som till 1200-talet. Långhed har med anledning av de nästan palatsliknande byggnaderna kommit att kallas för bondeslottens by. En annan av målarna var Ersson-Svärd han kom också från Dalarna och målade bland annat väggarna i Hisved. Den södra småorten/bebyggelsen består sedan 1995 av Näsbyn och den södra delen av det större området Långhed. När småorten först beskrevs, år 1990, benämnde SCB den 'Näsbyn + Ö del av Långhed' och den hade då 115 invånare och innefattade 58 hektar, alltså drygt dubbelt så mycket som den nuvarande småorten. Den nu existerande småorten består av den södra delen av det området. Småorten 'Silfors, Norra Långhed och V del av Långhed' var belägen i d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Långhed
*  Rödsot - Wiki-Rötter
Rödsot Från Wiki-Rötter Omdirigerad från Rödsjuka Hoppa till: navigering, sök Rödsot Rödsjuka, Blodsot och Besmittelig blodgång. är detsamma som dysenteri. Historiska epidemier. En tidig benämning av Rödsot som epidemi i Sverige är under namnet "blodsot" i den stora rimkrönikan, då sjukdomen rasade 1452 i danska hären i närheten av Jönköping. Sjukdomen härjade svårt i äldre tider på svenska flottans fartyg. 1741-42 skall det på flottans fartyg ha omkommit 25,000 man av rödsot jämte skörbjugg och fläckfeber. Omkring 1770 och 1789 uppträdde sjukdomen med fruktansvärda epidemier i stora delar av Sverige. Under 1808-09 års krig rasade sjukdomen svårt bland lantvärnet och spred sig med trupptransporter till olika delar av riket. 1808-13 avled närmare 50,000 människor i Sverige i rödsot. Även 1852-59 härjades landet av rödsot; sjukdomen antogs då vara införd från södra Amerika med ett krigsfartyg, som landsatte den av rödsot smittade besättningen både i Göteborg och Karlskrona, varifrån sjukdomen spreds i mellersta...
http://wiki.genealogi.se/index.php/Rödsjuka
*  Dysenteri - shigella - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Reser d och vaccinationer. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Om man inte r n jd med v rden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Även mat som till exempel inte är ordentligt kokt eller stekt kan ge dysenteri. Det brukar vanligen ta två, tre dagar från det att man blir smittad till att man blir sjuk, men det kan också dröja upp till en vecka. Om man får dysenteri blir man i regel frisk inom en vecka om man får behandling. Symtom Om man har dysente...
http://1177.se/Vasterbotten/Tema/Vaccinationer/Sjukdomar-och-besvar/Dysenteri---shigella/
*  Skillnad mellan versioner av "Användardiskussion:Cognatus" - Wiki-Rötter
... Skillnad mellan versioner av "Användardiskussion:Cognatus". Från Wiki-Rötter. Hoppa till: navigering, sök. Versionen från 20 oktober 2010 kl. 11.59 visa wikitext. Jojje. Diskussion. bidrag. ← Äldre redigering. Nuvarande version från 28 oktober 2011 kl. 11.45 visa wikitext. Cognatus. Diskussion. bidrag. Tömde sidan. 27 mellanliggande versioner av 8 användare visas inte. Rad 1:. Rad 1:. −. Hej Cognatus, och välkommen till Wiki-Rötter. Det vore tacknämligt om du i din skapelseiver begrundade möjligheten att verkligen bidra med innehållsrika artiklar. Att skapa en massa stubbar bestående av någon kort mening är mindre önskvärt, då släktforskare som förväntar sig mer uttömmande förklaringar säkert blir besvikna. Följ alltså regeln att hellre skriva färre bra artiklar än många dito. /Jojje. + −. :Det var ett påpekande med en inställning som jag finner vara ganska långt ifrån den grundidé som genomsyrar wikis. Jag kan medge att jag skrivit några kortare artiklar men därmed behöver väl inte de per definition var...
