ZinkoxidZinc Oxide-Eugenol CementZinkfingrarNanotrådarKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.RosmarinusMetallnanopartiklar: Nanopartiklar framställda av metaller som används till biosensorer, optiska instrument och katalysatorer. I biomedicinska tillämpningar ingår ofta ädelmetaller, särskilt guld och silver, i partiklarna.ZinkföreningarCaulerpa: Ett släkte giftiga, marina grönalger i tropiska och subtropiska havsvatten. En art, Caulerpa taxifolia, har stark utbredningsförmåga och producerar ämnet kaulerpenyn, som är dödligt giftigt för marina organismer, men inte för människor.Kolväten, joderade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med jod.Kalciumhydroxid: Ca(OH)2. Ett vitt pulver med många terapeutiska användningsområden. Eftersom det har förmågan att stimulera mineralisering, används det i många tandpreparat.RotfyllningsmaterialOxiderZinksulfatNanopartiklarZinkSargassumNanotuberKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Grön kemiTångPartikelstorlekTransistors, ElectronicRetrograd obturationZinkradioisotoperLivsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Mjöl: Finmalna frön av vete eller andra sädesslag.

*  The Evolving Ape: Zinkoxid inte farligt
solkrämer innehöll zinkoxid. Tydligen är det inte bra, och ämnet är ... skador på celler. Zinkoxid kan i den form det förekommer i ... långtidseffekter. Zinkoxid står inte med på Läkemedelsverkets ... inte av skulderna. Zinkoxid inte farligt Nytta kan inte köpas för...
http://theevolvingape.blogspot.com/2008/05/zinkoxid-inte-farligt.html
*  The Evolving Ape: Zinkoxid inte farligt
solkrämer innehöll zinkoxid. Tydligen är det inte bra, och ämnet är ... därför att zinkoxid i sig är farligt. Det är förbjudet för ... , jag trodde att zinkoxid var ett förbjudet ämne i sig. Nåja, pga...
http://theevolvingape.blogspot.com/2009/02/zinkoxid-inte-farligt.html
*  The Evolving Ape: Enbart vita kan vara rasister
inte av skulderna. Zinkoxid inte farligt Nytta kan inte köpas för...
http://theevolvingape.blogspot.com/2008/05/enbart-vita-kan-vara-rasister.html
*  The Evolving Ape: Sydafrika har inget att skämmas för
inte av skulderna. Zinkoxid inte farligt Nytta kan inte köpas för...
http://theevolvingape.blogspot.com/2008/05/sydafrika-har-inget-att-skmmas-fr.html
*  The Evolving Ape: Bojkotta Sydafrika!
inte av skulderna. Zinkoxid inte farligt Nytta kan inte köpas för...
http://theevolvingape.blogspot.com/2008/05/bojkotta-sydafrika.html
*  The Evolving Ape: Viagra kan rädda tigern från utrotning
inte av skulderna. Zinkoxid inte farligt Nytta kan inte köpas för...
http://theevolvingape.blogspot.com/2008/05/viagra-kan-rdda-tigern-frn-utrotning.html
*  Erno Laszlo Hydra-Therapy
vitamin B5, zinkoxid och allatonin, gör huden fylligare,...
http://lookfantastic.se/erno-laszlo-hydra-therapy-skin-vitality-mask-4-x-1.25-oz/10941238.html
*  Zinkoxid – Wikipedia
Vid de i början använda tillverkningsmetoderna blev pigmentkornen runda, och målning med sådant pigment kunde krackelera redan vid hanteringen av en tavelduk. Målning med denna typ av zinkoxid har visat sig mindre krackeleringsbenägen än då pigment med runda korn används. Det är mycket svårlöst i neutralt till svagt alkaliskt vatten pH = 6…8 , men i surt eller basiskt vatten bildar det lösliga zink- eller zinkat -joner. Det beror på att en liten mängd syre frigörs vid uppvärmning och lämnar efter sig metallisk zink som får ämnet att skifta i gult eller orange. Om zinkoxid hettas upp till 1 975 °C kalcineras den och övergår helt i metallisk zink och syrgas. Det är inte lika effektivt som att använda järn II nitrat , men restprodukten blir vatten i stället för salpetersyra , vilket gör att det går att använda i till exempel deodorant. Ren zinkoxid framställs genom att metallisk zink hettas upp till ~1 000 °C zink kokar vid 907 °C. Förångad zink reagerar omedelbart med luftens syre och bildar en aerosol av zinko...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinkoxid
*  Zinkvitt
Under 1800-talet började det gradvis att ersätta blyvitt även i hantverksmåleriet, eftersom man insåg att blyvitt var giftigt. 1860 förbjöds blyvitt för invändigt måleri och zinkvitt blev det dominerande vita pigmentet tills det kring 1900-talets mitt kom att ersättas av titanvitt. Idag används det främst i linoljefärg för kulturhus. Historia Egenskaper vid målning Övriga egenskaper Källor Noter. Men på den tiden var zinkoxid en dyrbar bristvara och impopulär bland målare genom hela medeltiden. Inte förrän i slutet av 1700-talet hade man lärt sig att framställa zinkoxid industriellt. Målning med zinkoxid visade sig medföra en del nackdelar:. Det torkar ytterst långsamt tar många dagar innan det blir dammtorrt, och veckor innan det blir någorlunda hårt. Så sent som 1848 hade en konstnär upptäckt att torktiden kunde minskas väsentligt genom tillsats av torkmedel, s.k. sickativ. De enskilda kornens form i pigmentet påverkar den mekaniska hållfastheten. Vid de i början använda tillverkningsmetoderna blev pigmentk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinkvitt
*  Mineralsmink
... är smink gjort av endast mineraler de vanligaste mineralerna som används är titandioxid zinkoxid glimmer bornitrid vismutoxidklorid och olika järnoxider mineralsmink fungerar även som ett solskydd om mineralerna titandioxid och zinkoxid ingår det fungerar även för personer med känslig hy då den inte innehåller kemikalier som irriterar många med akne och andra hudirritationer får bättre hy av mineralsmink mineralsmink finns som foundation rouge ögonskuggor med mera mineralfoundation appliceras med en speciell borste som kallas kabukiborste lite puder skakas ut i burkens lock och arbetas in i borsten med cirklande rörelser jobbar man sedan in pudret i ansiktet resultatet blir naturligt samtidigt som det täcker som en vanlig flytande foundation vismut som finns i en del mineralsmink kan irritera speciellt vid värme och vismutoxidklorid kan ge reaktioner som klåda och rodnad kategori smink...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mineralsmink
*  Lysämne
... miniatyr lysämnepulver lysämne även kallat fosfor betecknar ett fast ämne som ger ifrån sig synligt ljus efter att det bestrålats med elektron er ultraviolett ljus eller mer kortvågigt synligt ljus beteckningen fosfor med betoningen på andra stavelsen pluralis fosforer kommer från engelskans phosphor den leder lätt till missförstånd då den kan ge intrycket att grundämnet fosfor ingår vilket sällan är fallet med moderna lysämnen ljusfenomenen beror på fluorescens omedelbar ljusemission vid belysning med kortvågig strålning fosforescens tidsfördröjd ljusemission efter kortvågig bestrålning katodoluminescens ljusemission vid beskjutning med elektroner lysämnen är ofta oorganiska kristallin a ämnen som har fåtts att ge ett tekniskt högt ljusutbyte genom att störställen införts i kristallgittret tillverkningen ställer krav på mycket hög renhet hos utgångsmaterialet upp till procent ljusämnena bygger för det mesta på sulfid er zinksulfid zink kadmium sulfid zinksulfid selen id och silikat er zinksilikat zink b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysämne
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  I brottets gränsland
... original across the tracks är en amerikansk actionfilm från i regi av sandy tung billy maloney rick schroder släpps ut från ungdomsfängelse t där han suttit dömd för bilstöld brott begånget halvt på skämt som slutade med att billy hamnade i ungdomsfängelse medan hans kamrat louie david anthony marshall kom undan mamma rosemary carrie snodgress är överlycklig över att ha sin son hemma igen men tiden i ungdomsfängelset har förändrat honom och hans bror joe brad pitt är inte så road av sin brors hemkomst de måste dela rum igen och gemenskapen med mamman som drabbats av alkohol problem efter makens död påverkas joe är en framstående löparstjärna i skolan och hoppas på stor framgång i distriktsmästerskapet billy behöver utlopp för sin energi och bestämmer sig för att också börja löpträna dock i ett konkurrerande lag billys gamle kompis louie dyker upp och snart är billy i full gång igen med diverse småstölder och narkotika missbruk konflikten mellan bröderna är ett faktum när joe får höra om broderns återfall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_brottets_gränsland
*  Zinkklorid
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Zinc chloride.jpg Bildtext = Zinkklorid Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Zink II klorid Övriga namn = |Kemisk formel = Zn Cl 2 Utseende = Vita kristaller CAS-nummer = 7646-85-7 SMILES =. |Molmassa = 136,315 Densitet = 2,91 Löslighet = 4320 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 293 Smältextra = |Kokpunkt = 732 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Zinkklorid' är ett salt av zink och klor med formeln ZnCl 2. Egenskaper. Zinkklorid är hygroskopisk t och uppträder i fyra olika, polymorfa kristallstrukturer. En snabbt nedkyld smälta av zinkklorid är däremot amorf. Det har ett, för ett salt, låg smältpunkt och är lättlösligt i vatten. Det har fyra hydrat er; 1, 1½, 2½, 3 och 4. När ammoniak leds genom en zinkkloridlösning bildas föreningen Zn NH 3 2 Cl 2 zinkammoniumklorid. Det är ett salt där Zn NH 3 2 2+ är katjon och Cl – är anjon. Industriellt framställs zinkklorid genom att behandla zinkblände med saltsyra. Eftersom zinkblände också innehåller järnsulfid FeS, so...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinkklorid
*  Brunstensbatteri
thumb|Zinkbatteri: 1 metallhätta som pluspol, 2 grafitstav, 3 zinkcylinder, 4 mangandioxid, 5 fuktig ammoniumklorid, 6 metallanslutning. Ett 'brunstensbatteri' är en typ av batteri. Brunstensbatterier har kortare användningstid än alkaliska batterier men är i gengäld billigare. Principen för uppbyggnaden är lik det alkaliska batteriet. Brunstensbatteriet har zink som hölje och anod material och mangandioxid från mineralet brunsten som katod material. För att förbättra katodmaterialets elektriska ledningsförmåga blandas det med grafitpulver. Blandningen omger en grafitstav som leder ut strömmen. Brunstensbatteriets elektrolyt består av ammoniumklorid eller en blandning av ammoniumklorid och zinkklorid löst i vatten. Grundprincipen patenterades 1866 av fransmanen Georges Leclanché varför batteritypen ibland kallas Leclanchécell. En vidareutveckling var att tillsätta förtjockningsmedel som håller elektrolyten på plats så att batteriet fungerar oberoende av batteriets läge. Det kallas därför ibland för torrbatter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brunstensbatteri
*  Kategori:Zinkföreningar
kategori zinkföreningar kategori zinkföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori zink...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Zinkföreningar
*  Skuggorna och regnet
... bokfakta titel skuggorna och regnet författare håkan nesser förlag albert bonniers förlag land sverige ospråk svenska genre kriminalroman år typ inbunden sidor vikt g mått cm isbnp isbni isbn huvudpersoner viktor vinblad david mörtberg utmärkelser palle rosenkrantz priset skuggorna och regnet är en roman av håkan nesser från boken är fristående och ingår inte i någon av författarens serier handling i boken skildras viktor vinblad som i samband med en olycka i tonåren förlorat talförmågan och därefter försvunnit under många år styvbrodern david mörtberg får höra ett rykte att viktor synts till och återvänder till hemstaden för att undersöka handlingen växlar mellan dåtid och nutid samtidigt som också olika personer berättar i olika delar av boken ett mord som inträffade samtidigt som viktor försvann har under alla år förblivit ouppklarat och även om man nu skulle identifiera mördaren är brottet redan preskriberat flera intressanta personligheter dyker upp runtom viktor david och deras närmaste under histo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skuggorna_och_regnet
*  Kalkvatten
... kallas en lösning av kalciumhydroxid kemisk formel ca oh i vatten h o kalkvatten grumlas när koldioxid co tillsätts exempelvis genom att utandningsluft blåses ned i vätskan och används därför inom undervisning i kemi som en reagens på koldioxid kategori kalciumföreningar kategori hydroxider kategori blandningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkvatten
*  Karbonatisering
... innebär att koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket sänker ph värde t och kan få armering en att korrodera kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karbonatisering
*  Rotfyllningsmaterial
... HEM. FAKTABLAD. ÖVRIGT. Logga in ». Ny användare ». Hjälp. ». A - Ö ». Sök via specialitet ». Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt. Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan. Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen. Så här registrerar du dig och skriver ut: 1. Registrera dig kostnadsfritt. Klicka på knappen Logga in uppe till höger på sidan och följ instruktionerna. 2 Ditt lösenord skickas till din e-postadress. 3 Logga in. 4 Gå till önskad behandlingsöversikt. 5 Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan. 6 Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'. 7 Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut. Rotfyllningsmaterial Uppdaterad: 2015-06-16. Lektor/ vertandl kare Peter Jonasson, Specialistkliniken f r endodonti /V stra G talandsregionen Granskad av : Professor Claes Reit, Institution f r Odontologi/Sahlgrenska Akademin /G teborgs Universitet. . BAKGRUND Rotfyllningsmomentet r den avslutande delen av den endodontiska ...