http://wiki.genealogi.se/index.php?title=Användardiskussion:Cognatus&diff=8461&oldid=907
*  Pelletierin
... eller punicin c h no är en alkaloid som kan utvinnas från granatträd ets bark drogen är oljehaltig i början en nästan färglös men senare gulaktig eller brunaktig vätska den har en svagt eteraktig doft pelletierin är lösligt i etanol eter och kloroform men mindre lösligt i vatten lösningarna reagerar starkt alkaliskt användning pelletierin har traditionellt använts som medel mot inälvsmask och dysenteri men då i form av olika salter källor meyers varulexikon forum http www chembase com cbid htm kategori läkemedel kategori alkaloider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pelletierin
*  Thomas Cartwright (biskop)
thomas cartwright biskop thomas cartwright biskop miniatyr thomas cartwright thomas cartwright född död var en engelsk biskop känd som anhängare till jakob ii och därför en av non juror s han utnämndes till biskop av chester efter ärorika revolutionen följde han jakob i exil han dog i dublin av dysenteri och är begraven i christ church dublin kategori engelska biskopar kategori födda kategori avlidna kategori män kategori anglikanska biskopar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cartwright_(biskop)
*  Sus celebensis floresianus
... är en underart till sus celebensis som beskrevs av heude underarten förekommer på flores och på några mindre öar i samma region ursprunget är troligen domesticerade individer av sus celebensis och av tamsvin et sus scrofa domestica som parade sig hybridisering efter att de flyttades till öarna källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographic reference rd ed wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian externa länkar kategori svindjur kategori sus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sus_celebensis_floresianus
*  Sus celebensis timoriensis
... är en underart till sus celebensis som beskrevs av müller underarten förekommer på timor och på några mindre öar i samma region ursprunget är troligen domesticerade individer av sus celebensis och av tamsvin et sus scrofa domestica som parade sig hybridisering efter att de flyttades till öarna källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographic reference rd ed wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian externa länkar kategori svindjur kategori sus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sus_celebensis_timoriensis
*  Rötning
... ens mekanism består av att anaeroba organismer med tillgång till metaboliserande näringsämnen, såsom kväve, kol och fosfor,under rätt förhållanden bryter ned det organiska materialet. Detta leder till bildning av cellprotoplasma alltmedan kväve omvandlas till organiska syror och ammoniak. hygien isering där detta är ett krav från myndigheter för att därefter tillföras en rötningstank. Rötningstank kallas även rötkammare och det är där den biologiska processen sker och den slutliga så kallade rötrest en uppstår under gas bildning. Rötningsprocessen är känslig för inblandning av syre och för hög halt/mängd av starkt sura eller alkaliska ämnen då dessa kan störa eller helt döda processen. rötresten har i ökad grad kommit till användning som jordförbättringssmedel/göningsmedel inom jordbruket. Detta ställer stora krav på det som rötas. Därför finns höga krav på att rötresten ska vara rent från vissa fraktioner/ämnen. Exempel på material som används är organiskt avfall från hushåll, storkök och restauranger ma...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rötning
*  Tomat | Odla.nu
Tomat är en ettårig växt som härstammar från västra Sydamerika. Runda, päronformade, små och stora, röda, gula och vita. Tomaten behöver en solig, varm och skyddad växtplats för att utvecklas bra. Växthus är föredra, men det finns även sorter som kan ge en bra avkastning på friland under gynnsamma förhållanden. Tomater måste förkultiveras och utplanteras när risken för frost är över. För att underlätta befruktningen kan man skaka plantan under blomningen. Bortsett från busktomater där tjuvskotten får vara kvar. Ett par veckor innan planteringen bör jorden gödslas, helst med brunnen stallgödsel. Tomater i växthus kan ibland angripas av bladlöss och vita flygare, även om det är ovanligt. När tomaterna är fullt utvecklade, röda eller viken färg de ska ha och solvarma. Finns det risk för nattfrost innan tomaterna är helt mogna kan de även plockas omogna för att sen få eftermogna på en mörk och sval plats. Alternativt kan man ta in hela plantan och låta frukterna mogna där. 100 g tomat innehåller 19,8 kcal, 22 mg ...
http://odla.nu/vaxtlexikon/tomat
*  Ensäde
... även kallat enskiftesbruk var en form av ensidig odling varvid säd sås på åkern år efter år utan att ligga i träda mellan detta brukningssätt meförde flera olägenheter jorden kunde ej hållas fri från ogräs sädesodlingen måste inskränkas till vårsäd esslagen och det krävdes mycket gödsel ensäde är den äldsta typen av sädesbruk men förekom i sverige så sent som in på talet speciellt i norra delarna av landet där det var svårt att odla andra sädesslag än korn men också där boskapsskötsel var huvudnäring och det därmed fanns en riklig tillgång på gödsel se även lindbruk tvåsäde tresäde källor kategori agrarhistoria kategori lantbruksvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ensäde
*  Blodmjöl