http://internetodontologi.se/dyn_main.asp?page=37
*  Zoe Zaoutzaina
... född okänt år död i maj var en bysantinsk kejsarinna gift med kejsar leo vi hon var dotter till byråkraten stylianos zaoutzes och först gift med en anonym hovman vid namn thedodore gouniatzizes år ska zoe och leo vi ha blivit förälskade i varandra zoes make avled och ryktades ha blivit förgiftad av leo medan leos maka teofano martiniake gick i kloster år därefter gifte sig zoe och leo och zoe flyttade in i palatset och fyllde rollen som kejsarinna i hovritualerna det råder dock motsägelsefulla uppgifter om huruvida deras äktenskap var legalt eftersom leos förra maka fortfarande levde och det noteras att zoe och leo gifte sig en gång till efter teofanos död och att zoe blev krönt till kejsarinna först då zoe ska ha fått två döttrar under sitt äktenskap med leo källor kategori kvinnor kategori bysantinska kejsarinnor kategori födda talet kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zoe_Zaoutzaina
*  Zinksulfat
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Síran zinečnatý.JPG Bildtext = Kristaller Bildvertikal = ja Bild2 = Zinc sulfate.png Bild2text = Strukturformel Systematiskt namn = Zink II sulfat Övriga namn = Zinkvitriol, vit vitriol Kemisk formel = Zn SO 4 |Utseende = Vita kristaller CAS-nummer = 7733-02-0 SMILES =. S =O =O |Molmassa = 161,44 Densitet = 3,74 Löslighet = 220 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 680 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 2949 mg/kg }}. 'Zinksulfat' är ett salt av zink och sulfat -joner med formeln ZnSO 4. Det förekommer naturligt i mineral en galitzensten, goslarit m.fl. Framställning och egenskaper Användning Källor Se även. Framställning och egenskaper. Zinksulfat kan framställas genom att direkt lösa upp zink i svavelsyra eller genom att tillsätta zink i en kopparsulfat -lösning. Det kan även framställas genom rostning av zinkblände. Efter utlakning av reaktionsmassan med vatten utvinns det genom indunstning och kristallisation. Zinksulfat bildar glas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinksulfat
*  Goslarit
... znso h o är ett mineral av vattenhaltigt zinksulfat som bildas då de olika mineralen zinkblände eller wurtzit båda är zinksulfid vittrar oxideras en äldre benämning är zinkvitriol egenskaper i torr luft dehydratiseras goslarit lätt så att på ytan bildas andra zinkmineral såsom bianchit znso h o boyleit znso h o och gunningit znso h o goslarit är transparent till genomskinligt med varierande färg från färglöst till grönt blått eller brunt det kristalliserar i ortorombiska systemet och bildar nålformiga kristaller stalaktitiska former och massiva klumpar förekomst goslarit beskrevs första gången vid rammelsbergs gruvor i närheten av goslar tyskland i sverige har mineralet påträffats i falun till liknande mineral kan räknas epsonit mgso h o och morenosit niso h o referenser noter tryckta källor bra böckers lexikon kategori mineral kategori sulfater kategori zinkföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Goslarit
*  Nanopartikel
... en nanopartikel är en partikel ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper vars diameter är i storleksordningen nanometer utifrån storleken i diameter kan partiklar rangordnas enligt nanopartiklar nm nanometer motsvarar bland annat större gas molekyl er mindre virus eller metallstoft ultrafina partiklar nm omfattar bland annat oljedimma större virus större metallstoft tobak srök submikrona partiklar nm omfattar bland annat bakterie r tobaksrök grova partiklar större än nm omfattar till exempel hushållsdamm pollen och synlig smuts utifrån andra definitioner är ultrafina partiklar och nanopartiklar samma sak på samma sätt som ultrafina partiklar så har nanopartiklar storlekarna mellan och nanometer även om storleksbegränsningen kan vara begränsad till två dimensioner nanopartiklar kan ibland uppvisa helt andra egenskaper än de från motsvarande större partiklar eller vanligt material partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än ursprungsmolekylen silve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nanopartikel
*  Grön kemi
... 'Grön kemi' är ett tänkesätt som innebär att kemiska föreningar och synteser bör designas så att de är så miljövänliga som möjligt. Grön kemi omfattar en helhetssyn med allt ifrån råvaror, kemikaliehantering, processer och slutprodukter till klimathänsyn och energianvändning. Grön kemi började utvecklas i USA i början av 1990-talet. I grön kemi syftar man till att minimera avfallsmängden och energikonsumtionen. Man borde använda förnybara utgångsämnen och den slutliga produkten borde innehålla så många av reaktanternas atomer som möjligt. Därför bör man undvika skyddsgrupper och föredra additionsreaktion er framför substitutionsreaktion er. Man bör även undvika lösningsmedel eller använda miljövänliga lösningsmedel såsom vatten och superkritisk koldioxid. Det lönar sig att utnyttja katalysator er, för de används i små mängder och de kan fungera många gånger, till skillnad från reagenser. Energi kan man spara genom att utföra reaktioner vid rumstemperatur och normalt tryck när det är möjligt. Till grön ke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grön_kemi
*  Chalkon
... är en aromatisk keton som utgör kärnan i en mängd viktiga biologiska föreningar som är kända kollektivt som chalkoner de uppvisar antibakteriella antifungal och antiinflammatoriska egenskaper liksom antitumöreffekt vissa chalkoner visar förmåga att blockera spänningsberoende kaliumkanaler yarishkin o v et al bioorg med chem lett de är också intermediär er vid biosyntes av flavonoid er som är ämnen vanligt förekommande i växter och med en rad biologiska aktiviteter chalkoner är också intermediärer vid auwers flavonsyntes metylhydroxichalkon mchp som finns i kanel ansågs vara insulin likt och förbättra insulinresponsen hos diabetiker det har sedan konstaterat att en flavonoid ansvarar för den insulinliknande biologiska aktiviteten syntes chalkoner kan framställas genom en aldolkondensation mellan en bensaldehyd och en acetofenon i närvaro av natriumhydroxid som katalysator px framställning av chalkon denna reaktion har visat sig fungera utan något lösningsmedel alls toda f et al perkin transactions j chem ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chalkon
*  Livsvetenskap
'Livsvetenskap' en life sciences är en tvärvetenskaplig forskningsgren, som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv. Underämnen till livsvetenskap är t.ex. http://lifesciences.fas.harvard.edu/icb/icb.do Olika enheter i livsvetenskaperna, såsom molekylär funktion eller anatomi, definieras i termer av ontologi, vilket är en antik term som inlånats från metafysik en. Inom livsvetenskapen betyder ontologi en strukturerad och normerad beskrivning av enheten ifråga, vilket underlättar jämförande forskning, och vilket har lett till flera mjukvaruprogram i den växande floden av forskning. Ontologierna standardiserar sådant som hur en enhet är relaterad till en annan enhet, vad den har för funktion, kausala samband, och attribut. En av livsvetenskapens huvudfråg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livsvetenskap
*  Tång (biologi)
tång biologi tång biologi tång är ett vardagligt samlingsnamn för stora vattenlevande flercelliga alger som rödalger grönalger och brunalger men även vissa cyanobakterier blågröna alger kallas ibland för tång och till exempel bandtång är en fanerogam på grund av de stora skillnaderna mellan de olika sorterna tång så är det en polyfyletisk gruppering och saknar taxonomisk betydelse nytta tång som drivit upp på stränderna användes förr som gödningsmedel på åkrar dessutom användes tång som isoleringsmaterial i husväggar och även till tak istället för halm man använder förvisso fortfarande tång i liten skala som gödningsmedel men då effektivare gödningsmedel finns att tillgå idag är det inte längre lika lönsamt med tång dessutom är haven idag betydligt mer förorenade än de var förr vilket innebär att tången innehåller mer gifter och alltså blir ett dåligt alternativ som gödningsmedel andra namn släke är en gotländsk benämning på tång som främst används om tång som drivit iland på stränderna och ligger i vattenbry...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tång_(biologi)
*  Petroleum och tång
... är ett studioalbum av eva dahlgren släppt november från detta album utgavs inte några kommersiellt riktade singlar utan endast promotionsinglar jag är inte fri och syre och eld syre och eld framfördes av dahlgren i programmet babben co novemberregn framfördes i kulturprogrammet sverige esa pekka salonen s tv sända önskekonsert och i tv s morgonprogram skuggorna faller över dig framfördes i tv programmet faddergalan år låtlista medverkande listplaceringar källor låtlista petroleum och tång vad andra gör jag är inte fri novemberregn ingen är som jag skuggorna faller över dig när jag såg dig varje dag du och jag ord syre och eld medverkande eva dahlgren sångerska gitarr kompositör sångtextförfattare lars halapi gitarr slagverk steelguitar synt producent peter forss bas måns block trummor christer karlsson piano stockholm session strings musiker listplaceringar lista topplacering finlands officiella lista finland sverigetopplistan sverige källor kategori album av eva dahlgren kategori musikalbum kategori sve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Petroleum_och_tång
*  Laver
miniatyr|Reportagebild från nedmonteringen i bildtidningen Se 1947, nr 31 'Laver' var ett gruvsamhälle och numera en spökstad Persson, Tore: 'Gruvstaden Laver - född 1937, död 1947'. som ligger cirka 15 km sydväst om Vidsel och 50 km väster om Älvsbyn, Norrbottens län. Liknande samhällen som byggdes för att rivas efter att gruvan inte längre var ekonomiskt bärkraftig eller vattenkraftverket var färdigbyggt, som finns i samma län är Harsprånget, Messaure och Nautanen. medan andra, exempelvis Porjus lämnades och fortfarande är bebodda. Det var 1936–1947 ett toppmodernt samhälle med fjärrvärme, rinnande vatten, vattentoaletter och elektriska spisar i varje hus, samt i samhället simhall, biograf och ett modernt gatusystem. Med början kring årsskiftet 1946-47 påbörjades avvecklingen av byn och en del av husen flyttades till andra orter som Folkets hus till ner Överklinten. Kvar lämnades endast den nu vattenfyllda gruvan, betongfundament och skyddsrum. Laver var en koppargruva som fick en kort livslängd på grund av...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Laver
*  Rektoskopi - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
N r man beh ver v rd. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 5 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Läkaren kan också ta prover från tarmen med hjälp av en liten tång som förs in i rektoskopet. Om det behövs gör läkaren rent med en liten sug som förs in i rektoskopet. Inspektion av ändtarmen Om man har besvär som kan komma från ändtarmen kan en läkare undersöka den med hjälp av en tarmkikare, ett så kallat rektoskop. Man kan till exempel få gå igenom en rektoskopi om det blöder eller kommer slem från ändtarmen man har ont i magen man har diarré eller förstoppning man har andra besvär från tjocktarmen eller ändtarmen. Om man behandlas för besvär i ändtarmen kan läkaren med hjälp av ett rektoskop ibland också kontrollera om behandlingen hjälper. Läkaren kan ta prov från ändtarmen Undersökningen kan visa om slemhinnan i ändtarmen ser frisk ut eller om det finns till exempel sår, blödningar, inflammationer, utväxter eller cance...
http://1177.se/Vastmanland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Rektoskopi/
*  Oxyethira lobophora
... är en nattslände art som beskrevs av wolfram mey oxyethira lobophora ingår i släkte t oxyethira och familjen smånattsländor inga underart er finns listade i catalogue of life källor website trichoptera world checklist jan itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian kategori smånattsländor kategori oxyethira...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxyethira_lobophora
*  Tångringbuk
... liparis montagui är en fiskart i ordningen kindpansrade fiskar och familjen ringbukar som förekommer i kustnära vatten i nordöstra atlanten från utanför den norska kusten till nordsjön och omkring brittiska öarna och södra island tångringbuken kan bli upp till centimeter lång den påminner till utseendet ganska mycket om den vanliga ringbuk en liparis liparis hos tångringbuken är ryggfenan och stjärtfenan dock alltid åtskiljda även analfenorna och stjärfenan är vanligen åtskiljda endast sällsynt är dessa överlappande tångringbuken lever från lågvattenlinjen och ner till omkring meters djup den håller sig ofta nära botten och söker skydd under stenar eller bland tång dess föda består huvudsakligen av olika små kräftdjur fortplantningen sker under senvintern och äggen avsätts dermersalt på substrat som tång eller på kolonier av polyper av vissa nässeldjur referenser på fishbase läst juni kategori kindpansrade fiskar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tångringbuk
*  Lottas trädgård - blommor och blader i city, blandat med båt, hav och tång!: Säsongsavslut
Det är väl så att trädgårdssäsongen nu är så gott som över, lilla växthuset är tömt och överlevarna flyttade till tvättstugan där de får bo tills våren kommer. Nästa gång jag hälsar på Johanna och David, skall jag plocka med lite granris hem, det är så fint att lägga ut lite granris i rabatterna som pynt, täcka den bruna, kletiga jorden och jag tror att det skyddar växterna från barmarksfrost som vi så ofta får här, vi har ju sällan vita vintrar och skyddade snötäcke. Det gör så mycket med lite belysning i trädgården - tror jag skall hänga upp en ljusslinga i lilla växthuset, en som inte ser ut som julbelysning, lagom är alltid bäst. Vad har ni för belysning i trädgården. Alen Trädgård. Vi har tyvärr ingen belysning i trädgården men min dröm är att få till en riktig fast LED- belysning i trädgården, det blir annars bara till advent vi sätter upp rätt mycket ljusslingor eftersom vi bor på landet och det blir becksvart utan gatlyktor: Ha det gott/Monne Svara Radera. Vår trädgård är inte upplyst alls, men jag sk...