... är ett protein rikt gödsel som även fungerar avskräckande på rådjur och kaniner http www odla nu artiklar ute jord och godning blodmjol det framställs genom att blod från slaktdjur torkas och därefter pulvriseras http www ne se blodmj c b l ursprungligen har det främst använts som fodertillskott för nötkreatur svin och höns se även benmjöl källor kategori trädgårdsskötsel kategori gödningsmedel kategori blodprodukter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodmjöl
*  Johan Gustaf Wiborgh
'Johan Gustaf Wiborgh', född 28 april 1839 i Vadstena, död 16 mars 1903 i Stockholm, var en svensk metallurg, professor. Han genomgick 1865-66 Bergsskolan i Falun ; tjänstgjorde 1867 som biträdande lärare i ritning och konstruktioner där, var 1875-91 lärare i järn ets metallurgi och praktisk masugnsskötsel vid Filipstad s bergsskola och 1884-92 lektor i metallurgi och hyttkonst vid Kungliga Tekniska högskolan, där han ledde undervisningen i bergskemi och andra metallers utom järnets metallurgi, och utnämndes 1892 till professor i metallurgi och hyttkonst, varefter han övertog undervisningen i järnets metallurgi. Han var därjämte från 1892 föreståndare för högskolans bergsvetenskapliga fackskola, "Bergshögskolan". I mitten av 1890-talet arbetade Wiborgh på att framställa ett gödsel medel, baserat på tillgodogörande av apatit en i de lappländska järnmalm erna; metoden var sålunda avsedd att gagna såväl järnhanteringen som jordbruket. Wiborgh gav emellertid impulsen till en av professor Wilhelm Palmær utarbetad ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Gustaf_Wiborgh
*  Hackelseverk
... var ett redskap som användes inom jordbruk et för att skära halm till korta strån som användes som foder eller för att strö ut för att samla upp gödsel och urin i ladugård ar de första modellerna var handdrivna man vevade på ett stort hjul kategori jordbruksredskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hackelseverk
*  Lyckseledialekt
mjöl Dongen samlad gödsel i kätte Dobb dyka Dorr-dorre-dorre surra Dorr å ge sig iväg Dorsk hängig Donkes lukta skämt Dopptråg/skål portion gräddmjölk Dovasmäll slag nästan till medvetslöshet Dopplut ovigt Dragvidi-vidja-vidjen-vidjen sträck av fällskinn Dragvalp en som drar fram men inte stökar bort Drasa agnhög ta Drage ta sats Drag fog i timmervägg Draks vä arbeta med, eller skämta med ngn Doks vä skämtade med Dropparänna takränna Dropparätt absolut rätt Dräpa-drap-drippe dräpa Dryp droppa Drygt sä förstör sig själv Drucken-druckne-druckne drunkna Dråsa dell slå till, gå till handling Dråg surdal Dröl igenvuxen bäck Dunst-dunsta-dunsta högsäsong Dyngstavar svinmålla Dynghövel retsam, kitslig person Dysja utbrett myrhö Dur dimma, dis9 Durut disigt Durer slösa Dårna dåna Dårnafock smör eller teskärna Dåá då hon Dåka dell slå till Dänna där Däat därifrån Norsjö Dönt lätt puff hon dönte på hon trampade på Döntel kärntörel Döuv döv Dömder domdera Döver bullra starkt, t ex vid åska Döj diverse saftfoder Dörabäck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyckseledialekt
*  Foderbegränsare
... är en anordning som fästs runt munnen på betande djur främst häst ar för att begränsa intaget av gräs den vanligaste orsaken är att djuret är för glupskt och därmed äter för mycket för sin ras eller sin egen ämnesomsättning vilket kan resultera i fetma fång eller andra komplikationer foderbegränsaren liknar en munkorg för hundar som träs runt mulen och fästs i grimma n grimman måste sträckas så att djuret inte kan få av sig foderbegränsaren av misstag eller med vilje den har små hål i sig som gör att djuret kan beta men bara ett fåtal grässtrån når munnen vilket gör att det tar längre tid att äta hålen gör också att djuret kan dricka obehindrat kategori jordbruk kategori hästskötsel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Foderbegränsare
*  Skräddar-Djurberga
skräddar djurberga skräddar djurberga skräddar djurberga är en fäbod i orsa kommun mellan skattungbyn och orsa fäboden är en mycket välbevarad fäbod med anor sedan talet som ännu brukas som fäbod för betande djur källor se sverige vägvisare till smultronställen från ales stenar till överkalix lars magnusson kategori riksintressen för kulturmiljövården i dalarnas län kategori fäbodar i dalarna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skräddar-Djurberga
*  Lindells Gårdsslakteri AB, TIDAHOLM, Slaktare, slakterier på Företagsfakta - Sök efter föret
Lindells G rdsslakteri AB, TIDAHOLM, Slaktare, slakterier p F retagsfakta - S k efter f retag i hela Sverige. Lindells Gårdsslakteri AB. Vi på Lindellsgårdslakteri är ett familjeföretag som funnits sen 1995. Lindellsgårdslakteri har idag 16 tals anställda med egen uppfödning och slakteri av grisar men vi kan även erbjuda nötkött till er kunder. Idag har vi ca 60 kunder som vi jobbar som leverantör åt och mer förfrågningar kommer in. Gården brann 07 April 2009 men efter detta så byggdes gården upp igen och är igång för fullt. Välj kött från djur som fötts upp i ditt närområde, som på så sätt ger mindre miljöpåverkan. En bra början är att välja kött från djur som fått leva ett bättre liv, ett liv utan långa jobbiga transporter. 2012-8 Soliditet % 26,3 3,8 31,6 Kassalikviditet % 61,1 56,4 193,9 Vinstmarginal % 6,5 -2,7 5,7 Total oms ttning TKR 100 096 68 475 61 876 Resultat efter finansnetto TKR 6 279 -2 059 2 968. Oms ttning per anst lld TKR 5 268 3 113 3 438 Kapitaloms ttningshastighet ggr/ r 4,7 4,4 3 Cashflo...