http://lottas-tradgard.se/2012/10/sasongsavslut.html
*  Dinatriumguanylat – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Systematiskt namn dinatrium metylfosfat. Övriga namn E 627. STP används om ej annat angivits. Användning Nudlar, ris, potatischips, konserverade grönsaker bland annat. Dinatriumguanylat , även känd som natrium 5'-guanylat och dinatrium 5'-guanylat , är ett naturligt di natrium salt från smakförstärkaren guanylsyra E626. Dinatriumglutamat är en livsmedelstillsats med e-numret E627. Eftersom tillsatsen är relativt dyr används den ofta tillsammans med glutaminsyra natriumglutamat. Om dinatriumguanylat finns deklarerat bland ingredienserna och natriumglutamat eller glutaminsyra saknas är förmodligen någon av de två en del av en annan ingrediens, såsom ett behandlat sojaproteinkomplex. Ämnet används ofta även tillsammans med dinatriuminosinat E631. Kombinationen är känd som dinatrium-5'-ribonukleotider. Dinatriumguanylat tillverkas av torkad fisk eller torkad tång och tillsätts ofta i nudlar , potatischips och andra snacks, smaksatt ris, konserverade grönsaker, rökt kött och förpackad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dinatriumguanylat
*  Kirurgfiskar
thumb|220px|Här syns tydligt den hornliknande knölen och de avrundade bröstfenorna hos arten 'Naso unicornis' De flesta kirurgfiskar når en kroppslängd mellan 30 och 40 cm. Det finns även några "dvärgarter", som 'Acanthurus japonicus' och 'Acanthurus randalli' som bara blir 18 cm lång och den minsta arten, 'Ctenochaetus tominiensis', blir endast 12 cm lång. Denna knöl kan hos några arter växa till en storlek som gör det omöjligt för en vuxen individ att plocka alger med munnen från korallrev. När ungdjuret blir större och reviret inte räcker längre ändrar sig könet till hane som hos alla andra vuxna individer. På grund av att skalpeller hos denna underfamilj inte är fästa i en muskel utan bara i en sena som är förankrad med ryggrad en har dessa fiskar ingen möjlighet att aktivt lyfta taggen i försvarssyfte. Andra kirurgfiskar som till exempel arten 'Paracantharus hepatus' och några arter i underfamiljen Nasinae har giftkörtlar. Hos kirurgfiskar som lever i Stora barriärrevet har det hittats speciella mikroorg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirurgfiskar
*  Havslöpare (insekt)
havslöpare insekt havslöpare insekt havslöpare halobates är ett släkte i familjen skräddare som förekommer i tropikerna dessa insekter har ett ovanligt levnadssätt på så sätt att de lever på havsyta n fem av de något över arterna i släktet är kända för att kunna hittas långt ut på öppet hav flera hundra mil från land de andra arterna lever nära kuster och bland mangrove kännetecken havslöparnas mellersta och bakre benpar är mycket långa så att de kan utnyttja ytspänning en för att röra sig på vattenytan det främre benparet är kortare och mer robust och stödjer upp kroppen samt används för att gripa tag i föda och av hanar även för att gripa tag i honor vid parning i storlek varierar arterna från till millimeter levnadssätt som andra halvvingar genomgår havslöpare ofullständig förvandling honorna av arter som lever ute på öppet hav fäster äggen vid olika flytande föremål som till exempel en bit tång eller ett stycke drivved äggen är till millimeter långa vilket i förhållande till honans kroppsstorlek gör dem p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Havslöpare_(insekt)
*  Tankar från Trädgårdsmästarn: Tack för allt!
Tankar från Trädgårdsmästarn: Tack för allt. Tankar från Trädgårdsmästarn. tankar och bilder från min vardag. Växter som tål.... Startsida Trender Uppdrag Trädgård Pool Uteplats Om mig Trädgårdsdesigner Pressrum. besöksträdgård. förråd. grön. koloniträdgård. köksträdgård. ....tack speciellt för våren och allt som du så frikostigt bjuder på just nu. Oj, jag blev rädd att du skulle lägga ner bloggen när jag såg rubriken, men så var det som tur var inte. Visst är det underbart nu.Tänk sådan fin natur vi har och en alldeles egen bit jord där man får göra som man vill.Livet kan nästan inte bli bättre.MVH. :- Sol till dig med även om det regnar hos mig och det i sig kan vara mysigt. Trodde du skulle sluta blogga med den överskriften, men så var det ju inte som tur var...hihi. Vill ju ha värme nu, men det är härligt att stanna upp och ta in allt, för snart är allt bara ett stort virrvarr i rabatterna.//helen. Allt blir så där ljust grönt och vackert och det slår ut nya blommor varje dag. Jag fick också en smärre cho...