http://foretagsfakta.se/Tidaholm/Lindells_Gårdsslakteri_AB/2272831
*  Bäsinge
Kopparmalmen från Bäsinge koppargruva transporterades till Hanshyttan och dess kopparhytta för nedsmältning, senare garades råkopparen i Avesta. Ur "Handlingar" går att utläsa: "Bäsinge grufvas koppar blef vid Avesta gårad, till plåtar utsmidd och intill 1715 stämplad med 'ett krönt B mellan tvänne rosor' inom värdestämpeln.". Förutom ett 40-tal bostadshus finns idag även kulturhus, träslöjd samt såg och hyvleri belägna inom byns gränser. Under 2015 stoppades verksamheten i byns anrika slakteri Bertil Eriksson slakteri efter ett förvärv av Siljans Chark. Platsen som missionshuset byggdes på kallas för Humlebacken varvid det nya namnet är Humlebackens kulturhus. Ett exempel som gör området unikt är jordbruksmarken från tidig medeltid som fortfarande är ett öppet kulturlandskap. Ytterligare, i och med Dalälvens närvaro bildas 'Limes Norrlandicus', den biologiska Norrlandsgränsen, vilken skapar ett tydligt möte mellan nord och syd som inte går att finna på annat håll. Idag finns det fem biosfärområden i Sverige ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bäsinge
*  Influensavirus typ A
... är ett släkte inom virus familj en orthomyxoviridae influensavirus typ a omfattar endast en art influensa typ a virus vilken leder till influensa hos fåglar och hos vissa däggdjur influensavirus av typ a delas i sin tur in i olika subtyper beroende på de två olika protein hemagglutinin h och neuraminidas sorter av alla subtyper av influensavirus typ a har isolerats från vilda fåglar även om sjukdom är ovanligt vissa typer av influensavirus typ a leder till svåra sjukdom både hos tamfåglar samt i sällsynta fall hos människor emellanåt smittar virus från vilda fåglar till tamfåglar och detta kan leda till ett utbrott eller ge upphov till influensa pandemi er bland människor ett större utbrott av a h n skedde under se h n utbrottet noter se även pandemi kategori virologi kategori orthomyxoviridae de influenzavirus influenza a subtypen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensavirus_typ_A
*  Hanse-Hostel Rostock, Rostock, Tyskland: Boka Vandrarhem nu! - Hostel
Hanse-Hostel Rostock, Rostock, Tyskland: Boka Vandrarhem nu. - Hostel. Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Läs mer. X USA, DOLLAR USD/$. Populära valutor. Australien, Dollar AUD/$. Euro EUR/€. Kanada Dollar CAD/$. Storbritannien, Pund GBP/£. USA, Dollar USD/$. Alla valutor. Argentina, Pesos ARS/$. Australien, Dollar AUD/$. Brasilien, Reals BRL/R$. Danmark, Kronor DKK/kr. Euro EUR/€. Hong Kong, Dollar HKD/$. Indien, Rupier INR/INR. Japan, Yen JPY/¥. Kanada Dollar CAD/$. Kina, Yuan Renminbi CNY/¥. Kroatien, Kuna HRK/kn. Norge, Kronor NOK/kr. Nya Zeeland, Dollar NZD/$. Polen, Złoty PLN/zł. Ryssland Rubel RUB/руб. Schweiz, Franc CHF/CHF. Singapore, Dollar SGD/$. Storbritannien, Pund GBP/£. Sverige, Kronor SEK/kr. Sydafrika, Rand ZAR/R. Sydkoreanska won KRW/KRW. Tjeckien, Koruny CZK/Kč. Turkiet, Lira TRY/TL. Ungern, Forint HUF/Ft. USA, Dollar USD/$. SVENSKA. Da...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/tyskland/rostock/3804/
*  Jobb med ""Chalmers tekniska högskola""
... Workey är en sökmotor för jobb som samlar platsannonser från jobbsajter, rekryteringsföretag, nyhetssajter samt privata och offentliga företag. Var Alla platser Blekinge län Dalarnas län Gävleborgs län Gotlands län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Örebro län Östergötlands län Skåne län Södermanlands län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län. Sök 38 jobb. 38 jobb med ""Chalmers tekniska högskola"". Vill du få jobbmail med nyinkomna jobb för den angivna sökningen. en gång i veckan. Relevans Systemutvecklare Göteborg, Västra Götalands län Chalmers Tekniska Högskola AB 10 september. Chalmers Doctoral Student Guild seeks a new Doktorandsombudsman DOMB Göteborg, Västra Götalands län Chalmers Tekniska Högskola AB 24 augusti. PhD student position in Resilient Information and Control Systems Göteborg, Västra Götalands län Chalmers Tekniska Högskola AB 30 september. PhD student position...
http://workey.se/lediga-jobb/med."Chalmers.tekniska.högskola"
*  Influensa A virus subtyp H7N9
influensa a virus subtyp h n influensa a virus subtyp h n h n är en serotyp av arten influensa virus a fågelinfluensa virus fågelinfluensa cirkulerar bland fågelpopulationer där somliga varianter är kända för att ibland infektera människor de första rapporterna om människor som blivit infekterade av h n viruset kom från kina referenser kategori virologi kategori ornitologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa_A_virus_subtyp_H7N9
*  Chalmers Publication Library (CPL)
chalmers publication library cpl cpl chalmers publication library utbildning forskning styrkeområden om chalmers in english ej inloggad chalmers publication library sök utökad sök publikationslistor senast tillagda sök studentarbeten mitt cpl import ny post redigera post lägg till fulltext statistik om cpl oai pmh support open access bibliometri swepub chalmers bibliotek chalmers läs mer om chalmers forskning ingen data funnen ingen information kunde hittas för det pubid som angetts i url en publikationen kan ha raderats eller så är länken felaktig kontakta gärna redaktionen och ange från vilken webbsida du följde länken chalmers university of technology se gothenburg sweden www chalmers se...
http://publications.lib.chalmers.se/publication/164713-effect-of-semi-active-front-axle-suspension-design-on-vehicle-comfort-and-road-holding-for-a-heavy-t
*  Vita Ranunkler: Loppis, sommar och influensa
... skip to main. skip to sidebar. måndag 5 mars 2012. Loppis, sommar och influensa. Tack till alla som besökte butiken i helgen och ett stort tack till mamma som stod i butiken eftersom jag och övriga familjen har influensan. Tror ärligt talat inte att jag har varit så sjuk sen jag var barn, men som tur är går det ju över. Orken räcker dock inte till att fota något nytt, så idag får ni hålla tillgodo med lite gamla sommarbilder. Ha en bra start på veckan. Kram Marie. Ps. Idag är det exakt två månader kvar till loppisen, nu närmar det sig med stormsteg. Åh vad kul. Mer information kommer om ett tag, men lite detaljer hittar ni här. Upplagd av. Marie. kl. måndag, mars 05, 2012. Etiketter: Sommar, Trädgård. 52 kommentarer:. hemma hos lilla mej sa... Gomorron vännen !Bara så himla underbara bilder bjuder du på idag.Ja 2 månader går fort.Va skoj.Ha en fin måndag och en go start på nya veckan.Kram Rita. 5 mars 2012 08:20. Vida sa... kryahälsningar till er alla...och vilka vackra bilder du bjuder på idag; visst är...