http://stocksundgarden.blogspot.com/2012/05/tack-for-allt.html?showComment=1336646265952
*  Afrikansk oxgroda
'Afrikansk oxgroda' 'Pyxicephalus adspersus' är en grodart. Vuxna hannar av afrikansk oxgroda kan bli 23 cm eller längre medan honorna är mycket mindre. Detta skiljer afrikansk oxgroda från merparten grodor där honan större än hannen. Huvudet är stort och munnen är stor nog att svälja en artfrände. En tå har en valk som är skarp och hård och används för att gräva. Oxgrodhannar har en gul strupe och svalg medan honornas är gräddfärgade. Den har ett kraftigt läte som påminner om ljudet av en dov blåsbälg. Afrikanska oxgrodor tillbringar torrperioden under jorden. De går in i en lång viloperiod för att undvika sommarens hetta och torka. När regntiden kommer, samlas grodorna i grunda vattensamlingar för att leka. Den är mycket aggressiv. Afrikansk oxgroda som husdjur. Afrikansk oxgroda är lätt att ta hand om men den är aggressiv och kan orsaka allvarliga bitskador. På grund av dess aggressiva naturen är det nödvändigt att de hålls var för sig i ett enkelt och relativt litet terrarium. Dessa grodor är mestadels in...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikansk_oxgroda
*  Lösgodis
thumb|Lösviktsgodis i en påse thumb|Ett urval lösgodis miniatyr|Lösgodis i en godisskål 'Lösgodis' eller 'lösviktsgodis' är små godis som säljs som självplock. Smågodis har länge sålts bakom disk i kiosk er och godisaffärer. Något som blev allt vanligare från slutet av 1930-talet. Men det var först när Livsmedelsverket år 1985 rekommenderade Hälsovårdsnämnden att tillåta självplock för kunderna, som det kom till dagligvaruhandeln. Spridningen i Sverige och den ökande försäljningen gjorde att priserna sjönk på lösgodis. Reglerna för att sälja lösviktsgodis byggde på att produkterna skulle vara hygienisk t placerade och konfektyr en skulle ligga i separata behållare och den fick plockas endast med hjälp av tång, slev eller skopa. Svenskar äter mest lösviktsgodis i världen och skärtorsdag en är den största försäljningsdagen i matvarubutikerna. Bortser man från den egna tillverkningen är Sverige en av världens största godisimportörer. Intresset för lösviktsgodis ökar globalt sett och Sverige exporterar även lösgo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lösgodis
*  Klarmedel
... är en samlingsbenämning på ämnen som används för att klara vätskor genom deras egenskap att attrahera och kapsla in de partiklar som håller sig svävande i vätskan och gör denna oklar detta sker genom att de antingen rycker med sig partiklarna till botten eller binder dem så att de kan filtreras bort på detta sätt används olika porösa ämnen som t ex pappersmassa kaolin valklera blekjord spansk jord benkol träkol bränd gips o dyl funktion en del ämnen verkar på sådant sätt att de efter blandning med vätskan fälls ut och därefter mekaniskt kapslar in föroreningarna till dessa hör äggvita skummad mjölk eller oxblod som sätts till vätskan som värms upp till en temperatur där äggvitan koagulerar denna tar då upp partiklar och flyter upp till ytan där den kan skummas av eller filtreras bort för klarning av syrliga vätskor som olika slags likör er kan mjölk användas utan uppvärmning då kasein ets koagulering åstadkommes av syran för klarning av vätskor innehållande garvämnen kan användas en lösning av gelatin el...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klarmedel
*  Bråddning
... även kallat kalfatring efter tätningsmetoden som användes är en typ av underhåll som man regelbundet var tvungen att göra på äldre träfartyg det innebar att man rensade skrov et från alger och annan påväxning samt reparerade och tätade om plankorna innan torrdockornas tid använde man en bråddbana eller bråddebana där man med hjälp av rep och taljor lutade fartyget så kraftigt att man kunde arbeta med skrovet själva bråddningen skedde sedan oftast från bråddbåtar som lade till vid skrovet som skulle behandlas eftersom påväxning var och är ett stort problem för oskyddade träfartyg som färdas i relativt låg hastighet genom vattnet var bråddbanan en mycket viktig del av tidiga skeppsgårdar fartyg som färdades i salta hav hade ännu större problem på grund av skeppsmask som trivs i saltvatten men är i det närmaste obefintlig i söta och bräckta vatten bråddbanorna ersattes under och tidigt tal av torrdockor i sverige torrdockorna gjorde att underhållsarbetet på fartygen gick mycket snabbare dessutom är det natu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bråddning
*  Yiassou!: Falsterbo stinker!
Yiassou!: Falsterbo stinker. Yiassou. tisdag 2 augusti 2011. Falsterbo stinker. Sol idag med. Men den här gången kom vi inte iväg lika snabbt. När vi kom till Skanör var alla parkeringsplatser helt fulla. Det gick inte att ställa bilen någonstans... Vi vände då om och åkte mot Falsterbo. Där finns det större parkeringsplatser, eftersom det är en större strand. Och idag var det ingen dimma. Vi trodde tången skulle vara borta vid det här laget, eftersom det varit fint väder ett par dagar. Men det var den inte. Metervis med ruttnade sörja täckt med miljoner flugor. Vi lyckades dock hitta en liten bit strandremsa där man kunde gå ner i vattnet. Men stanken kunde vi inte fly ifrån. Man har mage att ta betalt för att parkera vid stranden, men man har inte fått tummen ur röven och rensa stranden, mitt under högsäsongen!. Så är det med egoistiska kommuner som har låg skatt, höga avgifter och vägrar ta emot flyktningar. Yiassou. tisdag, augusti 02, 2011. Etiketter: bad, dum, falsterbo, rutten, skanör, sol, stank, tång...
http://yiassou.blogspot.com/2011/08/falsterbo-stinker.html
*  Strandloppa
... eller kusthoppare orchestia gammarellus är ett litet kräftdjur i ordningen märlkräftor som förekommer på hav sstränder djuret blir cirka millimeter stort och har en grå till rödbrunaktig färg mörka ögon välvd rygg och en kraftig hoppstjärt det har vidare två par antenner av vilka det första paret är kort och det andra paret är långt ett kännetecken för hanen är att hans andra benpar bär en stor saxliknande klo individerna har simförmåga men är nattaktiva och gömmer sig under dagen ofta under uppspolade tång ruskor och stenar som finns på stranden referenser koie marianne svedberg ulf havets djur naturserien prisma isbn läst juni externa länkar kategori märlkräftor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandloppa
*  Spån (arkeologi)
spån arkeologi spån arkeologi denna artikel behandlar det arkeologiska föremålet för andra betydelser se spån thumb px right upright alt ett spån ett spån är ett långsmalt avslag som har parallella eller subparallella sidoeggar på dorsal sidan finns minst två avspaltningsnegativ ibland används även beteckningen makrospån för ett vanligt spån för att skilja dem från mikrospån se nedan spån användes under stenåldern som basmaterial för flera olika typer av mindre föremål till exempel spån borr ar spån kniv ar spån pilspets ar snedpilar tvärpilar eller spån skrapor i norra europa tillverkas spån mestadels av flinta på andra platser används andra liknande bergarter som till exempel obsidian bra spånteknik innebär att spånet är jämnbrett och har två raka eggar spån slås från en kärna som ofta prepareras noggrant för att önskat resultat skall kunna uppnås för att falla under definitionen spån måste avslaget var minst dubbelt så långt som det är brett mikrospån mikrospån är ett litet smalt spån ca cm långt och enlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spån_(arkeologi)