http://vitaranunkler.blogspot.com/2012/03/loppis-sommar-och-influensa.html
*  Hotel Rostock - Radisson Blu Hotel Rostock
Om du behöver aktivera ditt onlinekonto eller vill registrera dig för ett nytt Club Carlson-medlemskap, klicka på "Gå med i Club Carlson" och börja få stora belöningar. Club Carlson SM – det globala hotellbonusprogrammet från Carlson Rezidor Hotel Group – delar ut mer poäng som du kan utnyttja hos fler samarbetspartner och på fler platser. Vårt program erbjuder exceptionella hotellupplevelser, utmärkt service och möjligheten att tjäna och lösa in förmåner snabbt på över 1 000 hotell i hela världen. ... Upptäck våra hotell. Boka hotell. Nya Radisson Blu Hotel, Rostock ligger i stadens hjärta och räknas redan som ett av dess landmärken. Vårt hotell ligger inte långt från gågatorna och Kröpeliner Tor, vilket gör det till en perfekt utgångspunkt när du ska utforska staden. Hotellet ligger bara 3,5 mil från Rostock-Laage Airport Alla våra 251 rum och sviter är bekvämt och lyxigt inredda Från rummen på översta våningen har du fantastisk utsikt över hamen och stadens äldre delar Gratis bredband inklusive trådlös Int...
https://radissonblu.com/sv/hotell-rostock
*  Bo Bergman (teknikforskare)
bo bergman teknikforskare bo bergman teknikforskare bo bergman född i helsingborg är professor i industriell kvalitetsteknik vid chalmers tekniska högskola sedan den mars chalmers bo bergman industriell kvalitetsstyrning http www chalmers se sections forskning professorer beskrivningar bo bergman bergman disputerade i matematisk statistik vid lunds universitet med en avhandling om statistiska metoder inom tillförlitlighetstekniken år blev bergman adjungerad professor vid kungliga tekniska högskolan i stockholm i tillförlitlighetsteknik bergman utnämndes till professor i kvalitetsteknik vid linköpings tekniska högskola källor kategori svenska professorer i teknik kategori personer verksamma vid chalmers tekniska högskola kategori personer verksamma vid linköpings universitet kategori alumner från lunds universitet kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Bergman_(teknikforskare)
*  Jan-Olov Liljenzin
jan olov liljenzin jan olov liljenzin jan olov liljenzin född är en svensk kemist liljenzin disputerade vid chalmers tekniska högskola han var under talet professor i kemi vid universitetet i oslo och senare professor i kärnkemi vid chalmers liljenzin har uttalat skepsis över ipcc s slutsatser att koldioxid halten i atmosfären accelererar och de tolkningar som vissa klimatforskare gjort av koldioxidmätningar han är ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien sedan och av kungliga vetenskaps och vitterhetssamhället i göteborg sedan källor kategori svenska professorer i kärnkemi kategori personer verksamma vid chalmers tekniska högskola kategori ledamöter av kungliga vetenskaps och vitterhetssamhället i göteborg kategori liva kategori födda kategori män kategori levande personer kategori klimatskeptiker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan-Olov_Liljenzin
*  Influensasäsong Royaltyfria Foton - Bild: 4096258
 Influensasäsong Royaltyfria Foton - Bild: 4096258. Svenskt. E-posta oss. Telefon: +1 615-771-5611. Registrera dig gratis eller. Anv ndarnamn. L senord. Logga in. Bilder. Film. Gratis bilder. Formgivaromr de. medlemsomr de. Resurser. Bildatlas. Bloggar. Priser och nerladdningsplaner. Abstrakt. Industrier. Näringsliv. Djur. Helgdagar. Illustrationer. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Föremål. Dokumentärt. Resor. Webbdesign graphics. Teknik. Mer. Abstrakt. 2D 3D Animation. Djur. Dokumentärt. Föremål. Helgdagar. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Video Produktions Element. Resor. Teknik. Mer. Abstrakt. Djur. Föremål. Illustrationer. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Resor. Teknik. Webbdesign graphics. Mer. Alla som r n jda. Foto. Illustrationer. Videor. precis vektor/RAW. Foto, Illustrationer. Your download plan was renewed. Congratulations and thank you for your business. Read more. Payment Management. Influensa för brun begreppsmässig digital dr...
http://se.dreamstime.com/royaltyfria-foton-influensasäsong-image4096258
*  Hongkonginfluensan
... pandemi som härjade och pågick till enligt många erkända virologer är detta den mest troliga basen till ett kommande pandologiskt virus antalet döda i världen beräknas till miljon som kan ställas i relation till antalet döda i spanska sjukan där man misstänker att ca miljoner människor avled http edition cnn com health swine flu international index html sverige nedan från läkartidning valda avsnitt enl fredrik elgh docent i sverige uppträdde endast sporadiska fall i november och december den första vågen av hongkong influensa drabbade landet under vintermånaderna en andra kraftigare pandemivåg svepte över landet vid årsskiftet de samhälleliga konsekvenserna så som de framgick i medierna var relativt få en tydlig konsekvens av massinsjuknande i influensa blev att det var svårt att komma fram till televerkets sos central och mycket svårt att komma till läkare och sjuksköterskor besöksförbud infördes på sjukhusen och operationer fick skjutas upp en noggrann genomgång av rikspressens artiklar under pandemin ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hongkonginfluensan
*  H1N1-utbrottet 2009
Världshälsoorganisationen WHO varnade i slutet av april 2009 för ett globalt utbrott av influensan, och den 11 juni 2009 valde WHO att klassa utbrottet som en pandemi, den första på 41 år sedan Hongkonginfluensan grasserade 1968. Det hittillsvarande förloppet har dock varit milt, vilket beror på att stora delar av befolkningen har varierande grad av immunitet mot viruset. Dessa virusstammar hade genomgått genetiska förändringar genom det som kallas ' antigenic shift ' och människan hade inte någon immunitet mot dessa nya varianter. Om detta nya virus blir starkt smittsamt för människor kan en världsomfattande pandemi uppstå, då upp till 20-40 % av befolkningen kan insjukna. Säsongsinfluensor byter arvsmassa kontinuerligt varför immunförsvaret inte känner igen viruset och man kan således drabbas flera gånger under sitt liv men då av olika virusstammar. Symptomen för den nya influensan är desamma som för vanlig säsongsinfluensa, det vill säga feber, trötthet, hosta och snuva, huvudvärk. Framförallt har detta gä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/H1N1-utbrottet_2009
*  Asiaten
... är det vardagliga namnet på en influensa som fick ett utbrott influensan spred sig som en pandemi över hela världen och räknas som en av de tre pandemierna under talet sjukdomen orsakades av influensa a virus en virustyp som också orsakat spanska sjukan sverige sverige hade ca smittade enligt fredrik elgh docent http www dn se nyheter sverige lardomar dras av tidigare pandemier http www lakartidningen se functions oldarticleview aspx articleid se även hongkonginfluensan influensa referenser noter källor kategori pandemier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asiaten
*  Heja Abbe.: Svinfluensan.
... skip to main. skip to sidebar. 06 oktober 2009. Svinfluensan. Nu ni. Nu jäklar händer det grejer här. Eller nåt. I dagens brevskörd fanns ännu ett ni-vet-vad-jag-menar-kuvert. Det visade sig innehålla ett brev som började så här: "Ert barn har prioriterats för vaccination mot den nya influensan på Barn- och ungdomsmottagningen ... osv ... Gruppdag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10". Trean var inringad med en bläckpenna. På att andra papper fanns information om hur man skulle tolka den inringade siffran på det första bladet. Först lite snack om att "... i första kommer vi att erbjuda vaccination till de barn som vi anser behöver det allra mest, därefter fortsätter vi med barn som vi också bedömt vara i stort behov ...". Solklar prioritering. Sedan berättar de att de inte vet när de får vaccinet. Heller inte i vilka mängder det kommer att levereras. Därefter ber de mig att regelbundet gå in på deras hemsida där de någon gång, vem vet när, kommer att tillkännage datum. Jag ska alltså leta efter grupp tre. Jag får lite ...
http://hejaabbe.com/2009/10/svinfluensan.html
*  Så brutalt ont i kroppen. Influensan?
Känner du dig redo, bli medlem här. Visa profil. Visa foruminlägg. Jag kan säga som så, att smärtan jag har i kroppen är ngt alldeles utöver det normala. Tror aldrig jag haft så ont tidigare i mitt liv, oavsett vad jag lyckats med =/ Kan inte sova på nätterna. Har haft feber till och från under den här tiden. Ngn mer här som åkt på det här, eller är jag ensam. Visa profil. Visa foruminlägg. Varför jag skrev vårdcentral är att du skriver att det varat i 10 dagar, på tok för länge... Det gick dock över efter någon vecka, Fick förklarat för mig att vissa typer av influensa kan sätta sig i lederna, kanske är något sådant du råkat ut för, men går det inte över så är väl ett besök hos vårdcentralen att rekommendera. du har en infektion i kroppen som inte riktigt vill bryta ut ..och vill inte heller lägga sig.. Jag kan säga som så, att smärtan jag har i kroppen är ngt alldeles utöver det normala. Tror aldrig jag haft så ont tidigare i mitt liv, oavsett vad jag lyckats med =/ Kan inte sova på nätterna. Idag är värken...
http://zatzy.com/forum/showthread.php?337417-Så-brutalt-ont-i-kroppen.-Influensan
*  virus | MedicinBloggen
virus medicinbloggen v nner medicinfakta l kemedel medicin sjukvård behandling patent s k bilprovningar trafikförsäkring medicinbloggen om medicinbloggen twitter facebook s k virus nyheter innehållandes virus september permal nk smittskyddsinstitutet om nytt coronavirus smittskyddsinstitutet om nytt coronavirus juli permal nk forskning om fågelinfluensa publicerad forskning om fågelinfluensa publicerad juli permal nk programvarufel ett stort hot inom medicintekniken programvarufel ett stort hot inom medicintekniken december permal nk supervirus oroar amerikanska myndigheter supervirus oroar amerikanska myndigheter december permal nk tamiflu i vattenmiljön ger resistent influensapandemi tamiflu i vattenmiljön ger resistent influensapandemi april permal nk snabbare spårning av hiv snabbare spårning av hiv februari permal nk antibiotika i pangasius fisk antibiotika i pangasius fisk om vi bloggar om senaste nytt inom medicin hälsa och sjukvården i sverige s k arkiv rss triop ab design av toni romero ssl certifika...