*  Densitetsgradient
... en densitetsgradient innebär en gradient det vill säga en oftast steglös förändring i densiteten beroende på positionen ett exempel är densiteten för jordens atmosfär där densiteten avtar med ökande höjd densitetsgradienter förekommer även i fasta material till exempel har de flesta träslag störst densitet i mitten av stammen kärnveden densiteten avtar sedan långsamt ut mot barken den så kallade müslieffekt en är ett exempel på hur densitetsgradienter uppstår i pulverblandningar om pulver av olika densitet först blandas och man sedan skakar på en behållare med blandningen kommer lätta partiklar att stiga uppåt medan tunga partiklar sjunker ner med tiden blir det en högre halt av lätta partiklar upptill och av tunga partiklar nedtill en densitetsgradient uppstår alltså i pulverblandningen trots att densiteten för de enskilda partiklarna inte förändras användning en lösning med desitetsgradient används till exempel för att separera ut olika organellfraktioner av en cell en densitetsgradient innebär att man...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Densitetsgradient
*  Utskiljningshärdning
... eller åldringshärdning är en värmebehandlingsteknik som används för att förstärka smidbara material och vissa rostfria stål för att ett material ska kunna utskiljningshärdas måste det kunna förvandlas till ett enfasigt tillstånd materialet härdas genom att skapa många små partiklar som hindrar dislokationernas rörelser detta uppnås genom en värmebehandling som sker i tre steg det första steget är en upplösningsbehandling där materialet värms upp så att materialet får en homogen uppsättning av α fasen vid denna höga temperatur löses tillsatsämnen fullständigt i fasen i det andra steget snabbkyls materialet till rumstemperatur även kallat släckning därmed tvingas legeringen in i ett tvåfasområde de tidigare lösta tillsatsämnena förvandlas till övermättade fasta partiklar eller utskiljningar i det sista steget åldras materialet dvs värms upp till en lägre temperatur under en längre tid atomerna i den övermättade lösningen tillåts under åldringen flytta på sig så att de utgör ett större hinder mot dislokatio...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utskiljningshärdning
*  Glansmyggor
... ptychopteridae är en liten familj i insektsordningen tvåvingar som tillhör underordningen myggor glansmyggor är i regel medelstora slankt byggda myggor som till sitt allmänna utseendet ofta påminner något om harkrankar men som dock kan skiljas från dessa med avseende på en del anatomiska detaljer kännetecken glansmyggor har en svart och blank kropp ofta med avvikande lysande färger på exempelvis bakkroppen eller benen huvudet är förhållandevis litet fasettögonen är stora men punktögon saknas antennerna är långa och tunna benen är långa och smala och det finns en tydlig sporre på skenbenet tibia vingarna är tydligt ådrade och har ofta mörka fläckar larv erna lever i grunda vattensamlingar där de livnär sig på små partiklar av ruttnande växtmaterial som finns i bottenslammet larverna är smala och har en liten men tydlig huvudkapsel och bakkroppen avslutas med ett andningsrör som fullbildade individer hittas glansmyggor vanligen i närheten av vatten de bildar inga svärmar och är vanligen inte speciellt akti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glansmyggor
*  Feynmandiagram
] Ett 'Feynmandiagram' är en beräkningsmetod inom kvantfältteori n, uppfunnen av den amerikanske fysiker n Richard Feynman. De kallas också sällan 'Stückelbergdiagram' eller för några särskilda fall 'pingvindiagram'. Diagrammen är graf er, där strecken strålarna föreställer partiklar som växelverkar. Varje linje och varje nod mötespunkt mellan linjer motsvarar en matematisk term. Sannolikheten att en viss växelverkan skall ske kan beräknas genom att rita motsvarande diagram och använda det för att härleda det korrekta matematiska uttrycket. Storleken hos växelverkan mellan två partiklar är förknippade med träffyta n, i princip sannolikheten att växelverkan äger rum. Om växelverkans styrka inte är alltför stor, det vill säga om den kan hanteras med störningsteori, kan denna träffyta uttryckas som en serie termer dysonserien som kan beskrivas i form av en liten berättelse som liknar den följande. Det var en gång två partiklar som rörde sig fritt med en relativ hastighet man ritar två linjer riktade uppåt De möt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Feynmandiagram
*  Jouletjuv
... thumb jouletjuv på ett breadboard som driver en röd lysdiod från v källa jouletjuv är namnet på en enkel switchad omvandlare som är lätt att bygga och kan använda nästan all elektrisk energi i ett batteri betydligt längre än vad de flesta andra kretsar betraktar som dött batteri historia beskrivning se även externa länkar historia i november numret av everyday practical electronics epe publicerades en enkel krets av z kaparnik som består av en transformator återkopplings singel transistor switchad omvandlare på grund av dess enkelhet och användbarhet har kretsen blivit populär beskrivning none px kopplingsschema transformator n består av en standard ferritkärna med två lindningar bestående av diameter tråd omslagsfrekvensen är cirka kretsen kan använda inspänningar ner till cirka och kan fungera i veckovis om man använder lr aa batteri om man konstruerar korrekt x och y anslutningarna är på samma sida av transformatorn samma gäller för x och y hur tråden kommer ut från ferritkärna är extremt kritiskt för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jouletjuv
*  Computer Sweden - dagliga nyheter om it, telekom och affärer
ANALYS Det finns ingenting som är så gott att det inte har något ont med sig. Så brukar man inte säga, men i solens fall är det sant. Bristen p big data-experter ska l sas med certifiering Jobb För att avhjälpa bristen på big data-experter satsar Sas Institute på en utbildning med certifiering inom området. Big data p horisonten - s ser framtiden ut FOKUS Att blicka in i framtiden är svårt - inte ens de mest avancerade dataklustren i världen kan lista ut vad som sker de närmaste åren inom big data. N sta destination f r resebranschen big data Amadeus hanterar inte längre bara bokningssystem - nu har resebranschens teknikgigant också tagit steget till big data. N sta destination f r resebranschen big data Amadeus hanterar inte längre bara bokningssystem - nu har resebranschens teknikgigant också tagit steget till big data. Världens ofria länder har hittat nya vägar att förtrycka internetanvändare natcensuren-blir-allt-mer-finmaskig-nar-fler-lander-vill-kontrollera-sina-medborgare. En amoled-bildskärm består av...
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=transistor
*  Galliumnitrid
... är ett iii v halvledarmaterial med ett direkt bandgap på ev materialet har använts för lysdioder sedan talet det besitter egenskaper som hög värmekapacitet och hög värmeledningsförmåga transistorer av galliumnitrid kan användas vid högre temperaturer och spänningar än transistorer av galliumarsenid se även bornitrid galliumarsenid kategori nitrider kategori galliumföreningar kategori halvledare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Galliumnitrid
*  Spänningsreglerare
... Image:Schema över spänningsregulator bestående av transistor och zenerdiod. thumb|right|Tre pinnars spänningsregulatorskrets för 7812 ur 78xx serien En 'spänningsreglerare' eller 'spänningsregulator' reglerar och stabiliserar inkommande spänning så att den blir konstant och oberoende av belastning och fri från rippel. Spänningsreglerarna bestod från början av en elektriskt linjärt styrd resistans som till exempel elektronrör eller transistor där överbliven effekt blir till värme. Sedan 1990-talet används istället mer och mer av switchade omvandlare av typen 'switching mode power supply' SMPS medan de linjära systemen håller på att konkurreras ut. Detta eftersom switchtekniken har blivit så bra att nästan ingen värmeutveckling sker i spänningsregulatorn. Nackdelen är störningar på radiosändningar. Ett exempel på en switchad spänningsregulator är laddaren till en modern mobiltelefon. Äldre mobiltelefoner laddades dock alltid med en linjär spänningregulator, det vill säga, de var transformator baserade. En ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spänningsreglerare
*  Fet
... kan syfta på fet fisk fisk med högt fettinnehåll fet stil en term inom typografin fet en speciell typ av transistor se fälteffekttransistor fet återförande av ett upptinat embryo till livmodern se frozen embryo transfer fetbladsväxter en familj bland trikolpaterna av kärlväxtern fetma en näringsrubbning där kroppen har så mycket kroppsfett att det är skadligt för hälsan personer afanasij fet en rysk författare victor fet en professor i biologi av ryskt ursprung i usa platser fets kommun en kommun i akershus fylke norge se även fett fettsyra fête galante en term som syftar på en genre inom franskt talsmåleri övervikt en kroppsvikt som överstiger den förväntade eller normalvikten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fet
*  Mikrolitografi
... är en teknik för att framställa mycket små strukturer som de som förekommer i bildskärmar och halvledare ett mönster ritas på en fotomask till exempel med en laserstråle mönstret förs över till en kiselskiva genom att en lampa belyser kiselskivan genom fotomasken efter exponeringen behandlas kiselskivan för att skapa transistorer m m detta kan upprepas flera gånger med olika fotomasker varje gång externa länkar kategori tillverkningsteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrolitografi
*  Signalförstärkning
så blir förstärkningen. Man kan på liknande sätt visa att förstärkningen för den inverterande kopplingen blir:. För att få bandbredd en vid vald förstärkning delar man helt enkelt GBW med den förstärkning man vill ha och får då en lägstauppskattning av bandbredden för den förstärkningen. F f |=\frac{10 5}{\sqrt{1+ \frac{f}{10} 2}}. Trots att ingångstransistorerna tillverkas på samma chip blir de inte helt lika. Även vid exakt samma inspänning blir det ofta en intern differens som förstärks enligt förstärkningsfaktorn. Vid drain på T1 eller T2 har vi se signalförstärkning medels FET-transistor nedan. CMRR=\frac{\mu R D}{R D+R d}/ \frac{\mu R D}{R D+R d+ \mu +1 2r o}=\frac{R D+R d+ \mu +1 2r o}{R D+R d}. Om vi nu betänker detta så innebär det att om man ser till så att strömmen genom Rb1 och Rb2 grovt räknat är säg, Ic/10 så klarar vi oss nästan alltid då Hfe>>100 normalt så kommer vi inte att behöva bekymra oss om den lilla basström som annars skulle sänka baspotentialen något utan kan säga att potentialen vid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalförstärkning
*  Switchteknik
... huvudartikel pwm switchteknik innebär i princip att en transistor slås på och av med hög frekvens varvid vi får en fyrkantsvåg med en ett pulsbreddsförhållande som i princip kan styras till att variera mellan och switchteknik används i flera tillämpningar bl a i nätaggregat och numera även i förstärkare där de då jobbar i klass d flera mobiltelefoner har numera switchade förstärkare ut till hörlurarna detta på grund av den suveräna verkningsgraden den får dvs det går nästan inte åt någon extra energi alls för att generera signalen om transistorerna är snabba nog dvs se även switching mode power supply switchteknik genom snabba omkopplingar jouletjuv mycket enkel switchbaserad omvandlare kategori elektroteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Switchteknik
*  Hasselfors Garden
'Hasselfors Garden' är ett trädgård sföretag med tyngdpunkt på torv - och jord produkter. Hasselfors Garden har tillblivit och till stora delar utvecklats som en del av Hasselfors bruk. Historien börjar 1603, när den livländske adelsmannen Henrik von Falkenberg får det aktuella området i förläning av Hertig Karl. Han får det som ersättning för de gods och gårdar han förlorat i Livland, i kriget mot Ryssland. Här fanns grunden till en vardande bruksrörelse, vattenkraft, milsvida skogar som ger träkol och råvara för sågning. Här fanns också mäktiga mossar som kom att ge energitorv och växttorv som basmaterial för jordförbättringsmedel och odlingssubstrat. Henriks båda söner Conrad och Melker Falkenberg delar på förläningen. Melker blir en av ”rikets mest betrodde” och utses till krigsråd och under en period landshövding av Finland. Melker, tillsammans med hustrun Elisabeth von Löben låter uppföra Bålby herrgård. Melker Falkenberg sonson till Henrik får privilegium att uppföra en stångjärnshammare i Hasselfors. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hasselfors_Garden

Nanotråd: Nanotrådar är en nanostruktur som har en diameter i storleksordningen en nanometer (10−9 meter). Nanotrådar kan även definieras som en struktur som har diametern i tiotal nanometer och kan också ha mindre diameter.Rökridå: Rökridå är en på artificiellt sätt skapad rök, konstgjord dimma, på stridsfältet för att skyla verksamhet. Färgad rök kan utnyttjas som signalmedel.JodoformKalkvatten: Kalkvatten kallas en lösning av kalciumhydroxid (kemisk formel Ca(OH)2) i vatten (H2O). Kalkvatten grumlas när koldioxid (CO2) tillsätts, exempelvis genom att utandningsluft blåses ned i vätskan, och används därför inom undervisning i kemi som en reagens på koldioxid.Nanopartikel: Nanopartikel betecknar en partikel som ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper. Den är vidare definierad utifrån storlek i diameter:ZinkförgiftningHypoptychus dybowskii: Hypoptychus dybowskii är en fiskart som beskrevs av Steindachner, 1880. Hypoptychus dybowskii ingår i släktet Hypoptychus och familjen Hypoptychidae.Kubiska kristallsystemet: Det kubiska kristallsystemet har tre axlar som är lika långa och som bildar räta vinklar med varandra.Tång (biologi): Tång är de större arter av havslevande alger men även vissa fanerogamer som bandtång.DTLMördeg: Mördeg är en deg som i sin klassiska form innehåller smör, vetemjöl, vatten och socker. Mängden socker kan variera beroende på ändamål, mer till småkakor och mindre till paj.