http://medicinbloggen.se/t/virus/
*  Monofyli
Att ursprunget dessutom måste vara gemensamt, innebär att inga andra kända arter, levande eller utdöda, utanför denna grupp har sitt ursprung i samma ursprungsart. Om livet bara uppstod en gång innebär det att alla organismer har utvecklats ur en gemensam ur-individ och allt levande utgör därmed en monofyletisk grupp. Innebär att en klad definieras som den senaste levande förfadern för två olika art er släkte n 'och' alla dess ättlingar. Ett annat sätt att uttrycka detta är att den nodbaserade kladen definieras som den 'minst' omfattande kladen som omfattar två olika arter/släkten. Innebär att en klad definieras som allt som är mer släkt med en viss art / släkte jämfört med en annan art /annat släkte. Ekvivalent, och mer formellt, kan detta uttryckas som den 'mest' inklusiva klad som inkluderar en art / släkte men 'inte' en annan art /annat släkte. Ofta kompletteras apomorfibaserade definitioner med antingen stambaserade eller nodbaserade definitioner. Dessutom förekommer begreppet 'kronklad', vilket innebär ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monofyli
*  Achaemenes brixioides
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes brixioides ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_brixioides
*  Achaemenes furciferens
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes furciferens ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_furciferens
*  Achaemenes kampalensis
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes kampalensis ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_kampalensis
*  Achaemenes musakensis
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes musakensis ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_musakensis
*  Achaemenes pingatus
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes pingatus ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_pingatus
*  Achaemenes pseudocostalis
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes pseudocostalis ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_pseudocostalis
*  Achaemenes vehemens
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes vehemens ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_vehemens
*  Hapax legomenon
... begreppet hapax legomenon innebär ett ord som endast är känt från ett enda ställe inom en text hos en viss författare eller inom ett helt språk filologer använder det oftast om det sista fallet det vill säga då ett ord är känt endast från en enda gammal källa och där denna inte ger goda möjligheter till en säker tolkning av ordets innebörd uttrycket ἅπαξ λεγόμενον betyder på klassisk grekiska något som endast sagts en gång även om det i strikt mening bara är fråga om uttryck som finns belagda en enda gång i ett verk används hapax legomenon eller enbart hapax ibland i fall där ett ord förekommer på flera ställen i samma verk men inte kan ges någon säker förklaring till exempel sela i psaltaren det handlar i regel om texter på ett sedan länge utdött språk eller språkstadium där tolkningen försvåras av att många andra texter gått förlorade källor kategori filologi kategori termer inom litteraturvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon
*  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
... prrs virus sjukdom hos gris ar som ger fortplantningssvårigheter och andningssvårigheter hos ungdjur sjukdomen dokumenterades första gången i nordamerika collins j benfield d christianson w harris l hennings j shaw d et al isolation of swine infertility and respiratory syndrome virus isolate atcc vr in north america and experimental reproduction of the disease in gnotobiotic pigs j vet diagn invest och centraleuropa wensvoort g lelystad virus and the porcine epidemic abortion and respiratory syndrome vet res och viruset isolerades första gången sjukdomen kostar den amerikanska grisindustrin runt miljoner dollar årligen i sverige upptäcktes det första fallet av prrs på en sydsvensk gård i juli detta gjordes under en rutinkontroll i det program som försäkra att prrs inte finns i sverige man hittade smittan på ca gårdar samtliga smittade grisar avlivades och senare under året kunde man klargöra att sverige som första land i sverige hade lyckats med att utrota prrs kostnaden för avlivning och sanering uppgic...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porcine_Reproductive_and_Respiratory_Syndrome
*  Lena Hallin
{{Infobox Militär Person namn = Lena Hallin bild = 200px|Lena Hallin. bildtext =. smeknamn =. födelsedatum =. dödsdatum =. begravningsplats =. troskap = Sverige. gren = Flygvapnet tjänstetid = 1980- rang = Brigadgeneral. enhet =. kommand = AO F 4 2005-2006 LedR 2007-2010. slag =. utmärkelser =. relationer =. övrigt = Försvarsattaché i London 2011-2013 }} 'Ann 'Lena' Hallin', född 26 mars 1961, är en svensk militär brigadgeneral. Hon blev 2013 Sveriges andra kvinnliga general. Hall gjorde sin värnplikt vid Upplands flygflottilj F 16 och Skånska flygflottiljen F 10 1980 med inriktning på stridsledning och luftbevakning. Hon har sedan dess tjänstgjort på olika förband och skolor samt i Högkvarteret. Hon har också haft civila anställningar som personalchef och förvaltningschef i Östersunds kommun. Hallin var siste flottiljchef och chef för avvecklingsorganisation för Jämtlands flygflottilj AO F 4 2006, innan hon tillträdde som Sveriges första kvinnliga förbandschef vid Ledningsregementet LedR där hon var under pe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Hallin
*  Lena Andersson (keramiker)
lena andersson keramiker lena andersson keramiker lena andersson född är en svensk keramiker glaskonstnär och formgivare lena andersson arbetar ofta i raku teknik hon utbildade sig vid konstfack avdelningen för keramik och glas i stockholm hon har haft separatutställningar i sverige och utomlands och utfört ett antal offentliga uppdrag bland annat har andersson utformat entrén till bollnäs sjukhus år var hon en av ett tjugotal konsthantverkare som startade glas och keramikgruppen blås knåda med utställningslokal och butik på hornsgatan i stockholm lena andersson är bosatt i karsjö utanför järvsö i hälsingland och ledamot i bland annat sveriges konsthantverkare industriformgivare externa länkar kategori personer från ljusdals kommun kategori svenska keramiker kategori födda kategori kvinnor kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Andersson_(keramiker)
*  Lena Eklund
... född april är en svensk armborst skytt eklund tävlar i den medeltida klassen och tillhör gotlands armborstförening meriter i svenska mästerskap sm guld inomhus i lag med rolf hallin gustav malmborg sm silver inomhus utomhus sm brons d inofficiell svensk mästare i ranking rankad som a i sverige och av www armborst se referenser kategori födda kategori svenska armborstskyttar kategori kvinnor kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Eklund
*  Lena Kjellén
... född är en svensk medicinsk kemist kjellén disputerade i medicinsk kemi vid uppsala universitet sedan är hon professor i medicinsk glykobiologi i uppsala hennes forskningsområde är komplexa kolhydrat ers molekylärbiologi hon har framför allt forskat kring proteoglykaner och bland annat ägnat sig åt utvecklingsbiologi ska frågeställningar pressmeddelande kjellén invaldes som ledamot av kungliga vetenskapsakademien källor externa länkar kategori svenska professorer i medicinsk kemi kategori personer verksamma vid uppsala universitet kategori lva kategori födda kategori kvinnor kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Kjellén
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Skit (olika betydelser)
skit olika betydelser skit olika betydelser skit kan syfta på vardaglig benämning på människans exkrementer se avföring vardaglig benämning på djurs exkrementer se spillning vardaglig benämning på avfall vardaglig benämning på en förtretlighet meningslöshet eller något annat som upplevs som är icke önskvärt en interjektiv svordom engelskspråkig benämning på sketch satir eller parodi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skit_(olika_betydelser)
*  Välkommen till Spinneriet!
V lkommen till Spinneriet. Startsida. Klubbinformation. Aktiviteter. Bildgalleri. Utst llning. Uppfödning. vrigt. Uppdateringar. 2015-09-23 Födda kullar kategori 2 och 3 2015-08-29 Födda kullar 2015-08-13 Födda kullar och uppfödning 2015-07-25 Födda kullar 2015-07-20 Född kull 2015-07-11 Akut omplacering av två katter Sfinx och huskatt 2015-06-26: Ny kull 2015-06-21 Ny född kull samt omplacering 2015-06-07 Uppfödare samt väntad kull kategori 2 2015-05-14 Ny titelkatt 2015-04-12 Nya titelkatter 2015-03-21 Född kull kategori 3 2015-03-11 Nya styrelsen Årets bästa Spinnerietkatt Årets Spinnerietkatt per kategori 2015-03-07 Inbjudan föreläsning 2015-03-04 Kull Norsk Skogkatt och junior Norsk Skogkatt 2015-03-01 Uppfödare och kullar Ragdoll 2015-02-22 Uppfödare Ragdoll. Besökare idag:. Välkommen till Spinneriet. Nu är det snart dags för Spinneriets klubbmästerskap 2015. Detta går av stapeln i Backa Folkets hus lördagen den 14 november. Vi hoppas på att många medlemmar är sugna på en rolig dag tillsammans. Läs inbj...
http://spinneriet.se/
*  Strö kyrka
Kyrkobyggnaden Den ursprungliga kyrkobyggnaden. Den ursprungliga kyrkobyggnaden. En avbildning av kyrkan från 1600-talet visar att hela anläggningens murar var oputsade på utsidan. Från denna första kyrka finns två fönster bevarade varav det ena finns i korets östra mur. Strax under denna öppning på utsidan finns ett block med ett uthugget kors inom en cirkel. Fönstret sitter ovan de senare slagna valv en och har förmodligen använts för en kyrkvind. Ytterligare två fönster är kända endast genom en avbildning från 1600-talet. Det är ett dubbelt rundbågit som fanns mitt på långhusets södra sida och ett mindre, även det rundbågigt, i korets södra vägg. Den har en höjd av 73 centimeter och en diameter av 69 centimeter. Det högra fältet av stenen visar en man med gloria som bär en vågskål i ena handen och ett spjut i den andra. Den andra stenen är dekorerad i relief och visar nattvard en. Dock finns endast den vänstra delen bevarad då den andra halvan gått förlorad när man brutit muren för större fönster. Möjligen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strö_kyrka
*  Pasteurella multocida
... är en gramnegativ aerob stavformad bakterie bakterien infekterar främst fåglar men den kan smitta människor som handskas med fåglar pasteurella multocida smittar ofta även andra däggdjur än människa infektion kan ge svullna lymfkörtlar i svårare fall så kan man få endokardit och osteomyelit bakterien kan även sprida sig från blodet över blod hjärnbarriären och orsaka hjärnhinneinflammation kategori proteobacteria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pasteurella_multocida